Про результати державної атестації Сковородинівського нвк ім. Г. С. Сковороди та Золочівського будинку дитячої та юнацької творчостіСкачати 29,17 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір29,17 Kb.

Про результати державної атестації Сковородинівського НВК ім.Г.С.Сковороди та Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості

 • Н.М.Крючкова, методист РМК

Нормативне забезпечення

 • Наказ МОНУ від 30.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів
 • Наказ ГУОН ХОДА від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області»
 • Накази відділу освіти Золочівської РДА від 23.03.2015 № 113 «Про проведення державної атестації Сковородинівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу (ясел – садка) ім.Г.С.Сковороди Золочівської районної державної адміністрації Харківської області», від 23.03.2015 № 114 «Про проведення державної атестації Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості Золочівської районної державної адміністрації Харківської області»

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Зауваження
 • - правила внутрішнього трудового розпорядку працівників не пронумеровані, не прошнуровані та не скріплені підписом і печаткою керівника;
 • протоколи загальних зборів трудового колективу надані частково, тобто строки проведення загальних зборів трудового колективу не витримуються відповідно до термінів, зазначених у колективному договорі;
 • - відсутня інструкція з ведення діловодства по закладу;
 • - зафіксовані окремі випадки використання різних бланків для видання наказів навчального закладу;
 • особові справи педагогічних працівників неповністю відповідають вимогам їх заповнення;
 • - не на всіх працівників закладу ведеться «Особова картка працівника» форма П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 1. Відповідність документації, в тому числі фінансової, вимогам законодавства
 • до наказу «Про підсумки цивільного захисту на об’єкті та основні заходи на 2015 рік» не додається план основних заходів з цивільного захисту на 2015 рік;
 • - окремі протоколи атестаційної комісії не підписані всіма членами атестаційної комісії;
 • - в окремих атестаційних листах формулювання рішень атестаційної комісії не відповідає Типовому положенню про атестацію педагогічних працівників.
 • не внесені у список нормативних документів документи, видані у 2014 та на початку2015 рр. (дошкільний підрозділ);
 • - методична робота не підпорядкована основній методичній темі;
 • - в аналізі роботи за минулий навчальний рік недостатньо висвітлені результати діяльності дошкільного підрозділу з конкретними висновками щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення (дошкільний підрозділ);
 • не враховуються вимоги щодо планування роботи в різновіковій групі (програмовий зміст, запитання, методи і прийоми визначені лише для однієї вікової підгрупи) (дошкільний підрозділ);

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 2. Створення умов для навчання дітей з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів
 • - відсутній пандус
 • 3. Забезпечення якості загальної середньої освіти; порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)
 • - середній бал ЗНО з української мови і літератури, математики, історії у 2012-2014 роках є нижчим за середній бал з цих предметів по району. Динаміка середнього бала ЗНО, як і динаміка середнього бала ДПА, є негативною з цих предметів

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • - не всі дошкільники мають здатність до самооцінки власної поведінки та володіння навичками безпечної життєдіяльності в соціумі, не можуть реально оцінювати свої дії, досягнення, не завжди прислухаються до оцінки своїх дій дорослими. Недостатньо сформовані навички самоконтролю. Не всі діти усвідомлюють залежність власного здоров’я та фізичного розвитку;
 • - у дітей недостатньо сформовані знання про професії батьків, не диференціюють особливості діяльності людей різних професій. Недостатньо сформовані моральні якості, зокрема вміння співчувати, співпереживати тим, хто цього потребує;

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 4. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень і розвитку учнів та вихованців навчально-виховного комплексу
 • у дітей недостатньо сформовані знання про об`єкти та явища природи, розуміння причинно-наслідкових зв`язків між живою і неживою природою, знання щодо природоохоронної діяльності. Діти не можуть встановлювати взаємозв`язки між явищами, судження та роздуми обмежені;
 • у дошкільників відсутня позитивна мотивація досягнень творчої діяльності, здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, не проявляється інтерес до об`єктів, явищ, форм художньо-продуктивної діяльності;
 • у дітей не сформована ігрова компетенція та навички спільних дій, вміння домовлятися про задум, добирати іграшки та атрибути, узгоджувати дії, разом ухвалювати рішення;

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 4. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень і розвитку учнів та вихованців навчально-виховного комплексу
 • не всі діти вміють орієнтуватися в просторовому розміщенні предметів, виконувати практичні дії з множинами; не виявляють інтерес до дослідництва, до сприймання та розв’язання логічних задач. У дошкільників не сформовані передумови навчальної діяльності, зокрема самоконтроль та самооцінка;
 • - не всі діти дотримуються граматичних норм рідної мови, правильної звуковимови; мають недостатні навички зв’язного та діалогічного мовлення, не сформована культура спілкування з однолітками та дорослими;
 • - недостатня увага приділяється ігровим методам, що активізують мовленнєву діяльність;
 • - не враховується індивідуально-диференційований підхід щодо навчання дітей зв`язному мовленню. - Діти мають недостатні навички звукового аналізу простих слів.

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 4. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень і розвитку учнів та вихованців навчально-виховного комплексу
 • висновки в аналітичних довідках тематичних і комплексних перевірок не конкретизовані, не завжди вказані терміни виконання та виконавці (дошкільний підрозділ).

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 5. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників
 • - у педагогічному колективі збільшується кількість вчителів, які викладають 4 предмети і більше, що негативно впливає на підвищення професійного рівня через зменшення вільного часу;
 • - несвоєчасне проходження фахових спецкурсів вчителями, які викладають декілька предметів;
 • - у завданнях ШМО є сформульовані формально завдання, виконання яких неможливе у закладі, не враховуються індивідуальні траєкторії професійного зростання індивідуальних карток педагогів;
 • - вчителі НВК недостатньо залучаються до впровадження в практику педагогічних інновацій у навчанні учнів, експериментально-дослідної роботи, участі у професійних конкурсах;
 • - динаміка кваліфікаційних рівнів педагогів вказує на зменшення кількості педагогів з вищою кваліфікаційною категорією і на стабільність кількості вчителів з 1 кваліфікаційною категорією, що свідчить про недостатню мотивацію педагогів до професійного росту

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 6. Наявність бібліотеки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі
 • - відсутність загальної локальної мережі по закладу
 • 7. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу
 • - не зроблено вимощення по периметру будівлі;
 • - необхідний частковий ремонт поверхні цоколя

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 8. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.
 • - не проводиться робота з обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень;
 • - діючі інструкції не відповідають штатному розпису;
 • - план евакуації не погоджений з начальником Золочівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області;
 • - журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності ведуться з порушеннями;
 • - мають місце випадки травмування дітей в побуті, у зв’язку з кадровими змінами не внесені зміни до наказу про відповідального за безпеку життєдіяльності учнів
 • 9. Організація розвивального навчально-виховного середовища
 • - іграшки, матеріали, атрибути, предмети-замінники не об'єднані за функціональними ознаками відповідно до різних видів предметно-ігрової діяльності дітей (сюжетно-відображувальної, будівельної, рухової тощо);
 • - більшість дидактичних матеріалів, іграшок та картинок не відповідають віковим особливостям та гігієнічним вимогам;
 • - мало уваги приділяється творчим іграм (сюжетно-рольовим будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям та інсценівкам)

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 10. Організація харчування дітей
 • - не виконуються натуральні норми харчування, особливо по основних продуктах (риба, м`ясо, яйця, сир твердий, кисломолочний сир, молоко, сметана);
 • стан харчоблоку та допоміжних приміщень частково відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Приміщення для первинної обробки сирих продуктів не дообладнано;
 • ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, книга складського обліку продуктів харчування та журнал обліку виконання норм харчування не завжди відповідає вимогам (дошкільний підрозділ)
 • 11. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів та вихованців
 • - немає окремого комп’ютера для роботи в кабінеті психолога;
 • - підписки на періодичні психологічні видання не проведено

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • Відсутні
 • 13. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу
 • - недостатня кількість відвіданих уроків та виховних заходів з боку дирекції школи відповідно до складеного графіка

Сковородинівський НВК ім. Г.С.Сковороди

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 13. Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями
 • Відсутні

Золочівський БДЮТ

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 1. Відповідність документації, в тому числі фінансової, вимогам законодавства
 • - особові справи педагогічних працівників не повністю відповідають вимогам їх заповнення;
 • у наказі «Про підсумки цивільного захисту на об’єкті та основні заходи на 2015 рік» не розроблено план основних заходів з цивільного захисту на 2015 рік.
 • 2. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей – інвалідів
 • відсутній поручень
 • 3. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Відсутні

Золочівський БДЮТ

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі
 • Відсутні
 • 5. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу
 • Відсутні
 • 6. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу
 • Відсутні

Золочівський БДЮТ

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 7. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи
 • - переважають гуртки початкового і основного рівнів (91,8%). Тільки 8, 2% гуртківців відвідують гуртки вищого рівня, що пов’язано з недостатньо розвиненою матеріально-технічною базою;
 • - серед вихованців БДЮТ тільки 148 (15,2%) осіб старшого шкільного віку. Переважають вихованці молодшого та середнього шкільного віку (77,4%)
 • 8. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу
 • Відсутні

Золочівський БДЮТ

 • Напрями діяльності
 • Зауваження
 • 9. Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями
 • Відсутні


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка