Рішеннях «1С: Підприємства»Скачати 55,34 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір55,34 Kb.

Податковий облік у типових рішеннях «1С:Підприємства» для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку і його відображення у «Декларації з податку на прибуток»

 • ПІБ
 • посада доповідача

План доповіді

  • Податок на прибуток: зміни обліку у конфігураціях
  • Нюанси заповнення Декларації з податку на прибуток
 • Податок на прибуток:
 • зміни обліку у конфігураціях

Облік доходів та витрат «1С:Підприємство 8»

 • Об’єкт оподаткування = Фінансовий результат ± Різниці
 • Не передбачений облік доходів і витрат для цілей ПО
 • Не ведеться окремий облік:
  • Витрат негосподарської діяльності
   • Аналізуються дані фінансової звітності
  • Патентованої діяльності
 • На рахунках доходів і витрат періоду не вказуються податкові призначення.
 • Не було змін в обліку активів для цілей ПДВ.
 • Істотні зміни в адмініструванні ПДВ, але податкові призначення ті самі:
  • Опод. ПДВ – для оподатковуваних операцій, ст.198 ПКУ;
  • Пропорц. опод. ПДВ – для оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, ст.199 ПКУ;
  • Неопод. ПДВ, госп. і Неопод. ПДВ, негосп. – для неоподатковуваних операцій
   • Вже не вказуються в Декларації з ПДВ.
   • Важливо розрізняти лише для необоротних активів.

Облік запасів та необоротних активів «1С:Підприємство 8»

 • На рахунках обліку запасів та капітальних інвестицій:
  • не ведеться облік вартості за даними ПО;
  • ведеться облік запасів у розрізі податкових призначень ПДВ, що визначають їхнє придбання для використання в оподатковуваних або неоподатковуваних операціях.
 • На рахунках 10-12 класів вартість необоротного активу за даними БО та ПО в момент прийняття до обліку збігається (крім невиробничих ОЗ) і відповідає вартості капітальної інвестиції.
 • Ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними БО та ПО, у відповідності зі ст.138 ПКУ.

Податкові призначення необоротних активів «1С:Підприємство 8»

 • На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення ПДВ:
  • для контролю за цільовим використанням;
  • щоб розрізняти виробничі та невиробничі ОЗ.
 • Податкові призначення Опод. ПДВ та Пропорц. опод. ПДВ
  • використовуються в загальному порядку
 • Важливо розрізняти податкові призначення
  • Неопод. ПДВ, госп. - нараховується амортизація у ПО.
  • Неопод. ПДВ, негосп. - не нараховується амортизація у ПО.
  • Рекомендується розрізняти починаючи з обліку на рахунку 15
 • Методи нарахування амортизації
 • Реалізована можливість нарахування амортизації ОЗ та НМА різними способами для цілей БО та ПО, відповідно до п.138.3.1 ст.138 ПКУ. При цьому в ПО не використовується виробничий спосіб нарахування амортизації.
  • Спосіб нарахування амортизації в ПО вказується у документах:
  • «Введення початкових залишків», «Введення в експлуатацію ОЗ», «Зміна параметрів нарахування амортизації ОЗ»;
  • «Прийняття до обліку НМА», «Зміна параметрів нарахування амортизації НМА».
 • Облік необоротних активів
 • «1С:Підприємство 8»

Нарахування амортизації в ПО регулюється реквізитом «ПО» дії «Нарахування амортизації» документа «Закриття місяця».

 • Нарахування амортизації в ПО регулюється реквізитом «ПО» дії «Нарахування амортизації» документа «Закриття місяця».
 • Організації-платники податку на прибуток, що не застосовують коригування фін. результату, можуть не нараховувати амортизацію в ПО.
 • Облік необоротних активів
 • «1С:Підприємство 8»

Модернізація «1С:Підприємство 8»

 • Змінено порядок збільшення вартості ОЗ, що амортизується, у податковому обліку відповідно до п.138.3.1 ст. 138 ПКУ .
 • Модернізація, капітальний ремонт збільшує вартість ОЗ, що амортизується, на всю суму витрат на поліпшення (п.14 П(С)БО 7). На однакову суму в БО і ПО.
 • В шапці документу «Модернізація та ремонт ОЗ» необхідно вказати «Вид поліпшення» - «Модернізація».
 • Поточний ремонт не змінює вартість ОЗ, що амортизується, вся сума витрат на поліпшення відноситься на витрати періоду (п.15 П(С)БО 7).
 • В шапці документу «Модернізація та ремонт ОЗ» необхідно вказати «Вид поліпшення» - «Ремонт».
 • Операції ремонту (віднесення вартості ремонту на витрати періоду) рекомендується оформлювати саме документом «Модернізація та ремонт ОЗ» (а не «Надходження товарів та послуг») оскільки від дозволяє сформувати регламентовану форму ОЗ-2.
 • Ремонт
 • «1С:Підприємство 8»

У План рахунків додано позабалансовий рахунок РИ, що використовується:

 • У План рахунків додано позабалансовий рахунок РИ, що використовується:
  • для ручного обліку різниць за неавтоматизованими статтями різниць;
  • для ручного коригування сум різниць за автоматизованими статтями.
 • Проводки за рахунком РИ виду «Дт РИ Кт РИ» формуються тільки ручними операціями:
  • з обов'язковим заповненням субконто «Стаття податкової декларації»;
  • із заповненням субконто «Податкова група ОЗ», якщо проводка вноситься для ручного коригування суми нарахованої податкової амортизації ОЗ і НМА.
 • Нарахування різниць
 • «1С:Підприємство 8»
 • Різниці з амортизації необоротних активів
 • «1С:Підприємство 8»
 • Ст. 138 ПКУ
  • Різниці
   • Суми нарахованої амортизації БО і ПО
   • Залишкова вартість активів, що вибули, БО і ПО
   • Доходи й витрати від переоцінок ПО
    • Не завжди при переоцінці, а дуже рідко
    • Реалізовані у конфігураціях
  • Різниці (фінансовий результат: «+» - збільшується / «-» - зменшується)
   • + Сума амортизація БО – Сума амортизація ПО
   • + Сума залишкової вартості активів, що вибули, БО – Сума залишкової вартості активів, що вибули, ПО
 • Інформація для організацій, що не ведуть облік різниць
 • «1С:Підприємство 8»
 • Ведеться облік вартості ОЗ і НМА в ПО, оскільки:
  • обсяг доходу організації може перевищити 20 млн. грн.
  • в ПКУ не визначається вартість ОЗ, що амортизується після «перерви»;
  • вартість ПО не впливає на облік і на нарахування різниць.
 • Амортизація – опційно:
  • окремий прапор у документах нарахування амортизації
  • в ПКУ не визначається, як амортизувати ОЗ після «перерви»
   • Приклад: строк використання 3 роки (2015 – 2017 р.)
   • Ведення різниць з 2016 р.
    • Скільки років амортизувати в ПО?
  • Звертатися за консультацією до ДФСУ
 • Інші різниці
 • «1С:Підприємство 8»
 • Ст. 139 ПКУ «Різниці при нарахуванні резервів»
  • Стосуються резервів, що неавтоматизовані у конфігураціях
  • Не впливають на облік
 • Ст. 140 ПКУ «Різниці при фінансових операціях»
  • Більшість стосується операцій, що не автоматизовані у конфігураціях
  • Є різниці, що нараховуються при придбанні у «сумнівних» контрагентів
   • Нараховуються автоматизовано при заповненні Декларації
   • Не впливають на вартість придбань
   • Не впливають на облік запасів і витрат

При оформлені господарських операцій, за якими виникають різниці, потрібно створювати нові (окремі) картки контрагентів та нові (окремі) статті витрат (оскільки у подальшому їх потрібно буде вибрати у параметрах заповнення Декларації, для автоматичного заповнення різниць):

 • При оформлені господарських операцій, за якими виникають різниці, потрібно створювати нові (окремі) картки контрагентів та нові (окремі) статті витрат (оскільки у подальшому їх потрібно буде вибрати у параметрах заповнення Декларації, для автоматичного заповнення різниць):
  • статті витрат (за операціями списання небезнадійної заборгованості та передачі неприбутковим організаціям);
  • контрагентів (неприбуткових організацій та з офшорів).
 • Якщо за відповідними статтями сформовані ручні проводки за рахунком РИ, вони також враховуються при автоматичному заповненні Декларації.
 • У ручних проводках треба вказувати суми різниць, а не суми безоплатної передачі або придбань; при заповненні Декларації ці суми не нормуються.
 • Інші різниці
 • «1С:Підприємство 8»

Облікова політика «1С:Підприємство 8»

 • Додана настройка облікової політики «Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату» (відповідний прапор):
  • заповнюють платники, що прийняли рішення не застосовувати коригування фінансового результату (крім від'ємного залишку минулих періодів) відповідно до п.134.1.1 ст. 134 ПКУ;
  • впливає тільки на заповнення Декларації з прибутку й не враховується при заповненні й проведенні первинних документів.
 • Додатки РІ та АМ Декларації будуть заповнюватися тільки якщо прапор НЕ встановлено.
 • Більш докладно з основними принципами податкового обліку можна ознайомитися у статті «Общие принципы и механизмы налогового учета» на сайті ІТС http://its.1c.ua.
 • Зміна правила обліку у типових конфігураціях «1С:Підприємство 7.7»
 • У конфігураціях на платформі «1С:Підприємство 7.7» загальні принципи обліку, після вступу в дію нової редакції розділу 3 ПКУ, практично не змінилися. Обумовлено це обмеженим функціоналом конфігурації, а саме:
  • не було реалізовано розділення обліку доходів і витрат за видами діяльності (відповідно до попередньої редакції розділу 3 ПКУ);
  • не реалізовано облік ПДВ у розрізі податкових призначень (Опод.ПДВ, Пропорц.опод.ПДВ, Неопод. ПДВ, будь-яка госп.). Облік ПДВ ведеться тільки в розрізі ставок ПДВ ( 7%, 0%, 20%, Без ПДВ);
  • не автоматизовано багато типових господарських операції: списання заборгованості за розрахунками з контрагентами, нарахування резерву відпусток, та ін.
 • Принципи податкового обліку «1С:Підприємство 7.7»
 • Не ведеться облік вартості запасів та капітальних інвестицій за даними податкового обліку.
 • На рахунках Н10–Н13, як і до 01.01.2015 р., ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку, відповідно до ст. 138 ПКУ.
 • Оскільки не було реалізовано розділення обліку доходів і витрат за видами діяльності (відповідно до попередньої редакції розділу 3 ПКУ), у конфігураціях 7.7 змінено лише порядок обліку на рахунках Н7-Н9-го класів – з 01.01.2015 р. не ведеться податковий облік.

Облік ОЗ та НМА «1С:Підприємство 7.7»

 • Амортизація ОЗ та НМА нараховується однаковими методами в БО і ПО відповідно до значення вказаного в картці необоротного активу, що робить неможливим використання «виробничого» методу нарахування амортизації в БО, оскільки в ПО це заборонено п.138.3.1 ст.138 ПКУ.
 • Нарахування амортизації оформлюється документом «Нарахування зносу ОЗ та НМА» одночасно у податковому та бухгалтерському обліку.

Модернізація «1С:Підприємство 7.7»

 • Модернізація, капітальний ремонт збільшує вартість ОЗ, що амортизується, на всю суму витрат на поліпшення (п.14 П(С)БО 7). На однакову суму в БО і ПО.
 • В шапці документу «Модернізація необоротного активу» не потрібно встановлювати прапор «Ремонт».

Ремонт «1С:Підприємство 7.7»

 • Поточний ремонт не змінює вартість ОЗ, що амортизується, вся сума витрат на поліпшення відноситься на витрати періоду (п.15 П(С)БО 7).
 • В шапці документу «Модернізація необоротного активу» потрібно встановити прапор «Ремонт».
  • Нюанси заповнення Декларації з податку на прибуток

Форму Декларації з податку на прибуток затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 897* від 20.10.2015 р.

 • Форму Декларації з податку на прибуток затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 897* від 20.10.2015 р.
 • Наказом Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585 затверджено зміни до Декларації з податку на прибуток. Пов'язано це з тим, що відповідно до Перехідних положень ПКУ, до кінця 2016 р. платники повинні заплатити авансовий платіж 2/9 річного прибутку.
 • Не дивлячись на те, що наказ № 585 опубліковано 19.08.16 р., XML форму декларації з відповідними змінами опубліковано на сайті ДФСУ тільки 04.10.2016 р.
 • У конфігураціях нова форма планується до реалізації ближче до термінів подання звітності за ІІІ-й квартал 2016 року!
 • Форма декларації та строки її подання

Податковими звітними періодами для платників податку на прибуток, крім випадків, передбачених п.137.5 ПКУ, є календарні:

 • Податковими звітними періодами для платників податку на прибуток, крім випадків, передбачених п.137.5 ПКУ, є календарні:
   • квартал*, півріччя, три квартали, рік (п.137.4 ст.137 ПКУ).
 • *Зазначимо, що квартальний звітний період для платників податку на прибуток, які мають доходи більш ніж 20 млн. грн. повернуто з 1 січня 2016 року у зв'язку з набуттям чинності Закону України №909-VIII від 24.12.2015 р.
 • Термін подання звітності для квартальних платників:
  • протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду (календарного кварталу, півріччя, трьох кварталів, року).
 • Форма декларації та строки її подання
 • Платники податку на прибуток, які звітують:
 • Граничні строки
 • подання декларації за ІІІ квартал 2016 року
 • поквартально
 • не пізніше 9 листопада 2016 року
 • Звернути увагу! Разом з квартальною декларацією необхідно подавати також квартальну фін. звітність!

Наказом Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585:

 • Наказом Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585:
  • внесено зміни:
   • до основної частини декларації;
   • у додатки ВП,ПН та РІ;
  • викладено у новій редакції додатки АВ і ЗП.
 • Більш докладно з описом основних змін внесених наказом 585 до форми декларації можна ознайомитися на сайті ІТС у розділі «Комментарии к нормативным документам и разъяснениям» від 18.08.2016 р.
 • Відмітимо, що в основному зміни форми декларації присвячені нарахуванню авансового внеску, який відповідно до Перехідних положень ПКУ нараховується за підсумками 3-го кварталу 2016 року*.
 • * Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року скасована сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. І тільки платники податку на прибуток, які зобов'язані подавати Декларацію за три квартали 2016 року до 31 грудня 2016 року мають сплатити авансовий внесок в розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого в такій Декларації.
 • Відповідно, при виникненні питання як цей авансовий платіж нарахувати і відобразити у звітності, відповідь: це буде у новій декларації за 9 місяців.
 • Інші зміни форми декларації, стосуються неавтоматизованих розділів обліку.
 • Нічого, що вимагало б змін в обліку у конфігурації, у новій Декларації немає.
 • Зміни форми декларації

Отже, усі платники податку на прибуток діляться на дві групи:

 • Отже, усі платники податку на прибуток діляться на дві групи:
 • перша група - платники, які для цілей оподаткування можуть не коригувати фінансовий результат на різниці, крім особливих випадків.
  • Мають право не нараховувати більшість різниць
   • приймають рішення самостійно;
   • рішення діє до досягнення доходу 20 млн. грн.;
   • звітний період – рік.
 • друга група - платники, які для цілей оподаткування коригують фінансовий результат до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до ст.138 - 140 розділу III ПКУ.
   • річний дохід за останній звітний період перевищує 20 млн. грн.;
   • звітній період – квартал.
 • Розглянемо порядок заповнення Декларації з податку на прибуток у типових конфігураціях, у тому числі і порядок відображення інформації про різниці (що виникають найчастіше), на які коригується фін. результат.
 • Підготовка до заповнення декларації

Платники, які прийняли рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), слід в налаштуваннях облікової політики встановити прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату».

 • Платники, які прийняли рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), слід в налаштуваннях облікової політики встановити прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату».
 • Підготовка до заповнення декларації
 • «1С:Підприємство 8»
 • Важливо!
 • реквізит впливає тільки на заповнення Декларації з податку на прибуток (при встановленому прапорі не заповнюються додатки РІ та АМ);
 • значення реквізиту не враховується при заповненні та проведенні первинних документів.

При заповненні Декларації з податку на прибуток аналізуються дані фінансових (бухгалтерських) показників.

 • При заповненні Декларації з податку на прибуток аналізуються дані фінансових (бухгалтерських) показників.
 • Створення фінансової звітності
 • Тобто перед заповненням декларації потрібно:
 • Сформувати та зберегти пакет фінансової звітності.
 • Звертаємо увагу користувачів програми 1С:Звіт!
 • Створювати фінансову звітність потрібно з розділу Єдине вікно. Дані звіту з кодом S використовуються при заповненні Декларації з податку на прибуток.
 • Від вибору варіанту «Представлення» декларації, залежить, за якою схемою XML-документів вона буде подана:
 • J0100115 – квартальна;
 • J0108103 – річна.
 • З Реєстром форм звітних документiв можна ознайомитися на сайті ДФСУ у розділі
 • «Електронна звітність» -
 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення» -
 • «Реєстр електронних форм податкових документів».
 • Особливу увагу, на заповнення реквізиту «Представлення» слід звернути при створенні річної декларації, оскільки можливі помилки (подача декларації не за тією формою).
 • Створення нової Декларації
 • «1С:Підприємство 8»

Створення нової Декларації «1С:Підприємство 7.7»

 • Особливу увагу, на заповнення періоду слід звернути при створенні річної декларації:
 • для річних платників: встановлюється прапор «Рік» і вказується «2016 рік»;
 • для квартальників вказується період - «4й квартал 2016 р.» (прапор «Рік» не встановлюється).
 • Вибір виду фінансової звітності
 • «1С:Підприємство 8»
 • Форма фінансової звітності, яка буде використовувати для автоматичного заповнення рядків 01 та 02 Декларації обирається на закладці «Параметри заповнення».
 • Вибір виду фінансової звітності
 • «1С:Підприємство 7.7»
 • Форма фінансової звітності, яка буде використовуватися для автоматичного заповнення рядків 01 та 02 Декларації обирається на верхній панелі вікна звіту.
 • Інформація для платників податку, які коригують фін. результат на різниці!
 • Налаштування для заповнення додатку РІ
 • «1С:Підприємство 8»
 • Для автоматичного заповнення різниць податкового обліку у додатку РІ, на закладці «Параметри заповнення» регламентованого звіту слід вказати:
  • статті витрат за операціями списання небезнадійної заборгованості та операціями передачі неприбутковим організаціям (різниці 2.1.3 та 3.1.9);
  • суму оподатковуваного прибутку минулого року, для нормування статті 3.1.9 Додатку РІ. Інформація про прибуток минулого року може бути заповнена автоматично по кнопці «Заповнити» на підставі даних рядка 04 звіту «Декларація про прибуток» за 2015 рік;
  • контрагентів, які є неприбутковими організаціями і контрагентів з офшорним статусом (різниці 3.1.6 та 3.1.7).
  • Важливо!
 • Якщо за відповідними статтями сформовані ручні проводки за рахунком РИ, вони також будуть враховані при автоматичному заповненні.

Форма Декларації містить наступні рядки:

 • Форма Декларації містить наступні рядки:
 • Рядок 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» - не приймає участь у визначенні оподатковуваного прибутку, використовується для класифікації платників.
 • Оскільки немає порядку заповнення Декларації, наразі у конфігураціях сума доходів вказується у Декларації з тією ж точністю, що і у фінзвітності, тобто до тисяч або сотень гривень, залежно від форми фінзвітності.
 • У випадку заповнення даними «Звіту про фінансові результати», визначається як сума рядків:
   • 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;
   • 2120 «Інші операційні доходи»;
   • 2200 «Доходи від участі в капіталі»;
   • 2220 «Інші фінансові доходи»;
   • 2240 «Інші доходи».
 • Важливо!
 • Сума доходу, зазначена у рядку 01 Декларації, жодним чином не впливає на розрахунок об'єкта оподаткування, вона лише визначає право не нараховувати різниці і не подавати квартальну звітність.
 • Декларація з податку на прибуток

Рядок 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -)».

 • Рядок 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -)».
  • Заповнюється даними з відповідної форми фін.звітності (п.134.1.1 ПКУ) з точністю, що вказана у цій фін.звітності. У Формі №2 потрібно проаналізувати дані рядка 2290 або 2295.
 • Рядок 03 РІ «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)» обов'язково заповнюється платниками податку з доходами за останній річний звітний (податковий) період (Рядок 01) більше 20 млн. грн.
  • Сума різниць визначається згідно з додатком РІ декларації, який містить перелік різниць, передбачених ст.138-141 ПКУ, а також Перехідними положеннями ПКУ.
 • Рядок 04 «Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)» - об'єкт оподаткування податком на прибуток, який визначається як результат суми (різниці) показників рядків 02 та 03.
 • Об'єкт оподаткування = Фінансовий результат ± Різниці
 • Декларація з податку на прибуток

Рядок 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування» заповнюється на основі додатку ПЗ

 • Рядок 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування» заповнюється на основі додатку ПЗ
  • У конфігураціях, якщо є діяльність звільнена від оподаткування, то припускається, що вся діяльність звільнена від оподаткування.
   • Вручну заповнюється показники додатку ПЗ:
    • А1 = значення рядка 02 тіла Декларації;
    • А2 = значення рядка 01 додатка РІ;
    • А3 = значення рядка 02 додатка РІ.
  • Після цього автоматично заповниться рядок 05 додатка ПЗ, і значення буде дорівнювати значенню рядка 04 тіла Декларації.
 • Якщо від оподаткування звільняються окремі види операцій, рекомендуємо звертатися за роз'ясненнями до контролюючих органів, оскільки ні П(С)БУ, ні ПКУ не передбачають порядку обліку та відображення у звітності.
 • Декларація з податку на прибуток
 • «1С:Підприємство 8»

Декларація містить спеціальні таблиці, розташовані після основної табличної частини декларації, в яких вказуються:

 • Декларація містить спеціальні таблиці, розташовані після основної табличної частини декларації, в яких вказуються:
 • факт подання форм фінансової звітності - проставляється символ «+» навпроти назви форми, яка подається разом з декларацією;
 • наявність рішення про незастосування коригувань фінансового результату на різниці, що виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
 • Декларація з податку на прибуток
 • «1С:Підприємство 8»
 • Незрозуміло, що саме необхідно вказувати в даній таблиці. Можливо, реквізити внутрішнього розпорядчого документа підприємства, в якому таке рішення зафіксоване (у разі ухвалення такого рішення).
 • Наразі у конфігураціях «1С:Підприємство 8», дублюється назва таблиці, якщо в обліковій політиці встановлено прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату».
 • Особливості заповнення додатка АМ і розділу 1 додатка РІ
 • «1С:Підприємство 8»
 • При автоматичному заповненні додатка АМ і розділу 1 додатка РІ* (різницями передбаченими ст.138 ПКУ) враховуються:
 • дані проводок документів обліку ОЗ, НМА та малоцінних активів (МНМА та бібліотечних фондів):
  • 1.1.1 і 1.2.1 – дані документів «Закриття місяця» з встановленим прапором «Нарахування амортизації». У конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» дані документів «Амортизація ОЗ» і «Амортизація НМА»;
  • 1.1.2 і 1.2.2 – дані документів «Переоцінка ОЗ»;
  • 1.1.3 і 1.2.3 – дані документів Передача ОЗ/НМА і Списання ОЗ/НМА.
 • сформовані ручні проводки за рахунком РИ, за відповідними статтями.
 • *Додатки РІ та АМ будуть заповнюватися тільки якщо в обліковій політиці НЕ встановлено прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату».
 • Особливості заповнення додатка АМ і розділу 1 додатка РІ «1С:Підприємство 8»
 • Можлива різниця в сумах (на одну або декілька гривень) у додатках АМ та РІ - ця похибка викликана самою формою Декларації.
 • Справа в тому, що у додатку АМ сума амортизації ПО (Кт 13) округляється до гривні за кожною групою ОЗ, а амортизація у БО відображається у РІ вся.
 • Приклад:
 • Є два ОЗ 5ї і 6ї груп. Амортизація БО = ПО = 1066,5 грн.
 • Значить у додаток РІ потрапить сума амортизації БО = 2133 грн.
 • Але в додатку АМ будуть заповнені два рядки з округленням, тобто по +1067 грн., і підсумок амортизації у ПО буде дорівнювати 2134 грн.
 • Як бути у такій ситуації? Який з додатків коригувати?
 • Рекомендуємо звертатися за роз'ясненнями до відповідних контролюючих органів.
 • Особливості заповнення додатка АМ і розділу 1 додатка РІ
 • «1С:Підприємство 7.7»
 • Реалізовано автоматичне заповнення різниць тільки з обліку необоротних активів:
 • 1.1.1 і 1.2.1 – даними документів «Нарахування амортизації ОЗ та НМА»;
 • 1.1.2 і 1.2.2 – даними ручних операцій (Дт 972/975 Кт10/11 та Дт 10/11 Кт 746);
 • 1.1.3 і 1.2.3 – даними документів «Ліквідація (списання, реалізація) необоротних активів».

Висновки

 • У типові конфігурації внесено зміни, необхідні для щоденного ведення обліку відповідно до нової редакції розділу 3 ПКУ.
 • Форма Декларації з податку на прибуток зі змінами внесеними наказом 585 планується до реалізації найближчим часом.
 • Автоматичне заповнення показників звітності з податку на прибуток, залежить від правильності ведення бухгалтерського обліку (достовірності заповнення форм фінансової звітності).
 • У конфігураціях 7.7 реалізація обліку різниць обмежена можливостями конфігурації, Реалізовано:
   • Облік різниць тільки з амортизації відповідно до ст. 138 ПКУ.
   • Дані за рештою різниць вказуються вручну у додатку РІ Декларації.
 • У конфігураціях 8 реалізовано:
   • Облік усіх різниць передбачених ст. 138 ПКУ, частковий облік різниць передбачених ст.139 і 140 ПКУ.
   • Неавтоматизовані різниці, за фінансовими операціям – ручними проводками за рахунком РИ, або заповнюються безпосередньо у додатку РІ.
 • Користувачам конфігурацій на платформі «1С:Підприємство 8» рекомендуємо ознайомитися з порядком заповнення декларації, у тому числі сум різниць, у статті «Декларация по налогу на прибыль - правила заполнения» на сайті ІТС http://its.1c.ua.
 • Дякую за увагу!
 • ПІБ
 • посада доповідача
 • Податковий облік у типових рішеннях «1С:Підприємства» для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку і його відображення у «Декларації з податку на прибуток»


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка