Програма з інформатики 5 9 Збільшення обсягів і наскрізність програмування 35 50 5 клас 6 класСкачати 23,47 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір23,47 Kb.
 • Нова програма з інформатики
 • 5 – 9
 • 1. Збільшення обсягів
 • і наскрізність
 • програмування
 • 35 – 50%
 • 5 клас
 • 6 клас
 • 7 клас
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 5 класі
 • (2 год.)
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі  
 • (2 год.)
 • Служби та ресурси Інтернету
 • (7 год.)
 • Персональне веб-середовище
 • (4 год.)
 • Створення та використання комп’ютерних презентацій
 • (6 год.)
 • Табличний процесор
 • (9 год.)
 • 15 год.
 • 15 год.
 • 15 год.
 • Алгоритми і програми
 • (12 год.)
 • Алгоритми і програми
 • (12 год.)
 • Проектна діяльність
 • (4 год.)
 • Проектна діяльність
 • (4 год.)
 • 16 год.
 • 16 год.
 • 16 год.
 • Резерв  (4 год.)
 • Резерв  (4 год.)
 • Резерв  (4 год.)
 • 8 клас
 • 9 клас
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 7 класі
 • (2 год.)
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 8 класі
 • (2 год.)
 • Інформаційні системи
 • (10 год.)
 • Системне та службове програмне забезпечення (10 год.)
 • Комп‘ютерна графіка (12 год.)
 • Текстовий процесор (8 год.)
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа
 • (8 год.)
 • Табличний процесор
 • (12 год.)
 • 32 год.
 • 32 год.
 • Алгоритми і програми
 • (24 год.)
 • Алгоритми і програми
 • (18 год.)
 • Проектна діяльність
 • (8 год.)
 • Проектна діяльність (10 год)
 • 32 год.
 • 34 год.
 • Резерв (6 год.)
 • Резерв (4 год.)
 • 70 год.
 • 70 год.
 • 2. Розвивально-
 • компетентнісний
 • підхід
 • формування основ
 • алгоритмічного
 • та структурного
 • мислення

Алгоритмічне мислення

 • визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певних задач, тобто розробляти алгоритми;
 • подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх;
 • використовувати алгоритмічні структури;
 • застосовувати алгоритми для опрацювання різнотипних повідомлень;
 • добирати якомога ефективніший алгоритм розв’язування задачі.

Структурне мислення

 • визначати параметри об'єктів та їх можливі значення;
 • класифікувати явища та об'єкти;
 • знаходити структурні зв'язки між класами об'єктів, класифікувати знайдені зв’язки;
 • подавати дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретувати дані, подані графічно;
 • формулювати задачі з опрацювання структур даних і формалізовувати їх з метою подальшого автоматизованого розв’язування з використанням ІКТ-засобів.
 • 3. Основи подійно-
 • та об'єктно-орієнтованого
 • програмування
 • обов'язкове вивчення
 • в лінії ОАП

ОАП. 8 клас

 • Мова програмування. Середовище програмування.
 • Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.
 • Створення програми. Її виконання та налагодження.
 • Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом…
 • Введення і виведення даних. Вікна повідомлень, їх використання…
 • Поняття елемента управління. Події, пов’язані з елементами управління, обробники цих подій.
 • Властивості і методи елементів управління. Редагування коду обробника події.
 • Вирази. Умовний оператор…
 • Оператори циклу…

ОАП. 8 клас

 • І. Масиви.
 • ІІ. Рух об’єктів.
 • Використання таймера, рух, моделювання гри.
 • 4. Два змістові
 • рівні
 • 5-7 клас. Акцент на набутті навичок практичного застосування ІКТ, а також на розвивальному компоненті
 • 8-9 клас. Формування предметних та ключових ІКТ-компетентностей, відповідного понятійного апарату

2 рівні в лінії ОАП

 • 5-6 клас. Імітаційне середовище розробки програм
 • 8-9 клас. Справжня мова програмування
 • 7 клас. Можна і так, і так

ОАП. 5-7 класи

 • 5 клас
 • Середовище описання і виконання алгоритмів.
 • Лінійні алгоритми.
 • Алгоритмічна структура розгалуження.
 • Алгоритми з повтореннями.
 • Цикли з умовою та цикли з лічильником.
 • 6 клас
 • І. Об’єкти та події
 • Програмний об’єкт. Властивості об’єкта. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі Створення та редагування програмних об’єктів.
 • Поняття події. Види подій. Опрацювання події.
 •  
 • ІІ. Вкладені алгоритмічні структури
 • Вкладені алгоритмічні структури, повторення та розгалуження.
 • 7 клас
 • Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі.
 • Поняття констант і змінних. Присвоювання значень змінним.
 • Створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних.
 • Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач.
 • Створення ігрових проектів.

2 рівні в лінії ЕТ

 • 7 клас. Операції з окремими об’єктами (клітинками, елементами даних, адресами)
 • 9 клас. Операції з наборами однотипних об’єктів (ряди даних, сортування, фільтрація)
 • 5. Кореляція ЕТ з ОАП
 • 7 клас
 • 7 клас
 • 9 клас
 • Електронні таблиці
 • клітинки, типи даних
 • копіювання формул
 • ряди даних, сортування, фільтрація
 • Програмування
 • змінні
 • програми з повтореннями зі змінними
 • робота з масивами
 • Курс може викладатися на базі
 • Windows, Linux
 • Visual Basic, Java, C#, Python, PascalABC.Net,…
 • 7. Програма не перевантажена
 • Як правило, на кожен логічно завершений “пункт” змісту відводиться 2 години

Приклад розподілу часу

 • 7 клас. Алгоритми і програми (12 год)
 • 1) Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі.
 • 2) Поняття констант і змінних. Присвоювання значень змінним.
 • 3) Створення програм із розгалуженням і 4) повторенням з використанням змінних.
 • 5) Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач.
 • 6) Створення ігрових проектів.
 • 8. Практичні – на кожному уроці, а не в програмі
 • Переважна більшість уроків інформатики передбачає виконання практичних робіт
 • 9. Компетентнісні задачі – на кожному уроці, а не в окремих темах
 • Зміст предмета «Інформатика» … має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів тощо

Додаток

 • Орієнтовний перелік базових компонентів компетентнісних задач
 • 10. Висока
 • варіативність
 • до +15% від усього часу
 • на 1 тему
 • Варіативність обсягів навчального матеріалу

Варіативність форм і методів навчання

 • Алгоритми і програми. (12 год)
 • Середовище описання і виконання алгоритмів.
 • Лінійні алгоритми.
 • Алгоритмічна структура розгалуження.
 • Алгоритми з повтореннями.
 • Цикли з умовою та цикли з лічильником.
 • Відсутність практичних робіт і жодних інших згадувань форм і методів навчання у змісті навчального матеріалу
 • Стислість змісту навчального матеріалу
 • 5 клас
 • 6 клас
 • 7 клас
 • Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів
 • (6 год.)
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 5 класі
 • (2 год.)
 • Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі  
 • (2 год.)
 • Комп’ютерні мережеві технології
 • (4 год.)
 • Служби та ресурси Інтернету
 • (7 год.)
 • Персональне веб-середовище
 • (4 год.)
 • Текстовий процесор
 • (5 год.)
 • Створення та використання комп’ютерних презентацій
 • (6 год.)
 • Табличний процесор
 • (9 год.)
 • 15 год.
 • 15 год.
 • 15 год.
 • Алгоритми і програми
 • (12 год.)
 • Алгоритми і програми
 • (12 год.)
 • Алгоритми і програми
 • (12 год.)
 • Проектна діяльність
 • (4 год.)
 • Проектна діяльність
 • (4 год.)
 • Проектна діяльність
 • (4 год.)
 • 16 год.
 • 16 год.
 • 16 год.
 • Резерв  (4 год.)
 • Резерв  (4 год.)
 • Резерв  (4 год.)
 • Без швидкісного підключення до Інтернету якісне виконання програми неможливе
 • 12. Формування навичок проектної діяльності, роботи в команді
 • 5 клас
 • 6 клас
 • 7 клас
 • 8 клас
 • 9 клас
 • Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
 • 4
 • 5
 • 5
 • 8
 • 10
 • Що вимагається від учителя?
 • поглиблення знань з програмування, вивчення основ ООП
 • насичення уроків вправами, задачами, тестами – видами навчальної діяльності, що розвивають мисленнєві здібності учнів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка