Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти Які Постанови кму у зв’язку з цим втратять чинність?Скачати 50,33 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір50,33 Kb.

Впровадження нового Державного стандарту

у 5 класі

Свердловська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Нормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

1. Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти". 2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». 3. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 листопада 2011 р. № 1392  Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Які Постанови КМУ у зв’язку з цим втратять чинність?

Втратить чинність з 1 вересня 2013 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо базової загальної середньої освіти.

Втратить чинність з 1 вересня 2018 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо повної загальної середньої освіти.

Коли впроваджується ?

Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року.

 

Структура Державного стандарту

Цей Державний стандарт складається із:
 • загальної характеристики складових змісту освіти;
 • Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня згідно з додатком 1;
 • державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з додатком 2.

Держстандарт 2004р.

(стара редакція)

Держстандарт 2011р.

(нова редакція)

70 (інваріантна частина )

30 (варіативна частина)50 (інваріантна частина )

50 (варіативна частина).

Старша школа – профільне навчання, диференціація, факультативи


Чітка наступність між початковою і базовою школою відсутні

Узгодженість

Перевантаження, розбалансованість

Уведено комунікативну та діяльнісну (прикладну) лінію змісту освіти.

Упровадження вивчення іноземної мови та ІКТ у початковій школі.

Здоров´язберігаючі технології


2013р. – перейти до реалізації Держстандарту 2011р.

Від знаннєвої парадигми до компетентнісноїЯкими документами визначаються вимоги до базового і профільного рівнів?
 • Базовий рівень визначається обов’язковими вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів згідно з цим Державним стандартом,

На яких засадах ґрунтується новий держстандарт?

Державний стандарт ґрунтується на засадах

особистісно зорієнтованого,

компетентнісного ,

діяльнісного підходів,

що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

АДАПТАЦІЯ


Актуальність
 • Перехід учнів з початкової школи до основної пов’язаний із змінами умов навчання п’ятикласників і справедливо вважається кризовим періодом.
 • «2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін».

 • Додаток 1 до листа МОН України

  від 24.05.13 № 1/9-368Який підхід ,що розвиває?

Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей:
  • уміння вчитися;
  • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;
  • математична;
  • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;
  • інформаційно-комунікаційна;
  • соціальна;
  • громадянська;
  • загальнокультурна;
  • підприємницька;
  • здоров’язбережувальна;
  • предметні

Предметні компетентності:
 • комунікативна,
 • літературна,
 • мистецька,
 • міжпредметна естетична,
 • природничо-наукова,
 • математична,
 • проектно-технологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • суспільствознавча,
 • історична,
 • здоров’язбережувальна

Державний стандарт включає такі освітні галузі:
 • “Мови і літератури”,
 • “Суспільствознавство”,
 • “Мистецтво”,
 • “Математика”,
 • “Природознавство”,
 • “Технології”,
 • “Здоров’я і фізична культура”,

 • зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

План впровадження

нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освітизаходи

термін виконання

відповідальні за виконання

1

Інформування батьків про особливості навчання п’ятикласників за новим Державним стандартом

Травень, 2013

Вчителі -предметники

2

Ознайомитися з нормативно-правовою базою, щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

травень, 2013

Вчителі- предметники

3

Обговорення на засіданнях ШМО питання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Травень, 2013

Члени ШМО

4

Адаптація предметних кабінетів до навчання учнів 5-х класів

Вересень, 2013

Адміністрація, вчителі-предметники

5

Організувати та провести обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5 класу та впровадження спільного плану взаємодії батьків та вчителів

Листопад, 2013

Вчителі-предметники

Виховний захід

“Посвята в старшокласники”

Предметні тижні

Тиждень БЖ “дорожня грамота”

Тиждень української мови

Шляхи впровадження програми нового державного стандарту (художньо – естетичний цикл)
 • Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, програмах, підручниках.
 • 2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
 • Організація навчання здійснюватиметься за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (зі змінами).
 • Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво", рішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад.

Відповідно до нової програми почалося створення нового покоління підручників для школи ІІ ступеня. Зокрема, відповідно до результатів Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників Міністерством рекомендовано використовувати у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів такі підручники для 5 класу:

«Мистецтво» (інтегрований курс) авт. Л.Масол вид-во «Світоч»;

«Музичне мистецтво» авт. Л.Масол, Л.Аристова, вид-во «Сиция»;

«Музичне мистецтво» авт. Л.Кондратова, вид-во «Навчальна книга - Богдан»;

«Образотворче мистецтво» авт. Л.Масол, Калініченко вид-во «Сиция»;

«Образотворче мистецтво» авт. С.Железняк, О.Ламонова, вид-во «Генеза».

Опрацювання педагогічними працівниками нових

нормативних, інструктивно-методичних документів щодо

впровадження

Державного стандарту базової

і повної загальної середньої освіти на засіданнях методичної ради, засіданнях шкільних методичнихоб’єднань вчителів

суспільно-гуманітарного

циклів.

На уроці образотворчого мистецтва в 5 класі

Реалізація нових Державних стандартів освітиІнформатика-5

Сучасні тенденції, що викликають

необхідність змін в освіті
 • сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання;
 • знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та пам’яті людини;
 • люди навчаються через створення та підтримку зв’язків зі «знаючими» людьми, тому багато видів неявної навчальної діяльності відбуваються поза стінами класних кімнат.

Етапи використання ІКТ на уроках

вчителями (із досвіду)
 • Фрагментарно
 • Систематично, але в рамках старої освітньої парадигми знаннєвої) – використовує лише вчитель для трансляції знань. При цьому роль вчителя не помінялась
 • Учні фрагментарно використовують ІКТ для здійснення зворотного зв'язку
 • Відбувається інтеграція ІКТ у навчальний процес
 • Учні ефективно використовують ІКТ для створення нових знань та співпраці

Компетентнісний підхід

Компетентнісний підхід


Компетентнісний підхід

На уроці інформатики

у 5 класі

Освітня галузь “Мови і літератури”

Мета галузі:
 • розвиток особистості учня,
 • формування в нього мовленнєвої і читацької культури,
 • комунікативної та літературної компетентності,
 • гуманістичного світогляду,
 • національної свідомості,
 • високої моралі,
 • активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій

Мови і літератури

мовний компонент

Українська мова

Мова нацменшин

Іноземна мова

літературний компонент

Українська література

Світова літератураЛітература (інтегрований курс)

Структура галузі

Основні завдання галузі в основній школі:
 • формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури, іноземних мов, мов і літератур національних меншин, світової літератури, любові до української мови і культури, а також поваги до інших мов і культур;
 • ознайомлення з мовною системою і формування на її основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;
 • вироблення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
 • формування комунікативної і літературної компетентностей;
 • ознайомлення із здобутками художньої оригінальної та перекладної літератури;
 • формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва;
 • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня;
 • формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Основні завдання галузі в старшій школі:
 • подальший розвиток мотивації до вивчення мови і літератури, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу учнів, їх світоглядних переконань, громадянських якостей, утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей;
 • розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми;
 • удосконалення базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок, узагальнення та поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище і про літературу - як мистецтво слова;
 • вироблення вмінь орієнтуватися у різноманітній інформації українською та іншими мовами, у світі класичної і масової літератури, користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку діяльність;
 • удосконалення під час провадження дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури

Кількість годин на вивчення іноземних мов у навчальних закладах І-ІІІ ступенів за Типовими навчальними планами

Тип закладу

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

ЗНЗ

І іноземна мова

1

2

2

2

3

2

2

2

2

Стан впровадження

нового Державного стандарту

базової та загальної середньої освіти

Російська мова

Головна мета навчання російської мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає

у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння,

сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань,

умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Головна мета:

Основними комунікативними

вміннями є вміння:

• здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах);

• розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

• здійснювати спілкування в писемній формі відповідно до поставлених завдань;

 • адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;
 • використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови

 • дефіциту наявних мовних засобів.

У процесі навчання російської мови формуються загальні компетенції, які складаються з:

• декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності;

• практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо;

• «компетенції існування», яка пов’язана з індивідуальними особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості;

• загальнонавчальних компетенцій (уміння вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Впровадження Державного стандарту загальної та повної

середньої освіти

“Трудове навчання “5 клас

Завдання трудового навчання

Формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства•Набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій

• Формування технологічних умінь і навичок учнів

•Ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом

•Формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва

Завдання трудового навчання

Сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань•Реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості

•Прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва

•Створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня

•Оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей

Тижневе навантаження відповідно до Базового навчального плану на 2013 – 2014 навчальний рік

Трудове навчання:

•5 клас – 2 години

•6 клас – 1 година

•7 клас – 2 години

•8 клас – 2 години

•9 клас – 1 година

Етапи реалізації державного стандарту Викладання історії України (Вступ до історії)

у 5-му кл.

Мета та завдання курсу:
 • Мета курсу: створення умов для успішного опанування учнями наступних систематичних курсів історії України та всесвітньої історії.
 • Головними завданнями курсу є:

 • - формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження;

  - розвиток у школярів інтересу до предмета та мотивації до його вивчення.

У програмі передбачено години для:
 • уроків контролю і корекції навчальних досягнень учнів
 • уроку узагальнення до курсу

 • практичних занять;
 • резервний час, який вчитель використовує на власний розсуд.

Особливості організації навчально-виховного процесу
 • Форми та методи навчання історії в 5 класі, а також зміст історичної освіти повинні обов’язково узгоджуватися з віковими особливостями учнів.


 • Організовуючи роботу на уроках, учитель має віддавати перевагу розвивальним прийомам, уникати лекцій, конспектувань, рефератів та фронтальних зрізів знань.

Година тематичного оцінювання
 • використовується для проведення уроку контролю і корекції навчальних досягнень учнів;
 • урок контролю і корекції проводиться із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань;
 • на правій сторінці журналу робиться запис «Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «________»;
 • на такому уроці оцінюється пізнавальна діяльність усіх присутніх п’ятикласників;
 • оцінка за урок контролю враховується під час виставлення бала за тему.

Особливістю підручника В.Власова за яким працює школа
 • всі структурні елементи навчальної книги, як-то: текстові (основний текст, пізнавальні рубрики з фрагментами історичних документів) та позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) – зорієнтовані на організацію рефлексивної діяльності, активну комунікацію та співпрацю учнів у навчанні.
 • після назви уроку вміщено основні питання, які опрацьовуватимуться, та сформульовано навчальні цілі відповідно до компетентнісно орієнтованого підходу у вигляді очікуваних результатів.
 • до кожного пункту параграфа сформульовано завдання на розвиток критичного мислення з використанням інтерактивних методик.
 • кожен параграф має блок питань, чітко сформульованих і таких, що дозволяють учневі вловити суть проблеми, націлюють його на самостійне осмислення й аналіз явищ та подій минулого.
 • Наприкінці параграфа пропонується оцінити знання й уміння учнів відповідно до передбачуваних цілей уроку з допомогою рубрики «Перевірте себе». Це дає змогу досягти завершеності навчального процесу в межах уроку.
 • Кожен урок завершує завдання рубрики «Рефлексія».

Освітня галузь

“Математика”

Математика

Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Курс математики 5 класу передбачає розвиток, збагачення і поглиблення знань учнів про числа і дії з ними, числові й буквені вирази, величини та їх вимірювання, рівняння, числові нерівності, а також уявлень про окремі геометричні фігури на площині і в просторі. Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання.

Підручник «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.)

Зміст навчального матеріалу подано у 8 розділах: «Лічба, вимірювання і числа», «Дії першого ступеня з натуральними числами», «Дії другого ступеня з натуральними числами», «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур», «Звичайні дроби», «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками», «Десяткові дроби та дії з ними», «Відсотки. Середнє арифметичне». Кожен розділ розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів у рубриці «У розділі дізнайтесь …», а завершується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу». Розділи підручника поділено на параграфи. У кожному параграфі є: основний навчальний матеріал; додаткові відомості у рубриці «Дізнайтеся більше»; запитання для повторення вивченого у рубриці «Згадайте головне»; система диференційованих задач у рубриці «Розв’яжіть задачі», яка завершується окремими блоками завдань «Застосуйте на практиці» та «Задачі на повторення». Підручник також містить прикінцеві рубрики «Повторення вивченого», «Відповіді», «Предметний покажчик».

Однією з особливостей підручника є доступність учням навчальних текстів, яка надає можливість самостійно їх опрацьовувати. Навчальний матеріал спирається на наочність і життєвий досвід учнів. У підручнику реалізовано діяльнісний підхід до навчання математики. У кожному параграфі вміщено поради у вигляді вказівок щодо того, як діяти у тій чи іншій навчальній ситуації. Значну увагу приділено систематизації навчального матеріалу у вигляді таблиць або схем, що покращує застосування його до розв’язування задач, полегшує зорове сприймання тексту. Із цією ж метою на початку і наприкінці підручника подаються форзаци з довідковим матеріалом. Зміст підручника та апарат організації його засвоєння спрямовані і на творчий розвиток учнів. Підручником забезпечується організація самостійної роботи учнів. Цьому сприяють як спеціальна будова навчальних текстів, наявність вказівок і порад, так і контрольні запитання після кожного параграфа та запитання й тестові завдання після кожного розділу. Відповідаючи на запитання і виконуючи тести, учень має можливість узагальнити і систематизувати вивчені відомості, привести у систему отримані навички й уміння, привчитися самостійно працювати з підручником.

Підручник містить достатню кількість задач чотирьох рівнів складності для різних видів класної й позакласної роботи. Значну увагу приділено прикладній спрямованості змісту. В блоці завдань «Застосуйте на практиці» подано життєві ситуації, де потрібно застосовувати вивчений матеріал.

Підручник добре ілюстрований. Корольові фотографії та ілюстрації несуть добре продумане дидактичне навантаження і полегшують сприймання та розуміння учнями нового навчального матеріалу.

Свердловська ЗШ

І-ІІ ступенів

2014


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка