Програмний комплекс автоматизації товарного та бухгалтерського обліку 1c предприятие Лекція 3 План лекціїСкачати 24,29 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір24,29 Kb.

Програмний комплекс автоматизації товарного та бухгалтерського обліку 1C Предприятие

 • Програмний комплекс автоматизації товарного та бухгалтерського обліку 1C Предприятие
 • Лекція 3

План лекції

 • План лекції
 • Основні поняття про бухгалтерську програму та її зміст.
 • Режими запуску програми "1С:Предприятие“
 • Налаштування параметрів системи
 • Призначення констант в програмі "1С:Предприятие“
 • Довідники, їх структура
 • Субконто і його види
 • Виведеня початкових залишків по рахунках
 • Робота з журналом операцій
 • Використання звітів
 • 1. Основні поняття про бухгалтерську програму та її зміст.
 • Бухгалтерська програма - це нагромадження у певній послідовності окремих команд виражених певними символами тієї чи іншої мови програмування які забезпечують виконання необхідних процедур.
 • У бухгалтерських програмах переважно використовують трьохрівневе меню. На першому рівні (Головне меню) відображається повний перелік закладених у програму функцій. На другому рівні на монітор у вигляді списку виводиться перелік необхідних даних, які потрібні для роботи програми. На третьому рівні відображаються цифрові та алфавітно-цифрові дані у вигляді сформованого документа, або результатної інформації, які необхідно запам'ятати (роздрукувати).
 • 2. РЕЖИМИ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7
 • Процес запуску програми 1С:Бухгалтерія 7.x дає можливість вибору одного із чотирьох режимів роботи - "Конфигуратор", "Отладчик", "Монитор пользоватей" і "1С:Предприятие". Ці режими вибираються в діалозі запуску програми "1С:Предприятие" зі списку, що відкривається (Рис. 1).
 • Рис. 1 : Запуск 1С Предприятие
 • Конфигуратор — призначений для створення нових чи зміни вже наявних функцій і конфігурацій програми "1С:Предприятие"
 • Отладчик — необхідний для налагодження знову створених конфігурацій чи функцій програми "1С:Предприятие"
 • Монитор пользоватей — це список користувачів, що працюють у даний момент із конкретною інформаційною базою.
 • "1С:Предприятие" — це основний режим для роботи з інформаційною базою підприємства, що вибирається за замовчуванням.
 • 3. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ
 • Налаштування здійснюється за допомогою команди меню Сервіс - Параметри у звичайному режимі чи в режимі "Конфигуратор". Велика частина налаштувань виконується в звичайному режимі роботи програми, а деякі параметри можна встановити лише в режимі "Конфигуратор"
 • При виборі команди меню Сервіс - Параметри у звичайному режимі роботи програми викликається діалог Налаштування параметрів системи (рис. 2)
 • Рис. 2. Налаштування параметрів системи
 • При першому запуску програми "1С:Предприятие" автоматично запускається діалог Майстер налаштування конфігурації (Рис. 3).
 • При заповненні першої ж комірки - програма автоматично відкриє Вам довідник "Фирмы", пропонуючи ввести її назву та головні реквізити: дата реєстрації, юридична і поштова адреси, телефони.
 • Рис. 3. Майстер налаштування конфігурації
 • 4. Призначення констант в програмі "1С:Предприятие"
 • Константи в програмі "1С:Предприятие" служать для збереження інформації, що або зовсім не змінюється, або змінюється дуже рідко.
 • Найбільш простий приклад такої інформації - це назва організації, що, як правило, не міняється. Наприклад, уже згадувану назву організації можна занести у спеціально оголошену константу присвоївши їй певний код (наприклад БазФірма), таким чином в усіх документах які програма формує автоматично проставлятиметься назва фірми. Аналогічна ситуація матиме місце при занесені до списку констант прізвищ керівника і головного бухгалтера, номера поточного рахунку, адреси банку, адреси фірми і т.п.
 • Уся робота з константами ведеться у спеціальному вікні Список констант. Щоб викликати список констант на екран монітора, виконується команда меню Операції - Константи.
 • Вікно Список констант (Рис. 4) це таблиця, що складається із трьох граф. У графі Код виводиться коротке позначення константи. Повна назва константи розташована в графі Найменування, а в графі Значення знаходиться саме значення константи.
 • Рис. 4. Вікно Список констант
 • 5. ДОВІДНИКИ, ЇХ СТРУКТУРА
 • Іншою важливою складовою автоматизованої обробки інформації на базі програми "1С:Предприятие" є довідники (субконто). Довідники в програмі "1С:Предприятие" призначені для ведення аналітичного обліку та для введення різноманітної інформації в первинні документи.
 • Деякі довідники містять поля, значеннями яких служать елементи інших довідників. Наприклад, при заповненні довідника Співробітники буде використаний довідник Підрозділи; при заповненні довідника Основні засоби використовується довідник Види діяльності.
 • У типовій конфігурації програми "1С:Предприятие" передбачені два види довідників: підлеглі і непідлеглі.
 • 6. ПЛАН РАХУНКІВ
 • План рахунків - це основна складова програми, яка визначає методологію обліку передбачену конфігурацією даної програми.
 • Система рахунків залежить від облікової політики підприємства. Як правило, на підприємстві використовується один план рахунків, але на деяких підприємствах, таких як спільні, може використовуватися і кілька планів рахунків.
 • Враховуючи важливість плану рахунків для функціонування програми зазначимо:
 • 1. Налаштування плану рахунків з метою внесення корективів доступне лише у режимі Конфігурування.
 • 2. Окремі зміни плану рахунків користувачі можуть проводити безпосередньо у робочій програмі. Щоб переглянути план рахунків, необхідно вибрати з головного меню програми розділ "Операции" і увійти в режим "План счетов", або натиснути піктограмку, розташовану на панелі інструментів "Команды бухгалтерии“. На екрані з'явиться вікно План рахунків (рис. 5).
 • Рис. 5. План рахунків
 • При необхідності вікно План рахунків викликається з різних режимів програми для вибору потрібного рахунка зі списку. Наприклад: при введенні проводок рахунки проводки можуть вводитися з клавіатури, а можуть бути вибрані з плану рахунків шляхом натискування піктограм, які знаходяться у тому місці де мають бути відображені цифрові коди рахунків проводки (рис. 6).
 • План рахунків містить такі графи:
 • Код — містить повний код рахунка, що включає всі коди вищестоящих рахунків;
 • Найменування — містить рядок про призначення рахунка (субрахунку);
 • Вал. (В) — містить ознаку ведення валютного обліку і використовується, якщо в конфігурації встановлене ведення валютного обліку. Якщо по рахунку чи субрахунку ведеться валютний облік, то в графі Вал. ставиться знак "+";
 • Кіл. (К) — містить ознаку ведення кількісного обліку. Якщо по рахунку чи субрахунку ведеться кількісний облік, то в графі Кіл. ставиться знак "+";
 • Заб. (3). — містить ознаку забалансового рахунка. Якщо рахунок є забалансовим, то в графі Заб. встановлюється знак "+". Забалансові рахунки не можуть кореспондувати з балансовими рахунками. З іншого боку, по забалансових рахунках програмою не контролюється дотримання принципу подвійного запису;
 • Акт. (А) — містить ознаку активності рахунка. Ця ознака може мати три значення: А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний;
 • Субконто1...Субконто3 — містить види субконто рахунка. Кількість цих стовпчиків визначається набудованою у конфігурації максимальною кількістю субконто рахунків.
 • Щоб ввести новий рахунок у план рахунків, виконують наступні дії:
 • Відкривають вікно План рахунків. Натискають клавішу “INSERT" В низу таблиці плану рахунків з'явиться новий рядок у якому буде активізована графа Код, тобто готова до зазначення у ній необхідного коду рахунку.
 • Вводять номер необхідного рахунка і натискають клавішу (ENTER). Курсор переміститься в графу Найменування, для введення назви рахунку. Таким самим чином заповнюють всі необхідні параметри рахунку (Вал., Кіл., Заб. і т.д., обираються субконто)
 • Якщо виникає необхідність зміни того чи іншого реквізиту рахунка виконують наступні дії:
 • Обирають у плані рахунків реквізит який необхідно змінити, активізують його і натискують кнопку "Изменить", розташовану на панелі інструментів вікна План рахунків. Вміст комірки буде виділено.
 • Вводять нове значення реквізиту і натискають клавішу (ENTER). В комірку буде записане нове значення реквізиту рахунка.
 • 6. Субконто і його види
 • Для організації аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках використовуються Види субконто.
 • Види субконто вводяться в конфігурацію для того, щоб надати можливість бухгалтерським рахункам властивості ведення аналітичного обліку з використанням визначених типів даних. Склад видів субконто визначається вимогами нормативних документів і можливістю одержання бухгалтерських підсумків у розрізі об'єктів аналітики для складання звітності і для внутрішніх цілей підприємства. Види субконто в типовій конфігурації мають тип перерахувань і довідників.
 • 7. Виведеня початкових залишків по рахунках
 • Щоб розпочати роботу з програмою "1С:Предприятие", необхідно ввести початкові залишки по рахунках.
 • Варто мати на увазі, що датою введення залишків буде дата, що передує даті початку звітного періоду. Наприклад, залишки на 1 жовтня 2004 року, вводяться датою 30 вересня 2004 року.
 • Після того, як дата введення залишків визначена, обов’язково слід встановити період розрахунку підсумків. Для цього виконують команду головного меню Операции - Управление бухгалтерскими итогами (Рис. 7), у якому встановлюється розрахунок по певний період чи обирається повний перерахунок підсумків.
 • Рис. 7. Управление бухгалтерскими итогами
 • 8. Робота з журналом операцій
 • Рух засобів у бухгалтерському обліку записується у вигляді проводок і операцій. Для відображення фактів господарських дій (господарських операцій) у програмі "1С:Предприятие" призначений Журнал операцій (Рис. 8).
 • У Журналі операцій можна переглядати операції за будь-який період часу.
 • Рис. 8. Журнал операцій
 • 9. Використання звітів
 • Для отримання бухгалтерських підсумків у програмі "1С:Предприятие" використовуються звіти.
 • Звіти, використовувані в програмі, можна розділити на кілька типів:
  • стандартні звіти,
  • регламентовані звіти;
  • спеціалізовані звіти
 • Стандартні звіти призначені для використання в будь-яких організаціях і для будь-яких розділів бухгалтерського обліку.
 • Регламентовані звіти призначені для здачі звітності в ДПІ і інші контролюючі органи. Склад і зміст цих звітів визначається законодавством.
 • Спеціалізовані звіти створюються звичайно в конкретній конфігурації безпосередньо для даної організації і вирішують більш вузькі задачі. Вони звичайно орієнтовані на конкретний розділ бухгалтерського обліку і створюються при необхідності одержання специфічної інформації.
 • До складу типової конфігурації 1С входять такі види стандартних звітів:
 • оборотно-сальдова відомість;
 • оборотно-сальдова відомість у розрізі об'єктів аналітики (оборотно-сальдова відомість по рахунку);
 • шахматка;
 • зведені проводки;
 • обороти по рахунку (головна книга);
 • журнал-ордер по рахунку;
 • відомість по рахунку;
 • аналіз рахунка;
 • аналіз рахунка по субконто;
 • картка рахунка;
 • картка субконто;
 • аналіз рахунка по датах;
 • аналіз субконто;
 • обороти між субконто;
 • звіт по проводках.

Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:
 • ауд. № 28: http://mainserver/
 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/
 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».
 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.
 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.
 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка