Психологія міжетнічних відносинДата конвертації25.12.2016
Розмір7,82 Kb.

ПСИХОЛОГІЯ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН

Дисципліна є вібірковою.

Загальна кількість годин – 90, з яких 18 годин лекцій, 16 – практичних занять, 56 годин самостійної роботи.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ознайомити студентів-психологів з основними поняттями, розділами та проблемами психології міжетнічних відносин, підготувати їх до професійної діяльності, в умовах інтенсифікації міжетнічної взаємодії, підвищити компетентність студентів в області етнопсихології в умовах постійної міжетничної взаємодії МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Засвоєння студентами основних понять психології міжетнічних відносин

2. Ознайомлення з сучасними досягненнями психології міжетнічних відносин, поглиблення наукового світогляду на основі міждисциплінарного підходу, знайомства з концепціями суміжних дисциплін (етнології, культурології, соціальної психології, педагогіки);

3.Формування ціннісних настанов (толерантності) до представників іншиих культур і народів, ознайомлення студентів з діагностичними методиками вивчення особливостей етнічної взаємодіїЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Психологія міжетнічних вілносин як наука.

2. Специфіка міжнаціональних взаємовідносин.

3. Механізми функціонування та прояву феноменів міжетнічної взаємодії

.

4. Діагностика особливостей міжетнічної взаємодіїСТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В «Психології міжетнічних взаємовідносин» передбачається надати знання студентам про теоретичні основи даного курсу

Предмет, методи дослідження и проблеми пстхології міжетнічних відносин.

Специфика предмету психології міжетнічних відносин. Поняття психології міжетнічних відносин. Завдання курсу. Зв’язок психології міжетнічних відносин з іншими науками.1. ПСИХОЛОГІЯ МІЖЕТНІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК НАУКА

Психологічна характеристика етнічних спільнот Людство, раса, спільнота, група, етнос, нація, народність, плем’я, національна свідомість, національна самосвідомість, національні інтереси и цінності, національна культура, национальна мова.

Механизми функціонування і проявлення етнопсихологічних феноменів Міжетнічна взаємодія, національна настанова, національний стереотип, мезанізми їх проявлення та вплив на діяльність людей. Етнічні норми, дискримінація, етноцентризм, ассимиляция.

2. СПЕЦИФІКА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Етнічні конфлікти: причини виникнення та способи урегулювання. Сутність і зміст етнічного конфлікту. Причини и фактори, що впливають на виникнення етнічних конфліктів. Види і способи їх вирішення.

Специфіка міжнаціональних взаємовідносин людей Конкуренція. Можливі результати контакту з представниками інших етнічних спільнот. Міжетнічна напруга, каузальна атрибуція і стереотипізация. Методи діагностики особливостей міжетнічної взаємодії

3. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОЯВУ ФЕНОМЕНІВ МЕЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

“Ціннісний опитувальник” Ш.Шварца

Методика “Цінності особистості” Л.Гордона

Аналіз результатів

Методика діагностики міжособистісних стосунків (ДМС) Лірі

Методика “Вивчення цінностей” Г.Олпорта

Соціальна ідентификація особистості”, В.А.Ядова

Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса

Методика порівняння цінностей у представників різних культур Ф.Клакхона і Ф.Стродтбека.4. ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Опитувальник С.Морриса «Спосіб життя»


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка