Рішення органів виконавчої влади, проведення роз’яснювальної роботи щодо цілей, змісту державної політики у відповідній сфері, галузі, регіоні; звернення до органів влади; оскарження рішень органів виконавчої владиДата конвертації07.04.2017
Розмір9,05 Kb.

Права громадян щодо забезпечення взаємодії влади з громадськістю


Стаття 38 Конституції України закріплює передбачене Загальною декларацією прав людини право кожного громадянина в управлінні державними справами

забезпечення інформування громадян про рішення органів виконавчої влади, проведення роз’яснювальної роботи щодо цілей, змісту державної політики у відповідній сфері, галузі, регіоні;

звернення до органів влади;

оскарження рішень органів виконавчої влади;

проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

• гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

• об’єктивність, вірогідність інформації;

повнота і точність інформації;

• законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.


Основні принципи інформаційних відносин

• утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;

• завершення політичної реформи, посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського контролю за діяльністю влади;

• забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;


Основні засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства

• підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у

• представницьких органах влади;

проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;

• проведення всеукраїнських та місцевих референдумів як ефективних форм народного волевиявлення, участі народу у прийнятті суспільно важливих рішень.


Основні засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства

Основні принципи організації громадської участі у формуванні та реалізації державної (регіональної політики)


наявність конкретної мети;

створення умов для зворотного зв’язку;

альтернативність;

створення умов для активної участі громадськості на стадії підготовки управлінського рішення;


Основні принципи організації громадської участі у формуванні та реалізації державної (регіональної політики)


залучення максимальної кількості учасників до обговорення та прийняття відповідного управлінського рішення;

надання адекватної відкритої та повної інформації і навчання щодо громадської взаємодії;

відкритість та контрольованість процесу громадської участі, здатність формулювати лише реалістичні цілі;

використання якісної методичної бази для організації процесу та контролю за його результатами.


Основні функціональні завдання зв’язків з громадськістю в системі державного управління

участь в процесі демократизації державного управління ( в тому числі і на самоврядному рівні);

сприяння у встановленні засад громадянського суспільства;

залучення громадян до державного управління

Завдання комунікативної діяльності місцевих органів виконавчої влади

забезпечення інформаційного обслуговування органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

налагодження комунікації з «внутрішніми клієнтами» – державними службовцями та посадовцями місцевого самоврядування;

забезпечення комунікативної взаємодії із «зовнішніми клієнтами» – громадянами (населенням й інституціональними структурами громадянського суспільства).

Поняття «інформаційна відкритість державної влади»


• свобода доступу (за усним чи письмовим запитом) до інформаційних ресурсів держави та наявність ефективних процедур її забезпечення;

• наявність у системі органів державної влади механізмів обов’язкового й активного інформування громадян про свою діяльність, незважаючи на наявність запитів.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка