Професійна орієнтація та професійне самовизначення молодіСкачати 20,06 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір20,06 Kb.

Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді

 • Вибір професії – це друге народження людини.
 • Є. Клімов

Етапи професійного самовизначення

 • І етап - дитяча гра (дитина приміряє на себе професійні ролі, програє елементи пов’язаної з ними поведінки
 • ІІ етап – підліткова фантазія(підліток бачить себе у мріях представником певної професії)
 • ІІІ етап – попередній вибір професії (підлітковий та ранній юнацький вік)

ІV етап

 • Практичне ухвалення рішення, власне вибір професії.
 • Компоненти:
 • Визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, обсягу і тривалості необхідної підготовки до цього
 • Вибір конкретної спеціальності

Рівні сформованості готовності до професійного самовизначення

Високий рівень

Середній рівень

 • Опосередкована мотивація вибору професії, вибір професійної діяльності за ступенем привабливості, визначення найближчої професійної перспективи (навчальний заклад)
 • Середній рівень здатності до самоаналізу та аналізу професій, володіння неповною і несистематизованою інформацією про світ професій і ринок праці, трохи завищена або занижена самооцінка
 • Наявність найближчого перспективного професійного плану, плану дій із його реалізації

Низький рівень

 • Переважання мотивів, пов’язаних із зовнішніми привабливими атрибутами професій, відсутність професійних інтересів, вибір професії не є значимим для особистості і відбувається під впливом зовнішніх чинників
 • Низький рівень здатності до самоаналізу та аналізу професій, відсутність знань про світ професій і ринок праці
 • Відсутність особистого професійного плану

Як допомогти у виборі професії?

 • Вибір професії означає:
 • Ким бути? (місце у суспільному розподілі праці, міра задоволення матеріальних і духовних потреб)
 • До якої соціальної групи належати? (соціальний статус)
 • Де працювати? (вибір професії і місця проживання)
 • З ким працювати? (за статевими чи віковими ознаками, соціальним статусом)
 • Який стиль життя обрати? (режим роботи, вільний час, захоплення, інтереси)

Схема обґрунтованого професійного вибору

 • Хочу (інтереси, бажання, нахили)
 • Можу (здібності, знання, вміння, стан здоров’я)
 • Потрібно (потреби ринку праці)

Алгоритм професійного самовизначення

 • Визначте кілька професій, які подобаються вашій дитині, і щодо яких існують принципові можливості успішного їх освоєння і працевлаштування.
 • Знайдіть якнайбільше інформації про ці професії, познайомтеся із представниками цих професій.
 • Складіть список суттєвих можливостей професії.
 • Визначіть фізичні та психологічні якості, необхідні для представників цих професій.
 • Зверніться до психолога з метою визначення індивідуальних особливостей дитини.
 • Допоможіть зробити вибір і упевнено йти до мети.

Типові помилки при виборі:

 • Вибір професії «за компанію», щоб не відставити від друзів.
 • Перенесення відношення до представника якоїсь професії на саму професію.
 • Захопленість тільки зовнішньою або якоюсь випадковою, окремою стороною професії.
 • Ототожнення шкільного навчального предмету з відповідною професією.
 • Застарілі уявлення про характер і зміст праці в деяких сферах виробництва.
 • Невміння розбиратися в своїх індивідуально-психологічних особливостях (інтересах, нахилах, здібностях тощо).
 • Незнання або недооцінка своїх можливостей, особливостей, недоліків, суттєвих при виборі професії.
 • Діагностичне забезпечення професійного самовизначення
 • в НВК №1

1-4 класи

 • Комплексне обстеження готовності дитини до школи
 • Вивчення рівня адаптації до умов навчання
 • Вивчення психофізіологічних особливостей
 • Вивчення емоційно-вольової сфери
 • Вивчення рівня загальних розумових здібностей

Класи ранньої спеціалізації (5-7 класи)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК
 • (5 класи)
 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(5 класи)
 • Вивчення професійних інтересів з метою формування класів допрофільного навчання(7 класи)

Класи допрофільного навчання (8-9 класи)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК
 • (8 класи)
 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(8 класи)
 • Вивчення професійних інтересів з метою формування класів профільного навчання(9 класи)

Профільні класи (І-ІІ курси ліцею)

 • Повне комплексне діагностичне обстеження, підготовка до ПМПК
 • (І курси)
 • Вивчення рівня адаптації до нових умов навчання(І курси)
 • Вивчення професійних інтересів з метою професійного самовизначення (І-ІІ курси)

Програма профорієнтаційної роботи

 • «Спрямованість особистості та вибір професії»

Мета програми:

 • за допомогою навчальної діяльності й раціональних прийомів навчання формувати загальну готовність до професійного самовизначення, виявляти професійні інтереси, нахили учнів; розширювати уявлення про світ професій та їх особливості; сприяти усвідомленому вибору професії.

Завдання програми:

 • розширювати знання про професії і алгоритм їхнього вибору;
 • активізувати спрямованість учнів на самопізнання, власну активність як основу професійного самовизначення;
 • формувати вміння зіставляти свої здібності, нахили, знання та інтереси з вимогами до професій;
 • розвивати професійно необхідні риси особистості;
 • формувати усвідомлення учнями праці як життєвої щоденної необхідності;
 • сприяти вибору профільних навчальних дисциплін, створенню умов взаємодії між навчальним і профорієнтаційним змістом, що спрямовуються на побудову в учнів образу «Я - професійного».

Очікувані результати:

 • Цілісна особистість, здатна взяти на себе відповідальність за побудову моделі власного життя, створення плану професійної самореалізації та подальше розгортання життєвого шляху. Розвинені в учнів такі важливі компетенції, як: компетенція самостійності (володіння діяльнісним самопроектуванням; конструювання зовнішніх ресурсів; самореалізація індивідуального досвіду, знань, умінь, навичок); компетенція партнерства (інформативна комунікація; взаємодопомога в досягненні успіху); компетенція досвіду (вивчення, трансформація та створення нового особистісного досвіду); соціально-творча компетенція (здатність створювати особистісний психолого-професійний простір; вміння досягти стану комфорту та задоволення у процесі діяльності).

Структурні елементи програми:

Програма ознайомлення дітей з різними професіями, виховання позитивного ставлення до всіх видів трудової діяльності (для 1-4 класів)

 • Метою програми є формування інтересу до професійної діяльності, пізнання своєї особистості, узагальнення знань про професії

Програма формування ціннісних орієнтацій установки на активність у самовивченні (5-7 кл.)

 • Метою програми є формування мотивації самопізнання, розвиток уміння робити вибір профілю подальшого навчання, форм трудової підготовки, розвиток здатності до самоаналізу, самооцінки

Програма вивчення наукових основ вибору професії (8-9 класи)

 • Метою програми є вивчення класифікації професій, їхніх вимог до людини; розвиток індивідуальних професійних рис; вироблення вміння зіставляти вимоги і здібності; ознайомлення з кон’юнктурою ринку праці

Програма професійного самовизначення і самореалізації особистості старшокласника (І-ІІ курси ліцею)

 • Метою програми є навчання старшокласників життєвому самовизначенню, розвиток в учнів компетенцій самостійності, партнерства, досвіду та соціальної компетенції

Теми годин спілкування:

1-4 класи

 • Світ професій. Професії членів сім’ї.
 • Як я допомагаю мамі.
 • Професії, що нас оточують.
 • Хто ти? Чи схожий ти на інших людей?
 • Класифікація професій за типами. Будь-яку працю у нас поважають.
 • Як пізнавати себе.
 • Як вирощують хліб.
 • Інтереси і гурткова робота.
 • Ким я можу бути, коли виросту.
 • Ділове спілкування (знайомство, візитки, телефонні розмови).
 • Знайомство з професіями лікаря, фармацевта.
 • Що ти вмієш робити?
 • Ми йдемо до магазину (знайомство з професіями продавця, касира).

5-7 класи

 • Шкільні заняття і світ професій.
 • Сімейний бюджет. Кишенькові гроші.
 • Моє улюблене заняття у вільний час.
 • «Їздити, літати, плавати» (заняття присвячене професіям залізничного, повітряного і водного транспорту).
 • Професії у нашому суспільстві.
 • Введення нових ознак класифікації професій (знаряддя праці, мета і умови праці).
 • Відгадай професію.
 • Професії, які потрібні на ринку праці міста.
 • Світ професій і його динаміка.
 • Знайомство зі схемою аналізу професій.
 • Профорієнтаційний урок (вивчення інтересів).
 • Знайомство з до профільним та профільним навчанням.

8-9 класи

 • Умови вибору професії.
 • Типи професій та професійні вимоги до людини.
 • Алгоритм професійного самовизначення.
 • Хто більше знає про професії (вікторина).
 • Здоров’я і вибір професії.
 • Типові помилки при виборі професії.
 • Джерела інформації про професії.
 • Знайомство з профільним навчанням.

І-ІІ курси

 • Знайомство з вузами області.
 • «Пізнай самого себе». Як розуміти цей вислів?
 • Я обираю професію.
 • Шляхи оволодіння професією.
 • Типові помилки при виборі професії.
 • Служба зайнятості інформує.
 • Моя майбутня професія

Кабінет професійної орієнтації

“Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті” КонфуційБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка