Психологія свідомості, самосвідомість, підсвідомеСкачати 21,97 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір21,97 Kb.

Психологія свідомості, самосвідомість, підсвідоме.

 • Підготувала:
 • Асист. Толокова Т.І.

Є багато визначень свідомості:

 • Є багато визначень свідомості:
 • Ленін: “Свідомість – це властивість високоорганізованої матерії”.
 • К.Маркс: “ Свідомість – це моє відношення до навколишньої дійсності”.
 • І.П.Павлов: “Свідомість – це динамічне вогнище оптимального збудження в к.г.м. з від’ємною індукцією навколо”.
 • З медико-психологічної точки зору:
 • Свідомість – це вища форма психічної діяльності людини і полягає у відображенні об’єктивної дійсності і цілеспрямованому регулюванні взаємодії людини з навколишнім світом.

Мозок і свідомість

 • Мозок сам по собі як складова частина організму не має свідомості. Він є матеріальним субстратом свідомості, але лише тоді, коли людина в процесі активної діяльності набуває досвіду і знань, освоює культуру народу.

Поняття самосвідомості

 • Свідомість включає в себе і самосвідомість – це усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Це психічна функція відбиття самого себе, т. аутопсихічне орієнтування або аутоорієнтація.

Самосвідомість має багато форм свого прояву:

 • В сфері пізнавальних процесів: самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самокритика, само спілкування та ін.
 • Емоційна сфера: самолюбство, самовихваляння, самовпевненість, самоприниження, скромність, пихатість, почуття обов’язку, власної гідності, совість і ін.
 • Вольова сторона психіки: стриманість, самовладання, самоконтроль, ініціатива, самостійність, самодисципліна тощо.

Властивості свідомості:

 • Ясність: наявність чіткого і послідовного сприймання оточуючого світу і правильна орієнтація в ньому, т. алорієнтація, ауто психічна орієнтація, наявність самосвідомості із збереженням пам’яті на минуле і сучасне, збереження здатності відповідати за свої дії і керувати ними.
 • Обсяг: певна кількість зв’язків або переживань, що знаходяться у свідомості на даний час, т. широта охоплення свідомістю оточуючої ситуації і власних переживань.
 • Зміст: зміст асоціацій, які виникають під впливом різних подразників і знаходяться у свідомості, т. зміст думок і переживань.
 • Безперервність: єдність переживань минулого, сучасного і майбутнього.

: Є багато визначень свідомості

 • Ленін: “Свідомість – це властивість високоорганізованої матерії”.
 • К.Маркс: “ Свідомість – це моє відношення до навколишньої дійсності”.
 • І.П.Павлов: “Свідомість – це динамічне вогнище оптимального збудження в к.г.м.
 • З медико-психологічної точки зору:
 • Свідомість – це вища форма психічної діяльності людини і полягає у відображенні об’єктивної дійсності і цілеспрямованому регулюванні взаємодії людини з навколишнім світом.

Симптоми порушень свідомості (К. Ясперс, 1948)

 • Повна відсутність здатності сприймати навколишній світ, або сприймання фрагментарне, нечітке.
 • Порушення мислення (розірване, безладність, при цьому порушується аналіз, синтез).
 • Повне або часткове порушення орієнтації в місці, часі, власній особі.
 • Амнестичні порушення, що охоплюють період порушеної свідомості.
 • Пароксизмальність виникнення психопатологічних ознак, які так же швидко зникають, як і появляються, відповідно до зміни етіологічного фактору (приклад – епілептичний напад).

Основні стани свідомості та її рівні

 • Індивідуальна свідомість
 • Суспільна свідомість
 • Рівень бадьорості
 • Підсвідомий рівень
 • Безсвідомі процеси
 • Стан сну
 • Стан гіпнозу
 • Гіпноїдний стан
 • Стан медитації та трансу
 • Стан виключення свідомості
 • Стан патологічного потьмарення свідомості

Свідомість має суспільну природу.

 • Свідомість має суспільну природу.
 • Свідомість проявляється через мову, науку, мистецтво, мораль, незалежно від волі і розуму окремих людей.
 • 99 % думок є думки інших людей.
 • Свідомість окремої людини лише відносно незалежна від суспільної свідомості.
 • Свідомість виявляється у двох формах:
 • предметної свідомості та самосвідомості.
 • Результатом першої є знання про світ, а другої – знання про себе і свої можливості.

Види усвідомлення себе самого

 • 1.Самопочуття
 • 2.Усвідомлення єдності психічного *Я*
 • 3.Усвідомлення єдності соматичного *Я*
 • 4.Усвідомлення єдності *Я* і навколищньої природи та соціальної дійсності.

Етапи індивідуального розвитку свідомості:

 • неспляча свідомість – до 1 року ( перші реакції на світ, зміни стану внутрішніх органів)
 • предметна – 1-3 роки (розрізняє предмети зовнішнього світу)
 • індивідуальна - 3-9 років (здатність виділити себе з оточуючого)
 • колективна – 9-16 років (адекватне розуміння стосунків між собою та іншими)
 • соціальна - 16-22 роки (усвідомлення своєї ролі у суспільстві).

Поряд з усвідомленою діяльністю у людини є багато реакцій та дій, які не усвідомлюються, хоча і регулюються нервовою системою. Наприклад: робота шлунково-кишкового тракту, кровообіг, дихання, та ін. взагалі не усвідомлюється.

 • Поряд з усвідомленою діяльністю у людини є багато реакцій та дій, які не усвідомлюються, хоча і регулюються нервовою системою. Наприклад: робота шлунково-кишкового тракту, кровообіг, дихання, та ін. взагалі не усвідомлюється.
 • Розрізняють підсвідомі та без свідомі процеси.
 • Так, свідомість не приймає участь у таких автоматизованих навичках, як ходьба. У сфері підсвідомого зберігається інформація, яку людина запам'ятала і котра переходить у зону усвідомленого при згадуванні.

Сфера безсвідомого

 • Сфера безсвідомого
 • З. Фройд на зламі Х!Х та ХХ ст. довів існування сфери безсвідомих потягів та пояснив їх структуру та особливості функціонування.
 • У структурі співвідношень безсвідомого та свідомого З. Фройд виділив глибинне “ВОНО”, яке є прихованою сутністю психології людини. Поряд з “ВОНО”, стверджував Фройд, існує “Я” – сфера свідомості. “ВОНО” заставляє “Я” діяти відповідно без свідомим потягам, що повинно відповідати “принципу задоволення”. Але ”Я”, звичайно, керується не “принципом задоволення”, а “принципом реальності”. У цьому йому допомагає “СУПЕР - Я”, що є нормальним цензором і носієм установок суспільства.
 • Основою психічного життя Фройд вважав “ВОНО”, основами якого є інстинкт життя “ЕРОС” (статевий потяг), та інстинкт смерті “ТАНАТОС”.
 • Оскільки “моральна цензура” не допускає прямого впливу енергії безсвідомих потягів (головним чином сексуальної енергії) на свідому діяльність, ця енергія
 • “розряджається” у вигляді діяльності, яка є прийнятною для індивіда та суспільства. Це називається сублімацією, різновидом якої є творчість.

Адлер та Юнг: довели

 • Сфера підсвідомого має складну структуру ( “характери”, “комплекси”, “архетипи”, “потяг до агресії”, тощо). Задоволення одних “комплексів” приносить добро індивідууму та оточуючим ( наприклад реалізація “комплексу Тетчер” прем'єр міністром Великобританії). Реалізація інших приносить самозадоволення, але нещастя іншим (“комплекс Наполеона” у Гітлера та Сталіна).
 • Нереалізація комплексу призводить до зміни стилю життя та занять (творчість) або, частіше є причиною захворювань. На основі вивчення безсвідомих процесів ґрунтується один з методів психотерапії, який носить назву “психоаналіз”.

Інформація із сфери підсвідомого при необхідності усвідомлюється.

 • Інформація із сфери підсвідомого при необхідності усвідомлюється.
 • Безсвідомі процеси проявляють себе лише “мовою символів” ( “зашифровані” сни, особливості поведінки, здоров'я і стилю життя).
 • Про стан сфери безсвідомого можна судити за допомогою проективних тестів.

Одним із фізіологічних

 • Одним із фізіологічних
 • станів свідомості є сон.
 • Сутність сну:
 • внутрішнє гальмування, що
 • захоплює більшість клітин кори та
 • розповсюджується на підкірку.

Сон

 • 1. Швидкий (глибокий, низькочастотний) сон, або парадоксальний.
 • 6-8 – 20 хв.
 • У немовлят 50 % сну, у дітей 30 %, у дорослих 20 %.
 • 2. Повільний ( таламо-кортикальний) сон.
 • За ніч триває від 3 до 5 циклів, кожен з яких триває приблизно 90 хв.

Формування свідомості

 • Свідомість формується у віці від 3 до 5 років, до цього лише розвивається.
 • 1. перехід дитини від діалогів “уголос” з уявним співбесідником до діалогів про себе, в умі.
 • 2. Самоусвідомлення свого “Я” з відокремленням себе у навколишньому.
 • 3. Поява вольових процесів (“я хочу”).
 • 4.Значне збагачення запасу понять та асоціацій (“чому”).
 • 5.Диференціація понять “минуле”, “теперішнє”, “майбутнє”.

Набуте у дитинстві формує особистість та її долю.

 • “Тепер я зрозумів, що атомне ядро є дитяча гра у порівнянні з дитячою грою”
 • А. Енштейн
 • “ Від п'ятирічної дитини до дорослого – один крок, а від народження до п'яти років надзвичайно тривала дорога”
 • Л.Толстой

Симптоми порушень свідомості

 • Повна відсутність здатності сприймати навколишній світ, або сприймання фрагментарне, нечітке.
 • Порушення мислення (розірване, безладність, при цьому порушується аналіз, синтез).
 • Повне або часткове порушення орієнтації в місці, часі, власній особі.
 • Амнестичні порушення, що охоплюють період порушеної свідомості.
 • Пароксизмальність виникнення психопатологічних ознак, які так же швидко зникають, як і появляються, відповідно до зміни етіологічного фактору (приклад – епілептичний напад).

Поняття самосвідомості

 • Свідомість включає в себе і самосвідомістьце усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Це психічна функція відбиття самого себе, т. аутопсихічне орієнтування або аутоорієнтація.

Самосвідомість має багато форм свого прояву:

 • В сфері пізнавальних процесів: самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самокритика, самоспілкування та ін.
 • Емоціональна сфера: самолюбство, самовихваляння, самовпевненість, самоприниженість, скромність, пихатість, почуття обов’язку, власної гідності, совість і ін.
 • Вольова сторона психіки: стриманість, самовладання, самоконтроль, ініціатива, самостійність, самодисципліна тощо.
 • Інформація із сфери підсвідомого при необхідності усвідомлюється.
 • Безсвідомі процеси проявляють себе лише “мовою символів” ( “зашифровані” сни, особливості поведінки, здоров'я і стилю життя).
 • Про стан сфери безсвідомого можна судити за допомогою проективних тестів.

Зразки проективних тестів

Несвідоме -

 • це сукупність психічних
 • явищ, що виникають
 • під впливом чинників, яких людина не відчуває і про які нічого не знає.
 • Сфера несвідомого – це:
 • сновидіння,
 • автоматизовані рухи та дії,
 • марення, галюцинації, обмовки та інше.

Дякую

 • Дякую
 • за
 • увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка