Профільне навчанняСкачати 12,89 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір12,89 Kb.

Профільне навчання

Профільне навчання -

 • вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета:

 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної підготовки,
 • неперервної освіти впродовж усього життя,
 • виховання особистості, здатної до самореалізації,
 • професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основними завдання є:

 • Створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
 • Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

Основними завдання є:

 • Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;
 • Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Принципи:

 • Фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);
 • Варіативності і альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
 • Наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);

Принципи:

 • Гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного, забезпечення можливості зміни профілю);
 • Діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

Структура профільного навчання

 • Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.
 • Напрям профілізації.
 • Форми її забезпечення.

Структура профільного навчання

 • Профіль навчання визначається з урахуванням
 • освітніх потреб замовників освіти;
 • кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи;
 • соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону;
 • перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.
 • Напрями профілізації:
 • Суспільно - гуманітарний
 • Природничо – математичний
 • Технологічний
 • Спортивний
 • Сукупність
 • предметів
 • Базові
 • Профільні
 • Курси
 • за вибором
 • Інваріантна
 • складова
 • – є обов’язковою
 • для всіх профілів
 • Варіативна і
 • інваріантна скла
 • дові – поглиблене
 • вивчення
 • Варіативна
 • складова –
 • розширення
 • змісту профілів

Питома вага освітніх галузей у базовому навчальному плані:

 • Академічний
 • рівень
 • Рівень
 • профільної
 • підготовки –
 • поглиблений
 • Рівень
 • стандарту
 • Рівні
 • профілізації
 • Форми організації
 • профільного навчання
 • Внутрішньошкільні
 • Зовнішні
 • Профільні класи в ЗОНЗ
 • Динамічні профільні
 • групи (різновікові)
 • Профільне навчання
 • за індивідуальними
 • планами
 • Профільні групи в
 • багатопрофільних ЗОНЗ
 • Міжшкільні
 • профільні групи
 • ЗОНЗ на базі ВНЗ
 • Міжшкільний
 • навчально-виробничий
 • комбінат (МНВК)
 • Навчально-виховний
 • комплекс (НВК)
 • Опорна
 • старша школа
 • Профільна школа
 • інтернатного типу

Проблеми шкіл щодо організації профільного навчання:

Проблеми самореалізації особистості – у системі профорієнтаційної роботи

 • У сучасному суспільстві затребуваними стають окремі здібності особистості (пам’ять, спритність, лідерство);
 • Життєві плани сучасних старшокласників мають реалістичнішу основу (установка на власні сили);
 • Рейтинг професій.

Класифікація професій Є.Клімова:

 • людина – людина
 • людина – техніка
 • людина – природа
 • людина – знакова система
 • людина – художній образ

“Ідеальні типи індивідуальності” за Е. Шпрангером:

 • Теоретична людина - раціональне, логічне, пошук закономірностей;
 • Економічна людина – практичний результат у будь-якій діяльності;
 • Естетична людина – емоційно-образне відображення світу;
 • Соціальна людина – організоване спілкування з іншими людьми;
 • Політична людина – діяльність у владі, лідерство; соціальна обдарованість;
 • Релігійна людина – пошук смислу життя.

Поглиблене вивчення одного-двох предметів шкільного курсу поступово втрачає свою актуальність через вузьке спрямування та відсутність глибоких, практично спрямованих міжпредметних зв’язків у їх реальній взаємодії.

 • Поглиблене вивчення одного-двох предметів шкільного курсу поступово втрачає свою актуальність через вузьке спрямування та відсутність глибоких, практично спрямованих міжпредметних зв’язків у їх реальній взаємодії.
 • Профілізація має бути не вузькою спеціалізацією.
 • Профільному вектору учня треба надати розвитку в напрямі формування його мотивації до навчання впродовж життя, вироблення волі до успіху й життєтворчості.
 • Сприятиме самовизначенню учнів незалежно від профілю, за яким навчаються.
 • Висновки:

Список використаної літератури:

 • Математика в школі, №1, 2006;
 • Математика в школі, №4, 2006;
 • Інформатика, №31-32, 2005;
 • Інформатика, №31-32, 2004.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка