Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ мон україни від 05. 08. 2016 №948Скачати 40,62 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір40,62 Kb.

Нормативне й навчально-методичне забезпечення, організація навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016/2017 н. р.

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

 • Зміни відбулися у 13 навчальних програмах: українська мова, літературне читання (для шкіл з українською мовою навчання), математика, «Я у світі», природознавство, «Основи здоров'я», інформатика, музика, образотворче мистецтво, фізична культура, трудове навчання, іноземні мови.
 • Оновлені програми розміщені на сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Про внесення змін

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 21.08.2013 № 1222


Додаток до наказу:

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Вербально оцінються:

 • у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу;
 • у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;
 • у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Структурними компонентами контролю навчальних досягнень учнів є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності

Перевірка

за формою: індивідуальною, груповою, фронтальною;

за способом: усною, письмовою практичною;

за допомогою різних методів

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. Його результатом є педагогічна оцінка, яка відображається в оцінювальних судженнях і висновках учителя/учительки вербально, або в балах. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями.

Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

 • Тематична перевірка навчальних досягнень учнів (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему з предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.
 • Окремо оцінка за ведення зошитів не ставиться, відповідно у журналі не фіксується.
 • Кожна письмова робота, виконана учнем/ученицею початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності), перевіряється до наступного уроку

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)

Об’єктами поточної перевірки з мови є мовний і мовленнєвий складники комунікативної компетентності:

 • знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;
 • орфографічні і пунктуаційні вміння й навички;
 • графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт (охайність, розбірливість, розміщення записів);
 • досвід мовленнєвої діяльності - 1 клас; говоріння – 1-4 класи; письмо (писемне діалогічне мовлення у 2-4 класах і писемне монологічне мовлення в 3-4 класах).

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)


Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ

сем.


І

сем


ІІ

сем


І

сем


ІІ

сем


І

сем.


ІІ

сем.


Читання*1

Списування1

1

1

1

1

1

1

Диктант

2

1

1

2

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

1

2

1

2

Письмовий переказ

11Діалог (усно або письмово)**

 

 

 

1

1

 

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація1

Загальна кількість перевірок

за семестр2

4

5

5

5

5

6

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки, які проводяться в 1-4 класах з мови

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)

 • Аудіювання - поточна перевірка у 1 класі;
 • Усне і письмове діалогічне мовлення в 1-4 класах;
 • Усний твір-розповідь:
 • 1 клас - за малюнком, серією малюнків, життєвою ситуацією тощо;

  2 класі – усний твір-розповідь про побачене, почуте, прочитане чи пережите у власному житті;

  3-4 класахусний та письмовий твір на задану тему, за власними спостереженнями, життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)

 • За письмовий переказ, твір - дві оцінки – за зміст і грамотність (вимоги до оцінювання грамотності письмового переказу твору такі самі, як до оцінювання диктанту).
 • Вимоги до текстів диктанту і списування як окремих видів робіт.
 • Норми оцінювання списування та диктанту
 • Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з перевірки мовних знань і вмінь у 2-4 класах.
 • Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи (диктант/списування із завданнями з мовної теми за змістом тексту) для 2-4 класів

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

1 клас - не передбачає тематичних перевірок і здійснюється в кінці навчального року:

 • вміння читати;
 • орфографічні і пунктуаційні вміння та графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт.
 • Результати перевірки фіксують у характеристиці навчальних досягнень учня/учениці, що зберігається в його/її особовій справі

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Мова навчання (українська, мова національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

2-4 класи - включає тематичну перевірку (у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми) та підсумкової контрольної роботи в кінці навчального року в 4 класі.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Об’єктами поточної перевірки з літературного читання є

складники читацької компетентності:

 • навички читання вголос і мовчки;
 • досвід читацької діяльності учнів;
 • уміння читати напам’ять віршовані твори, твори малих жанрів (2-4 кл.), прозові твори (3-4 кл.);
 • складники комунікативної компетентності:

 • досвід мовленнєвої діяльності: аудіативні уміння; уміння переказувати зміст прочитаного твору, уміння складати усне висловлювання за змістом прочитаного, прослуханого (2-4 класи).

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

 • Показники є орієнтиром для розвитку темпу читання, а не перевірки та оцінювання.
 • Поточна перевірка навички читання мовчки:
 • у 2 класах здійснюється в усній формі і має діагностичний характер,

  у 3-4 класах у письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного.

 • Обсяг текстів у 2 класі – 170-230 слів; у 3 класі – 250-310 слів, у 4 класі – 330-390 слів.
 • Письмова перевірка досвіду читацької діяльності у 2 класі

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Поточне оцінювання

 • Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з перевірки навички читання мовчки в 3-4 класах.
 • Вимоги до завдань для поточної письмової перевірки досвіду читацької діяльності в 3-4 класах.
 • Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

Об’єктами підсумкової (тематичної )перевірки є:

 • навичка читання вголос;
 • навичка читання мовчки;
 • досвід мовленнєвої діяльності: аудіативні уміння; уміння переказувати зміст прочитаного твору;
 • досвід читацької діяльності учнів: уміння працювати з літературним твором.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

 • Уніфіковані вимоги до тематичних перевірок з навчальних предметів «Українська мова» і «Літературне читання».
 • Тематична перевірка здійснюється не за результатами опрацювання творів певного розділу/розділів кола читання, а за визначеними об’єктами.
 • У кожному класі протягом навчального року проводять по 8 тематичних контрольних робіт

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання


Вид перевірки

2 клас

3 клас

4 клас

І

сем.


ІІ

сем.


І

сем.


ІІ

сем.


І

сем.


ІІ

сем.


Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи № 4 і № 8

1

1

1

1

1

1

Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні роботи № 2 і № 6

-

-

1

1

1

1

Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі № 1, № 2, № 5, № 6

2

2

1

1

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3

1

-

1

-

1

-

Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 71

-

1

-

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

4

4

4

4

5

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться в 2-4 класах з літературного читання

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Літературне читання

(мови навчання: українська і мови національних меншин)

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

 • Контрольні роботи здійснюється за тими ж вимогами, що і поточна перевірка.
 • Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи в 3-4 класах.
 • Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи в 3-4 класах

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Українська мова, мови національних меншин

(мови вивчення: споріднені і неспоріднені)

 • Об’єкти поточної і підсумкової перевірок навчальних досягнень учнів у 2-4 класах з мови вивчення такі самі як і з мови навчання у 1-3 класах.
 • Обсяги текстів для аудіювання, читання, списування, диктантів, переказів, кількість реплік діалогів для споріднених мов такі самі, як і відповідні обсяги, визначені для перевірок з мови навчання: 2 клас = 1 класу з мови навчання; 3 клас = 2 класу з мови навчання; 4 клас = 3 класу з мови навчання.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Математика

Об'єктами поточної і підсумкової перевірок є складники математичної компетентності:

 • обчислювальні уміння і навички;
 • уміння і навички розв’язування задач;
 • застосування властивостей, правил, алгоритмів, залежностей;
 • виконання вимірювань та геометричних побудов.

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Математика

 • Вимоги до оцінювання письмових робіт учнів під час поточної перевірки.
 • Протягом навчального року проводять 8 тематичних контрольних робіт, одна з яких з перевірки сформованості навичок усних обчислень.
 •  Зведений перелік тематичних перевірних робіт, які проводять в 1-4 класах з математики.
 • Вимоги до формування змісту і оцінювання комбінованої та тестової контрольної роботи для 3-4 класів

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

Природознавство

Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.). Протягом навчального року передбачається 6 тематичних контрольних робіт (по 3 роботи у кожному семестрі).

 • Вимоги до формування змісту і оцінювання комбінованої та тестової контрольної роботи у 3-4 класах

Результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах. Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогою

Результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах. Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогою

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

На зміну урокам, на яких переважає вивчення теоретичного матеріалу, мають прийти компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів сприяють:

 • зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання;
 • розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності;
 • встановлення міжпредметних зв’язків

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Міжпредметні зв’язки предметів мовного циклу:

 • навчальні матеріали з природознавства, основи здоров’я, «Я у світі», музичне та образотворче мистецтво, за яким створюється мовленнєва ситуація.
 • можна організувати полілог, дискусію, запропонувавши висловити власну думку, організувати роботу з добору схожих і протилежних за значенням слів, пояснення значення слів тощо.

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Міжпредметна інтеграція математики:

текстові задачі, у яких йдеться про світові й олімпійські рекорди українських спортсменів, здобутки дослідників і науковців, шедеври світового мистецтва, створені українцями тощо), історичні й географічні пам’ятки, історичні події тощо.

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть:

 • інтегровані уроки (у журналі дату і тему фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався).
 • бінарні інтегровані уроки (у журналі дату і тему кожного з бінарних інтегрованих уроків записують окремо на сторінках фіксації проведення уроків із певного предмета)

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9-437

Організація навчального процесу

 • Серед методів навчання мають домінувати інтерактивні, методи навчання у русі тощо.
 • Відмовитися від практики механічного заучування навчального матеріалу -використовувати способи поступового запам’ятовування у процесі роботи.
 • Спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437

Учитель/учителька у початковій школі є ключовою фігурою, яка власним прикладом, способами взаємодії з учнями, батьками, колегами, а не декларацією певних положень, формує позитивне ставлення дитини до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з ДержСанПіН (5.5.2.008-01) влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

У 1-му класі домашні завдання не задаються

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437

Для успішного і вмотивованого навчання дітям початкової школи важливо отримувати більше схвалень їхньої роботи, аніж виправлень чи вказівок на помилки

Лист МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437

У зв´язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.2016 року

Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку

Для учнів 1-4 класів пропонується тема «Це наше і це твоє»

Матеріали до уроку на телеканалі для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ПЛЮСПЛЮС

http://plus-plus.tv/dyvys/programy/multserial/ce-nashe-i-ce-tvoye-ochima- ditey-651302.html

Вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм

Наказ МОН України від 14.06.2016 №668

Про проведення всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2017»

Лист МОН від 17.08.2016 № 1/9-434

Про перелік

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у

загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка