Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітейСкачати 39,35 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір39,35 Kb.

Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей

 • Заступник директора з НВР Жильцова О.С.
 • ( за матеріалами Бухлової Н.В., в.о.завідувача кафедри
 • соціально-гуманітарних дисциплін
 • та методики їх викладання облІППО)

«Творчість не приходить до дітей з якогось натхнення. Творчості треба вчити…”

 • «Творчість не приходить до дітей з якогось натхнення. Творчості треба вчити…”
 • В.О.Сухомлинський

«Аналіз роботи з творчим планом учня»: а) всього учнів - 113; б) опитано - 81;

«Я досяг…»: а) у навчанні - 47; б) у громадському житті - 68; в) у спорті - 40;

«Я мрію брати участь»: а) у предметних конкурсах – 60%; б) у громадському житті – 83 %; в) у спорті – 49 %;

«Я мрію стати»

Аналіз державної політики у сфері роботи з обдарованою молоддю дає змогу визначити її головні соціально значущі завдання:

 • громадянське виховання особистості;
 • пошук, розвиток і державна підтримка здібної, обдарованої, талановитої молоді;
 • формування соціально адаптованої особистості та її громадського досвіду;
 • пропаганда важливості наукових досліджень, мистецьких пошуків молодих людей та захист їхніх авторських прав;
 • задоволення молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ   ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

 • КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ   ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Концепція спрямована на продовження роботи з формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей.

 • Концепція спрямована на продовження роботи з формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей.

Стратегічні напрямки

 • Удосконалення нормативно-правової бази, що дозволяє здійснити ефективну соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми.
 • Забезпечення організаційних, психолого-педагогічних умов для виявлення, навчання й розвитку обдарованих дітей.
 • Удосконалення науково-методичного забезпечення педагогів.
 • Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.
 • Посилення соціально-економічної підтримки обдарованих дітей і педагогів, які працюють з ними.

Задатки—

 • це вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку. Вони становлять основу розвитку здібностей.

Здібності —

 • це індивідуально-психологічні особливості конкретної людини, завдяки яким успішно виконується та чи інша продуктивна діяльність.

Обдарованість—

 • це якісно своєрідне поєднання здібностей, що є запорукою успішного виконання конкретної діяльності.

Талановитість —

 • це високий рівень розвитку здібностей, передусім спеціальних, тобто таких, які дають змогу успішно виконувати певну діяльність: літературну, музичну, сценічну тощо.

Геніальність —

 • це найвищий рівень розвитку здібностей, який визначає появу творів, відкриттів, що мають історичне значення в житті суспільства, засвідчують нову епоху в розвитку науки та культури.

Обдарованість –

 • це системна якість психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, непересічних) результатів в одному чи декількох видах діяльності у порівнянні з іншими людьми
 • („Робоча концепція обдарованості” // Д.Б.Богоявленська, В.Д.Шадріков та ін.).

Американський психолог Дж. Рензуллі :

 • "обдарованість — результат поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; творчого підходу й наполегливості".
 • Обдарованість
 • Знання
 • Інтелектуальні здібності
 • Наполегливість
 • Креативність
 • Сприятливе оточуюче середовище

Розвиток здібностей до різних видів діяльності залежить від зовнішнього середовища:

 • Виявлення задатків
 • Забезпечення сприятливого середовища для розвитку здібностей
 • Введення в діяльність

Вимоги до діяльності щодо ефективного розвитку здібностей:

 • Творчий характер діяльності.
 • Оптимальний рівень трудності.
 • Забезпечення позитивного емоційного настрою.
 • Належна мотивація.

Особливості розвитку пізнавальної сфери ОД

 • Зацікавленість - допитливість – пізнавальна потреба.
 • Надчутливість до проблем.
 • Схильність до задач дивергентного типу.
 • Оригінальність мислення.
 • Гнучкість мислення.
 • Легкість генерування ідей.
 • Легкість асоціювання.
 • Здібність до прогнозування.
 • Висока концентрація уваги.
 • Відмінна пам'ять.
 • Здібність до оцінювання.
 • Інтереси і схильності.

ОСОБЛИВОСТІ психосоціального розвитку

 • Самоактуалізація.
 • Перфекціонізм.
 • Соціальна автономність.
 • Егоцентризм.
 • Лідерство.
 • Змагальність.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 • Підвищена вразливість.
 • Гумор.
 • Здібність вловлювати те, що залишилось непоміченим іншими, поєднуючись з егоцентризмом, приводить до того, що вони все сприймають на свій рахунок.
 • Емоційна нестабільність.

Психолого-педагогічний моніторинг передбачає:

 • комплексний характер оцінювання;
 • тривалість процесу ідентифікації;
 • аналіз поведінки дитини в тих сферах діяльності, які максимальною мірою відповідають її схильностям та інтересам;
 • експертну оцінку продуктів діяльності дітей;

багаторазовість і багатоетапність обстеження;

 • багаторазовість і багатоетапність обстеження;
 • діагностичне обстеження бажано здійснювати в ситуації реальної життєдіяльності;
 • використання таких предметних ситуацій, які моделюють дослідницьку діяльність і дозволяють дитині проявити максимум самостійності в оволодінні й розвитку діяльності;
 • аналіз реальних досягнень дітей і підлітків;
 • переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики.
 • Види
 • Обдарованості
 • за
 • критерієм
 • діяльності
 • Практична
 • діяльність
 • Пізнавальна
 • діяльність
 • Художньо-естетична
 • діяльність
 • Комунікативна
 • діяльність
 • Духовно-
 • ціннісна
 • діяльність
 • Обдарованість у ремеслах, спортивна та організаційна
 • Інтелектуальна обдарованість різних видів
 • Обдарованість хореографічна, сценічна, літературно-поетична, зображувальна, музична
 • Обдарованість лідерська
 • та атрактивна (лат. attractio – притягання)
 • Обдарованість у створенні
 • нових духовних цінностей і
 • смислів, служінні людям

Вікова категорія дітей

 • Учні 5—9-х класів

Основні особливості вікової обдарованості

 • Інтенсивне формування особистості;
 • значне зростання моральних та інтелектуальних сил;
 • прагнення до самостійності, самоосвіти, до найраціональнішого способу вирішення;
 • послідовне, обґрунтоване мислення;
 • розвиток просторових уявлень;
 • формування стійкого інтересу до окремих предметів;
 • усвідомлення своїх почуттів і вміння їх висловити;
 • наявність інтересу до парадоксів;
 • застосування навчальних навичок під час різних видів діяльності

Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Залучення до винахідництва й дослідницької роботи: розвиток навичок аналізу, самоаналізу;
 • впровадження проблемних методів навчання;
 • залучення до аналізу проблемних ситуацій, висунення гіпотез, їх аргументації, наукової перевірки і формування обґрунтованих висновків;
 • різнорівнева диференціація;
 • навчання орієнтації в інформаційному просторі;
 • розвиток навичок, комунікативних взаємин

Форми роботи з обдарованими дітьми

 • Тематичні, творчі, індивідуальні завдання, спрямовані на розширення, поглиблення знань;
 • консультації;
 • спортивні та інтелектуальні ігри (шахи, шашки, головоломки, шаради тощо);
 • турніри, конкурси, читацькі конференції, олімпіади;
 • зустрічі з майстрами, фахівцями (письменниками, поетами, художниками, науковими працівниками);
 • виставки робіт;
 • гурткова робота

Позиція вчителя

 • Доброзичливе й обережне оцінювання всіх видів діяльності учня;
 • підтримка прагнення подальшого розвитку;
 • підтримка, захист формування доброзичливого ставлення з боку дорослих до дітей

Вікова категорія дітей

 • Учні 10— 11-х класів

Основні особливості вікової обдарованості

 • Енергійне зростання моральних та інтелектуальних сил і можливостей;
 • підвищений рівень абстрагування й узагальнення; формування прямих і зворотних операцій, міркувань і умовиводів; критичність; посилення розумової діяльності; прагнення до самовдосконалення; становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів.
 • Зростання й збагачення обдарованості; становлення, формування спеціальних схильностей нахилів і здібностей. Уміння передбачити наслідки діяльності, критичність мислення

Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Розвиток інтересу до творчості (фото-, кіно-, художньої...);
 • розвиток конструктивних винахідницьких можливостей

Форми роботи з обдарованими дітьми

 • Профільні класи; класи з поглибленим вивченням окремих предметів; індивідуальні навчальні плани, інтелектуально-розважальна ігрова діяльність; дослідницька діяльність,
 • Позакласна робота: гурток, факультатив, вечори, свята, олімпіади, товариства, змагання, турніри, вікторини, диспути.
 • Захист творчих робіт: проектів, рефератів; виготовлення недіючих виробів (ліплення, різьблення, інкрустація); виготовлення діючих виробів тощо

Позиція вчителя

 • Співпраця.
 • Розумна тактовна порада, консультація.
 • Створення умов для роботи з фахівцями вищого рівня

Мотиваційний компонент -

 • джерело мотиваційної активності ціннісних критеріїв життєдіяльності:
 • самовдосконалення, самоствердження, самовираження,
 • задоволення певних потреб, ціннісних і моральних критеріїв поведінки.

Основні завдання, які необхідно розв’язувати в процесі супроводу обдарованих:

 • розробка індивідуальних освітніх маршрутів;
 • формування адекватної самооцінки;
 • охорона й укріплення фізичного й психологічного здоров'я;
 • профілактика неврозів;
 • попередження ізоляції обдарованих у групі ровесників;
 • розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків обдарованих.

Основні завдання навчання обдарованих учнів:

 • розвиток широких пізнавальних інтересів;
 • розвиток цілісної картини світу і системного мислення;
 • розвиток творчої особистості і всіх видів мислення;
 • розвиток здібностей до самостійного здобування знань і дослідницької роботи, навчання дослідницьким умінням і навичкам;
 • розвиток комунікативних умінь;
 • розвиток здібності до рефлексії, самопізнання, розуміння цінності й унікальності іншої людини й самого себе.

Принципи роботи з обдарованими дітьми:

  • гуманний, особистісно зорієнтований, індивідуальний підходи та розвивальне навчання;
  • включення нових тематичних розділів у зміст програм, інтегративний підхід до вибору тем і постановки проблем для вивчення, встановлення внутрішніх взаємозв’язків змістовного характеру;
  • послідовна реалізація міждисциплінарного, інтернаукового підходу до навчання;
  • домінування творчого компонента у навчальній діяльності через забезпечення пріоритетності творчої мисленнєвої активності учнів на основі використання компетентнісно орієнтованих технологій, дослідницької діяльності.

Cтратегії навчання академічно обдарованих дітей:

 • 1. Прискорення
 • 2. Поглиблення
 • 3. Збагачення
 • 4. Проблематизація

Прискорення -

 • пропонує оволодіння змістом освіти інтенсивним темпом за спеціальними програмами, враховує здатність дітей швидко засвоювати навчальний матеріал. Може здійснюватися у кількох напрямах, а саме: більш ранній початок навчання дитини у школі; «перестрибування» через класи; перехід до старшої вікової групи, однак тільки з деяких предметів; більш раннє вивчення курсу, який пізніше вивчатиметься всім класом; тимчасове переведення обдарованих учнів до спеціальних груп.

Поглиблення -

 • передбачено більш глибоке вивчення навчальних дисциплін з певних галузей знань. Такий тип стратегії навчання ефективний стосовно дітей, які виявили підвищений інтерес до конкретної галузі знань або сфери діяльності. Практика такого навчання дає змогу відзначити низку позитивних результатів, а саме: високий рівень компетентності у певній галузі знань, сприятливі умови для інтелектуального розвитку учнів тощо.

Збагачення -

 • орієнтоване на якісно вищий рівень змісту освіти з виходом за межі традиційної тематики завдяки міждисциплінарних зв'язків. Крім того, збагачена програма передбачає оволодіння учнями різноманітними способами і прийомами розумової дослідницької діяльності.

Проблемність навчання -

 • передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів в умовах застосування педагогами оригінальних методів подання матеріалу, пошуку нових значень і альтернативних інтерпретацій базових понять, використання дослідницьких методів у процесі навчання тощо.

Індивідуальна освітня траєкторія -

 • це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожної дитини в навчанні. Програма – це план такої траєкторії.

Мета розробки індивідуальної освітньої траєкторії -

 • забезпечення якісної освіти обдарованого учня, розвитку його особистості за умов створення та реалізації індивідуальної освітньої програми в рамках предмета

Програми навчання для інтелектуально обдарованих дітей повинні:

 • включати вивчення широких (глобальних) тем і проблем;
 • використовувати в навчанні міждисциплінарний підхід на основі інтеграції тем і проблем, що відносяться до різних галузей знань;
 • передбачати вивчення проблем “відкритого типу”;

максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;

 • максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;
 • підтримувати та розвивати самостійність у навчанні;
 • забезпечувати гнучкість і варіативність навчального процесу;
 • передбачати наявність і вільне використання різноманітних джерел і способів отримання інформації;

навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;

 • навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;
 • сприяти розвитку самопізнання, а також розумінню індивідуальних особливостей інших людей;
 • включати елементи індивідуалізованої психологічної підтримки і допомоги.

Структура індивідуальної освітньої програми

 • Структурні компоненти індивідуальної
 • освітньої програми
 • ЦІЛЬОВИЙ
 • ЗМІСТОВНИЙ
 • ДІАГНОСТИЧНИЙ
 • ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
 • ОРГАНІЗАЦІЙ-НО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
 • РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

Для організації роботи за індивідуальною освітньою програмою педагогу необхідно:

  • скласти план занять з обдарованою дитиною, враховуючи напрямки учнівської самоосвіти, схильності (гуманітарні, математичні, природничонаукові, музичні тощо), психологічні особливості дитини;
  • визначити теми консультацій з найбільш складних питань;
  • обрати форму звіту (тести, питання тощо) за певні проміжки часу.

Таблиця самоаналізу роботи учня

 • П
 • Р
 • Е
 • Д
 • М
 • Е
 • Т
 • Дата і час консультацій
 • Головні питання, що розглядаються
 • Час роботи над темою за програмою
 • Фактично затрачений час
 • Додаткові питання, не перед-бачені програмою
 • Нез’я-совані питання
 • Причини відхи-лень від термінів

Результати навчання за індивідуальною освітньою програмою відстежуються через:

 • самооцінку учня (з допомогою різноманітних тестів);
 • відгук тьютора про роботу учня протягом семестру (чверті);
 • щотижневі обговорення-рефлексії з учнями;
 • презентацію проектів і результатів творчих розробок (учитель має уявлення про ступінь сформованості ключових компетентностей та навички дослідницької діяльності);
 • роботу учня в якості помічника, консультанта, експерта;
 • результати підсумкової атестації.

Методи роботи:

 • дослід-ницькі
 • частково-пошукові
 • проблемні
 • проективні
 • евристичні
 • когнітивні
 • креативні
 • оргдіяльнісні
 • Методи:
 • евристичних
 • питань;
 • порівняння;
 • гіпотез;
 • помилок тощо
 • Методи:
 • гіперболізації;
 • “мозковий штурм”;
 • аглютинації
 • (поєднання
 • непоєднуваних
 • в реальності
 • властивостей,
 • якостей тощо)
 • Методи:
 • цілепокладання;
 • планування;
 • нормотворчості;
 • самоорганізації;
 • взаємонавчання;
 • рецензій тощо

Форми роботи

 • різнорівневі завдання
 • консультування з проблем, що виникають
 • наукові гуртки, товариства
 • дискусії
 • ігри

Дуже важливі:

 • предметні олімпіади;
 • інтелектуальні марафони;
 • різноманітні конкурси і вікторини;
 • словесні ігри і розваги;
 • проекти з різноманітної тематики;
 • рольові, ділові ігри;
 • індивідуальні творчі, пошукові завдання тощо.

О. Лук наводить „10 заповідей для вчителя”, які сприяють розвитку творчого потенціалу учнів у процесі навчання:

 • 1. Не погоджуйся з відповіддю учня, якщо не було приведено достатньої аргументації. Вимагай доказів.
 • 2. Ніколи не вирішуй суперечку між учнями найлегшими способами, тобто повідомленням правильної відповіді.
 • 3. Уважно слухай своїх учнів, лови кожну висловлену ними думку, щоб не пропустити можливості відкрити для них щось нове.

4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.

 • 4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.
 • 5. Розклад занять та шкільні дзвінки не повинні бути визначальними чинниками навчального процесу.
 • 6. Поважай свої власні „божевільні” ідеї та прищеплюй іншим смак до нестандартного мислення.

7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.

 • 7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.
 • 8. Будь щедрим на доброзичливу посмішку, підбадьорююче слово, дружнє заохочення.
 • 9. У процесі навчання не може бути постійної методики, раз і назавжди встановленої програми.
 • 10. Повторюй ці заповіді кожного вечора, доки вони не стануть частиною тебе самого.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка