Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в УкраїніСкачати 31,46 Kb.
Дата конвертації11.02.2017
Розмір31,46 Kb.

Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

 • Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
 • 21 березня 2013 року
 • Головне завдання реформи місцевого самоврядування – покращення умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, поліпшення умов сталого розвитку територій, ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів.
 • Реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації, владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад
 • Лише та реформа має майбутнє та досягне результату, яка буде підтримуватися у суспільстві і яку розуміють люди
 • Основні завдання реформування місцевого самоврядування

Конституція України (стаття 5) “... Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ”

 • органи державної влади
 • органи місцевого самоврядування
 • ВЛАДА
 • Народ України
 • Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 • Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
 • Президент України
 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Центральні органи виконавчої влади
 • Інші конституційні органи:
 • Суди (Конституційний суд, суди загальної юрисдикції)
 • Рада національної безпеки і оборони України
 • Прокуратура
 • місцеві державні адміністрації
 • територіальні підрозділи ЦОВВ
 • органи місцевого самоврядування
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
 • Результати оптимізації системи ЦОВВ
 • Динаміка зменшення кількості
 • центральних органів виконавчої влади
 • 77
 • 2012
 • 2010
 • 111
 • Систематизація функцій міністерств та інших
 • центральних органів виконавчої влади:
 • Міністерства - формування та реалізація державної політики в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією
 • Служби – надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам
 • Агентства – управління об'єктами державної власності
 • Інспекції - контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства

Органи місцевого самоврядування виконують роботу в інтересах всього суспільства, кожного громадянина

 • Міські, районні ради
 • Районні
 • у містах ради
 • Селищні ради
 • Сільські ради
 • Проблеми місцевого самоврядування,
 • які потребують розв'язання
 • В Україні 11 518 сільських, селищних, міських територіальних громад. З них 10 278 сільських.
 • В 9478 сільських територіальних громадах (92%) – менше 3 000 жителів.
 • В 4809 сільських територіальних громадах (47 %) – менше 1000 жителів
 • Частка дотацій
 • Кількість тер. громад
 • до 10 %
 • 724
 • 10…30 %
 • 508
 • 30…50 %
 • 1068
 • 50…70 %
 • 2559
 • 70…90 %
 • 4936
 • 90 % і більше
 • 483
 • Розподіл сільських територіальних
 • громад України в залежності від частки дотацій
 • Розподіл територіальних громад
 • за чисельністю населення

Проблема АТУ на базовому рівні - відсутність територіальної основи та меж адміністративно-територіальних одиниць

 • Запровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування
 • так є
 • так має бути
 • межі територіальних громад
 • межі населених пунктів

“МАТРЬОШКИ” до складу 61 місцевих рад (міст обласного, районного значення) входить 197 інших рад

 • У складі Яремченської міської ради:
 • міських рад – 1, селищних рад – 1, сільських рад – 4
 • Населених пунктів – 7, в т.ч: міст – 1, селищ – 1, сіл - 5
 • Складні територіальні утворення
 • (в розрізі регіонів України)
 • Всього 61 місто обласного, республіканського
 • значення та 197 інших місцевих рад

Реформування місцевого самоврядування у контексті реформ Президента України В.Януковича

 • Від реформування місцевого самоврядування буде залежати успіх модернізаційних змін у державі
 • ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
 • Конституційна
 • податкова
 • бюджетна
 • земельна
 • адміністративна
 • інші

Старт реформування місцевого самоврядування: Доручення Президента України від 25.01.2012 № 1-1/144

  • Розробити:
  • Проект розпорядження КМУ щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (29 лютого 2012 р. прийнято Постанову КМУ №169)
  • Проект Указу Президента України щодо плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
  • Проект Закону "Про органи самоорганізації населення"
  • Проект Закону щодо врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій

Основні положення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Стратегічна мета - створення ефективної системи територіальної організації влади

 • Стратегічна мета - створення ефективної системи територіальної організації влади
 • Засоби:
 • децентралізація державного управління
 • створення дієздатної системи місцевого самоврядування, імплементація основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування
 • розмежування повноважень між рівнями АТУ, між органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
 • зміцнення організаційних, правових та фінансово-матеріальної основ місцевої влади
 • посилення відповідальності місцевих органів влади
 • Мета, шляхи і способи реалізації проекту Концепції
 • Шляхи і способи
 • Метою проекту Концепції
 • є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування
 • та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання якісних та доступних
 • публічних послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах
 • життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.
 • Запровадження обґрунтованої
 • територіальної основи для
 • діяльності органів місцевого
 • самоврядування та органів
 • виконавчої влади
 • Створення належних
 • матеріальних, фінансових та
 • організаційних умов для забезпечення
 • здійснення органами місцевого
 • самоврядування власних і
 • делегованих повноважень
 • Встановлення механізмів
 • державного контролю за
 • законністю рішень органів місцевого
 • самоврядування та якістю надання
 • населенню адміністративних
 • та соціальних послуг
 • Максимального залучення
 • населення до прийняття управлінських
 • рішень, сприяння розвитку форм
 • демократії участі на місцях
 • Розмежування повноважень
 • в системі органів місцевого
 • самоврядування та в системі органів
 • виконавчої влади на місцях на різних рівнях
 • адміністративно-територіального устрою
 • за принципом субсидіарності
 • Завдання реформи
 • 1. Забезпечення доступності та якості публічних послуг;
 • 2. Визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів
 • місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної забезпечити
 • доступність та якість адміністративних та соціальних послуг, що надаються
 • цими органами;
 • 3. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
 • забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних
 • (самоврядних) і делегованих повноважень;
 • 4. Максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень,
 • сприяння розвитку форм демократії участі на місцях;
 • 5. Встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень органів
 • місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та
 • соціальних послуг.
 • 1
 • Перший підготовчий етап (2013 - 2015 рр.):
 • 2
 • Реалізація Концепції здійснюється двома етапами
 • - законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального устрою;
 • здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно-територіального устрою України;
 • - здійснити інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі з перерозподіленими повноваженнями
 • - розробити та прийняти акти законодавства щодо удосконалення та впровадження механізмів демократії участі на місцях; - удосконалити систему планування території громад; - уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні послуги, що надаються населенню; - визначити на законодавчому рівні власні повноваження, функції, права, обов’язки та відповідальність органів місцевого самоврядування за надання населенню якісних адміністративних та соціальних послуг
 • Другий етап впровадження (2015—2020 рр.):
 • Етапи реалізації Концепції
 • На першому підготовчому етапі (2013 - 2015 рр.) передбачається:
 • - створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на добровільне об’єднання,
 • передбачивши при цьому 3 роки надання державної підтримки новоутвореним об’єднаним громадам для
 • поліпшення інфраструктури надання послуг та транспортної доступності;
 • - уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні послуги, що надаються населенню
 • органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, виходячи із принципів максимальної
 • доступності послуг для їх споживачів та забезпечити на законодавчому рівні умови для їх належного
 • фінансування;
 • - здійснити активну агітаційно-пропогандиську та інформаційно-роз’яснювальну з популяризації
 • інформації щодо необхідності проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної
 • організації влади визначити на законодавчому рівні власні повноваження, функції, права, обов’язки та
 • відповідальність органів місцевого самоврядування за надання населенню якісних адміністративних
 • та соціальних послуг;
 • - забезпечити комплексну підготовку посадових осіб, залучених до проведення реформи на
 • національному та регіональному рівнях;
 • - запровадити систему безперервної освіти службовців органів місцевого самоврядування;
 • - методичне забезпечення формування спроможних, самодостатніх територіальних громад.
 • Етапи реалізації Концепції
 • На другому етапі впровадження (2015—2020 рр.) передбачається:
 • - законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального устрою;
 • - здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати
 • проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно-
 • територіального устрою України;
 • - завершити формування законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів
 • виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного
 • забезпечення;
 • - створити конституційну основу утворення виконавчих органів обласних та районних рад, розподілу
 • повноважень між ними та відповідними місцевими адміністраціями;
 • - здійснити інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та місцевих органів
 • виконавчої влади на новій територіальній основі з перерозподілом повноважень;
 • - провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування.
 • Очікувані результати
 • Реалізація Концепції сприятиме:
 • правовій, організаційній та матеріальній спроможності територіальних громад, органів місцевого
 • самоврядування, провадженню їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської
 • хартії місцевого самоврядування;
 • доступності адміністративних та соціальних послуг, підвищенню їх якості;
 • впровадженню механізму здійснення місцевими держадміністраціями та населенням контролю за
 • наданням органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів
 • виконавчої влади публічних послуг;
 • створенню сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення до прийняття
 • управлінських рішень, а також розвитку форм демократії участі на місцях;
 • формуванню ефективної територіальної системи місцевого самоврядування та місцевих органів
 • виконавчої влади, здатної забезпечити сталий соціально-економічний розвиток відповідних
 • адміністративно-територіальних одиниць;
 • утворенню об’єднаних територіальних громад, спроможних самостійно або через органи місцевого
 • самоврядування вирішувати питання місцевого значення;
 • створенню умов для забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, зокрема
 • об’єднаних;
 • стимулюванню економічного розвитку територій за рахунок удосконалення механізмів впливу органів
 • місцевого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку;
 • забезпеченню розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та
 • регіонального рівнів, місцевими держадміністраціями та територіальними органами центральних
 • органів виконавчої влади.
 • Концепція реформування місцевого самоврядування забезпечить:
 • Об'єднання територіальних громад
 • Повсюдне створення виконавчих органів місцевого самоврядування на базовому рівні
 • Самостійність бюджетів громад
 • Перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади
 • Визначення обов'язкових послуг, що надаються в громаді та їх стандартизація
 • Встановлення меж об'єднаних територіальних громад
 • Визначення повноважень органів місцевого самоврядування районних і обласних рівнів
 • Удосконалення адміністративно-територіального устрою
 • Лише та реформа має майбутнє та досягне результату, яка буде підтримуватися в суспільстві і яку розуміють люди”
 • Президент України
 • Віктор Янукович
 • 21 березня 2013 року

ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ
 • за увагу !

Каталог: downloads
downloads -> Анкетні дані Прізвище, ім’я та по батькові – Чернюк Оксана Валентинівна
downloads -> Тема. Мета портфоліо
downloads -> Врахування впливу стресу учнів старших класів на їх суб’єктивне благополуччя в управлінській діяльності керівника навчального закладу
downloads -> Психолого-педагогічні особливості соціалізації учнівської молоді Методист Херсонської академії неперервної освіти
downloads -> Психолого-педагогічні особливості ранньої соціалізації дітей дошкільного віку Методист Херсонської академії неперервної освіти
downloads -> Особливості організації різних форм методичної роботи з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь
downloads -> Прогностичний напрям роботи соціального педагога як форма попередження негативних явищ у навчальному середовищі
downloads -> Г. С. Сковород а Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківської області
downloads -> Кваліфікаційна характеристика педагога-організатор Посадові обов'язки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал