Рішення 26. 12. 2013р м. Лисичанськ №58/1018 Про внесення змін до Положення про управління охорони здоров’я Лисичанської міської радиСкачати 218,41 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір218,41 Kb.


ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ПЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

26.12.2013р. м.Лисичанськ № 58/1018


Про внесення змін до Положення

про управління охорони здоров’я

Лисичанської міської ради
У зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я міста та створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2012р. № 35/595, згідно з розділом ІІІ «Реформи медичного обслуговування» Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012р. № 187/2012, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.05.2011 № 301 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я» та керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та затвердити його у новій редакції (додається).
2. Здійснення дій, пов’язанних з державною реєстрацією змін до Положення, доручити начальнику управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради
3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Секретар міської ради М.Л. ВЛАСОВ
Додаток

до рішення міської ради

від 26.12.2013р. № 58/1018

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)


Лисичанськ - 20131. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради (далі за текстом Управління) створено згідно рішенню сесії Лисичанської міської ради від 08.07.2005р. № 964 шляхом перетворення Лисичанського територіального медичного об'єднання (далі – Лисичанського ТМО) в Управління охорони здоров'я Лисичанської міської ради. Лисичанське ТМО було зареєстровано як юридична особа 18.03.1992р. рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради № 226.

1.2. Нова редакція Положення про управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради (далі - Положення) приймається у зв’язку з приведенням документів у відповідність до чинного законодавства України.

1.3. Управління є правонаступником прав та обов’язків Лисичанського ТМО та його структурних підрозділів.

1.4. Управління засноване на базі майна, яке знаходиться у комунальній власності Лисичанської міської ради. Засновником Управління є Лисичанська міська рада (далі – власник).

Управління є самостійним виконавчим органом Лисичанської міської ради, нею створюється, наділяється майном, фінансується, їй підзвітне та під контрольно, підлегле її виконавчому комітетові, міському голові та заступникові міського голови, який координує роботу закладів охорони здоров’я.

1.5. Управління також підлегле Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації щодо питань здійснення делегованих повноважень.

1.6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами та розпорядженнями начальника Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Лисичанської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджен­нями міського голови, а також цим Положенням.1.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у казначейських установах, печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням, а також інші необхідні печатки, штампи, бланки та реквізити.

1.8. Управлінню підлеглі лікувально-профілактичні заклади (установи) міської комунальної власності (далі – підлеглі лікувальні заклади), кожен з яких є окремою юридичною особою:

  • ЛисичанскА комунальнА ЛІКУВАЛЬНО-профІлактичНА УСТАНОВА Центральна МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІменІ Титова;

  • ЛисичанскА комунальнА ЛІКУВАЛЬНО-профІлактичНА УСТАНОВА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ;

  • ЛисичанскА комунальнА ЛІКУВАЛЬНО-профІлактичНА УСТАНОВА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА;

  • Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Лисичанськ»;

  • Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Лисичанськ».


2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:

повне українською мовою: Управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради

скорочене українською мовою: УОЗ Лисичанської міськради

повне російською мовою: Управление здравоохранения Лисичанского городского советаскорочене російською мовою: УЗО Лисичанского горсовета

2.2. Місцезнаходження Управління зазначене у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою Управління є реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Управління є :

- організація, виконання та контроль щодо дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я відповідними установами охорони здоров'я усіх типів та форм власності, розташованих на території міста;

- безпосереднє забезпечення охорони здоров'я населення через мережу лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров’я, незалежно від форми власності.
4. ЗАДАЧІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Задачами Управління є:

4.1.1. Здійснення організаційного та методичного керівництва щодо роботи закладів охорони здоров'я міста всіх типів та форм власності.

4.1.2. Організація фінансового забезпечення Управління та всіх підлеглих лікувальних закладів (підрозділів) через централізовану бухгалтерію при ЦМЛ ім. Титова в межах коштів місцевого бюджету, передбачених кошторисами на кожен лікувальний заклад (підрозділ).

4.1.3. Організація медичної допомоги населенню, забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засо­бами та виробами медичного призначення.

4.1.4. Координація та контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають товари та послуги в галузі охорони здоров'я.

4.1.5. Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку з охорони здоров’я, формування здорового способу жаття, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття.

4.1.6. Організація роботи з охорони дитинства та материнства, поліпшення умов праці та відпочинку жінок, проведення оздоровчих заходів серед дітей та підлітків, здійснення контролю за станом здоров'я дітей у дитячих та навчально-виховальних закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також з виробництва, реалізації та споживання лікувально-профілактичного дитячого харчування.

4.1.7. Виконання заходів щодо розвитку мережі закладів охорони здоров'я та здійснення контролю за зміцненням матеріальної бази та її технічного оснащення.

4.1.8. Організація та контроль за підготовкою закладів охорони здоров'я до роботи в екстремальних та надзвичайних умовах.

4.1.9. Організація своєчасного та об’єктивного розгляду та прийняття рішення за пропозиціями, заявами та скаргами громадян, а також вживання заходів щодо усунення причин, які сприяють їх виникненню.

4.1.10. Організація забезпечення підлеглих лікувальних закладів медикаментами, технікою, матеріалами, інвентарем, паливом, автотранспортом та іншим.

4.1.11. Підготовка проектів рішень міської ради або її виконавчого комітету з питань охорони здоров'я населення міста.

4.1.12. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників, вдосконалення їх знань та практичних навиків.

4.1.13. Вдосконалення медичної допомоги населенню міста, впровадження досягнень науки, техніки та передового досвіду.

4.1.14. Направлення у разі необхідності хворих на лікування в заклади охорони здоров’я, які підлеглі обласному Департаменту охорони здоров'я та Міністерству охорони здоров'я України.

4.1.15. Направлення хворих на відновлювальне лікування в санаторії, санаторії-профілакторії, відбір дітей на лікування в спеціалізовані санаторії та заклади.

4.1.16. Управління міськими комунальними лікувально-профілактичними закладами.

4.2. Обов’язки Управління полягають у наступному:

4.2.1. Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку та вдосконалення мережі лікувальних закладів всіх форм власності.

4.2.2. Організація та нагляд за забезпеченням населення та закладів охорони здоров'я ліками, бактеріальними та вірусними препаратами, медичною технікою, устаткуванням, предметами догляду.

4.2.3. Вивчення попиту, пропозицій, асортименту медикаментів, медичного устаткування, інструментарію для медичних закладів на основі медичного маркетингу.

4.2.4. Впровадження та координація заходів щодо забезпечення безпечного санітарно-епідеміологічного стану на території міста.

4.2.5. Сприяння державним органам у здійсненні контролю за санітарним станом навколишнього середовища, дотриманням правил санітарної охорони на відповідній території, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

4.2.6. Ухвалення в разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, необхідних заходів щодо забезпечення громадського порядку, життєдіяльності медичних закладів, захисту здоров’я населення, збереження матеріальних цінностей.

4.2.7. Організація вивчення стану навколишнього середовища та його впливу на здоров'я населення, разом з іншими управліннями та підрозділами міської ради, здійснення заходів щодо профілактики захворювань, зниження рівня захворювань, інвалідності та смертності населення міста.

4.2.8. Впровадження заходів ринкової економіки в системі охорони здоров'я, програм обов’язкового та добровільного медичного страхування населення, стандартів медичних послуг та рекомендацій щодо встановлення тарифів на медичні послуги.

4.2.9. Сприяння впровадженню та застосування в медичній практиці нових методів діагностики та лікування, в тому числі нетрадиційних методів лікування, застосування народної медицини.

4.2.10. Забезпечення дотримання законності та правопорядку в підлеглих лікувальних закладах.

4.2.11. Забезпечення систематичного контролю щодо дотримання законо­давства в питаннях охорони здоров’я та санітарних правил.

4.2.12. Здійснювати розробку проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших матеріалів) з питань функціональної компетенції управління.

4.2.13. Вести бухгалтерський та статистичний облік у встановленому законодавством порядку через підлеглу йому централізовану бухгалтерію при ЦМЛ ім. Титова.

4.2.14. Організація та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» за бюджетні кошти для забезпечення потреб підлеглих лікувальних закладів.

4.2.15. Контролювати об'єм і якість лікувально-діагностичного процесу в структурних підрозділах підлеглих лікувальних закладів.

4.2.16. Брати участь у формуванні проекту міського бюджету в частині витрат на розвиток лікувальних закладів міста, підлеглих Управлінню.

4.2.17. Ухвалювати рішення щодо охорони здоров'я населення (в межах власної компетенції) та вносити пропозиції щодо розгляду їх міською радою або її виконавчим комітетом.

4.2.18. Одержувати від лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності звітність у встановленому законодавством порядку.

4.2.19. Вносити Міністерству охорони здоров'я України та правоохоронним органам пропозиції щодо обмеження, а в разі потреби - припинення діяльності лікувальних закладів з метою попередження та усунення методів лікування, які можуть завдати шкоди здоров'ю населення.

4.2.20. Нести відповідальність за законність та наслідки ухвалених ним рішень.

4.2.21. Нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання розпоряджень й наказів органів, яким підпорядковується.
5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
5.1. У правління має право:

5.1.1. Перевіряти роботу лікувально-профілактичних закладів усіх форм вла­сності з метою попередження та усунення недоліків, які можуть завдати шкоди здоров'ю населення.

5.1.2. За наслідками перевірок вживати заходи щодо усунення виявлених не­доліків.

5.1.3. Користуватися та розпоряджатися майном на свій розсуд, здійснювати щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України, окрім відчуження (продажі, списання, передачі в оренду або тимчасового корис­тування, обміну), яке здійснюється виключно за погодженням з управлінням власності Лисичанської міської ради, міським головою та заступником міського голови, який координує роботу закладів охорони здоров'я.

5.1.4. Набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.1.5. Укладати від свого імені договори, у тому числі купівлі-продажу, оренди, найму, перевезень, доручень у відповідності до діючого законодавства України та цього Положення.

5.1.6. Купувати матеріали, устаткування, орендувати й надавати в оренду іншим юридичним особам необхідне устаткування й приміщення у відповідності до діючого законодавства України та цього Положення.

5.1.7. Зараховувати на утримання лікувальних закладів:

- благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів юридичних та фізичних осіб (у т.р. підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, та громадських організацій) у вигляді грошових та не грошових надходжень, направлених на охорону здоров'я;

- кошти, отримані за надання платних медичних послуг закладами охорони здо­ров’я підлеглими Управлінню;

- надходження від виконання підлеглими лікувальними закладами понад планових послуг за договорами з підприємствами, устано­вами всіх форм власності, організаціями та фізичними особами;

- надходження отримані від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання та від реалізації майна;

- кошти, які надійшли на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

- кошти отримані з інших джерел не заборонених законодавством.

5.1.8. Вносити пропозиції щодо припинення господарської діяльності підприємств, організацій та установ, а також відшкодування шкоди в разі порушення ними санітарних норм.

5.1.9. Вносити зміни в структуру Управління та його підрозділів щодо здійснення та реорганізації Управління, його відділень та служб.

5.1.10. У разі виникнення або розповсюдження епідеміологічних захворювань, екст­ремальних ситуацій, вносити пропозиції щодо здійснення на території міста особливих умов режиму праці, навчання, пересування населення;

5.1.11. Вносити зміни в структуру підлеглих лікувальних закладів та їх штатний розклад.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ
6.1. Майно Управління становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому в оперативне управління, вартість яких відображається у самостійному балансі Управління.

6.2. Управління та підлеглі йому лікувальні заклади фінан­суються за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.3. Службовці, що є посадовими особами Управління, приймаються на посаду на конкурсній основі міським головою та звільнюються з посади міським головою.

6.4. Посадова особа Управління є особою, яка працює в органах місцевого самоврядування та має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для узгодження та вирішення питань щодо охорони здоров'я, обговорення найважливіших напрямів діяльності та розвитку охорони здоров'я міста, діє медична рада управління у складі: начальник Управління, заступники, керівники закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів, міські фахівці. Персональний склад затверджується наказом начальника Управління. Рішення медичної ради впроваджуються наказом начальника Управління.

6.6. Управління звітує про свою роботу міській раді, її виконавчому комітетові та Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної держаної адміністрації.


7. Структура управління юридичною особою, компетенція, порядок прийняття рішень
7.1. Вищий орган управління - Лисичанська міська рада.

7.2. Управління здійснюється виконавчим органом в особі начальника управління на основі єдиноначальності.

7.3. Начальник управління призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови та звільнюється з займаної посади розпорядженням міського голови.

7.4. Компетенція начальника управління;

- безпосередньо розробляє проекти і здійснює експертну оцінку нормативно-правових актів з питань компетенції управління;

- розробляє Положення про управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради та посадові інструкції працівників Управління;

- забезпечує кадрову політику в сфері охорони здоров’я , призначає на посаду та звільняє з посади керівників підлеглих Управлінню лікувальних закладів за погодженням з власником на умовах контракту, їх заступників, керівників структурних підрозділів, їх заступників міських позаштатних спеціалістів. Вживає необхідні заходи щодо заохочення керівників закладів (підрозділів) охорони здоров'я міста, інших фахівців, та накладає на них стягнення;

- здійснює постійне керівництво діяльністю Управління та підлеглими лікувальними закладами;

- несе персональну відповідальність за збереження майна й устаткування, переданих Управлінню в оперативне управління власником;

- діє без довіреності від імені Управління, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських організаціях, судах України, міжнародних та третейських судах;- затверджує план та кошториси діяльності Управління та підлеглих лікувальних закладів;

- розпоряджається коштами місцевого бюджету, загального і спеціального фондів підлеглих лікувальних закладів, спрямованих на охорону здоров'я, та майном, відповідно до чинного законодавства;- затверджує посадові інструкції працівників лікувально-профілактичних закладів;

- розподіляє функції між підлеглими лікувальними закладами;

- укладає договори (у. т.р. угоди про співпрацю), видає доручення, відкриває в казначейських установах рахунки;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підлеглих лікувальних закладів;

- контролює витрати ресурсів і матеріалів відповідно до затверджених нормативів, призначає комісії з періодичних та планових перевірок та затвер­джує акти цих перевірок;

- забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, скарг та заяв, ухвалює по кожній з них конкретне рішення та контролює їх виконання;

- забезпечує правильність складання та своєчасне представлення медичних, фінансових, статистичних та господарських звітів до відповідних органів;

- затверджує зразки печаток, штампів підлеглих лікувальних закладів;

- приймає заходи щодо заохочення працівників охорони здоров’я міста;

- здійснює інші функції та вирішує питання діяльності Управління, у відповідності із чинним законодавством;

- звітує про роботу Управління перед міською радою та її виконав­чими органами.

7.5. Штатний розклад Управління готується начальником Управління, пого­джується заступником міського голови, який координує роботу закладів охорони здоров'я та затверджується міським головою.

7.6. Кошториси готує начальник Управління та затверджує фінансове управлін­ня Лисичанської міської ради.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО Положення8.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається власником.

8.2. Зміни та доповнення до Положення є невід’ємною частиною цього Положення, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України та затверджуються власником.9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства за рішенням власника, а у випадках, передбачених законами України - за рішенням суду.
Секретар міської ради М.Л. ВЛАСОВ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка