Програма Intel® "Навчання для майбутнього"Скачати 42,98 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір42,98 Kb.
 • Освітня програма Intel®
 • “Навчання для майбутнього”
 • 2007 р.
 • Київ
 • Тетяна Нанаєва,
 • директор освітніх програм
 • корпорації Intel в Україні

Соціальна корпоративна відповідальність Intel

 • “Впровадження даної програми доводить розуміння нашою промисловістю того факту, що технологічні досягнення нічого не варті, якщо вчителі не вміють ними ефективно користуватися.”
 • “Дива в освіті творять
 • не комп'ютери,
 • а вчителі ”
 • — Craig Barrett, Голова ради директорів корпорації Intel

«Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому.

 • «Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому.
 • Нам необхідно дати те саме і вчителям для того, щоб вони могли стати лідерами у реформуванні освіти.
 • Технології надають можливість поділитися своїми успіхами зі світом, іншим дізнатися про їх досягнення.
 • Але технології - лише засіб, інструмент.
 • Саме вчителі взмозі змінити освіту у світі на краще.»
 • Крейг Барретт Голова ради директорів корпорації Intel

Економіка знань: потреба у кваліфікованих кадрах Навички ХХІ сторіччя

 • Інформаційна грамотність
 • Висока продуктивність праці
 • Винахідливе аналітичне мислення
 • Швидкий пошук та обробка інформації
 • Ефективне спілкування
  • Проактивне творче ставлення до справи
 • Навички
 • - роботи у проектах
 • - вирішення проблем
 • - роботи в команді
 • Уміння брати відповідальність на себе
 • Життєві компетентності
 • Місія Intel
 • та
 • довгострокові
 • задачі
 • Intel співпрацює з урядами
 • та міністерствами освіти 45 країн світу з метою покращення ефективності навчання за допомогою інноваційних методів використання комп’ютерних та комунікаційних
 • технологій
 • Узагальнення існуючих, створення та розповсюдження нових технологій та передових педагогічних ідей
 • Підготовка нового покоління робочої сили до економіки знань, розвиток життєвих компетентностей та формування в учнів навичок ХХI сторіччя
 • Покращення ефективності використання комп’ютерів на уроках
 • Сприяння економічному зростанню країн, їх конкурентоспроможності на ринку високих технологій
 • Підтримка науково-технічної творчості учнів, розвиток навичок мислення, сприяння дослідницькій діяльності школярів та студентів
 • Створення нової звичайності (“new common”)

Освітні програми Intel у світі

 • Intel® Club House
 • Клуби дитячої та сімейної творчості
  • Розширення доступу до технологій для малозабезпечених верств населення
 • Intel® Higher Education Університетські програми Intel:
  • Допомога у створенні сучасних навчальних планів, курсів, адаптація найновітніших технологій до навчальних програм та досліджень.
 • Підтримка талановітої молоді, студентів та наукових робітніків. Стипендії та стажування.Дослідницьки гранти
  • Академічні форуми Intel
 • Intel® Teach
 • Intel® Навчання для майбутнього:
  • Всесвітня програма перепідготовки та підготовки вчителів щодо ефективного використання ІКТ та новітніх педагогічних технолоій у навчальному процессі
  • Найкрупніша в світі неурядова ініціатива в освіті - 5 мільйонів учителів з 40 країн світу. Плани – 10 млн. за наступні 5 років.
 • Intel® ISEF
 • International Science & Engineering Fair
 • Міжнародний конкурс науково-інженерної творчості:
 • Найбільший у світі науковий конкурс для школярів. У фіналі - 1.500 учасників з більш ніж 45 країн світу.
 • З 2005 р. - участь команди з України. Національний конкурс - Intel Eco-Ukraine (НЕНЦ МОН України)
 • Intel® Learn
 • Навчаємось з INTEL / Шлях до успіху
 • Програма для шкільних комп’ютерних клубів спрямована на розвиток дитини та формування життєвих компетентностей у позакласний час
 • Intel® On-line Learning Tools
 • Засоби навчання та розвитку мислення в Інтернеті Спрямовані на розвиток навичок мислення, можна використовувати при навчанні будь- якого предмета (пошук причиново-наслідкових зв’язків, ранжування тощо)
 • Скарбниця матеріалів та прикладів щодо ефективного використання ІКТ на уроках

Освітні веб-сайти корпорації Intel

 • www.intel.com/education - головний освітній сайт Intel
 • www.intel.ru/education - освітні програми Intel в Росії
 • www.intel.ua/education – освітні програми Intel в Україні
 • www.iteach.ru - Intel® “Обучение для будущего” в Росії
 • www.iteach.com.ua - сайт програми Intel® “Навчання для майбутнього” в Україні
 • www.iteach.com.ua/mediawiki - веб-спільноти учасників програми

Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Благодійна програма професійного розвитку, адресована працівникам сфери освіти в усьому світі.
 • Матеріали програми перекладаються, локалізуються й адаптуються до національних особливостей і стандартів системи освіти кожної окремої країни
 • Програма спрямована на розвиток навичок мислення, формування в дітей навичок ХХI століття та підготовку учнів до економіки знань, допомагає людям і країнам бути конкурентноспроможними в добу інформаційних технологій.

Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Застосовується випробувана модель, створена на результатах наукових досліджень. 3,5 мільйони вчителів пройшли підготовку в 37 країнах світу.
 • Учителі навчаються: коли, де і як можна ефективно інтегрувати технології в навчальний процес, а також навчаються створювати плани уроків, які роблять процес навчання значно результативнішим.
 • Педагогічні інновації + ІКТ-інновації.

Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Програма скерована на вчителів, які викладають усі предмети і працюють з учнями різних класів
 • Обов’язковою є зовнішня експертиза й моніторинг якості проведення програми в кожній країні та на всесвітньому рівні
 • Удосконалюється щороку на аналізі моніторингу й збагачується кращим досвідом країн, у яких запроваджується.
 • Навички для успіху (Skills for Success)
 • Вчителі з ІКТ використовують із студентами на уроках ІСТ
 • Основний курс (Essentials)
 • Курс для лідерів в освіті
 • Поглиблений курс в он-лайні
 • Вчителі-предметники з базовими навичками
 • володіння ПЗ ПК та PBL*
 • Адміністратори в освіті, які інтегрують ІКТ
 • та використовують PBL*
 • Вчителі-предметники
 • з розвинутими навичками ІКТ та PBL*
 • Базовий курс (Getting started)
 • Вчителі з ІКТ навчають вчителів-предметників
 • базових ІКТ навичок, вступ до PBL* та 21st с**.
 • Вчителі ІКТ без навичок
 • розвитку PBL* і ХХІс**.
 • Вчителі-предметники без або з низькими
 • навичками ПК, PBL* або 21stс.**
 • Система курсів програми Intel® Навчання для майбутнього
 • очний
 • дистанційний
 • Категорії вчителів
 • початок
 • Різні курси“Intel®Навчання для майбутнього”
 • початок
 • початок
 • початок
 • початок
 • PBL* –project/problem based learning – проектне та проблемне навчання, розвиток мислення
 • 21st с.** – Навички 21-го століття (інформаційна грамотність, вміння вирішувати проблеми, навички роботи у командах, у проектах, з циклами

Intel®«Навчання для майбутнього»

 • Інноваційний курс навчання для працюючих та майбутніх учителів ІКТ + педагогічні інновації
 • Впроваджується у 40 країнах світу, серед них 10 країн Європейського Союзу
 • 5 млн. учителів світу пройшли підготовку за 5 років
 • В Україні – понад 100 000 вчителів за 4 роки
 • Програму локалізовано, адаптовано до Державних стандартів та навчальних планів,
 • спрямовано на вчителів різних предметів, які працюють з дітьми різних вікових груп
 • Обов’язкові попередні базові навички щодо користування комп’ютером!!! Система заходів за Програмою
 • - інтенсивні, інтерактивні тренінги - 64 академічні години (48 астрономічних годин) + 26 годин самостійної роботи - майстер-класи для тренерів – (2-3 денні), семінари для вчителів, - конкурси на краще впровадження ІКТ, ідей Програми; - семінари, форуми, веб-підтримка; - незалежна експертиза та моніторинг якості (98,6 % позитивних відгуків)

Веб-сайт Програми www.iteach.com.ua Intel® “Навчання для майбутнього”

 • Інформація Новини
 • Статистика
 • Моніторинг
 • Форуми
 • Конкурси
 • Плани
 • Приклади
 • Корисні посилання
 • Методичні рекомендації
 • Анкетування

Навчальний план програми Intel® “ Навчання для майбутнього”

 • 12 модулів (64 години аудиторної та 26 годин домашньої роботи)
 • Адаптовано до державних стандартів, узагальнено досвід українських учителів
 • Базові принципи:
  • Навчальний план передбачає використання проектно-дослідницького методу навчання та розвитку в учнів навичок мислення високого рівня
  • Проект у проекті
  • У процесі навчання вчителі створюють дидактичні та методичні матеріали:
  • навчальний проект , навчаються ІКТ та опановують методи, які зможуть використати в подальшій роботі
  • У процесі навчання вчителі створюють навчальний план, розробляють форми оцінювання, презентації, публікації, веб-сайти, план реалізації проекту тощо.
  • Частину матеріалів учитель створює «від імені» учнів.
  • Він навчається таким чином формулювати питання, які стимулюють самостійну дослідницьку діяльність учнів, формують їх життєві компетентності

Навчальні матеріали

 • Підручник це ...
 • - посібник для самостійної роботи
 • - план тренінгу для тренера
 • - план для самостійних занять з учителями
 • - план розробки та реалізації проекту для учнів
 • Компакт-диск це...
 • - додаток до підручника
 • - скарбниця дидактичних матеріалів та прикладів
 • - довідник, посібник

Що відбувається на тренінгу Intel® Навчання для майбутнього?

 • Змінюється ставлення до можливостей використання ІКТ на уроках і позаурочній діяльності
 • Технології починають сприйматися як засоби підтримки та організації навчального процесу, а не як «річ у собі»
 • Педагоги знайомляться з моделями особистісно-орієнтованого навчання школярів та методами формування навичок мислення високого рівня – аналіз, синтез, оцінювання
 • Учасники курсів отримують практичний методичний досвід створення навчальних матеріалів та засобів оцінювання за допомогою ІКТ
 • Самі вчителі починають працювати в командах, вирішувати проблеми і брати участь в ділових обговореннях своїх матеріалів

Що необхідно вчителям вивчити додатково?

 • Базові навички роботи на ПК
 • Ефективні педагогічні технології:
  • Навчання у співробітництві
  • Теорія колективних рішень
  • Проектні технології
  • Проблемно-пошукові методи навчання
  • Дослідницькі методи
  • Варіативне, модульне навчання
  • + Закон про авторське право

Що відбувалось в школах до програми Intel® « Навчання для майбутнього»

  • Комп'ютери використовувались для вивчення лише інформатики і не використовувалися при вивченні предметних галузей
  • Лише окремі вчителі-ентузіасти впроваджували ІКТ на уроках і часто лише як наочність
  • Школярі в основному використовували комп'ютери для ігор
  • Прогулянки по Інтернету приводили до списування рефератів та розваг
  • Вільний доступ до шкільних комп'ютерів використовувався не в навчальних цілях
  • Використання комп'ютерів було чимось на зразок “винагороди за гарну поведінку”
  • Порушення авторських прав при використанні інформації з мережі Інтернет

Що відбувається в школах після програми Intel® « Навчання для майбутнього»…

 • Технології використовуються для підтримки вивчення предметних галузей, а не тільки інформатики
 • Починають інтенсивно застосовуватись проектні та проблемно-пошукові методи навчання
 • Вчителі починають упевнено використовувати технології, працювати разом з іншими вчителями
 • Зростає креативність і правова грамотність учителів. Стандартні офісні додатки використовуються для самостійних методичних розробок
 • З'являються нові форми контролю знань і навичок учнів
 • Учні і вчителі беруть участь у міжнародних телекомунікаційних проектах Зростають: - мотивація учнів
 • - інтеграція предметів
 • - практична спрямованість знань та навичок учнів

Intel® «Навчання для майбутного»

 • Intel надає:
 • Ноу-хау, методику та систему підготовки вчителів усіх предметів до ефективного використання інформаційно- комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
 • Переклад, адаптацію та локалізацію матеріалів Програми
 • Видання програмних матеріалів (посібників, CD) - безкоштовно для кожного
 • учасника Програми
 • Підготовку старших тренерів (SТ) та експертів, координаторів
 • 6 - денні інтенсивні інтерактивні очні тренінги - 48 астрономічних год (64 г. академічних аудиторних занять + 26 год самостійної роботи)
 • 2 – 3 – денні майстер-класи
 • Методично-Інформаційну підтримку Програми на веб-сайті
 • Благодійну грантову допомогу ІППО в системі післядипломної педагогічної освіти
 • Спільно з ОУОН ОДА, здійснює контроль за якістю проведення навчання вчителів, а також організує зовнішню експертизу проведення Програми в Україні

Intel® «Навчання для майбутного»

 • Адміністративну підтримку Програми (накази, листи, рекомендації…)
 • Створення адміністративної управлінської вертикалі: розробку схеми (спільно з Intel) впровадження програми в областях, районах, окремих закладах;
 • Планування, організацію та координацію роботи
 • Інтергування курсу програми у систему перепідготовки вчителів та викладачів
 • Фінансування перепідготовки вчителів за Програмою в рамках Державної програми «Інформаційні та коммунікаційні технології в освіті і науці» на 2005–2010 роки:
 • - оплата праці тренерів (1 тренінг – 64 академічних годин),
 • - оплата Інтернет послуг (~ 10 г.), друк роздаткових матеріалів,
 • - відрядження тренерів, або вчителів з віддалених районів (6-денний тренінг)
 • Включення системи заходів за програмою (6-денні тренінги, 3-4-денні майстер-класи для тренерів, семінари для вчителів) у плани роботи області, міста, закладу…
 • Мотивацію впровадження ІКТ (включення вимог щодо володіння ІКТ до умов атестації, проведення конкурсів на краще впровадження ІКТ, заохочування вчителів тощо)
 • Контроль за кількістю і якістю підготовлених вчителів та за ходом реалізації Програми в областях, експертизу проведення програми
 • Участь представників областей во всеукраїнських форумах. круглих столах та інших спільних освітніх заходах Intel та МОН України.
 • МОН УКраїни , та відповідно ОУОН ОДА, ОІППО, ЗНЗ, ВНЗ, ПТНЗ) забезпечують :

Intel® Навчання для майбутнього в Україні 2003 - 2007р.

 • Підготовлено майже 100 000 вчителів за 4 роки
  • До Програми залучено всі області України
  • Система післядипломної освіти – 27 ОІППО, 2040 ЗНЗ – понад 85 000 вчителів
  • Система вищої педагогічної освіти - понад 75 ВНЗ – понад 13 000 учасників.
  • Система ПТО – усі області, І етап завершено ( 200 тренерів і 30 координаторів + 2 500 учасників)
 • МОН України
  • 2003р. – Меморандум про співробітництво
  • 2004р. – Наказ № 749 від 22.09.04 ( 10 областей)
  • 2005р. – Наказ № 116 від 22.02.05 ( всі області)
  • - Наказ № 248 від 22.94.05 (ВНЗ)
  • - Колегія МОН України, Меморандум про подальшу співпрацю
  • 2006р. – Наказ МОН №10 від 13.01.06 (ПТО)
  • - Нарада 18.01.06р., Нарада 7.06.06р.
  • - Форум “Нові горизонти ІКТ в освіті” (22.11.2006)
  • Експертиза 96,8% позитивних відгуків учасників програми

Intel® “Навчання для майбутнього”

 • Кількість учителів, які пройшли навчання за Програмою в Україні у 2004 – 2007 р.р. ( станом на 31.12.2007)

Оцінка ефективності програми в Україні

 • Джерело: анкетування 3400 шкільних вчителів–учасників програми Intel® « Навчання для майбутнього» у 2006 р.

Враження учасників програми Intel® “Навчання для майбутнього”

 • «Інтенсивний рівень проведення тренінгу і його чітка організація стимулювали мене до реалізації нової методики в навчальному процесі. Зараз я бачу, що це цілком реально та ефективно».
 • “Дякую організаторам за те, що надали можливість пройти тренінг! До курсів я вважав, що вмію користуватися комп'ютером, чудово набирав тексти. А тепер! Країно, тримайся! Переді мною розкрито нові горизонти, я не тільки сам буду використовувати метод пошуково-дослідницьких проектів та розвивальні методики, а й буду переконувати в необхідності цього своїх колег”.
 • “ Отримані знання надають можливість використовувати педагогічні прийоми, які стимулюють самостійну та дослідницьку роботу учнів.
 • Я впевнена, що всі здобуті протягом тренінгу знання буду застосовувати на своїх уроках!!”

Враження учасників програми Intel® “Навчання для майбутнього”

 • “Нашим учням саме це потрібно: самостійна дослідницька діяльність з використанням комп'ютерів. Адже це розвиває, дає можливість широкого спілкування. І ти не один у цьому!!!”
 • Як жаль, що подібного курсу не було раніше!!
 • Все конкретно, ясно, результативно”
 • “Це дійсно нове слово у методиці викладання предметів”
 • « Програма, яку хочеться впроваджувати; тренери, у яких хочеться навчатися ще і ще: високий професіоналізм, компетентність, створення творчої робочої атмосфери.
 • Достойні тренери достойної, вкрай необхідної для нашої країни програми!»

Плани 2008 р.

 • Підготовка 40 000 учасників: 35 000 вчителів та 5 000 студентів ВНЗ
 • Курс за Програмою - обов’язковий для всіх випускників ВНЗ з 2008 –09 н.р.
 • Адаптація нової версії Програми v.10
 • Адаптація програмного СД до вимог ВНЗ та ПТО
 • Розробка он-лайн курсу для тренерів
 • Проведення конкурсів на краще впровадження програми 2 рази на рік
 • Веб -підтримка тренерів та учасників програми
 • Майстер-класи для тренерів (за заявками)
 • Проведення координаційних нарад щоквартально
 • Експеримент “1 Учень: 1 Комп’ютер”
 • Програма для школярів “Шлях до успіху”
 • Форум “Нові горизонти ІКТ в освіті” - 17 квітня 2007 року

Intel® “Навчання для майбутнього” Організаційна структура в Україні

 • УОН ОДА
 • 27
 • Завалевський Ю.І.,
 • Левківський К.M, Паржницький.
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • МОН України ( Відділення СО, ВО, ПТО)
 • Дирекція програми
 • CEUME
 • (Планування, логістика)
 • Регіональні координатори,
 • експерти та тренери
 • 27 / 27/ 2000
 • Intel
 • MOН
 • Незалежна Експертиза
 • 3
 • Учасники Програми
 • Понад 76 000
 • АПН
 • Олійник В.В.
 • ЦІППО
 • Тетяна Нанаєва
 • Директор програми
 • Експерти Програми
 • Старші тренери
 • Фонд ім. Яр. Мудрого
 • Стрілько В.В.
 • Веб адміністратор
 • ОІППО
 • 27 + 2050 шкіл
 • Полянський П.Б.
 • Заступник міністра освіти і науки України
 • Педагогічні ВНЗ
 • 72 ВНЗ
 • Чернишова Є.Р.
 • Проректор
 • Гораш К.В.
 • координатор
 • ПТО
 • Кремень В.Г.
 • Президент АПН

Intel® Навчання для майбутнього Організаційна структура в області

 • Тренери-Методисти
 • Програми
 • Експерти Програми
 • Науково-методичний супровід
 • Експерти Програми
 • Методичний супровід
 • 2
 • Учасники Програми
 • ВНЗ
 • ОУОН ОДА
 • Відповідальний + Робоча група
 • ПТНЗ
 • Експерти Програми
 • Науково-методичний
 • супровід
 • Координатор Програми
 • Організаційний супровід
 • Тренери_методисти
 • Програми
 • Регіональні тренери
 • Учасники програми
 • Регіональні тренери
 • Координатор Програми
 • Організаційний супровід
 • Регіональні тренери
 • Тренери-Методисти
 • Програми
 • НГО
 • Творчі групи
 • Координатор Програми
 • ОІППО/ ЗНЗ
 • Веб підтримка
 • Учасники програми

Інвестиції в освіту – інвестиції у майбутнє

 • Знання- золотий запас людської культури
 • Зростання ВВП/ зростання продуктивності праці
 • Державне інвестування в освіту
 • Інвестування в технології
 • Технології живлять та обслуговують знання
 • www.intel.com/education
  • www.intel.ua/education
   • www.iteach.com.ua
    • www.iteach.ru
  • www.intel.ru/education
 • http://www97.intel.com/odyssey
 • Дякую за увагу! Тетяна Нанаєва Tatiana.Nanaieva@intel.com
 • (044) 490-6350: (050) 444-4400


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка