Психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі та



Дата конвертації20.01.2017
Розмір19,9 Kb.

Адаптація першокласників


 

 

Тема:

“ Психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі та”

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

“ Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати і рахувати.

Бути готовим до школи означає бути готовим всьому цьому навчитися … ”

Венгер Л. А.

Початок навчання дитини в першому класі


Початок навчання дитини в першому класі –це не тільки нові умови життя та діяльності, а й нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. Змінюється соціальна позиція дитини: був дитиною, тепер став школярем; змінюється соціальний інститут навчання і виховання: навчальна діяльність стає провідною, обов'язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права і обов'язки дитини, її зв'язки з навколишнім середовищем.

Психофізіологічні особливості першокласників


До 6 років підвищується рухливість нервових процесів, спостерігається більша, ніж у дошкільників, рівновага процесів збудження і гальмування. Але процеси збудження все ще превалюють над процесами гальмування, що визначає такі характерні особливості першокласників, як непосидючість, підвищена активність, сильна емоційна збудливість. В 6-річному віці дозрівання крупних м'язів випереджає розвиток дрібних, і тому дітям легше виконувати порівняно сильні, розмашисті рухи, ніж ті , які вимагають великої точності. Діти швидко втомлюються при виконанні дрібних рухів . Збільшення фізичної витривалості, підвищення працездатності, порівняно з дошкільним віком, носять відносний характер, і в цілому у більшості дітей спостерігається швидка стомлюваність, викликана ще і додатковим, не властивим для даного віку, шкільними навантаженнями (доводиться багато сидіти при життєвій потребі в русі).

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

  • Термін „адаптація” - (від латинського adapto - пристосовую) це пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов середовища. Процеси адаптації спрямовані на збереження гомеостазу (від грецького gomeo - подібний, status - стояння) тобто рухливо-урівноваженого стану будь-якої системи, де рівновага зберігається її протидією зовнішнім і внутрішнім факторам, що порушують цю противагу.

Психологічні особливості розвитку першокласників


Мислення стає домінуючою психічною функцією і починає визначати поступово і роботу всіх інших психічних функцій (пам'яті, уваги, сприйняття).

Дитина ще погано володіє мовою, їй легше завчити все, ніж відтворювати текст своїми словами. Увага нестійка. Можливості вольового регулювання уваги у дитини 6 років обмежені.

Розвиток мислення сприяє появі нової властивості особи дитини - рефлексії, тобто усвідомлення себе, свого положення в сім'ї, класі, оцінка себе як учня: хороший - поганий. Цю оцінку "себе" дитина створює з того, як відносяться до нього навколишні, близькі люди.

Дитина 6 років зазвичай мислить конкретними категоріями, виділяє перш за все зовнішні ознаки, що характеризують дію об'єкту (що він робить), або його призначення (для чого він). Пізнання нового ?

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

  • Що чекає попереду ?

Цікаві уроки ?

Нові друзі?

Насичене шкільне життя?

Пізнання нового ?

Похвала ?

Успішне навчання ?

Приниження та образи?

Стомлення ?

Хвороби ?

Нотації вчителів?

Невдоволення батьків ?

Низка неприємностей ?


Психологічно готовою до навчання дитина вважається тоді, коли

Психологічно готовою до навчання дитина вважається тоді, коли


йде з бажанням вчитися

здатна розуміти вимоги вчителя і свідомо виконувати їх

здатна діяти організовано

проявляє інтерес при виконанні завдань

здатною зосередитись і тривалий час утримувати увагу протягом певного часу

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

якість знань, що має дитина, ступінь їх усвідомленості, чіткість уявлень, можливість використання раніше набутого досвіду легко застосовується

має достатній словниковий запас, наявність фонематичного слуху, достатній розвиток дрібної моторики

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Тривалість адаптаційного періоду залежить від таких факторів:

вік дитини;

досвід спілкування з дорослими та однолітками (позитивне ставлення до вимог дорослих, адекватне спілкування з іншими дітьми).

рівень натренованості адаптаційних механізмів (перебування в дитячому садку, різні умови життя);

індивідуальні особливості дитини (поведінка значною мірою залежить від типу нервової системи);

стан здоров’я та розумовий розвиток дитини;


АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

співпраці батьків з вчителями


АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

спільного подолання труднощів

позитивної думки першокласника про вчителів

Перебіг процесу адаптації залежить від багатьох факторів:

від стану здоров'я дитини

сімейної ситуації

Основні етапи адаптації


Фізіологічна адаптація проходить в три основні етапи:

Перший етап - орієнтувальний, коли весь комплекс нових впливів на дитину на початку навчання відповідають бурхливою реакцією і значним напруженням практично всіх систем організму. Ця „фізіологічна буря” триває 2-3 тижні.

Другий етап - “буря” вгамовується, Помітне нестійке пристосування, коли організм шукає і знаходить певні оптимальні (або близькі до оптимальних) варіанти реакцій на ці впливи.

Основні етапи адаптації

  • Третій етап - період відносно стійкого пристосування, коли організм знаходить найбільш сприятливі варіанти реагування на навантаження, що вимагає найменшого напруження всіх систем.

Тривалість всіх трьох етапів адаптації приблизно 5-6 тижнів (вересень-жовтень). Можливі індивідуальні відмінності для різних учнів.

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Стійка пам’ять, увага

Міцний імунітет

Добрий розвиток дрібної моторики кисті руки

Здорове раціональне харчування

Дотримання режиму дня

Умови успішного навчання у школі

Особистий простір вдома

Щоденний контроль

Підтримка та турбота рідних

Домашні обов’язки

Розвивальні ігри

Єдина тактика спілкування у сім’ї

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Умови успіху

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушень навчання і поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності

Особливі категорії дітей, схильних до дезадаптації:

Гіперактивні діти – це “над” активні діти, яким важко всидіти на одному місці, мовчати, підкорятись інструкціям.

Агресивні діти – це діти, які часто сперечаються, сердяться, б’ються, звинувачують інших у своїх помилках.

Тривожні діти – це діти, які постійно занепокоєні, полохливі, легко засмучуються.

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Поради батькам щодо запобігання шкільної дезадаптації

любіть дитину безумовною любов’ю, приймайте її такою, як вона є.

хваліть частіше, а не докоряйте;

частіше згадуйте себе в дитячому віці;

привчайте самостійно долати труднощі, які під силу подолати 6-річні дитині;

навчайте етичних норм спілкування з однокласниками та дорослими;

не перевантажуйте дитину надмірними заняттями, чергуйте їх з грою;

формуйте адекватну самооцінку;

виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини;

формуйте позитивне ставлення до школи;


АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


У дослідженні психолога Г.Чуткіної виділено 3 рівні адаптації дітей до школи. (Опис рівнів адаптації наведено з кн. О.Проскури «Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками».) Звернімо увагу на їх зміст і основні показники.

Високий рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: правила і вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно оволодіває програмовим матеріалом, розв'язує ускладнені задачі, чемний, уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя; доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляє високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи, готується до всіх уроків; має у класі позитивний статус.

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Середній рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно; засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язує типові задачі; зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, разом з тим потребуй контролю з боку дорослого; зосередженим буває тільки тоді, коли робить щось цікаве для себе; майже завжди готується до уроків і виконує домашні завдання; доручення виконує сумлінно; дружить з багатьма

Низький рівень адаптації. Першокласник негативно або байдуже ставиться до школи: часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття, ш в нього переважає пригнічений настрій; спостерігаються порушення дисципліни; матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно; самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу; до уроків готується и нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків; може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку; для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребує знач ної допомоги вчителя і батьків; доручення виконує під контролем і без особливого бажання; пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників. Зрозуміло, що є досить тісний причиново-наслідковий зв'язок між рівнем адаптації школяра і системою тих чинників, умов, у яких він виховувався.

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ


Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка