Професійна сомоосвіта вчителяСкачати 21,07 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір21,07 Kb.
 • Професійна сомоосвіта вчителя
 • Перевозецька ЗОШ І-ІІ ступенів
 • 2014
 • Педагогічний словник так визначає поняття «самоосвіта»:
 • «Самоосвіта, ціленаправлена пізнавальна діяльність, керована самою особистістю; придбання систематичних знань у будь-якій галузі науки, техніки, культури, політичному житті й т.д. В основі самоосвіти лежить цікавість того, хто навчається, в поєднанні з самостійним вивченням матеріалу»
 • Важливою рисою самоосвіти вчителя є те, що результатом його роботи виступає не лише власне самовдосконалення в особистісному й професійному плані, а й розвиток учнів (вихованців). Учитель повинен сам досягти успіху, щоб його досягли учні.
  • Результатом його роботи виступає поліпшення якості викладання предмета, якості виховної роботи, підвищення рівня знань, вихованості і розвитку учнів.
 • Самоосвітню діяльність вчителя можна розглядати як сукупність вісьмох «само»:
 • - самооцінка – вміння оцінювати власні можливості;
 • - самооблік – вміння брати до уваги наявність в себе певних якостей;
 • - самовизначення – вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, усвідомлювати свої інтереси;
 • - самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;
 • - самореалізація – реалізація самою особистістю своїх можливостей;
 • - самокритичність – вміння критично оцінювати перевагу та недоліки власної роботи;
 • - самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
 • - саморозвиток – результат самоосвіти.
 • Основні вимоги до самоосвіти педагога:
 • зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;
 • систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти;
 • комплексний підхід до відбору змісту й організації обраної теми з самоосвіти;
 • індивідуальний характер самоосвіти не виключає і колективних форм роботи;
 • гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі школи, району, області;
 • створення в школі певних умов, що спонукають звертання педагогів до нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного досвіду;
 • завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі.
   • Самоосвітня діяльність включає:
   • науково-дослідницьку роботу за проблемою;
   • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;
   • участь у колективних і групових формах методичної роботи;
   • вивчення досвіду своїх колег;
   • теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів
  • Види діяльності в процесі самоосвіти:
 • систематичний перегляд певних телепередач;
 • читання конкретних педагогічних періодичних видань;
 • читання методичної, педагогічної і предметної літератури;
 • огляд в Інтернеті інформації з предмету, що викладається, педагогіки, психології, педагогічним технологіям;
 • рішення завдань, вправ, тестів, кросвордів та інших завдань по своєму предмету підвищеної складності, або нестандартної форми;
 • відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег;
 • дискусії, наради, обмін досвідом з колегами;
 • вивчення сучасних психологічних методик в процесі інтерактивних тренінгів;
 • вивчення іноземних мов для читання інформації про досягнення світової педагогіки;
 • систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • проведення відкритих уроків для аналізу з боку колег;
 • організація гурткової та позакласної діяльності з предмета;
 • вивчення інформаційно-комп'ютерних технологій;
 • відвідування предметних виставок і тематичні екскурсії з предмета;
 • написання статей у періодичну пресу та фахові журнали;
 • спілкування з колегами в школі, районі, місті і в Інтернеті;
 • ведення здорового способу життя, заняття спортом, фізичними вправами. Хвороби - велика перешкода для професійного зростання.
     • Критерії оцінювання результатів самоосвіти:
 • 1. Педагогічний - освітні програми і технології, рівень навченості дітей.
 • 2. Психологічний - рівень психофізіологічного комфорту, розвинутість професійних та особистісних якостей.
 • 3. Соціально-психологічний - характер взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору.
 • 4. Соціальний рейтинг педагога.
 • 5. Науково-методичний – підвищення кваліфікації, авторські програми, впровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі.
 • З появою в роботі вчителя комп'ютера та Інтернету значно підвищуються можливості вчительського самоосвіти. З'являються нові теми, цікаві завдання та способи їх реалізації. Нагадаємо, що мета і в цьому випадку залишається незмінною - підвищення ефективності навчання. Які нові способи самореалізації відкриваються перед вчителем за умови використання комп'ютера та Інтернету?
 • розробка комплекту електронних уроків, об'єднаних предметною тематикою або методикою викладання;
 • розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;
 • розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;
 • комплект дидактики з предмета (самостійні, практичні і контрольні роботи);
 • розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета (картки, завдання і питання з предмету); створення електронного підручника;
 • створення термінологічного словника з предметної теми, розділу;
 • розробка комплекту тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних предметних заходів (пізнавальні ігри, конкурси, вистави);
 • розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учня;
 • розробка проекту організації і занять гурткової роботи;
 • пакет адміністративної документації класного керівника;
 • пакет адміністративної документації предметного методичного об'єднання;
 • база даних методик навчання;
 • пакет матеріалів за однією з педагогічних технологій (інтерактивних, диференційоване, блочне, випереджальний та ін. навчання);
 • проект особистої методичної веб-сторінки;
 • пакет сценаріїв уроків із застосуванням інформаційних технологій;
 • створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно загальноосвітньою програмою;
 • ведення предметного гуртка з використанням медіа-ресурсів.
  • Підводячи підсумок вищесказаного, можна стверджувати, що чим більше інформації, методів та інструментів у своїй роботі використовує вчитель, тим більшим буде ефект від його роботи. Але яким би сучасним комп'ютером і найшвидшим Інтернетом не забезпечити вчителя, найголовніше - це бажання вчителя працювати над собою і його здатність творити, вчитися, експериментувати і ділитися своїми знаннями та досвідом, набутими у процесі самоосвіти.
     • Список використаних джерел:
     • http://krutienko.ucoz.ua/Zavuch/posibnik_samoosvita_vchitelja.pdf
     • http://festival.1september.ru/articles/609103/
     • http://shandrivska.ucoz.ua/load/samoosvita_vchitelja/1-1-0-26
     • http://teacher.at.ua/publ/samoosvita_vchitelja/38-1-0-9122
 • Самотест «Шляхи розвитку»
 • 1. У мене часто з’являється бажання більше знати про себе.
 • 2. Я вважаю, що в мене немає потреби в чомусь змінюватись.
 • 3. Я впевнений у своїх силах.
 • 4. Я вірю, що всі мої плани здійсняться.
 • 5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси.
 • 6. У моїх планах я найчастіше сподіваюсь на щасливий випадок, ніж на
 • себе.
 • 7. Я хочу краще та більш ефективно працювати.
 • 8. Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно.
 • 9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням працювати.
 • 10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості.
 • 11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано.
 • 12. У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок.
 • 13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії.
 • 14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю щось
 • змінити.
 • Ключ до обробки результатів:
 • 1+, 2-, 3+, 4+, 5-, 6-, 7+, 8+, 9+, 10+, 11-, 12+, 13-, 14-
 • Аналіз результатів. Для визначення величини готовності пізнати себе (ГПС) потрібно підрахувати кількість збігів відповідей на самотест з ключем за твердженнями 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13. Максимальне значення величини ГПС дорівнює 7 балів.
 • Так само визначається готовність самовдосконалюватися (ГС). Підраховуємо кількість збігів затвердженнями 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14.
 • Максимальне значення ГС дорівнює 7 балам.
 • Важливо, щоб самоосвіта для сучасного педагога стала необхідністю, тому що тільки за такої умови він досягає поставленої мети, творчо зростає, а головне бачить і розвиває здібності учнів та вихованців.
 • Перша стадія – пробудження (від народження до 14 років), у процесі якої поступово розвивається ідентифікація особистості із професійними ролями, формуються професійні уподобання та здібності
 • Друга стадія – дослідження (15 років – 24 роки) індивід намагається випробувати свої сили у різних ролях і перевірити реальні власні професійні можливості, що включає попередній вибір, спроби реалізації Я-концепції, пошук поля діяльності в професійному житті
 • Третя стадія – консолідації (25 років – 44 роки) характеризується прагненням людини забезпечити у знайденому професійному полі стійку особистісну позицію
 • Четверта стадія – збереження (45 років – 64 роки) професійний розвиток йде в одному визначеному напрямку в межах визначеного поля
 • П’ята стадія – спаду (із 65 років) відбувається поступовий перехід від професійного життя, освоєння нових соціальних ролей
 • Стадії життєвого і професійного шляху особистості
 • (за Д.Сьюпером):
 • СХОДИНКИ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
 • не знаю,
 • не використовую
 • знаю, не використовую
 • прагну опанувати
 • знаю, використовую
 • знаю, використовую, ділюся досвідом


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка