Реформи фінансового сектору та їх вплив на регіональну банківську систему 14 липня 2016Дата конвертації25.12.2016
Розмір64,5 Kb.

Реформи фінансового сектору та їх вплив на регіональну банківську систему 14 липня 2016

 • Підготовка і систематичне проведення науково-практичних семінарів з актуальних питань розвитку банківської системи.
 • Проведення консультацій та розробка навчальних програм підготовки фахівців.
 • Формування колективу банківських фахівців, що залучаються для проведення майстер-класів, коучингов, ділових ігор, workshop-семінарів зі студентами.
 • Проведення виробничої та переддипломної практики на базі банків, залучення студентів для стажування на договірних умовах.
 • Актуалізація тем магістерських дипломних робіт, залучення спеціалістів банків до проведення державної атестації випускників.
 • Координація дій при проведенні щорічної ярмарки вакансій.
 • Організація на постійній основі надання консультаційних послуг клієнтам банків – юридичним та фізичним особам.
 • Створення та актуалізація інформації про умови надання послуг банками регіону на спеціалізованому сайті. Організація обміну інформацією про вакансії в банківській системі регіону. Надання рейтингової оцінки банків за методикою структурно-функціональних груп на сайті регіонального центру.
 • Основні напрямки співробітництва банків
 • з Регіональним центром інноваційного розвитку банківської системи України:

Комплексна програма НБУ розвитку фінансового сектору України до 2020 року

 • Схвалена 15 травня 2015 року Національною радою реформ Комплексна програма затверджена:
 • постановою Правління Національного банку від 18 червня 2015 року № 391,
 • рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2015 № 931,
 • розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.06.2015 № 1367.
 • передбачала:
 • І етап. Вирішення проблем минулого та очищення фінансового сектору (2014 – 2016).
 • ІІ етап. Закладення фундаменту для розвитку системи (2015 – 2017).
 • ІІІ етап. Реалізація заходів розвитку (2017 – 2020).

У межах блоку «А» :

 • У межах блоку «А» :
 • модернізація системи регулювання та нагляду;
 • підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків;
 • очищення ринків від проблемних активів;
 • забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків;
 • удосконалення системи оподаткування учасників фінансового сектору.

Ключові результати комплексу заходів, спрямованих на модернізацію системи регулювання та нагляду

 • погоджено з МВФ план поступового зняття валютних обмежень та підготовку концепції з лібералізації валютного регулювання;
 • прийнято постанови Національного банку, якими: урегульовано механізм визначення пов'язаних з банком осіб, установлено жорсткі вимоги щодо приведення банками обсягів операцій з пов’язаними особами у відповідність до законодавчих норм;
 • банки зобов'язано привести розмір статутного капіталу до розміру, не меншого ніж 500 млн. грн., до 11.07.2024 року;
 • завершено перший етап рекапіталізації банківської системи; завершено діагностику операцій з пов’язаними особами перших ТОП-10 банків;
 • затверджено нову методику діагностичного обстеження та стрес-тестування банків. Проведено стрес-тестування 20 найбільших банків, за результатами яких розроблено відповідні програми докапіталізації.
 • затверджено методику визначення системно важливих банків, яка передбачає застосування багатофакторної моделі і ґрунтується на критеріях системної важливості;
 • упроваджено нову градацію банків, кластерний підхід щодо нагляду за банками та систему раннього реагування.

Бізнес-модель є сукупністю засобів і методів, які банк використовує для ведення своєї основної діяльності, отримання прибутку та подальшого розвитку,

 • Бізнес-модель є сукупністю засобів і методів, які банк використовує для ведення своєї основної діяльності, отримання прибутку та подальшого розвитку,
 • Бізнес-модель – комбінація багатьох взаємопов'язаних компонентів (структури власності, організаційної структури, каналів продажу, клієнтської бази, продуктових рядів, основних бізнес-напрямів, структури доходів та витрат тощо).
 • Для цілей банківського нагляду бізнес-модель є важливим інструментом, який дає розуміння ризиків, притаманних цій моделі, та дає змогу оцінити вклад індивідуальних ризиків банку в системний ризик, визначити необхідні наглядові дії та/або заходи впливу.
 • 01.01.2012
 • кількість
 • активи
 • 01.04.2016
 • кількість
 • активи
 • ц
 • 60
 • 523 829 097
 • ц
 • 26
 • 398 457 359
 • З/ф/с
 • 21
 • 23 287 333
 • З/ф/с
 • 3
 • 11 922 365
 • З/м
 • 18
 • 214 996 941
 • З/м
 • 5
 • 132 414 812
 • А/цп
 • 5
 • 8 495 670
 • А/цп
 • 41
 • 683 602 443
 • А/ф
 • 15
 • 164 428 175
 • А/ф
 • 3
 • 5 206 286
 • А/в-З/п
 • 8
 • 3 769 406
 • А/в-З/п
 • 12
 • 56 318 213
 • А/м
 • 15
 • 21 951 949
 • А/м
 • 1
 • 2 122 046
 • З/інш
 • 8
 • 1 862 462
 • З/інш
 • 11
 • 24 670 006
 • З/ю/с
 • 6
 • 2 963 495
 • З/ю/с
 • 8
 • 2 080 160
 • З/ф/п
 • 1
 • 242 643
 • З/ф/п
 • 3
 • 2 699 686
 • З/ю/п
 • 10
 • 20 586 936
 •  
 •  
 •  
 • пробл
 • 8
 • 131 031 776
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 175
 • 1 117 445 882
 • 0
 • 113
 • 1 319 493 375

Виведення банків з ринку

“Переламні” періоди у розвитку системи

 • на 01.07.2009
 • на 01.01.2011
 • на 01.10.2015
 • на 01. 04.2016

Початок “очищення” системи

 • Дата
 • Кількість
 • Банки
 • Характеристики
 • 01.01.2012
 • 2
 • ІНПРОМБАНК
 • проблемний
 •  
 •  
 • БАНК СТОЛИЦЯ
 • проблемний
 • 01.07.2012
 • 1
 • БАЗИС
 • від З/ф/с до проблемного
 • 01.10.2012
 • 1
 • ЕРДЕ БАНК
 • А/м, З/ф/с
 • 01.01.2013
 • 1
 • БАНК ТАВРИКА
 • З/ф/с, А/ф
 • 01.10.2013
 • 2
 • УНIКРЕДИТ БАНК
 • З/м- приєднання Укрсоц
 •  
 •  
 • ФІДОКОМБАНК
 • З/м- приєднання Фідобанк
 • 01.04.2014
 • 7
 • БРОКБІЗНЕСБАНК
 •  
 •  
 • ДАНІЕЛЬ
 • від А/цп до проблемного
 •  
 •  
 • МЕРКУРІЙ
 • від З/ф/с до вал/зб
 •  
 •  
 • ФОРУМ
 • від А/ф до вал/зб
 •  
 •  
 • ЧБРР
 • від З/ф/с до вал/зб (Крим)
 •  
 •  
 • МОРСЬКИЙ
 • А/м (Крим)
 •  
 •  
 • РЕАЛ БАНК
 • З/ф/с, ц

Активна фаза “очищення”

 • 01.10.2015
 • 17
 • РАДИКАЛ
 • від З/ф/с до проблемного
 •  
 •  
 • ЮНІОН СТАНДАРД
 • від З/ю/с до вал/зб
 •  
 •  
 • АВАНТ-БАНК
 • З/інш, вал/зб, З/ф/п
 •  
 •  
 • ВСЕУКР.БАНК РОЗВ.
 • А/цп, З/ф/п
 •  
 •  
 • IНТЕГРАЛ
 • вал/зб, З/ф/п
 •  
 •  
 • КАПІТАЛ
 • З/ф/с, З/ф/п
 •  
 •  
 • КОНТРАКТ
 • З/ф/с, З/ф/п
 •  
 •  
 • ПРЕМIУМ
 • З/ф/с, З/ф/п
 •  
 •  
 • БАНК СОФІЙСЬКИЙ
 • З/ф/с, З/ф/п
 •  
 •  
 • ВЕЛЕС
 • А/в-З/п
 •  
 •  
 • HАЦ. ІНВЕСТИЦІЇ
 • З/ф/с
 •  
 •  
 • ПЕТРОКОММЕРЦ
 • А/цп, ц-А/ю
 •  
 •  
 • СОЮЗ
 • ц-А/ю, З/ю/с
 •  
 •  
 • ТК КРЕДИТ
 • А/в-З/п
 •  
 •  
 • УКРІНБАНК
 • ц-А/ю, З/ф/п
 •  
 •  
 • УНIКОМБАНК
 • З/ю/с
 •  
 •  
 • ФІН.ТА КРЕДИТ
 • ц-А/ю, З/ф/п

Банки центральних груп

 • центральні
 • до центру
 • попередні
 • тимчасово біля центру
 • 1
 • ПРИВАТБАНК
 • 1
 • БАНК БОГУСЛАВ
 • З/ф/с
 • 1
 • МІЖН.ІНВЕСТ.БАНК
 • 2
 • БАНК ІНВ.ТА ЗАОЩ.
 • 2
 • АСВІО БАНК
 • З/ф/с
 • 2
 • ДІАМАНТБАНК
 • 3
 • БМ БАНК
 • 3
 • ФОРТУНА-БАНК
 • З/ф/с
 • 3
 • ЮНЕКС БАНК
 • 4
 • АЛЬФА-БАНК
 • 4
 • БАНК ГРАНТ
 • З/ф/с
 • 4
 • БАНК СІЧ
 • 5
 • IНДУСТРІАЛБАНК
 • 5
 • IНВЕСТБАНК
 • З/ф/с
 • 5
 • ПЕРШ.ІНВЕСТ.БАНК
 • 6
 • БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
 • 6
 • БТА БАНК
 • З/м
 • 6
 • АГРОКОМБАНК
 • 7
 • ЛЬВІВ
 • 7
 • КРЕДИТВЕСТ
 • А/м
 • 7
 • ОКСІ БАНК
 • 8
 • МЕГАБАНК
 • 8
 • ТРАСТ-КАПІТАЛ
 • А/м
 • 8
 • РАДАБАНК
 • 9
 • ТАСКОМБАНК
 •  
 •  
 •  
 • 9
 • ПІВДЕННИЙ
 • 10
 • ЄВРОПРОМБАНК
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 11
 • АКОРДБАНК
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Банки інших великих груп

 •  №
 • Цінні папери
 •  №
 • Залучені МБК
 • 1
 • ВЕРНУМ БАНК
 • 1
 • УКРЕКСІМБАНК
 • 1
 • IHГ БАНК
 • 2
 • МАРФІН БАНК
 • 2
 • МОТОР-БАНК
 • 2
 • ВІЕС БАНК
 • 3
 • МІСТО БАНК
 • 3
 • АЛЬПАРІ БАНК
 • 3
 • ВТБ БАНК
 • 4
 • ПРАВЕКС-БАНК
 • 4
 • ПАТ АП БАНК
 • 4
 • НЕОС БАНК
 • 5
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • 5
 • ДОЙЧЕ БАНК ДБУ
 • 5
 • 6
 • ПУМБ
 • 6
 • ОЩАДБАНК
 • 6
 • ПРОМІНВЕСТБАНК
 • 7
 • РАЙФ.БАНК АВАЛЬ
 • 7
 • СІТІБАНК
 • 7
 • СБЕРБАНК РОСІЇ
 • 8
 • УКРСИББАНК
 • 8
 • БАНК УКР.КАПІТАЛ
 • 8
 • УКРСОЦБАНК
 • 9
 • ОТП БАНК
 • 9
 • УКРБУДІНВЕСТБАНК
 • 9
 • УНІВЕРСАЛ БАНК
 • 10
 • УКРГАЗБАНК
 • 10
 • МЕТАБАНК
 •  
 •  
 • 11
 • ЕКСПРЕС-БАНК
 • 11
 • ФІНАН.ПАРТНЕР
 •  
 •  
 • 12
 • БАНК 3/4
 • 12
 • КРИСТАЛБАНК
 •  
 •  
 • 13
 • АРТЕМ-БАНК
 • 13
 • РОЗР.ЦЕНТР
 •  
 •  
 • 14
 • БАНК ВОСТОК
 • 14
 • СЕБ БАНК
 •  
 •  
 • 15
 • КОМІНВЕСТБАНК
 • 15
 • КРЕДOБАНК
 •  
 •  
 • 16
 • АПЕКС-БАНК
 •  
 •  
 •  
 •  

Банки інших малих груп

 •  №
 • Надлиш.ліквідн.
 •  №
 • Роздрібні кредити
 •  №
 • Активи в МБК
 • 1
 • ФІНЕКСБАНК
 • 1
 • ІДЕЯ БАНК
 • 1
 • БАНК АВАНГАРД
 • 2
 • ПРОМ-ФІН.БАНК
 • 2
 • АКЦЕНТ-БАНК
 • 2
 • КРЕДИТ ЄВРОПА
 • 3
 • КОМ.ІНДУСТР.БАНК
 • 3
 • ПЛАТИНУМ БАНК
 • 4
 • КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
 • 4
 • БАНК ТРАСТ
 •  №
 • Строкові кошти фізосіб
 • 5
 • КРЕДІ АГР.БАНК
 • 5
 • БАНК ФОРВАРД
 • 1
 • ПОЛІКОМБАНК
 • 6
 • БАНК НАР.КАПІТАЛ
 •  
 •  
 • 2
 • ПОЛТАВА - БАНК
 • 7
 • НОВИЙ
 •  №
 • Інші активи
 • 3
 • РЕГІОН-БАНК
 • 8
 • КОНКОРД
 • 1
 • ФАМІЛЬНИЙ
 • 4
 • АРКАДА
 • 9
 • ДІВІ БАНК
 • 2
 • УБРР
 • 10
 • ЦЕНТР
 • 3
 • БАНК АЛЬЯНС
 •  №
 • 11
 • БАНК ПОРТАЛ
 • 4
 • ГЕФЕСТ
 • 1
 • КСГ БАНК
 • 12
 • ВЕКТОР БАНК
 • 5
 • ДЕРЖЗЕМБАНК
 • 2
 • ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ
 • 6
 • КРЕДИТ ОПТИМА
 •  
 •  
 • 7
 • РВС БАНК
 •  №
 • вал/зб
 •  
 •  
 • 1
 • ФІНБАНК
 •  
 •  
 • 2
 • ГЛОБУС

Мережа найбільших банків на 01.07.2016

 • Назва банку
 • Усього
 • Дніпро
 • 1
 • ОЩАДБАНК
 • 3902
 • 293
 • 2
 • ПРИВАТБАНК
 • 2325
 • 263
 • 3
 • РАЙФ.БАНК АВАЛЬ
 • 590
 • 51
 • 4
 • УКРСИББАНК
 • 429
 • 41
 • 5
 • УКРСОЦБАНК
 • 262
 • 21
 • 6
 • АКЦЕНТ-БАНК
 • 185
 • 24
 • 7
 • УКРГАЗБАНК
 • 181
 • 8
 • 8
 • МЕГАБАНК
 • 175
 • 3
 • 9
 • КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
 • 168
 • 12
 • 10
 • ПУМБ
 • 158
 • 20
 • 11
 • СБЕРБАНК РОСІЇ
 • 151
 • 19
 • 12
 • "ПІВДЕННИЙ"
 • 117
 • 7
 • 13
 • КРЕДOБАНК
 • 108
 • 3
 • 14
 • АЛЬФА-БАНК
 • 102
 • 13
 • 15
 • ПРАВЕКС-БАНК
 • 99
 • 6
 • 16
 • ЕКСПРЕС-БАНК
 • 92
 • 8
 • 17
 • ДІАМАНТБАНК
 • 89
 • 10
 • 18
 • УКРЕКСІМБАНК
 • 88
 • 8
 • 19
 • ПОЛТАВА - БАНК
 • 86
 • 1
 • 20
 • ОТП БАНК
 • 83
 • 10

Мережа банків (продовження 1)

 • Назва банку
 • Усього
 • Дніпро
 • 21
 • ІДЕЯ БАНК
 • 82
 • 9
 • 22
 • ПЛАТИНУМ БАНК
 • 67
 • 16
 • 23
 • ТАСКОМБАНК
 • 65
 • 4
 • 24
 • АГРОКОМБАНК
 • 63
 • 0
 • 25
 • ПРОМІНВЕСТБАНК
 • 57
 • 6
 • 26
 • ВТБ БАНК
 • 54
 • 9
 • 27
 • БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ
 • 52
 • 4
 • 28
 • АКОРДБАНК
 • 47
 • 6
 • 29
 • БАНК СІЧ
 • 47
 • 0
 • 30
 • УНІВЕРСАЛ БАНК
 • 43
 • 2
 • 31
 • МЕТАБАНК
 • 42
 • 10
 • 32
 • БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
 • 42
 • 15
 • 33
 • АРТЕМ-БАНК
 • 42
 • 3
 • 34
 • МАРФІН БАНК
 • 40
 • 1
 • 35
 • ВІЕС БАНК
 • 38
 • 0
 • 36
 • КОМІНВЕСТБАНК
 • 37
 • 1
 • 37
 • IНДУСТРІАЛБАНК
 • 34
 • 2
 • 38
 • ПЕРШ.ІНВ.БАНК
 • 34
 • 1
 • 39
 • БАНК ВОСТОК
 • 34
 • 3
 • 40
 • "ГЛОБУС"
 • 27
 • 1

Мережа банків (продовження 2)

 • Назва банку
 • Усього
 • Дніпро
 • 41
 • ПОЛІКОМБАНК
 • 25
 • 0
 • 42
 • ПРОКРЕДИТ БАНК
 • 25
 • 3
 • 43
 • "ЛЬВІВ"
 • 24
 • 0
 • 44
 • IНВЕСТБАНК
 • 24
 • 0
 • 45
 • ЮНЕКС БАНК
 • 24
 • 3
 • 46
 • КОМ.ІНДУСТР.БАНК
 • 22
 • 2
 • 47
 • БАНК ІНВ.ТА ЗАОЩ.
 • 21
 • 1
 • 48
 • МІЖН.ІНВЕСТ.БАНК
 • 21
 • 0
 • 49
 • БАНК ФОРВАРД
 • 20
 • 3
 • 50
 • БАНК ТРАСТ
 • 20
 • 2
 • 51
 • БАНК ГРАНТ
 • 19
 • 0
 • 52
 • ПІРЕУС БАНК МКБ
 • 17
 • 1
 • 53
 • БМ БАНК
 • 17
 • 2
 • 54
 • РЕГІОН-БАНК
 • 15
 • 0
 • 55
 • АПЕКС-БАНК
 • 15
 • 1
 • 56
 • КРИСТАЛБАНК
 • 15
 • 1
 • 57
 • АСВІО БАНК
 • 13
 • 0
 • 58
 • РАДАБАНК
 • 13
 • 7
 • 59
 • "РВС БАНК"
 • 13
 • 0
 • 60
 • МІСТО БАНК
 • 11
 • 1

Мережа банків (продовження 3)

 • Назва банку
 • Усього
 • Дніпро
 • 61
 • "КОНКОРД"
 • 10
 • 5
 • 62
 • БАНК БОГУСЛАВ
 • 10
 • 0
 • 63
 • "НОВИЙ"
 • 9
 • 5
 • 64
 • БАНК УКР.КАПІТАЛ
 • 9
 • 0
 • 65
 • "АРКАДА"
 • 8
 • 1
 • 66
 • ОКСІ БАНК
 • 6
 • 0
 • 67
 • ФІНЕКСБАНК
 • 6
 • 1
 • 68
 • "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
 • 5
 • 5
 • 69
 • БАНК 3/4
 • 5
 • 0
 • 70
 • ВЕРНУМ БАНК
 • 5
 • 0
 • 71
 • БТА БАНК
 • 4
 • 0
 • 72
 • "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
 • 4
 • 1
 • 73
 • ФОРТУНА-БАНК
 • 4
 • 1
 • 74
 • БАНК ФАМІЛЬНИЙ
 • 3
 • 1
 • 75
 • ПРОМ-ФІНАНС.БАНК
 • 3
 • 0
 • 76
 • МОТОР-БАНК
 • 3
 • 0
 • 77
 • ДІВІ БАНК
 • 3
 • 0
 • 78
 • КСГ БАНК
 • 2
 • 1
 • 79
 • ЄВРОПРОМБАНК
 • 2
 • 0
 • 80
 • НЕОС БАНК
 • 1
 • 0

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 • АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Банківське регулювання та нагляд
 • КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 • Платіжні системи
 • Управління банківськими ризиками
 • ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ
 • ВНУТРІШНЯ ЕКОНОМІКА БАНКУ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління банківськими ризиками»

 • Тема 1. Сутність банківських ризиків. Можливі рішення щодо управління ризиками (відмова від прийняття, мінімізація за рахунок пом’якшувальних факторів, передавання (трансферт) ризику на інших осіб через похідні інструменти або страхування , установлення лімітів на експозицію банку інші методи впливу на ризик або рівень уразливості банку).
 • Тема 2. Концепція ризик-менеджменту, мета управління ризиками.. Етапи аналізу ризиків. Виявлення (ідентифікація) ризиків, оцінка величини ризику, моніторинг і контроль ризикових позицій, врахування взаємозв’язків між різними категоріями (видами) ризиків. Толерантність до ризику, або визначення допустимого ризику.
 • Тема 3. Основні елементи системи управління ризиками. Організаційні структури і механізми контролю. Корпоративна культура щодо управління ризиками.
 • Тема 4. Класифікація категорій ризиків. Фінансові та нефінансові ризики. Основні інструменти оцінки ризику: кількість ризику, якість управління ризиком, сукупний ризик і напрям ризику.
 • Тема 5. Система для оцінки ризиків банківського нагляду. Відмінності концепції нагляду на основі ризиків від традиційної концепції нагляду, що базується на фінансовому аналізі. Основні Базельські принципи ефективного банківського нагляду. Профіль ризиків банку.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Банківське регулювання та нагляд»

 • Тема 1. Основні Базельські принципи ефективного банківського нагляду. Суб’єкти банківського нагляду, взаємодія банківського нагляду та керівництва банків. Нагляд на основі ризиків. Еволюція вітчизняної системи банківського регулювання та нагляду.
 • Тема 2. Вимоги до капіталу банків з урахуванням ризиків у їх діяльності. Структура капіталу. Контроль прозорої структури власності та заходи банківського нагляду щодо його вдосконалення. Місце малих банків на ринку банківських послуг.
 • Тема 3. Ліцензування діяльності банків. Вимоги міжнародної організації FATF та функції фінансового моніторингу.
 • Тема 4. Процедура отримання банківських ліцензій. Істотна участь у капіталі банку та порядок її набуття. Процедура реорганізації банків.
 • Тема 5Цикл банківського нагляду як реалізація поетапного контролю з використанням різних інструментів наглядового процесу.
 • Тема 6. Процедура застосування заходів впливу до банків. Порядок призначення тимчасової адміністрації та ініціювання процедури ліквідації банку.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Платіжні системи»

 • Тема 1. Функції та ціль платіжної системи як форми організації безготівкового обігу коштів. Основні вимоги до платіжних систем.
 • Тема 2. Класифікація платіжних системОрганізація розрахунків. Системи взаємозаліку. Ризики в платіжних системах.
 • Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем/ Стандарти, розповсюджені у міжнародній практиці. Банківські автомати та електронні платіжні термінали.
 • Тема 4. Платіжні системи з використанням платіжних карток, їх класифікація, основні учасники розрахунків.
 • Тема 5. Особливості операцій та розрахунків в міжнародних платіжних системах.
 • Тема 6. Система електронних платежів Національного банку України. Міжбанківські перекази через прямі кореспондентські рахунки. Перспективи розвитку системи.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка