Програма курсу "Інформатика" 5-9 класи Мета курсу "Скачати 31,05 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір31,05 Kb.

Інформатика

 • 5 клас

Програма курсу “Інформатика”

 • 5-9 класи

Мета курсу “Інформатика” у 5-9 класах

 • Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завдання навчання інформатики в основній школі

 • Формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:
 • Проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах
 • Здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема
 • в Інтернеті

Завдання навчання інформатики в основній школі

 • Алгоритмічно, логічно та критично мислити
 • Висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач
 • з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Завдання навчання інформатики в основній школі

 • Використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, у тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань
 • Планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність
 • в інформаційному середовищі
 • Безпечно працювати з інформаційними системами

Особливості програми

 • Програма побудована лінійно-концентрично. Виділено 2 концентри: 5-7 класи, 8-9 класи
 • Клас
 • Кількість годин
 • на тиждень
 • Загальна кількість годин
 • 5 клас
 • 1
 • 35
 • 6 клас
 • 1
 • 35
 • 7 клас
 • 1
 • 35
 • 8 клас
 • 2
 • 70
 • 9 клас
 • 2
 • 70
 • Всього
 • 245

Особливості програми

 • Редактор презентацій вивчається раніше текстового редактора
 • Вивчення табличного процесора розпочинається в 7 класі
 • Алгоритмізація розпочинається в 6 класі і продовжується в усіх наступних класах
 • Проектна діяльність – окремими темами

Основні змістові лінії

 • Інформація, інформаційні процеси, системи, технології.
 • Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних.
 • Комп’ютерне моделювання.
 • Основи алгоритмізації та програмування.

Розподіл годин по класах за змістовими лініями

 • Назва розділу
 • Класи і кількість годин
 • 5 кл.
 • 6 кл.
 • 7 кл.
 • 8 кл.
 • 9 кл.
 • Всього
 • 1
 • Інформація, інформаційні процеси, системи, технології
 • 4
 • 3
 • 3
 • 10
 • 2
 • Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних
 • 10
 • 6
 • 8
 • 24
 • 3
 • Інформаційні технології
 • 3.1
 • Створення та опрацювання текстових документів
 • 8
 • 6
 • 5
 • 19
 • 3.2
 • Створення та опрацювання графічних зображень
 • 9
 • 6
 • 15
 • 3.3
 • Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа
 • 4
 • 7
 • 11

Розподіл годин по класах за змістовими лініями

 • 3.4
 • Створення та опрацювання мультимедійних презентацій
 • 9
 • 6
 • 15
 • 3.5
 • Створення та опрацювання числових даних
 • 8
 • 10
 • 18
 • 3.6
 • Система управління базами даних
 • 10
 • 10
 • 4
 • Комп’ютерні мережі
 • 8
 • 4
 • 17
 • 29
 • 5
 • Моделювання
 • 5
 • 8
 • 13
 • 6
 • Основи алгоритмізації
 • та програмування
 • 7
 • 8
 • 10
 • 8
 • 33
 • 7
 • Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
 • 8
 • 11
 • 16
 • 35
 • 8
 • Резерв
 • 3
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 13
 • Всього
 • 35
 • 35
 • 35
 • 70
 • 70
 • 245

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год.)
 • 1. Поняття інформації. Повідомлення.
 • Способи подання повідомлень.
 • 2. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень.
 • 3. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними
 • 2. Основи роботи з комп’ютером (10 год.)
 • 1. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення.
 • 2. Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори).

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • 3. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі.
 • 4. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером .
 • 5. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів.
 • 6. Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.
 • 7. Поняття про програму. Запуск програми на виконання.
 • 8. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою
 • Операції над вікнами.

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • 9. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок.
 • Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами.
 • Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером.
 • 3. Графічний редактор (9 год.)
 • 1. Поняття графічного редактора, його призначення
 • 2. Середовище растрового графічного редактора. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі.
 • 3. Графічні об’єкти та їх властивості.
 • 4. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів
 • 5. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • 6. Збереження зображень.
 • 7. Розробка плану побудови зображення. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом.
 • 8. Поняття буфера обміну.
 • 9. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.
 • Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше.
 • Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом .

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • 4. Редактор презентацій (9 год.)
 • 1. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти.
 • 2. Середовище редактора презентацій. 3. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.
 • 4. Текстові та графічні об’єкти слайдів
 • 5. Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей
 • 6. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів
 • 7. Збереження презентацій
 • 8.Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації
 • 9. Поняття шаблону презентації.

Програма 5 класу

 • Тема і кількість годин
 • Навчальний матеріал
 • Створення презентацій на основі шаблону .
 • Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому.
 • Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом.
 • 5. Резерв (3 год.)

Навчальний комплект Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

 • Підручник
 • Робочий зошит для учня
 • Книга для вчителя

Види завдань у робочому зошиті

 • 1. Впишіть пропущені слова в наступних реченнях:
  • Дані – це повідомлення, зафіксовані на певному ___________________ у вигляді, зручному для ___________________ і ____________________.
  • Комп’ютер – це один з найпоширеніших у наш час пристрій для роботи з ______________.
  • Пристроями для роботи з даними є: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види завдань у робочому зошиті

 • 2. Напишіть невелику розповідь на тему: «Як в моїй родині використовується комп’ютер»
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види завдань у робочому зошиті

 • 3. Запишіть послідовність дій для запуску певної програми з використанням Головного меню.
 • 1. ______________________________________________
 • 2. ______________________________________________
 • 3. ______________________________________________
 • 4. ______________________________________________

Види завдань у робочому зошиті

 • 4. Запишіть назви об’єктів вікна: 1 ____________________ 2 _______________________
 • 3 ____________________ 4 _______________________
 • 5 _____________________ 6 _______________________

Види завдань у робочому зошиті

 • 5. Позначте в таблиці, які інформаційні процеси можуть відбуватися з використанням наведених пристроїв для роботи з даними. Для кожного пристрою може бути позначено кілька процесів.
 • Пристрій
 • Введення даних
 • Виведення даних
 • Зберігання даних
 • Опрацювання даних
 • Мобільний телефон
 • Смартфон
 • Диктофон
 • Микрофон
 • Факс
 • Калькулятор
 • Кінокамера

Види завдань у робочому зошиті

 • 6. Установіть відповідності, у яких випадках під час опрацювання графічних об’єктів курсор набуває наведених виглядів:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • А
 • Під час змінення висоти графічного об’єкта
 • Б
 • Під час одночасного змінення висоти та ширини графічного об’єкта
 • В
 • Під час змінення ширини графічного об’єкта
 • Г
 • Під час переміщення графічного об’єкта

Види завдань у робочому зошиті

 • 7. Кросворд, або чайнворд, або ребус майже в кожному уроці, в яких використовуються терміни цього і попередніх уроків.

Зміст “Книги для вчителя”

 • 1. Вступ.
 • 2. Психолого-фізіологічні особливості учнів 5 класу. 
 • 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальних занять з використанням комп’ютерної техніки з учнями 5-го класу. 
 • 4.  Авторська концепція вивчення інформатики в 5-9 класах. 
 • 5. Рекомендації по веденню зошитів з інформатики в 5 класі 
 • 6.  Календарне планування для 5 класу. 
 • 7. Методичні рекомендації до вивчення кожного розділу і кожного окремого уроку.

Фрагмент “Книги для вчителя”

 • Фрагмент Книги для вчителя.docx


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка