Проблема, над якою працюю: Розвиток усного і писемного мовлення учнів початкових класівСкачати 25,23 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір25,23 Kb.

Проблема, над якою працюю: Розвиток усного і писемного мовлення учнів початкових класів.

 • Підготувала:
 • Вчитель початкових класів
 • ЗОШ №3 м. Городка, I-III ступенів
 • Гук Володимира Володимирівна
 • Вчитель початкових класів
 • ЗОШ №3 м. Городка, I-III ступенів
 • Гук Володимира Володимирівна

Державний стандарт початкової освіти наголошує на тому, що основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці є комунікативна, яка орієнтує на опанування всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо.

В. Сухомлинський зазначив, що “ без творчого життя особистість не може бути вихованою, без творчості немислимі духовні, інтелектуальні, емоційні, естетичні взаємовідносини ”. Саме творчість стимулює розвиток мислення, інтересів, дослідницьку діяльність. Тому на уроках пропоную такий вид роботи:

З’єднати ліву частину народних прикмет із правою.

Позмагаємось, хто найбільше складе народних прикмет за одну хвилину. (змагання між групами)

Гук Володимира Володимирівна


Зима снігова

Літо дощове

Багато хрущів

літо скінчилось

Опеньки з’явились

На сухе літо


На уроках української мови мої учні вдосконалюють уміння й навички усного та писемного мовлення, вчаться працювати з книжкою, формують певне коло знань про мову та мовні вміння, вивчаючи різні граматичні, орфографічні правила, засвоюють правила написання слів-винятків, зустрічаються з абстрактними поняттями, які мають зрозуміти. Для того пропоную такі завдання: Погрупуйте зірочки: перша група – слова з префіксами, друга група слова з прийменниками.

Гук Володимира Володимирівна


У гайках

В барлозі

У сні

На зиму


Упав

До весни


Затихають

Влаштувався

Усміхається

Згадує


На гілках

Завис

Завдання вчителя, на мою думку, полягає в тому, щоби пробудити бажання вчитись і пізнавати непізнані речі. Шкільна практика переповнена прикладами, коли учні, захоплені справою до вподоби, проявляють наполегливість, силу волі в опануванні тих знань і вмінь, які висуває перед ними програма. Вважаю, що саме у процесі розв’язання творчих задач, пошуку нестандартних способів їх вирішення, учні розкривають свої здібності, виявляють ті риси, які були в них менше виражені, вони вчаться доводити свою думку.

Пропоную вправу – пошук (робота в групах)

Перша група знаходить у тексті вправи слова, до яких можна поставити запитання, і визначає, якою частиною мови є кожне слово.

Друга група знаходить слова, до яких не можна поставити запитання, і впізнає серед них знайомі частини мови.

Часто учні самостійно прочитують подані слова та вибірково називають:

Гук Володимира Володимирівна


Що належить до природи

Назви лікарських рослин

Що не є природою

Взуття

Теоретична та практична значущість проблеми, яку я розглядаю, полягає в тому, що було проаналізовано психолого-педагогічну та методичну літературу з даної теми, а це, в свою чергу, дозволяє визначити такі напрямки роботи з розвитку мовлення молодших школярів: 1.вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; 2.збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; 3.уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; 4.послідовно і логічно викладати думки; 5.удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; 6.оволодіння нормами українського літературного мовлення; 7.засвоєння найважливіших етичних правил спілкування.


Повсюди диво й краса – дивись і пізнавай!

І дивовижний світ для себе відкривай.

Прочитайте чарівні слова, які допоможуть вам зрозуміти і побачити красу.

Серце доброта почуття

Розум взаємоповага щирістьГук Володимира Володимирівна

Окресленні напрями роботи з розвитку мовлення становлять основу для формування у молодших школярів мовленнєвої компетентності. Складовою проблеми розвитку мовлення розвитку молодших школярів виступає робота над словом, оскільки розвиток мовлення включає в себе роботу: над окремими словами; над словосполученнями і реченнями; над зв’язним мовленням;

Гук Володимира Володимирівна


1. Переплутались рядки – їх швидко віднови!

І лан, що родить для мене хліб,

Люблю в криниці блакитну глиб,

Горбок, де білі вівці пасу,

Садок, з якого грушку несу.

2. З’єднайте пари слів.

Родить грушку

Несу хатинку

Пасу хліб

Люблю вівці


Засвоєння лексичного багатства мови молодшими школярами не повинно проходити стихійно. Одним із найважливіших завдань розвитку мовлення учнів початкових класів є керування процесом збагачення словника дітей, упорядкування словникової роботи, нарешті, активізація словника учнів. Працюючи над темою “ Зима ”, пропоную ряд запитань.


Прочитайте текст:

Сніжок! Сніжок! Падає, літає, як пушок. Починають спускатися на землю перші легенькі кучеряві сніжиночки. Пурхають вони у морозному повітрі, безшумно сідають на зелений мох, погоріле листя, кудлаті гілки ялини.

Пухнаста ковдра стелиться по землі. А на ранок все в білому вбранні.

Робота над змістом тексту:

- Яка пора року описана?

- Які сніжинки спускаються на землю?

- Де пурхають вони?

- Куди сідають сніжинки?

- У якому вбранні була природа зранку?

Загадка на допомогу аналізу.

Я падаю на ваші хати,

Я білий-білий, волохатий,

Я прилипаю вам до ніг

І називаюсь просто … (сніг)

Завдання

- Знайдіть у тексті слова, вжиті в переносному значенні.

- Доберіть синоніми до слів: пухнастий(лапатий), морозний (холодний)

- Доберіть антоніми до слів: спускатися (підніматися), сідати (вставати).

Гук Володимира Володимирівна

Як відомо, методика словникової роботи передбачає чотири основні напрями:

Гук Володимира Володимирівна


Збагачення словника учнів новими словами і розширення його за рахунок нових значень уже відомих лексем.

Уточнення словника, яке передбачає пояснення значень слів – паронімів, слів – антонімів, синонімів; засвоєння багатозначності, лексичної сполучуваності слів, засвоєння слів – омонімів.

Активізація словника, тобто переведення слів із пасивного словникового запасу учнів у активний.

Витіснення із вживання не літературних слів, переведення їх із активу в пасив.Словникова робота

З перших днів навчання дитини в школі я починаю працювати над розвитком її активного словника, бо це дуже знадобиться у майбутньому житті , допоможе їй правильно та впевнено викладати свої думки, вільно спілкуватися з однолітками та дорослими. Коли дитина не шукає слів для висловлювання своєї думки, вона позбавлена багатьох комплексів, а тому завжди активна в розмові. На виконання даного завдання використовую такі творчі завдання, як “Буквоїд “, “ Будиночки “, “ Читалочки – з’єдналочки “, “ Покажи слово “, “ Парадоксальна розповідь “ тощо.

“ Буквоїд ”

С. Р. Ч. К.

С. Р. К. (вставити голосні звуки)

“ Читалочки – з’єдналочки “

Гук Володимира Володимирівна


Ло

Сльо


Гро

Ва

За


У період навчання грамоти розвиток мовлення грунтується на навчальному матеріалі “ Букваря “ та “ Прописів “. В них закладено багато ілюстративного матеріалу до казок та оповідань, предметних малюнків, завдань на розвиток логічного мислення. Все це сприяє формуванню дітей уміння послідовно виражати свою думку. Тому вважаю доцільним використання у своїй роботі таких творчих завдань, які сприяють розвитку мовлення та мислення дітей; - назви речі одним словом: - склади речення за поданою схемою і малюнком; - вікторини “ З якої казки? “ - розподіли предметів на групи; - інсценізації уривків з казок; - продовжити казку; - роздуми над прослуханими творами; - скласти казку за серіями ілюстрацій; - пояснити лексичне значення багатозначних слів (лисички), скласти з ними речення; - словесне малювання до творів; - відтворити ситуації типу “ У магазині “, т . д; - відгадування загадок і об’єднання слів – відгадок одним поняттям; - доповнення речень; Пес Бровко пішов на став, Вудкою ляща … ( спіймав ), Вдома він уху зварив, Всіх до столу … ( запросив); - ігри типу “ Ми – ввічливі діти “ “ Знайди “ зайве “ слово ”, “ Знайди “ зайвий “ предмет “ ; - характеристики казкових героїв;

Гук Володимира Володимирівна

З перших днів перебування дитини в школі, перед нею стоїть завдання навчитися висловлювати свої думки правильно, послідовно, точно і виразно. Тому навчальними ситуаціями слід спонукати учнів до безпосередніх висловлювань ( створення власних текстів ), заохочувати до складання казок , віршів, придумування своїх фіналів до казок і оповідань. А оскільки у дітей різний мовленнєвий розвиток, то ініціатором і творчим лідером стає саме вчитель.

Гра “ Склади вірш “

Складіть вірш про сонце і вітер за поданими римами.

_____________________ посилає,

_____________________ зігріває,

_____________________ квіти,

_____________________ діти,

_____________________ повіває,

_____________________ опадає,

_____________________ летить,

_____________________ шурхотить.

Складіть розповідь “ Самотній сніговичок “ за малюнком.

План

 • Хто прийшов в зимовий ліс відпочивати?
 • Як з’явився сніговик на світ ?
 • Чому сніговичок залишився у лісі сам?
 • Як би поступили ви?

Гук Володимира Володимирівна


Творчі завдання на різних уроках дозволяють перевести слова пасивного учнівського словника в активний. З цією метою використовую також і завдання, спрямовані на моделювання висловлювання, які реалізуються у творчих ситуативних завданнях, які грунтуються на залежності висловлювання, його мовного оформлення від мовленнєвої ситуації: створення учнями ( спочатку колективно, а пізніше – й самостійно ) власних письмових висловлювань на задану тему, усних діалогів, складання загадок, казок, лічилок, складання розповідів за малюнком, побаченим під час прогулянки, або на екскурсії. Мовленнєвий розвиток учня – це дуже важлива умова його успішного навчання. Забезпечити мовленнєвий розвиток молодших школярів – це означає вчити їх грамотно висловлюватись в усній і писемній формах мовлення, дотримуючись норм української літературної мови. Мені допомагають такі творчі завдання як “ Парадоксальна розповідь “, “ Правильно – неправильно “, “ Почуй товариша “…

Спробуйте задумане слово відгадати.

Корінь – в слові відгадай,

Префікс – в слові запитай,

Суфікс - в слові нічка,

Закінчення – в криничка.

( Загадка)

Відгадайте, що це?

Барвисте коромисло через річку повисло.

(Веселка)

Гук Володимира Володимирівна

Чи можу я стверджувати про високу результативність своєї щоденної роботи з розвитку усного та писемного мовлення моїх вихованців? Частково, так. Наприклад, до першого класу поступило 88% дітей не готових до навчання, а значить, з бідним словниковим запасом, неволодіючих елементарними навичками переказу улюблених казок і мультфільмів. Ще до завершення букварного періоду першокласники навчилися розказувати прослухані казки, інсценувати казки, визначати позитивних і негативних героїв, пояснювати свій вибір, встановлювати ознаки предметів або предмети за їх ознаками. Мої учні є учасниками конкурсів, масових і дитячих заходів.


Гук Володимира Володимирівна

Учитель покликаний використовувати всі можливості, щоб саме в роки дитинства донести до свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним багатством дитини “ – зазначив В. О. Сухомлинський, ці слова я вважаю девізом моєї праці. Я розумію, що мовлення не формується одним днем, а розвивається впродовж всього життя людини, адже говорити красиво – це мистецтво. І я, як вчитель початкових класів, можу показати учневі красу рідного слова, навчити його розуміти і продовжити формувати активний словник дитини, створений її родиною, а вже вчителі – словесники, проводячи відповідну роботу, досягнуть значно вищих результатів.


Гук Володимира Володимирівна


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка