Пропозиції Національної академії наук України щодо концепції реформування наукової сфери Віце-президент нан україни А. ЗагороднійСкачати 25,71 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір25,71 Kb.

Пропозиції Національної академії наук України щодо концепції реформування наукової сфери

Віце-президент НАН України А.Загородній

(Комітет з науки і освіти Верховної Ради України, 20 січня 2015 р.)

Метою реформування наукової сфери має бути підвищення ефективності наукових досліджень та створення умов для інтеграції в Європейський дослідницький простір.

Метою реформування наукової сфери має бути підвищення ефективності наукових досліджень та створення умов для інтеграції в Європейський дослідницький простір.

Європейськими країнами визначено наступні складові ERA:

- ефективні національні інфраструктури, наявність відкритої конкуренції на національному рівні;

- міжнародна співпраця та наявність міжнародної конкуренції;

- відкритий ринок дослідників;

- доступ до джерел наукового знання та підтримка електронної інфраструктури.


Національна рада України з питань науки і технологій

при Кабінеті Міністрів України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Національні галузеві академії наук

Консультативно-дорадчий орган, який формує пропозиції щодо засад державної політики у науково-технічній сфері, пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій, оцінки ефективності діяльності суб'єктів науково-технічної сфери

Підготовка пропозицій і контроль виконання державних цільових комплексних програм в інтересах галузей економіки

Організація наукових досліджень в вищих навчальних закладах, координація спільної з НАН України та галузевими національними академіями наукової діяльності та міжнародних наукових зв’язків

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки, координація фундаментальних досліджень та експертна діяльність

Цілеспрямовані фундаментальні дослідження в інтересах відповідних галузей

Національний науковий фонд

Грантова підтримка фундаментальних та прикладних досліджень, фінансування міжгалузевих наукових проектів

Кабінет Міністрів України

Національна рада України з питань науки і технологій

при Кабінеті Міністрів України

Національний науковий фонд

Державний фонд фундамента-льних досліджень

Державний фонд гуманітарних наук

Державний венчурний інноваційний фонд

Державний

“інтеграційний” фонд

Консультативно-дорадчий орган, який формує пропозиції щодо засад державної політики у науково-технічній сфері, пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій, оцінки ефективності діяльності суб'єктів науково-технічної сфери

Грантова підтримка проектів з державного бюджету

Грантова підтримка соціо-гуманітарних проектів з державного бюджету

Грантова підтримка перспективних пошукових досліджень і розробок з державного бюджету

та за рахунок коштів приватних інвесторів

Грантова підтримка спільних міжгалузевих проектів, зокрема спільних досліджень академічних установ і університетів, з державного бюджету

Щодо ролі Національної академії наук України


Організація і здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук;

Координація та експертиза фундаментальних досліджень в Україні, забезпечення матеріально-технічної і фінансової підтримки досліджень, поліпшення кадрового забезпечення.

Національна академія наук України отримує базове бюджетне фінансування в обсягах, рівних приблизно фінансуванню 2014 р., до 50% якого буде розподілятися на конкурсній основі (на сьогодні близько 30%). Решту фінансування інститути отримують на конкурсній основі від вітчизняних та зарубіжних фондів

Щодо ролі Національної академії наук України

НАН України має залишатися цілісним комплексом, здатним забезпечити міждисциплінарний підхід до вирішення складних наукових та науково-технічних проблем, здійснювати науковий супровід галузей економіки та високотехнологічних виробництв.

Існуюча структура (президія, секції, відділення, інститути) дозволяє забезпечити об'єктивну оцінку ефективності діяльності наукових установ та розподілу фінансування. Жодна бюрократична структура не зможе ефективно виконувати такі функції.

НАН України довела свою працездатність і зберегла основний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу в 90-і роки. На сьогодні вона є найефективнішою і по суті єдиною структурою в Україні, що з ряду напрямів сучасної науки продовжує утримувати світовий рівень наукових досліджень.

Ефективність академічної системи організації науки

Установи за наявністю вчених, індекс Гірша яких перевищує 10


Серед Топ 100 науковців України за даними Scopus:

74 працює в установах НАН України;

16 – в університетах;

4 – в установах НАМН України;

6 – поєднують роботу в академічному інституті та університеті.

№ п/п

Відомство

Середній h-іndex

1

НАН

6.4

2

НАМН

4.4

3

НАПН

3.4

4

МОН

2.8

5

НААН

2.8

6

МОЗ

2.5

7

НАПрН

2.3

За рейтингом веб-середовища (Ranking Web of Research Centers) з 46-ти наукових установ :

· 30 установ НАН України;

· 4 установи НАМН України;

· 1 установа НААН України;

· 11 установ, які не входять до складу національних академій

Національна академія наук представляє Україну в близько 40 міжнародних наукових організаціях та фахових об'єднаннях. Забезпечує участь України в більшості міжнародних виставок, зокрема EXPO.

60%

37%

3%

Науково-експертна діяльність НАН Укрїни


Експертне оцінювання тематики фундаментальних досліджень наукових установ країни

Науково-експертні висновки (пропозиції, зауваження, коментарі тощо) до нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-аналітичні матеріали (наукові оцінки, прогнози, рекомендації) з різних питань суспільного розвитку

Експертна оцінка залишкового ресурсу та строків безпечної експлуатації конструкцій, споруд та машин, в тому числі об'єктів загальної та атомної енергетики, трубопроводів, мостів, будівельних та транспортних конструкцій

В 2013 р. надано понад 1560

науково-експертних висновків

на замовлення орга­нів державної влади та ініціативних

інформаційно-аналітичних документів

Протягом 2013 р. було розглянуто понад 450 нових тем фундаментальних досліджень, по кожній з яких надано відповідний експертний висновок щодо доцільності її фі­нансування з державного бюджету

Обґрунтовано термін безпечної експлуатації корпусів реакторів восьми енергоблоків Запорізької, Південно-Української, Хмельницької АЕС протягом наступних 10 років. Економічний ефект від подовження терміну експлуатації одного енергоблоку на один рік складає близько 1,5 млрд. доларів США.

Експертна оцінка якості біофармакологічних препаратів та генетично модифікованих організмів

- експертиза якості та безпечності медичних імунобіологічних препаратів;

- розроблено державний стандарт і технічні регламенти з виявлення й визначення ГМО

Науково-технічний супровід галузей економіки та високотехнологічних виробництв


ЕНЕРГЕТИКА
 • Програма НАН України “Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об’єднаної енергетичної системи України“ на 2013-2015 рр.
 • - Науковий проект “Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу України“ (2013-2015 рр.)

 • - Програма НАН України “Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях“ на 2011-2015 рр.

  - Конкурсні науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України

  - Регіональні програми модернізації комунальної теплоенергетики

  ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
 • Програма НАН України “Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки“ на 2013-2015 рр.

 • - Угода про науково-технічне співробітництво між НАН України та ДП НАЕК “Енергоатом”

  - Участь у роботі Науково-технічної ради Міненерговугілля та Колегії Держатомрегулювання

  АВІА- та РАКЕТОБУДУВАННЯ

  - Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2013-2017 роки

  - Генеральна угода про науково-технічне співробітництво між НАН України та ДП КБ “Південне“

  - Угода про співпрацю з ДП “Антонов”

  МЕДИЦИНА
 • Міжвідомча координаційна рада НАН України, НАМН України та МОЗ України з питань наукових розробок у галузі медицини та фармації
 • Програма НАН України “Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація“ 2013-2017 рр.

 • - Державна цільова науково-технічна програма з розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини

  АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

  - Мережа базових господарств для впровадження розробок Інституту фізіології рослин і генетики НАНУ  - Конкурсні науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України

1.Концентрація зусиль на виконанні оборонної тематики. Започаткування і реалізація відповідної цільової програми (розробка концепції і формування переліку проектів програми - лютий 2015).

2.Інвентаризація всіх установ та організацій дослідно-конструкторської та експериментально-виробничої бази з метою оптимізації мережі таких установ. Визначення переліку установ і організацій, що втратили фактичний зв'язок з академією І підлягають скороченню або ліквідації з поверненням нерухомого майна та земельних ділянок, на яких вони розташовані, державі (травень-червень 2015).

3.Розробка та прийняття нового положення про атестацію наукових установ НАН України. Розробка критеріїв оцінки діяльності наукових установ та віднесення їх до відповідних категорій на основі закритих експертних висновків (у тому числі від іноземних експертів) та об'єктивних показників їхньої діяльності (квітень - травень 2015).

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

4.Проведення атестації наукових установ з метою вдосконалення структури академії, реорганізації та скорочення кількості установ (жовтень-листопад 2015).

5.Вдосконалення процедури атестації науковців з використанням елементів незалежної зовнішньої експертизи (травень-червень 2015). Перехід на оплату праці за строковими контрактами (протягом 2015-17 р.р.).

6.Збільшення частини конкурсного (грантового) фінансування наукових робіт на основі закритої (у тому числі позавідомчої) експертизи до 50% від фінансування НДР. Залучення фахівців з поза меж академії (у тому числі іноземних) для експертизи відомчої тематики (2015-2017 р.р.).

7.Створення в НАН України структури зі сприяння комерціалізації інноваційних розробок і технологій (квітень 2015 р.).

8.Започаткування міжвідомчої програми з імпортозаміщення та освоєння критичних технологій (розробка концепції і формування переліку проектів - червень 2015).

9.Розширення практики виконання на базі відділень цільової підготовки НАН України при провідних університетах спільних науково-дослідних робіт з обов'язковим залученням до їхнього виконання молодих науковців, аспірантів та студентів (створення нових відділень - грудень 2015 р.).

10.Інформування суспільства про наукові досягнення та ефективність використання коштів в НАН України. Докорінне розширення присутності НАН України в мас-медіа та соціальних мережах (відкриття власних сторінок НАН України в соціальних мережах - лютий 2015 р.).

11.Долучення до інфраструктурних проектів Програми «Горизонт 2020», спрямованих на застосування міжнародної практики експертизи та оцінювання ефективності науково-дослідних робіт (підготовча робота розпочата).

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Вартість однієї публікації


ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

15,691млн. грн. / 191 стаття = 82 тис.грн/стат.

=4,2 тис.євро/стат.

Інститут фізики Польської академії наук

15 млн. євро. / 340 статей = 44 тис.євро/стат.

Наукое товариство Макса Планка

А) бюджет --  2,176 млрд. доларів

Б) число наукових працівників -- 17000

В) число статей – більше 13000 (взято з доповіді Президента Товариства Макса Планка).НАН України

А) бюджет -- 313 млн доларів (2,5 млрд. гривен)

Б) число наукових працівників -- 24500

В) число статей -- 5340 (взято з бази даних Скопус)Вартість однієї статті

Товариство Макса Планка -- 167,0 тис. доларів

НАН Україны – 58,6 тис. Доларів

Продуктивність -- число статей на працівника

Товариство Макса Планка --  0,76НАН України   -- 0,22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка