Проект з оіт та Вікової ПсихологіїСкачати 14,71 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір14,71 Kb.

Проект з ОІТ та Вікової Психології

 • Особливості та закономірності психічного розвитку. Типи розвитку за Л.С. Виготським. Рушійні сили розвитку особистості.
 • Сутність поняття ''розвиток''.
 • Особливості та закономірності психічного розвитку.
 • Типи розвитку за Л.С. Виготським.
 • Рушійні сили розвитку особистості.
 • План
 • Проблема розвитку особистості займає центральне місце у віковій та педагогічній психології. Характеристику психічного розвитку особистості дав Г. С. Костюк, розробивши методологічний принцип розвитку у психології. Згідно цього принципу розвиток особистостіце безперервний процес, що виявляється у її кількісних та якісних змінах.
 • Сутність поняття ''розвиток''
 • Кількісні зумовлюють виникнення нових і зникнення старих психічних властивостей.
 • Сутність поняття ''розвиток''
 • А якісні зміни — це новоутворення, нові механізми, процеси, зміна структур психічного, тобто поява тих властивостей і особливостей, яких не було на попередніх етапах розвитку.
 • Сутність поняття ''розвиток''
 • Індивідуальний розвиток людини, її становлення як особистості є цілісним процесом, який характеризується наявністю взаємопов'язаних періодів.
 • На початкових етапах розвитку закладаються основи певних психічних явищ, становлення яких відбувається у наступних періодах. За певних умов одні утворення перебудовуються, стають більш значущими, а інші - перестають розвиватися. Це вимагає масштабної активності суб'єкта розвитку (саморозвитку).
 • Сутність поняття ''розвиток''
 • Розвиток особистості відбувається за певними законами.
 • Але психічний та особистісний розвиток має загальні закономірності (основні суттєві ситуації, які визначають його), які виявляються в усіх сферах психіки і зберігаються протягом усього онтогенезу. Їх слід розглядати як тенденції розвитку.
 • Розвиток кожної психічної функції, форми поведінки обумовлений багатьма особливостями.
 • Особливості та закономірності
 • психічного розвитку
 • Типові особливості що характеризують процес психічного розвитку індивіда:
 • Суперечності як основа психічного розвитку.
 • Неперервність психічного розвитку.
 • Дискретність.
 • Незворотність.
 • Взаємозв'язок психічного з іншими напрямками розвитку.
 • Нерівномірність.
 • Перехід від нижчих психічних структур до вищих.
 • «Спіралеподібний» характер розвитку психіки.
 • Взаємозв'язок кількісних та якісних змін психіки.
 • Планомірність та наступність психічного розвитку.
 • Особливості та закономірності
 • психічного розвитку
 • До закономірностей розвитку належить:
 • Наявність насамперед якісних, а не кількісних змін, виникнення психічних і особистісних новоутворень, нових психічних механізмів, процесів, структур.
 • Різноспрямованість і взаємопов'язаність напрямів, сфер розвитку.
 • Детермінованість розвитку.
 • Нерівномірність і гетерохронність.
 • Сенситивність (у певні вікові періоди).
 • Інтегрованість.
 • Пластичність розвитку.
 • Особливості та закономірності
 • психічного розвитку
 • Наявність суперечностей між особистістю й оточенням, внутрішніх суперечностей між окремими складовими особистості й окремими психічними функціями.
 • Постійний прогрес особистості.
 • Саморозвиток особистості.
 • Психічний та особистісний розвиток зумовлений дією механізмів захисту Я, проявів акцентуацій особистості, функціонуванням несвідомого.
 • Типи розвитку за Л.С. Виготським
 • Проблема типів і форм психічного розвитку в онтогенезі є важливим, але недостатньо дослідженим аспектом вивчення внутрішньої сутності процесу психічного розвитку. Л.С.Виготський зробив значний внесок у розроблення теорії типів і форм психічного розвитку в онтогенезі.
 • Л. С. Виготський
 • Типи розвитку за Л.С. Виготським
 • Розвиток — це складний інволюційно-еволюційний поступальний рух, в ході якого відбуваються прогресивні і регресивні інтелектуальні, особистісні, поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині.
 • (Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв)
 • Л. С. Виготський
 • Типи розвитку за Л.С. Виготським
 • Це такий тип, коли є чітко визначені, закріплені і зафіксовані стадії та кінцевий результат розвитку. Прикладом такого типу є ембріональний розвиток.
 • Не визначений наперед. На нашій планеті він більш поширений: це й розвиток Галактики, Землі, біологічна еволюція, розвиток суспільства, а також процес психічного розвитку дитини
 • Типи розвитку за Л.С. Виготським
 • Психічний розвиток людини залежить від умов життя і виховання, водночас він має свою внутрішню логіку, тобто не існує прямих з'вязків між тим якою ми хочем щоб людина була і тим якою вона стане.
 • Процес розвитку особистості пов'язаний з проявами і дією різноманітних суперечностей. Спочатку суперечності є зовнішніми (між організмом і середовищем), а згодом і внутрішніми (між різними сторонами психіки чи особистості). У всіх вікових періодах спостерігаються розходження між новими потребами, цілями, бажаннями й досягнутим нею рівнем оволодіння засобами, необхідними для задоволення цих потреб. Мотиваційний аспект розвитку особистості завжди випереджає операційний і змістовий. Це прагнення спонукає до активності, а отже, до розвитку.
 • Рушійні сили розвитку особистості
 • Вони є результатом розвитку дитини на попередніх вікових стадіях.
 • Рушійні сили розвитку — це внутрішні суперечності, що спонукають людину до активності, спрямованої на їх подолання.
 • Рушійні сили розвитку особистості
 • Г. С. Костюк виділив такі основні суперечності розвитку:
 • Розходження між новими потребами, цілями, прагненнями особистості та досягнутим нею рівнем оволодіння засобами необхідними для їх задоволення.
 • Розходження між новими пізнавальними цілями і наявними у людини способами дії.
 • Г. С. Костюк
 • Рушійні сили розвитку особистості
 • Розходження між досягненим рівнем розвитку індивіда і способом його життя.
 • Розходження між очікуванням, бажаним майбутнім і теперішнім.
 • Розв'язання протиріч призводить до виникнення нових властивостей, видів діяльності, характеристик свідомості, особливостей особистості, що складає зміст психічного розвитку.
 • Рушійні сили розвитку особистості
 • Фактор (детермінанта) — це постійнодіюче явище, що впливає на процес протікання психічного розвитку особистості.
 • Фактори психічного розвитку
 • Фактори психічного розвитку
 • Виконала:
 • студентка 19 групи
 • факультету педагогіки і психології
 • Іванчишина Надія
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка