Регіональний експеримент Об’єкт і предмет, мета експериментального дослідженняДата конвертації09.03.2017
Розмір9,34 Kb.

Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді

Регіональний експеримент

Об’єкт і предмет, мета експериментального дослідження

 • Об’єкт дослідження освітній простір навчального закладу
 • Предмет дослідження – інноваційні підходи до управління навчальним закладом.
 •  
 • Мета експериментального дослідження: науково обґрунтувати, розробити і впровадити в освітню діяльність навчального закладу технологію управління, побудованого на інноваційних підходах, спрямованих на забезпечення соціально-педагогічних умов успішної соціалізації дітей та учнівської молоді.
 •  

Завдання науково-дослідної роботи

 • Дослідити сучасний стан управлінської діяльності керівників навчальних закладів з огляду на стратегічне завдання — забезпечення соціально-педагогічних умов соціалізації дітей та учнівської молоді,
 • Розробити та впровадити технологію управління навчальним закладом, побудованого на інноваційних підходах, оцінити її результативність та ефективність.
 • Розробити та апробувати структуру освітнього соціалізуючого простору, науково-методичне забезпечення його формування.

Діагностичний інструментарій

Вплив інноваційних підходів до управління навчальним закладом на забезпечення умов соціалізації дітей та учнівської молоді:

Практична значущість

 • розроблена та впроваджена технологія управління, побудованого на інноваційних підходах, сприяє створенню освітнього соціалізую чого простору, забезпеченню соціально-педагогічних умов соціалізації дітей та молоді, оновленню форм і методів активної взаємодії суспільних інститутів, які є його суб’єктами.

Термін проведення експерименту: 2013-2015 р.р. Етапи проведення експерименту

 

 І. Мотиваційно-організаційний етап (з 01.10 по 31.12 2013), на якому відбувається усвідомлення соціально-педагогічних аспектів процесу соціалізації особистості, з'ясування необхідності інноваційних змін у системі управлінської діяльності, створення відповідних умов для їх упровадження.

Етапи експерименту

 • Діагностично-пошуковий етап (з 01.01 по -1.07 2014), під час якого розробляється модель соціалізуючого освітнього простору, здійснюється зміни у структурі управлінської діяльності, формуються зв'язки зі соціальними партнерами, розробляються відповідні освітні проекти (програми), проводиться вхідне діагностування.

Етапи експерименту

 • ІІІ. Формувальний етап (з 01.07.2014р. по 31.12 2015 рр.), який передбачає запровадження інноваційних підходів до управління сільською школою, оновлення змісту, форм і методів навчально-виховної роботи, розвиток соціального партнерства на основі розробленої  моделі соціалізуючого освітнього простору.

Етапи експерименту

 • ІV. Узагальнюючий етап (з 01.01. по 01.07 2016 рр.), на якому здійснюється оцінка ефективності застосування інноваційних підходів до управління школою, стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і  учнівської молоді, впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на сформованість соціальної компетентності школярів.

Форма узагальнення результатів

 • Наприкінці теми будуть складені методичні рекомендації для керівників навчальних закладів «Інноваційні підходи до управління навчальних закладів», навчально-методичний посібник «Соціалізація дітей в сучасних умовах», до змісту якого увійдуть матеріли дослідження, досвід роботи навчальних закладів, що є базою експерименту.

Інноваційні підходи

 • особистісно-ціннісний підхід,
 • континіумний підхід,
 • діяльнісно-комунікативний підхід
 • синергетичний підхід
 • середовищний підхід
 • ресурсний підхід,
 • акмеологічний

Інноваційне управління

 • Корпоративне
 • Стратегічне
 • Фасилітативне
 • Креативне
 • Самоменеджмент


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка