Ревуцька н. ВДата конвертації30.01.2017
Розмір41 Kb.

РЕВУЦЬКА Н.В.

к.е.н., доцент,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна


REVUTSKA N.V.

PhD in Economic, Docent

Kyiv National University

after Taras Shevchenko, Ukraine
КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ


THE CONCEPT OF OPEN SOURCE INNOVATION IN MODERN BUSINESS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Визначено основні положення концепції відкритих інновацій у бізнесі. Окреслено проблемні питання її практичного розвитку та шляхи їх вирішення.

Basic thesis of open source innovation concept in business was considered in the article. The problems of practical development and solutions was outlined.

У теорії стратегічного менеджменту в останні десятиліття відбулось формування двох протилежних напрямків: «галузевої» та «ресурсної» шкіл. Представники класичної, або «галузевої» школи вважають, що конкурентні переваги та успішна реалізація стратегії залежать від існуючої структури галузі. Завданням ефективного управління при цьому є стратегічне позиціонування компанії на ринку для отримання максимально можливої частки галузевого прибутку. Представники «ресурсного» підходу до розробки стратегії вважають, що вона повинна обумовлюватися не зовнішніми, а внутрішніми факторами, тобто грунтуватися на рідкісних ресурсах і компетенціях. Завдання компанії полягає у створенні стійких конкурентних переваг на основі унікальних організаційних здатностей ресурсного походження.

Водночас, практика функціонування бізнесу останніх років вказує на необхідність гармонійного поєднання як зовнішніх, так і внутрішніх чинників для досягнення високого рівня конкурентоспроможності. Така ситуація пояснюється тезою, що стійкі конкурентні переваги (ринкова частка, ресурси, компетенції) є одночасно і метою, і засобом реалізації успішної стратегії.

Все частіше компанії зіштовхуються із ситуацією, коли певний ресурс, з одного боку, є необхідним для успішної конкуренції, а з іншого – швидко стає несуттєвим з погляду стратегії, а пов’язані з ним приховані ризики переважують створювані переваги [1]. В таких умовах неможливо тривалий час утримувати лідерство за разунок унікальності та інноваційності, що має лише внутрішні джерела походження.

В умовах, коли життєві цикли продуктів і технологій скорочуються, а витрати фанансових ресурсів і часу на їх створення зростають, популярності набуває нова концепція «відкритих інновацій», автором якої є Г. Чесбро [2]. Вона обгрунтовує пошук та реалізацію нових шляхів формування конкурентних переваг у глобальному та інтегрованому бізнес-середовищі.

«Відкриті інновації - це парадигма, згідно з якою вважається, що компанії можуть і повинні поряд із власними використовувати і запозичені ідеї, а також застосовувати «внутрішні» і «зовнішні» шляхи виходу на ринок зі своїми більш досконалими технологіями» [2].

Концепція «відкритих інновацій» базується на наступних принципах: перехід від використання виключно внутрішніх інноваційних розробок з коротким життєвим циклом до джерел зовнішніх знань; орієнтація на ринок як джерело надходження у компанію нового досвіду; створення «відкритої» бізнес-моделі компанії є пріоритетним у порівнянні з досягненням ринкового лідерства; конкурентні переваги від внутрішніх інноваційних розробок компанії стають не лише кінцевою метою, але і засобом набуття нових знань шляхом їх відкритого обороту на ринку.

Лідером у використанні «відкритих інновацій» став ІТ-сектор, де реалізація нових проектів із використанням відкритих інновацій є способом науково-дослідного співробітництва при розробці кінцевого продукту, дуже часто - програмного забезпечення. Яскравим прикладом бізнес-моделі «відкритих інновацій» у цій сфері є компанія Linux з її основною ідеєю розробки програмного забезпечення з відкритим кодом. Концепція відкритих інновацій відкриває можливості для обміну інформацією між підприємствами, організаціями, галузями знань та науково-дослідними майданчиками.

Компанії, що трансформуються у бізнес-моделі «відкритих інновацій» отримують переваги у швидкій комерціалізації власних ідей, а також мають можливість стрімко їх вдосконалювати за рахунок досвіду поширення цих інновацій серед інших компаній на ринку.

Бізнес-моделі «відкритих інновацій» у вітчизняному бізнесі мають значні перспективи у галузі фармакології, хімії та інших сферах, де компанії здатні продукувати інноваційні ідеї, розвиток яких стає можливим завдяки безпосередньому виходу на ринок. Саме зовнішній ринок повинен стати джерелом надходження креативних ідей, розробок та пропозицій, що економить фінансові ресурси для компанії. Прикладом є проведення відкритих конкурсів інновацій із залученням університетів, науково-дослідних інститутів, лабораторій та окремих фахівців, розробки яких можуть бути використанні у бізнесі та забезпечать зниження витрат на тривалі внутрішні дослідження.


Література:


  1. Николас Дж. Карр «Блеск и нищета информационных технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуществом»/ Пер. с англ. А. Кириченко. – Издательство «Секрет фирмы», 2005. – 176 с.

  2. Чесбро Г. Открытые бизнес-модели. ІР-менеджмент / Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: Поколение, 2008. – 352 с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка