Психолого-педагогічні особливості ранньої соціалізації дітей дошкільного віку Методист Херсонської академії неперервної освітиСкачати 51,86 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір51,86 Kb.

Психолого-педагогічні особливості ранньої соціалізації дітей дошкільного віку

Методист Херсонської академії неперервної освіти

Мартиненко Артем Леонідович

 • Соціалізація - набуття дошкільниками соціального досвіду, що здійснюється через діяльність, спрямовану на орієнтування в ситуації, пристосування до навколишнього, перетворення живої і неживої природи, власного „Я”; процес освоєння й реалізації зростаючою людиною соціального змісту; реальний зміст дорослішання дитини, у якому відбувається становлення значущої для індивідуальності суб’єкта активної творчої соціальної дії; історично зумовлений процес входження дитини у світ конкретних соціальних зв’язків і освоєння соціокультурного досвіду, засвоєння нею цінностей, норм поведінки; процес відтворення дитиною цих зв’язків за рахунок її включення в соціальне середовище, активної власної діяльності та спілкування.
 • Виховання і навчання (у вузькому сенсі) - це спеціально організована діяльність з метою передачі соціального досвіду індивіду (дитині) і формування у нього певних, соціально бажаних стереотипів поведінки, якостей і властивостей особистості.
 • Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, набуття людиною свого місця в житті.
 • Різниця між цими процесами полягає в тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може перериватися, а ось соціалізація йде безперервно
 • Отже, соціалізація - це процес формування і розвитку особистості, що відбувається під впливом виховної і навчальної діяльності.
 • Під соціалізацією розуміється процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві.
 • Випадкові соціальні дії мають місце в будь – якій соціальній ситуації, тобто коли взаємодіють два або більше індивідів. Наприклад, розмова дорослих про свої проблеми може достатньо сильно вплинути на дитину, але це навряд чи можна назвати виховним процесом.
 • Чинником соціалізації дітей дошкільного віку виступає дитяча субкультура – соціально-культурний простір, який перемежовується з простором культури дорослих; динамічне соціальне, психолого-культурне автономне утворення зі своїми морально-правовими нормами, мовленнєвим апаратом, своїм фольклорним надбанням та ігровим комплексом. З огляду на притаманні їй функції, дитяча субкультура є агентом соціалізації особистості, а її структурними компонентами виступають: дитячий фольклор, дитяча словесна творчість, дитячий правовий кодекс, дитячі ігри, дитячий гумор , релігійні уявлення,  дитяче філософствування, дитячі інтереси.

українські філософи Г. Зайченко, В. Саратовський, І. Кальний та інші розвивають її діалогічну концепцію соціалізації й відокремлюють такі рівні

 • відношення «я – я» – внутрішній діалог, умова формування самосвідомості та самооцінки;
 • в «я – ти» – царина формування морального почуття, почуття любові, ненависті, дружби;
 • в «я – ми» – царина виховання національної свідомості, класового почуття, почуття гуртової солідарності;
 • в «я – людство» – умова усвідомлення своєї приналежності до роду людського, джерело філософсько-історичних, футурологічних рефлексій;
 • в «я – друга природа» – царина оцінки світу речей;
 • в «я – природа» – царина прояву найрізноманітніших інтересів;
 • в «я – універсум» – царина формування світогляду релігійних і філософських вчень
 • Однією з форм реалізації процесу соціалізації є соціальна адаптація – вид взаємодії особи з соціальним середовищем, у процесі якого відбувається узгодження вимог та сподівань обох сторін.
 • Н.М.Захарова розглядаючи  проблеми соціальної адаптації дітей, які вперше починають відвідувати дошкільний навчальний заклад у віці 5-6 років, поняття соціальної адаптації розуміє як процес активного пристосування за допомогою різноманітних засобів з пріоритетною позицією задоволення потреби в ігровій діяльності, як інтегральний показник здатності дитини виконувати соціальні функції та ролі в групі.
 • Варта уваги соціально-педагогічна технологія оптимізації адаптаційного процесу дошкільників, в основу якої покладено використання адаптаційно-розвивального потенціалу різних видів ігрової діяльності: сюжетно-рольових, театралізованих, рухливих ігор, ігрових вправ та етюдів.
 • Особливості впливу гри на процес адаптації дослідники пов’язують як із сенситивними можливостями дітей даного віку для засвоєння суспільних норм, форм поведінки, розвитку адаптаційних механізмів, уміння адекватно сприймати навколишню дійсність, так і з соціальною сутністю гри, визнанням її школою соціального становлення особистості

У процесі соціалізації бере участь все оточення індивіда:

 • сім'я;
 • сусіди,;
 • однолітки в дитячому закладі, школі;
 • засоби масової інформації ;
 • і т.д.

успішна соціалізації, по Н.Смелзер

 • очікування;
 • зміни поведінки;
 • прагнення відповідати цим очікуванням.

Процес формування особистості відбувається за трьома різних стадіях:

 • • стадії наслідування і копіювання дітьми поведінки дорослих;
 • • ігрової стадії, коли діти усвідомлюють поведінку як виконання ролі;
 • • стадії групових ігор, на якій діти вчаться розуміти, що від них чекає ціла група людей
 • Мета соціалізації, тобто особистісні якості, які повинен придбати дитина, і соціальну поведінку, яке він повинен засвоїти, - варіюють від однієї культури до іншої, точно так само як і методи, використовувані для соціалізації дитини.

У будь-якому суспільстві соціалізація людини має особливості на різних етапах

 • дитинство (від народження до 1 року),
 • раннє дитинство (1 -3 року),
 • дошкільне дитинство (3-6 років),
 • молодший шкільний вік (6-10 років),
 • молодший підлітковий (10-12 років),
 • старший підлітковий (12 -14 років),
 • ранній юнацький (15-17 років),
 • юнацький (18-23 року)
 • молодость (23-30 років),
 • ранню зрілість (30-40 років),
 • пізню зрілість (40 -55 років),
 • літній вік (55-65 років),
 • старість (65-70 років),
 • довгожительство (понад 70 років)
 • Соціальні психологи Н. В. Андреенкова і Я.І. Гилинский роблять акцент на те, що соціалізація передбачає засвоєння соціального досвіду насамперед у ході трудової діяльності. Вони виділяють три основні стадії: Дотрудову, трудову і Післетрудову. Дотрудова стадія ділиться на два періоди: рання соціалізація, що охоплює період від народження дитини до вступу до школи, і стадія навчання, що включає весь період часу навчання
 • Рання соціалізація охоплює час від народження дитини до надходження його в школу, тобто ті періоди, які у віковій психології іменуються: дитинство, раннє дитинство. дошкільне дитинство

Засобами ранньої соціалізації є

 • способи вигодовування немовляти і догляду за ним;
 • формовані побутові і гігієнічні вміння;
 • оточуючі людину продукти матеріальної культури;
 • елементи духовної культури (колискові пісні, казки);
 • стиль і зміст спілкування, а також методи заохочення і покарання в сім'ї;
 • послідовне прилучення людини до численних видах і типам відносин в основних сферах його життєдіяльності - спілкуванні, грі, пізнанні, предметно-практичної діяльності.

До агентам ранньої соціалізації відносять

 • батьків,
 • братів і сестер,
 • бабусь і дідусів,
 • близьких і далеких родичів,
 • що приходять нянь,
 • друзів сім'ї,
 • однолітків.
 • Рання соціалізація здійснюються в сім'ї, де складаються перші уявлення про світ, про добро і зло, де дитина і усвідомлює себе
 • З точки зору Т. Парсонса, сім'я - основний орган соціалізації, мати і батько - головні творці особистості, дитина - порожня посудина, який треба наповнюватикультурою
 • Отже, взаємини, що складаються між батьками і дітьми, є вирішальним моментом соціалізації
 • Вони виявляють себе в самий відповідальний момент - коли людина найбільш сприйнятлива до добра і зла, коли він більш довірителів і відкритий всьому новому, а саме в період дитинства.
 • Друга характерна риса - взаємини продовжуються все життя і, отже, роблять найбільш тривалий вплив.
 • Третя риса - батьківсько-дитячі відносини є самими тісними і близькими відносинами, які тільки можуть існувати в людському суспільстві.
 • Головним способом сімейної соціалізації є копіювання дітьми моделей поведінки дорослих членів родини, а також прийняття ролі і виконання ролі.
 • Прийняття ролі - це спроба прийняти на себе поведінку особистості в іншій ситуації або в іншій ролі.

Дж. Мід розрізняв три стадії процесу навчання дитини до виконання дорослих ролей.

 • Перша - підготовча стадія (у віці від 1 до 3 років), під час якої дитина імітує поведінку дорослих без якого-небудь розуміння (наприклад, дівчинка карає ляльку).
 • Друга стадія, звана ігровою (у 3-4 роки), настає тоді, коли діти починають розуміти по ведення тих, кого вони зображають, але виконання ролі ще не стійко.
 • Третя - заключна стадія (в 4-5 років і далі), в якій рольовий поведінка стає зібраним і цілеспрямованим і виявляється здатність відчувати ролі інших акторів.
 • Вдала взаємодія виникає і діє тільки тоді, коли кожен засвоює не тільки власну роль, а й ролі партнерів.
 • Через усвідомлення інших ролей, а також почуттів і цінностей інших у свідомості особистості формується «узагальнений інший». Він є грубим порівнянням зі стандартами і цінностями суспільства.
 • Повторюючи прийняту роль «узагальненого іншого», індивід формує свою концепцію "Я". Недостатня здатність адаптуватися до іншої точки зору, приймати на себе ролі інших індивідів може негативно позначатися на розвитку особистості.
 • Американський учений-соціолог А. Халлер на додаток до тео рії Дж. Міда розробив концепцію «значущого іншого». «Значний інший» - це та особистість, схвалення якої даний індивід добивається і чиї вказівки він приймає.

У якості «значущих інших» можуть виступати

 • батьки,
 • чудові вчителі,
 • наставники,
 • деякі учасники дитячих ігор
 • популярні особистості.
 • Індивід прагне прийняти їх ролі, наслідувати їм і таким чином здійснювати процес соціалізації через «значущого іншого».
 • Навчання більшості найважливіших ролей починається зазвичай в ранньому дитинстві, одночасно з початком формування уста ¬ новок, спрямованих на визначення ролі і статусу. Більша частина цього етапу рольового навчання проходить несвідомо і безболісно.

З вищесказаного видно, що результатом ранньої соціалізації повинна бути готовність до школи. Шкільна готовність передбачає

 • готовність до більшої, ніж раніше, самостійності,
 • до співпраці з чужими дорослими і однолітками без безпосередньої підтримки та захисту батьків.

Виявляти й контролювати рівень соціалізації особистості в дошкільному дитинстві І. П. Рогальська – Яблонськаи пропонує за такими критеріями:

 • соціальна адаптованість з показниками – ставлення дитини до нових соціальних умов, особливості емоційного стану дитини, домінування настанов на взаємодію з дітьми;
 • соціальна активність з показниками – наявні прояви ініціативності, активності, самостійності;
 • соціальна компетентність з показниками – соціальний інтелект як здатність вирішувати соціальні проблеми у запропонованих ситуаціях, ціннісні орієнтації дітей та їхні духовні потреби, сформованість соціальних норм поведінки дитини.

Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві повинен керуватися принципами:

 • пріоритету інтересів дитини;
 • балансу як оптимального співвідношення процесів індивідуалізації та соціалізації в їх єдності та відмінності;
 • опертя на позитивне,
 • принципу соціальної відповідності; комплексного підходу;
 • діадичної взаємодії та відкритості супроводу

Формуванню в дошкільника відчуття благополуччя в соціальному довкіллі сприятиме збалансованість в його життєдіяльності трьох основних життєвих прагнень:

 • 1) до самореалізації (прояв його природних можливостей, сил, здібностей; прагнення досягти успіху, домогтися визнання іншими його чеснот, добрих вчинків; намагання самоствердитися, заявити про своє «Я»);
 • 2) до саморозвитку (наявність у дитини права на вільний вибір і прийняття власних рішень; існування права на помилку, можливість розпоряджатися на власний розсуд на своїй території);
 • 3) до самозбереження (протистояти руйнівним впливам соціального довкілля; підтримати себе у стресових ситуаціях; ставитися з довірою до своїх можливостей, не погоджуватися з негативною думкою інших про себе).

Водночас педагогові належить збалансувати важливий для формування соціальної зрілості дошкільнят набір умінь:

 • 1) уміння орієнтуватися у нових умовах життя (встановлювати їх схожість-несхожість із звичними; і визначити, що є важливим-неважливим, корисним-шкідливим, безпечним-небезбечним, приємним-неприємним; диференціювати межі соціально прийнятної, схвалюваної і несхвалюваної поведінки; надавати перевагу позитивній налаштованості міркувань, конструктивним способам поведінки;
 • 2) уміння пристосовуватися до навколишнього світу (освоюватися в незнайомому людському довкіллі; набувати необхідних умінь і навичок спілкування та спільної діяльності; вписуватися в колектив; засвоювати основні правила співжиття і моральні норми поведінки; визначати свій статус у групі однолітків, бути толерантними щодо інших, ставити себе на їх місце);
 • 3) уміння конструктивно впливати на оточення та самого себе (виробляти свої особисті плани, продукувати нові ідеї; проявляти свою індивідуальність, проявляти творчу активність, вигадку, елементи раціоналізаторства, фантазії; відстоювати власну думку та гідність; орієнтуватися на правильну доцільну поведінку, чинити опір негативному тиску, підтримувати приємні взаємини і переривати неприємні; організовувати доброчинні справи, допомагати іншим).

Соціалізація як процес освоєння дитиною правил і норм, необхідних їй для нормального функціонування в суспільстві, здійснюється різними шляхами:

 • стихійно, в результаті несанкціонованих впливів, поза планами і контролем дорослих;
 • у ході відносно спрямованого і контрольованого батьками і педагогами процесу;
 • внаслідок самовиховання (бажання і здатності дитини змінюватися на краще, позбуватися певних вад, оволодівати вміннями, долаючи перешкоди).

Соціальний розвиток малюка є процесом його поступового входження в нове соціальне середовище, під час якого дитині доводиться послідовно долати різні фази свого становлення як соціальної істоти:

 • 1) на першій фазі малюк освоює різноманітні соціальні ролі (статеві, сімейні, громадянські; засвоює соціальні норми і культурні цінності, оволодіває відповідними формами і способами діяльності. Він реалізує об’єктивну необхідність проявити типову, характерну для більшості людей поведінку, намагається «бути, як усі». Це – фаза адаптації малюка до соціуму, період втрати певних індивідуальних рис заради входження у бажану соціальну групу;
 • 2) друга фаза породжується загостреною суперечністю між досягнутим дошкільником результатом адаптації і незадоволеною потребою проявити свою індивідуальність, виділитися з-поміж інших, проявити власне «Я» і зберегти своє обличчя, своєрідність, не розчинитися в соціальній групі;
 • 3) на третій фазі відбувається інтеграція дитини з групою однолітків: особистість, що розвивається, прагне проявити індивідуальні якості, які відповідають груповим інтересам і водночас засвідчують її особистий внесок як члена колективу в загальну справу; завдяки трансформації «Я» у «Ми» відбувається зростання соціальної групи як спільності взагалі і кожного її члена зокрема.
 • У молодшого дошкільника переважають процеси пристосування і типізації, оскільки основним завданням малюка є збагачення соціального досвіду.
 • У старшому дошкільному віці на фоні цих процесів усе більшого значення набуває прагнення дитини проявити самостійність, відстояти власну думку, прийняти самостійне рішення, зберегти власне обличчя в групі однолітків.

Будь-яка крайність у соціальному становленні небезпечна:

 • надмірне злиття особистості із соціумом, повна залежність від нього продукує нежиттєздатну істоту, яка не готова до самобудівництва і життєтворчості;
 • зайві уособлення, індивідуалізація, опікування егоїстичними інтересами розриває зв’язки особистості із соціумом – такий малюк зростає в ізоляції, з відчуттям відчуженості, самотності, недовіри до людського оточення, що провокує нереалізованість природного потенціалу, злостивість, заздрісність, недоброзичливість.

Дошкільний заклад і сім’я як перші інститути соціалізації великою мірою визначають характер соціалізації малюка, основними завданнями якої є:

 • розвиток у дитини потреби і здатності сприймати себе в контексті взаємин з іншими людьми: співвідносити своє «Я» з іншими «Я» (дорослих, однолітків), знаходити спільне й відмінне, налагоджувати спілкування, радіти спільній діяльності, виконувати основні правила групи та визначати своє місце в ній, відчувати себе членом дитячого колективу;
 • виховання в дошкільника здатності диференціювати людей за різними ознаками: родинної належності, віку, статі, симпатії-антипатії, роду занять; поводитися відповідно до цього;
 • розвиток уміння ініціювати контакти з приємними людьми, встановлювати та підтримувати взаємодію з ними, налагоджувати спільну діяльність, радіти її результатам;
 • формування у вихованців відчуття оптимальної дистанції (безпечної, комфортної) у стосунках з різними людьми – рідними, знайомими, чужими; навичок адекватної поведінки в чужому довкіллі, коректної відмови від спілкування з незнайомими;
 • сприяння освоєнню дитиною основних соціальних ролей – представника певної статі, найменшого члена сім’ї, брата (сестри), онука, сусіда, товариша, вихованця, покупця, пасажира тощо; оволодіння відповідними стандартами поведінки;
 • розвиток елементарної життєвої перспективи: уявлення про себе у минулому, теперішньому та ймовірному майбутньому;
 • вироблення в дитини вміння орієнтуватися у своїх основних правах і обов’язках: розрізняти їх, називати основні, керуватися цими знаннями у реальній поведінці;
 • формування в малят здатності турбуватися про «власне місце», недоторканість «території свого Я», шанобливо ставитися до простору – «Я» однолітків і дорослих;
 • учити визначити межі соціально схвалюваної, прийнятної та соціально неприпустимої форм поведінки; вправляти в умінні регулювати і стримувати неприйнятну для оточення поведінку;
 • стимулювати бажання дитини бути визнаною авторитетними однолітками та дорослими; вчити орієнтуватися при цьому на власну самооцінку, довіряти своїм можливостям, розраховувати на себе;
 • оснащення дітей різними засобами спілкування (усмішкою, поглядом, мімікою, виразними рухами і звуками), зображувальними (позами, діями наближення, віддалення, втручання, притягування, відштовхування), мовленнєвими (словами звернення, вітання, подяки, прохання, пояснення, запитування, відстоювання своєї думки тощо);
 • збагачення досвіду спілкування: створювати сприятливі умови для обміну інформацією і спільних дій дошкільнят, вправляти в умінні домовлятися, розподіляти функції, знаходити об’єднавче начало, поступатися, допомагати, проявляти безкорисливе лідерство, миролюбність, спокійно розв’язувати конфлікти, радіти та співчувати іншім.
 • Соціальний контроль - своєрідний набір зразків поведінки, за допомогою яких діяльність та поведінка підпорядковуються моральним нормам і вимогам.
 • Суспільне виховання не є простим підведенням її індивідуальності під певний соціальний стандарт.
 • Суспільство постачає дітям інформацію у вигляді певних стандартів нормативної поведінки, а вони можуть вибірково до них поставитися, сприйняти їх як привабливі / непривабливі, прийнятні / неприйнятні.
 • Спираючись на власний досвід, дитина може змінити їх, або й зовсім від них відмовитися.
 • Соціальний контроль виражає, з одного боку, інтереси суспільства, а з другого – інтереси самого дошкільника.

Важливими елементами соціального контролю є оцінка та самооцінка дитини

 • За допомогою оцінних суджень малюк визначає міру значущості для нього людей, подій, соціальних ситуацій, якостей, вчинків, результатів діяльності.
 • Оцінка як судження з приводу відповідності поведінки інших соціальному стандарту важлива для становлення соціалізованості як інтегрованої характеристики дошкільника.
 • Соціальна орієнтація у дошкільника формується залежно від оцінок оточуючих людей, оцінок дитиною соціального довкілля та самооцінок дитини.
 • Виважені, вмотивовані, справедливі оцінки дорослих є для дитини хорошим орієнтиром в виборі певних соціальних ролей, сприяють становленню її самоповаги, впевненості в собі, високих очікувань щодо свого соціального статусу.
 • Суворі, негативні оцінки дорослих формують у малюка низьку самооцінку, невпевненість поведінки, низькі очікування щодо ставлення до нього однолітків.

. Існують три середовища соціального впливу на дитину:

 • міжособистісна взаємодія;
 • спеціально створене середовище переконування;
 • засоби масової інформації.

міжособистісна взаємодія

 • В ході спілкування, той, хто впливає, прагне домогтися від іншого певних поступок, дає обіцянки, намагається виглядати привабливим, постачає все нову і нову інформацію, часто не залишає можливості на роздуми, вдається до позитивного підкріплення (усмішки, пестливих рухів, прояву уваги, смачної їжі).

спеціально створене середовище переконування

 • вихователь звертається до вихованців, прагнучи переконати їх у чомусь, погодитися з його твердженням, пропозицією виконати певну дію, в цьому разі він впливає одночасно на багатьох дошкільників.

засоби масової інформації

 • впливають на дитину опосередково, проте щоденно й ефективно, створюючи привабливі образи певних цінностей – здоров’я, доброти, кмітливості, або навпаки – агресії, домінування сили, надмірної сексуалізації життя тощо.
 • Отже, вони можуть «сіяти добро» або нав’язувати дітям чужинні стандарти, штучних героїв, сумнівні авторитети.

Що можна визнати як прийнятну норму впливу?

 • Вплив, який не позбавляє дитину свободи опору, можливості уникнути погрози або фізичного обмеження свободи.

Важливими соціальними чинниками, що впливають на особистість, є:

 • те, що кажуть авторитетні люди;
 • те, що вони роблять;
 • характеристики конкретної життєвої ситуації.
 • Для більшості дошкільників те, що про них думають інші, і як вони поводяться з ними, є одним із могутніх джерел впливу на поведінку.
 • Не бути визнаним (прийнятим) у своєму середовищі – справжнє горе для хлопчика. Він почувається позбавленим можливості задовольнити одну з базових людських потреб – потребу в соціальному прийнятті, приєднанні та заохоченні.
 • Невизнання оточення дуже позначається на психологічному розвиткові особливості.
 • Навпаки, соціальне прийняття з ранніх років асоціюється з утіхою, захищеністю, комфортом.

Батьки і педагоги мають вчити маленьку дитину орієнтуватися не лише на суб’єктивне почуття прихильності, а і на об’єктивну істину.

Це означає, що, виховуючи дошкільника, важливо сприяти розмежуванню в його свідомості двох різних уявлень:

 • рідні й близькі – саме ті люди, хто заслуговує на найбільшу довіру, любов і повагу;
 • рідні й близькі люди, як і будь-хто інший, можуть помилятися.

Тож треба навчити дитину, яка лише розпочинає свій життєвий шлях, правил:

 • до всього слід ставитися свідомо;
 • кожна людина має право на помилку;
 • якщо щось незрозуміло, варто перепитати дорослого та пересвідчитися у доцільності і корисності виконання його вимоги – це не соромно, не забороняється.

Якщо дитина хоче досягти успіху у дитячому угрупованні, вона має навчитися:

 • використовувати соціальний вплив;
 • розпізнавати намагання інших впливати на неї всупереч її волі;
 • вирішувати у кожній конкретній ситуації – поступитися впливу чи уникнути цього.

соціально-позитивний чи негативний вплив сім’ї залежить від числа параметрів, з-поміж яких:

 • соціокультурний, що засвідчує рівень культури сім’ї;
 • соціально-економічний, який визначається її майновими характеристиками;
 • техніко-гігієнічний – особливості способу життя
 • (І. Гребенніков, С. Литвиненко, В. Ямницький та ін.).

«недоліки» сімейної соціалізації

 • центрація малюка на своїх проблемах, домінування егоїстичних прагнень;
 • надмірна опіка, допомога, що гальмує процес дорослішання;
 • відсутність в оточенні дитячого товариства, партнерів, серед яких малюк навчається домовлятися, узгоджувати дії, розв’язувати конфлікти;
 • дефіцит елементарних обов’язків, ділових стосунків, домінування процесуальної діяльності над результативною;
 • непослідовність вимог та оцінок.

Зовнішній світ в особі виховательки дитячого садка, товаришів суттєво впливає на дошкільника – він

 • покладає на нього певні надії,
 • заохочує або засуджує його дії,
 • пропонує раніше не відомі стандарти поведінки й еталони виконання практичної діяльності.
 • Тим самим суспільний заклад сприяє формуванню в дитини певних ціннісних орієнтацій, життєвих навичок і вмінь, стилю поведінки.

Основними, визначальними для педагогічної роботи в дошкільному закладі є:

 • принципи гуманізації виховного процесу, його орієнтації на індивідуальність дитини;
 • принцип системності й наступності в роботі з нею;
 • узгодження колективних та індивідуальних форм і методів роботи з малюками;
 • розвиток у дошкільника ціннісного ставлення до всіх сфер життя;
 • принцип активності, розвитку творчого потенціалу особистості;
 • забезпечення зв’язку з традиціями народної педагогіки, фольклором, різновидами національного та світового мистецтва.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка