Програма навчання Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 рокуДата конвертації13.02.2017
Розмір86,2 Kb.

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Програма навчання


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Статус районної виборчої комісії на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Формування сільських, селищних, міських виборчих комісій, дільничних виборчих комісій
 • Навчання членів виборчих комісій
 • Взаємодія районної виборчої комісії із суб’єктами виборчого процесу
 • Організація роботи районної виборчої комісії в день голосування. Встановлення результатів виборів
 • Розгляд скарг

Навчальний фільм для членів ДВК


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Статус районної виборчої комісії на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Система виборчих комісій на місцевих виборах
 • Статус районної виборчої комісії та її члена
 • Форми роботи районної виборчої комісії
 • Взаємодія районної виборчої комісії з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів

Система виборчих комісій на місцевих виборах


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Система виборчих комісій на місцевих виборах
 • Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;
 • територіальні виборчі комісії:
  • виборча комісія Автономної Республіки Крим;
  • обласні виборчі комісії;
  • районні виборчі комісії;
  • міські виборчі комісії;
  • районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
  • селищні, сільські виборчі комісії;
 • дільничні виборчі комісії.

Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:
 • х

 • Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
 • Територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;
 • Дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.

Статус районної виборчої комісії та її членів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Статус районної виборчої комісії та її членів
 • Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами;
 • Повноваження територіальної виборчої комісії у новосформованому складі починаються з моменту складення присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії;
 • Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

Повноваження районної територіальної виборчої комісії:


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

 

 • забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів відповідної районної ради;
 • утворює територіальні виборчі округи, встановлює їх межі та єдину нумерацію;
 • здійснює в межах відповідного району контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори в частині, що стосується виборів до районної ради;
 • надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу виборчим комісіям в частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 • реєструє кандидатів у депутати відповідної районної ради, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій політичних партій, представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій - суб’єктів відповідного виборчого процесу, видає їм посвідчення;
 • розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у випадках, передбачених Законом;

Повноваження районної територіальної виборчої комісії:


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

 •   повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій партій;
 • затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів відповідної районної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;
 • вирішує питання щодо використання коштів на проведення виборів депутатів відповідної районної ради, сприяє організації зустрічей з виборцями кандидатів у депутати відповідної ради;
 • забезпечує виготовлення бланків протоколів та іншої виборчої документації по виборах до відповідної районної ради і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
 • заслуховує інформацію виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;

реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб’єктів виборчого процессу;


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб’єктів виборчого процессу;
 • здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу по виборах до відповідної районної ради;
 • здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації;
 • встановлює результати виборів депутатів відповідної районної ради, здійснює офіційне опублікування результатів виборів до відповідної ради;
 • реєструє депутатів, обраних до районної ради, повідомляє відповідну раду та населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;
 • організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених Законом;
 • розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;
 • забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому ЦВК;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 • встановлює підсумки голосування з виборів депутатів обласної ради у територіальних виборчих округах, утворених у межах відповідного району;
 • передає підсумки голосування відповідно до обласної ТВК.
 • Повноваження районної територіальної виборчої комісії:

Статус члена районної виборчої комісії


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Член ТВК має право:

Член ТВК Зобов’язаний
 • брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії
 • на увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи

додержуватися Конституції України, Закону та інших законів України та актів законодавства з питань підготовки і проведення виборів
 • виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції

брати участь у засіданнях виборчої комісії
 • за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території

виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.
 • безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території

виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
 • на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії
 • представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, та органах місцевого самоврядування;

Статус членів районних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Статус членів районних виборчих комісій

Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій, кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати П.5Ч.1Ст.60 Закону про місцеві вибори

Засідання як основна форма роботи виборчої комісії


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Виборча комісія – це колегіальний орган, тому усі рішення приймаються виключно на засіданні шляхом голосування

Засідання комісії скликається:

 • головою комісії;
 • заступником голови комісії – у разі відсутності голови комісії
 • секретарем комісії – у разі відсутності голови та заступника голови комісії
 • Голова або заступник голови комісії зобов’язаний скликати засідання на письмову вимогу третини складу комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

Документування роботи виборчої комісії


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Виборча комісія


Право присутності на засіданні виборчої комісії


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Право присутності на засіданні виборчої комісії

Хто має право бути присутнім без дозволу чи запрошеггя?

Обмеження по кількості

члени ЦВК

без обмежень

працівники Секретаріату ЦВК

без обмежень

працівники Служби розпорядника Державного реєстру виборців

без обмежень

члени ТВК вищого рівня з відповідних місцевих виборів

без обмежень

кандидати в депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі

не більше 2 від 1 кандидата

представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі,

не більше 2 від 1 місцевої організації партії

офіційні спостерігачі від громадських організацій

не більше 2 від 1 організації

офіційні спостерігач івід іноземних держав

та міжнародних організаційне більше 2 від 1 організації

представники засобів масової інформації

не більше 2 від 1 ЗМІ

Протокол засідання


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Протокол засідання

Протокол засідання має містити такі реквізити (п. 12.2 Порядку № 228)
 • назву документа (протокол);
 • назву виду діяльності виборчої комісії (засідання);
 • назву виборчої комісії;
 • час, дату і місце проведення засідання;
 • загальну кількість членів виборчої комісії;
 • кількість присутніх на засіданні членів виборчої комісії;
 • кількість осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення виборчої комісії та без дозволу або запрошення (у разі потреби до протоколу додається реєстраційний листок);
 • порядок денний з формулюванням питань у називному відмінку.

 • Текст протоколу засідання виборчої комісії з розгляду кожного питання складається з трьох частин, що починаються словами: "Слухали", "Виступили", "Вирішили" ("Постановили").

Документування роботи виборчої комісії


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Реквізити

 

  

Мотивувальна

частина

 

  

 

Резолютивна

Частина

Протокольне рішення ТВК


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Протокольне рішення ТВК

ТВК може ухвалювати протокольні рішення з питань поточної внутрішньої діяльності, наприклад:
 • Розподіл обов’язків між членами ТВК;
 • Про затвердження порядку денного засідання ТВК;
 • Уповноваження членів ТВК на перевірку діяльності ДВК;
 • Доручення члену ТВК ведення протоколу засідання у разі відсутності секретаря ТВК

Окрема думка члена ТВК


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Окрема думка члена ТВК
 • Окрему думку має право висловити член ТВК, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією
 • Окрема думка висловлюється виключно у письмовій формі
 • Окрема думка може бути подана протягом двох днів після засідання
 • Окрема думка складається у довільній формі
 • Окрема думка обов’язково додається до протоколу відповідного засідання ТВК і є його невід’ємною частиною

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія районних виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів
 • Утворення, формування складу комісій та припинення їх повноважень
 • Отримання виборчих бюлетенів від обл ТВК та передача їх ТВК, ДВК
 • Отримання протоколів від ТВК, встановлення підсумків голосування та їх передача до комісії вищого рівня
 • Інше

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія районних виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів
 • Утворюється ЦВК у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості від 9 до 18 осіб (ч.1, 4 ст. 22 Закону).
 • Формує склад сільських, селищних, міських (міст районного значення) ТВК;
 • Формує склад ДВК в межах своїх повноважень;

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія сільських, селищних, міських виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів

Сільські, селищні, міські (міст районного значення) ТВК утворюються районними ТВК у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.

Суб’єкт подання кандидатур до складу ТВК

Кількість кандидатур

Порядок включення до складу ТВК

місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання

2

автоматично

зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії

1

жеребкування

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія сільських, селищних, міських виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів
 • Повноваження усього складу ТВК, ДВК можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну ТВК, ДВК, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, Закону про місцеві вибори та інших законів України.
 • Сільська, селищна, міська ТВК підпорядковується відповідній міській (міста з районним поділом або міста, до складу якого входять село, селище та/або інше місто), районній, обласній ТВК, яка встановлює результати місцевих виборів відповідно міської, районної, обласної ради, або міського голови стосовно відповідних місцевих виборів. (ч.4 ст.20)

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія районних виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія районних виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Взаємодія районних виборчих комісій з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів
 • Сільська, селищна, міська ТВК села, селища, міста, розташованого у межах району (у складі міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою), також встановлює підсумки голосування з виборів депутатів відповідної районної, міської ради у ТВО, утворених на території села, селища, міста, або кандидатів на посаду міського голови у відповідному ТВО та передає ці підсумки відповідно до районної, міської ТВК. (Ч.10 Ст.25)
 • Сільська, селищна ТВК встановлює підсумки голосування з виборів депутатів районної ради в територіальних виборчих округах, утворених у межах відповідного села, селища, передає ці підсумки до районної виборчої комісії; (П.18.Ч.4Ст25)

Взаємодія районної виборчої комісії з іншими виборчими комісіями з місцевих виборів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Районна ТВК підпорядковується відповідній обласній ТВК, яка встановлює результати місцевих виборів відповідної обласної ради стосовно відповідних місцевих виборів. (Відповідно до Ч.4 ст.20 Закону про місцеві вибори)

ФОРМУВАННЯ сільських, селищних, міських виборчих комісій, дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Порядок формування сільських, селищних, міських виборчих комісій
 • Порядок формування дільничних виборчих комісій
 • Порядок проведення жеребкування

Порядок формування сільських, селищних, міських виборчих комісій виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Не пізніш як за 45 днів до дня виборів (до 9 вересня)

Не пізніш як за 42 дні до дня виборів (до 12 вересня)

Суб’єкти подання

всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці районні організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах (не більше 1-ї канд)

ТВК (не меньше 9 осіб і не більще 18)

Не більше ніж по 1-му представнику від кожного суб’єкта

Районна ТВК

Автоматично

Жеребкування

Перед формуванням складу відповідних територіальних виборчих комісій

По 2 представники (за наявності відповідного подання)

районна організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (не більше 2-х кандидатур)

Порядок формування дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Районна ТВК

утворює…

ДВК

у складі…

Голови

Заступника голови

Секретаря

Інших членів

Мала (10-14 осіб)

Середня (12-16 осіб)

Велика (14-18 осіб)

не пізніш ніж за 15 днів

Порядок формування дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Не пізніш як за 20 днів до дня виборів (до 4 жовтня включно

Не пізніш як за 15 днів до дня виборів (до 9 жовтня)

Суб’єкти подання

2) організації політичних партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах;

ДВК


Не більше ніж по 1-му представнику від кожного суб’єкта

Районна ТВК

Автоматично

Жеребкування

не пізніш як на 5-ий день після закінчення строку внесення подань

По 1 представнику (за наявності відповідного подання)

1) районна організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання

3) кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах;

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости.

Порядок формування дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Таблиця 7

Вид виборчої дільниці

Кількість виборців

Кількість членів ДВК

Мала

до 500

10-14

Середня

від 500 до 1500

12-16

Велика

більше 1500

14-18

Порядок проведення жеребкування. Приклад списку


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Навчання членів виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Організація навчання членів сільських, селищних, міських виборчих комісій
 • Організація навчання членів дільничних виборчих комісій

Організація навчання членів сільських, селищних, міських виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Програма навчання
 • Підготовка та проведення навчання членів сільських, селищних, міських виборчих комісій
 • Тренінгові матеріали для проведення навчання

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Час

Сесія

Питання до розгляду

Форма роботи

09.00-09.15

Вступна сесія

Огляд програми тренінгу

Початкова оцінка знаньПрезентація

Дискусія


09.15-10.15

Статус сільських, селищних, міських виборчих комісій

1. Система виборчих комісій на місцевих виборах

2. Статус сільських, селищних, міських виборчих комісій та їх членів

3. Форми роботи виборчої комісії

4. Взаємодія сільської, селищної, міської виборчої комісії з іншими виборчими комісіями з місцевих виборівПрезентація

Дискусія


Групова робота

10.15-10.30

Кава-пауза

10.30 -12.30

Взаємодія сільської, селищної, міської виборчої комісії із суб’єктами виборчого процесу

1. Реєстрація кандидатів у депутати

2. Взаємодія сільської, селищної, міської виборчої комісії із кандидатами у депутати

3. Реєстрація офіційних спостерігачів


Презентація

Дискусія


Групова робота

12.30-13.30

Обідня перерва

13.30-15.00

Організація роботи сільської, селищної, міської виборчої комісії в день голосування. Встановлення результатів виборів

1. Організація роботи виборчої комісії в день голосування.

2. Порядок прийому та перевірки виборчої документації від дільничних виборчих комісій

3. Встановлення результатів виборів


Презентація

Дискусія


Групова робота

15.00-15.15

Кава-пауза

15.15-16.15

Розгляд скарг

1. Суб’єкти звернення із скаргою

2. Вимоги до скарги

3. Порядок розгляду скарги

4. Рішення за результатом розгляду скаргиПрезентація

Дискусія


Групова робота

16.15-16.30

Заключна сесія

Заключне слово

Фінальна оцінка знаньДискусія

 

 • Програма навчання членів сільських, селищних, міських виборчих комісій

Організація навчання членів дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Програма навчання
 • Підготовка та проведення навчання дільничних виборчих комісій
 • Тренінгові матеріали для проведення навчання

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Програма навчання членів ДВК

 Час

Сесія

Питання до розгляду

9:45–10:00

 Реєстрація

10:00–10:10

Вступна сесія

Вступне слово

10:10–10:50

Сесія 1. Організація роботи дільничної виборчої комісії до дня голосування

1.1. Засідання як основна форма роботи дільничної виборчої комісії.

1.2. Документування діяльності дільничної виборчої комісії

1.3. Розподіл обов’язків між членами дільничної виборчої комісії.

1.4. Взаємодія дільничної виборчої комісії з окружною виборчою комісією.

10.50-11.40

Сесія 2. Організація роботи дільничної виборчої комісії в день голосування

2.1. Внесення змін до уточненого списку виборців

2.2. Отримання виборчих бюлетенів та виборчої документації

2.3. Підготовка приміщення для голосування

2.4. Підготовче засідання дільничної виборчої комісії в день голосування

2.5. Організація і порядок голосування у приміщенні для голосування

2.6. Організація і порядок голосування за місцем перебування

2.7. Особи, які можуть бути присутніми у приміщенні для голосування в день голосування

2.8. Передача інформації про хід голосування до окружної виборчої комісії

 

11:40–12:50

Сесія 3. Підрахунок голосів виборців, заповнення протоколу

3.1. Закриття виборчої дільниці

3.2. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

3.3. Алгоритм підрахунку голосів виборців та заповнення протоколу

3.4. Опрацювання списків виборців

3.5. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів

3.6. Опрацювання контрольних талонів

3.7. Відкриття виборчих скриньок

3.8. Підрахунок виборчих бюлетенів

3.9. Транспортування виборчої документації

12:50–13:00

Заключна сесія
 • Питання-відповіді по всіх розглянутих питаннях
 • Заключне слово

Організація навчання членів дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Алгоритм підготовки до навчального тренінгу

 • Підготовка організаційних питань:
 • Вітальне слово
 • Мета тренінгу та програма навчання
 • Програма тренінгу:
 • Кодекс поведінки на тренінгу:
 •  Використання сценарія тренінгу для членів ДВК, а також навчального фільму

Взаємодія районної виборчої комісії із суб’єктами виборчого процесу


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Реєстрація кандидатів у депутати
 • Взаємодія районної виборчої комісії із кандидатами у депутати
 • Реєстрація офіційних спостерігачів

Реєстрація кандидатів у депутати


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Районна ТВК реєструє:
 • Кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі (висунутих місцевою організацією політичної партії)

 • Районна організація партії може висунути (ч. 3 ст. 36 Закону):
 • виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, із закріпленням не більше ніж по 1 кандидату у депутати у ТВО по виборах депутатів цієї районної ради;

Територіальна виборча комісія може вчинити наступні дії по відношенню до кандидатів:


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Територіальна виборча комісія може вчинити наступні дії по відношенню до кандидатів:
 • Відмовити в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 • Скасувати рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 • Скасувати рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку;
 • Скасувати рішення про реєстрацію всіх кандидатів, висунутих місцевою організацією партії,
 • Оголосити відповідній місцевій організації партії - суб’єкту виборчого процесу або кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, старости попередження у разі порушення місцевою організацією партії - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом вимог цього Закону.
 • Прийняти рішення про вибуття кандидата з балотування, про виключення його з виборчого списку місцевої організації партії (у разі смерті кандидата).

Представник та уповноважена особа


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Представник та уповноважена особа

Місцева організація партії, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, має право:
 • делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії
 • мати не більше трьох уповноважених осіб у багатомандатному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному виборчому окрузі

Реєстрація офіційних спостерігачів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Реєстрація офіційних спостерігачів

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі:

Реєструє ТВК офіційних спостерігачів:

1)від місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах,

2)кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах,

3)кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости,

4)від громадських організацій.

Реєструє ЦВК офіційних спостерігачів

5) від іноземних держав і міжнародних організацій;

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата та громадської організації, вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (дня повторного голосування).

Реєстрація офіційних спостерігачів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Реєстрація офіційних спостерігачів

Не пізніше 20 жовтня

Суб’єкти подання

у триденний строк з дня внесення документів

Місцеві організації партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах,

Громадські організації

Реєструє офіційних спостерігачів

ТВК

За підписом керівника місцевої організації партіїЗа підписом кандидата

За поданням керівника громадської організації

Кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах

Кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости


Організація роботи районної виборчої комісії в день голосування. Встановлення результатів виборів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Організація роботи районної виборчої комісії в день голосування
 • Порядок прийому та перевірки виборчої документації
 • Встановлення результатів виборів

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Організація роботи виборчої комісії в день голосування
 • Організація роботи ТВК в день голосування
 • Проведення безперервного засідання територіальної виборчої комісії
 • Прийом та перевірки виборчої документації від дільничних виборчих комісій
 • Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
 • Визнання голосування на виборчій дільниці недійсним
 • Встановлення підсумків голосування
 • Заповнення протоколу про встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
 • Встановлення результатів голосування
 • транспортування документів до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів

Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Організація роботи виборчої комісії в день голосування

Порядок прийому та перевірки виборчої документації від дільничних виборчих комісій


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Порядок прийому та перевірки виборчої документації від дільничних виборчих комісій

Голова ТВК

Члени ТВК

перевіряють

Приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій

Приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами

Комплектність

документів

Цілісність упаковки всіх пакетів

Розпечатує їх

Оголошує зміст протоколів ДВК

Виборчими бюлетенями

Контрольними талонами і предметами

Окремими думками (за наявності)

Актами, Заявами (за наявності)

Скаргами та рішеннями, прийнятими ДВК (за наявності)

Рішення за результатами розгляду документів від ДВК


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Рішення за результатами розгляду документів від ДВК

ТВК може прийняти рішення за результатами розгляду документів від ДВК

прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці

прийняти виборчі документи від ДВК та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на ВД у протоколі територіальної виборчої комісії про підсумки голосування

Відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії, та зобов’язати дільничну комісії виправити виявлені недоліки чи внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений" із зазначенням підстав


Повторний підрахунок голосів виборців в ТВК


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Повторний підрахунок голосів виборців в ТВК

Підстава

Дії ТВК

наявні відповідно оформлені акти, складені уповноваженими особами місцевих організацій партій, довіреними особами кандидатів та офіційними спостерігачами - суб’єктами відповідного виборчого процесу, про порушення вимог Закону під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що дозволяє ТВК поставити під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці

Може прийняти рішення про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці.

Наявні ознаки розпечатування пакетів із запакованими документами

Зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів

У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі (протоколах)

Визнання голосування на ВД недійсним


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Визнання голосування на ВД недійсним

Підстава

Масштаби

Фактіи незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Законом; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше одного разу) у кількості, що перевищує п’ять відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці

Перевищує 5 % кількості виборців, які, отримали виборчі бюлетені

Виявлення у виборчих скриньках більшої кількості бюлетенів.

Перевищує більше ніж на 5 % кількість виборців, отримали виборчі бюлетені на ВД

Знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує

Перевищує 10% кількості виборців, отримали виборчі бюлетеніі на ВД

транспортування документів до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати виборів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року

Протоколи про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів у відповідних виборчих округах доставляють:

 

1) сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ, міст, що входять до складу району, – протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної ради в ТВО – до відповідної районної виборчої комісії;

 

2) районна, міська (міста обласного значення) виборча комісія – протоколи про підсумки голосування з виборів обласної ради в ТВО – відповідно до обласної виборчої комісії;

Встановлення результатів виборів


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Встановлення результатів виборів

Обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) ТВК на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в ТВО з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою "Уточнений") не пізніш як на десятий день з дня голосування установлює результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.
 • Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій.
 • Кандидати в депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці у кількості, меншій за виборчу квоту, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають.

Розгляд скарг


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Суб’єкти звернення із скаргою
 • Вимоги до скарги
 • Порядок розгляду скарги
 • Рішення за результатом розгляду скарги

Суб’єкти звернення із скаргою


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Суб’єкти звернення із скаргою
 • Кандидат у депутати…на посаду міського, сільського та селищного голови
 • Довірена особа кандидата,
 • Уповноважена особа місцевої організації партії
 • Місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах,
 • Представник місцевої організації політичної партії в територіальній виборчій комісії або уповноважена особа,
 • офіційний спостерігач, від місцевої партії, громадської організації
 • виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону,
 • виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження

Вимоги до скарги


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Вимоги до скарги

Скарга подається виключно у письмовій формі.

Скарга має містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє, із зазначенням дати підписання.У скарзі зазначається статус суб’єкта звернення зі скаргою у виборчому процесі (кандидат у депутати, довірена особа кандидата у депутати, виборець тощо).

Якщо скарга подається виборцем, обов’язково має бути вказано у чому саме полягає порушення його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

Строки оскарження


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Строки оскарження
 • Скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.
 • Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, установлений частиною першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.
 • Скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.
 • Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
 • Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

Порядок розгляду скарг в ТВК.


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Порядок розгляду скарг в ТВК.
 • Крок 1. Прийняття скарги та перевірка дотримання вимог оформлення скарги.


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Порядок розгляду скарг в ТВК.

 • Крок 2. Вивчення скарги. Розгляд та оцінювання доказів.

Рішення за результатом розгляду скарги


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
 • Рішення за результатом розгляду скарги

Під час розгляду скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким (Ч.4 Ст.99):
 • визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
 • скасувати рішення суб’єкта оскарження;
 • зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;
 • зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;
 • поновити в інший спосіб порушені права та законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою;
 • зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними.

Дякуємо за увагу!


Навчання членів районних виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка