Проект зу "Про державну службу"Скачати 29,94 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір29,94 Kb.
 • Проект ЗУ “Про державну службу”
 • нова модель державного управління оновлена державна служба
 • слабка спроможність щодо реалізації реформ
 • низький професійний рівень державних службовців
 • непрестижність державної служби
 • неефективність антикорупційних механізмів
 • непрозорість прийняття та просування по службі
 • недієвість оцінювання та визначення професійних компетентностей чиновників
 • низька оплата праці та відсутність вмотивованості

Співвідношення середньої заробітної плати по державному управлінню до середньої заробітної плати по Україні з 07.2004 по 07.2014

Співвідношення середньої заробітної плати спеціаліста державного управління до середньої заробітної плати по Україні з 07.2004 по 07.2014

Динаміка росту інфляції та розміру мінімальної заробітної плати, середньої заробітної плати по Україні, середньої заробітної плати працівників бюджетної сфери у 2013 році до 2008 року

 • Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери державних службовців Кіровоградської області
  • На 1 січня 2014 року:
  • державних службовців - 335 270
  • посадових осіб місцевого самоврядування - 97 999
 • Стан сьогодні
  • 137 позиція зі 148 країн у рейтингу глобальної конкуренто-спроможності за показником якості державних інституцій
 • Країна
 • Загальність кількість населення, млн. чол.
 • Кількість працівників сектору державного управління , млн. чол.*
 • Відсоток до загальної кількості населення
 • Франція
 • 64,67
 • 2,5
 • 3,8
 • Німеччина
 • 82,30
 • 2,9
 • 3,5
 • Нідерланди
 • 16,72
 • 0,569
 • 3,4
 • Греція
 • 11,24
 • 0,371
 • 3,3
 • Великобританія
 • 61,11
 • 1,9
 • 3,1
 • Угорщина
 • 9,9
 • 0,294
 • 3,0
 • Іспанія
 • 46,0
 • 1,4
 • 3,0
 • Португалія
 • 10,63
 • 0,302
 • 2,8
 • Ірландія
 • 4,2
 • 0,107
 • 2,5
 • Литва
 • 3,33
 • 0,082
 • 2,5
 • Італія
 • 59,62
 • 1,4
 • 2,4
 • Латвія
 • 2,23
 • 0,054
 • 2,4
 • Румунія
 • 21,0
 • 0,478
 • 2,3
 • Данія
 • 5,53
 • 0,120
 • 2,2
 • Болгарія
 • 7,61
 • 0,148
 • 1,9
 • Естонія
 • 1,30
 • 0,024
 • 1,9
 • Швеція
 • 9,06
 • 0,166
 • 1,8
 • Фінляндія
 • 5,33
 • 0,087
 • 1,6
 • Чехія
 • 10,50
 • 0,137
 • 1,3
 • Словенія
 • 2,05
 • 0,028
 • 1,3
 • Австрія
 • 8,21
 • 0,091
 • 1,1
 • Польща
 • 38,49
 • 0,372
 • 0,97
 • Україна
 • 45,4
 • 0,433
 • 0,95
 • Бельгія
 • 10,40
 • 0,084
 • 0,8
 • Словаччина
 • 5,46
 • 0,045
 • 0,8
 • чинне законодавство, яке діє понад 20 років
 • прогресивні норми Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050, введення в дію якого двічі відклалося
 • кращий європейський досвід, зокрема Республіки Польща у рамках проекту Twinning «Підтримка реформи державної служби в Україні», та напрацювання вітчизняних експертів, зокрема Центру політико-правових реформ
 • коментарі та зауваження експертів Програми SIGMA/OECD (Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту, створена за ініціативи Європейського Союзу і Організації економічного співробітництва та розвитку)
 • Концептуальна база
 • І. Загальні положення (Ст. 1-6)
 • ІІ. Правовий статус державних службовців (Ст. 7-11)
 • ІІІ. Управління державною службою (Ст. 12-17)
 • IV. Вступ на державну службу (Ст. 18-36)
 • V. Проходження державної служби (Ст. 37-47)
 • VI. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державних службовців (Ст. 48-51)
 • VII. Робочий час і час відпочинку державного службовця. Відпустки (Ст. 52-59)
 • VIII. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців (Ст. 60-87)
 • IX. Припинення державної служби (Ст. 88-97)
 • X. Прикінцеві положення
 • ХІ. Перехідні положення
 • Структура законопроекту
 • 97 статей, 68 сторінок
 • державна служба – політично неупереджена служба (ст. 1, 10)
 • визначення прав (ст. 7) – 10, обов’язків (ст. 8) -15
 • сфера дії (ст. 3) – 13 категорій, на кого не поширюється, в тому числі голови місцевих адміністрацій і їх заступники
 • чітке окреслення сфери дії закону, відмежування політичних посад від посад державної служби, тільки конкурсний відбір (ст. 21)
 • компетентнісна модель управління людськими ресурсами на державній службі (ст. 2, 46, 47)
 • нові підходи до оцінювання службової діяльності та професійного навчання (ст. 43)
 • оптимізація системи оплати праці та усунення міжгалузевих та територіальних диспропорцій (ст. 48)
 • обмеження прав – (ст. 10, 31, 42, 53, 58, 92)
 • Новації проекту
 • удосконалення системи управління державною службою: посилення ролі Нацдержслужби, робота Комісії з питань вищого корпусу державної служби, роль керівників державної служби – держсекретарів та служб персоналу (ст. 12-17)
 • зрозуміле визначення категорій посад, які належать до посад державної служби (ст. 3, 6)
 • виведення за межі державної служби політичних посад, радників та помічників (патронатна служба), помічників народних депутатів, працівників, які виконують функції з обслуговування та допоміжні функції (напр., працівників адміністративно-фінансових управлінь), інших посад
 • регулювання службових відносин виключно спеціальним законом
 • прозорий відбір на посади (ст. 21), гідна оплата праці (ст. 48) та безперервне навчання (ст. 46-47)
 • Новації проекту
 • конкурсний порядок вступу на усі посади державної служби (ст. 21)
 • (ст. 19 -20) єдині вимоги до кваліфікації та професійної компетентності претендентів на посади
 • сертифікат про підтвердження кваліфікаційного рівня (ст. 25)
 • відкритість конкурсного відбору (за виключенням посад, пов’язаних з державною таємницею, мобілізаційною підготовкою, обороною та національною безпекою), обов`язкове включення представників громадськості до складу конкурсних комісій (ч. 3 ст. 18, ст. 22)
 • єдиний веб-сервіс для розміщення оголошень про вакантні посади (ст. 23)
 • робота Комісії з питань вищого корпусу державної служби (ст. 14)
 • випробування (ст. 34)
 • Вступ на державну службу
 • введення чіткої класифікації посад залежно від характеру повноважень, складності та відповідальності (ст. 6)
 • оптимізація системи рангів державних службовців (ст. 37)
 • переведення з посади державної служби на посаду служби в органах місцевого самоврядування без додаткового конкурсу та спеціальної перевірки (ч. 7 ст. 21)
 • неможливість безпідставного звільнення (через реорганізацію, зміну структури тощо) (ст. 42, ст. 88)
 • Проходження служби
 • Категорії посад (ст.6) та ранги (ст. 37)
 • Категорії посад державної служби (ст. 6)
 • А - вищі державні службовці
 • (включає посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, а також їх заступників)
 • Б - керівники підрозділів
 • (включає посади керівників самостійних структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів) Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників)
 • В - виконавці
 • (включає всі інші посади державних службовців, які не входять до категорій «А» та «Б», зокрема, посади спеціалістів та інші)
 • Категорія
 • Ранг
 • А
 • 1 - 3
 • Б
 • 4 - 6
 • В
 • 7 - 9
 • удосконалення процедури щорічного оцінювання діяльності з метою планування кар’єри та виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності (ст. 43)
 • щорічна індивідуальна програма для розвитку державного службовця, яка включає підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіту (ст. 47)
 • право особи у разі успішного проходження конкурсу та зайняття 2-го місця бути призначеною протягом року на рівнозначну або нижчу посаду (ст. 28)
 • Кар’єрна мотивація
 • Фонд оплати праці
 • державного органу (ст. 24)
 • кількість працюючих,
 • на основі затвердженої граничної чисельності працівників
 • Модель системи оплати праці
 • 70%
 • 30 %
 • 30%
 • 70%
 • щомісячна премія та надбавка
 • посадовий оклад
 • премії та надбавки
 • 70%
 • ст. 48
 • Оплата праці
 • схема визначення мінімальних та максимальних розмірів посадових окладів для кожної категорії посад (ч. 2 ст. 48)
 • збереження фонду оплати праці при скороченні штатної чисельності та право керівника спрямовувати вільні кошти на заохочення решти працюючих (ст. 24)
 • Категорія
 • МЗП 01.03.2015
 • МЗП з 01.01.2016
 • А
 • 6
 • 8
 • Б (Україна)
 • 5
 • 7
 • Б (область)
 • 4,5
 • 6
 • Б
 • 3,5
 • 5
 • В (Україна)
 • 3
 • 4
 • В (область)
 • 2
 • 3
 • В
 • 1,5
 • 2
 • Розмір посадових окладів (в мін. заробітній платі)
 • Оплата праці
 • Надбавка за вислугу років
 • Вислуга років
 • МЗП
 • > 1 року
 • 0,1
 • > 3 років
 • 0,2
 • > 5років
 • 0,3
 • > 10 років
 • 0,4
 • > 15 років
 • 0,5
 • > 20 років
 • 0,6
 • Преміювання:
 • не меньше 10% посадових окладів та економії ФОП;
 • до 100 % посадового окладу у разі відмінної оцінки щорічного оцінювання
 • Ранг
 • МЗП
 • 9
 • 0,1
 • 8
 • 0,15
 • 7
 • 0,2
 • 6
 • 0,25
 • 5
 • 0,3
 • 4
 • 0,35
 • 3
 • 0,4
 • 2
 • 0,45
 • 1
 • 0,5
 • Надбавка за ранг
 • Мінімальний розмір посадового окладу на 2016 рік (як має бути)
 • Центральні органи виконавчої влади
 • А (керівник)
 • 9744
 • Б (керівник структурного підрозділу)
 • 8526
 • В (спеціаліст)
 • 4872
 • Б (керівник)
 • 7308
 • В (керівник структурного підрозділу, спеціаліст)
 • 3654
 • Районні державні адміністрації та територіальні органи
 • Б (керівник)
 • 6090
 • В (керівник структурного підрозділу, спеціаліст)
 • 2436
 • Ст. 53 – щорічна основна відпустка 30 календарних днів
 • Ст. 54 – Додаткова відпустка (після 5 років стажу державної служби + 1 день за кожний рік)
 • Ст. 55 – розподіл щорічної основної відпустки (14 днів); невикористана частина – не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення робочого року; частина щорічної відпустки може замінюватись грошовою компенсацією (частина наданих відпусток має бути не меньше 15 календарних днів)
 • Ст. 58 – творча відпустка
 • Ст. 59 – соціальні відпустки
 • Пенсійне забезпечення
 • Відпустки
 • Ст. 97 – 80% від суми зарплатні, не меньше 10 років стажу державної служби (з посади державної служби), 70% - не меньше 20 років державної служби (не з посади державної служби)
 • Не більше 10 прожиткових мінімумів
 • Дякую за увагу !


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка