Робота шмо як засіб формування професійної компетентності вчителя методична роботаДата конвертації17.03.2017
Розмір13 Kb.

РОБОТА ШМО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Методична робота

 • важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності кожного вчителя, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Завдання науково-методичної роботи:

 • • підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
 • • збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів;
 • • діагностика і визначення шляхів подолання труднощів в
 • педагогічній діяльності вчителів;
 • • поглиблення методичної підготовки вчителів;
 • • активне впровадження інноваційних форм методичної роботи,
 • досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки.
 • 1) Організаційно-методична допомога: • проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій;
 • творчих звітів; конкурсів професійної майстерності.

2)Інформаційно - аналітична діяльність:

 • • вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності;
 • • визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів;
 • • підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування.

3) Консультативно-методична робота:

 • • індивідуальна робота з вчителями різної кваліфікації;
 • • розробка разом з вчителями тематичного і поурочного планування;
 • • робота з удосконалення сучасних навчально-методичних комплексів;
 • • організація проведення олімпіад, наукових конференцій;
 • • участь у педагогічних виставках, проектах.

4) Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів:

 • • систематизація роботи з проходження вчителями курсів
 • підвищення кваліфікації;
 • • впровадження в практику роботи вчителів досягнень сучасної педагогічної науки,
 • • організація тематичних занять, практикумів, лекцій;
 • участь вчителів у конкурсах, оглядах, виставках, конференціях;
 • • активне здійснення зв'язків з інститутами післядипломної
 • педагогічної освіти;
 • • стимулювання педагогічних досягнень вчителів.

5) Атестація вчителів:

 • організаційно-методична допомога вчителям, які проходять атестацію;
 • • складання індивідуальних планів підготовки до атестації з кожним
 • вчителем;
 • • діагностика і експертиза педагогічної діяльності вчителів, що атестуються.

Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від уміння та здатності кожного вчителя мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову роботу, раціонально будувати її, управляти своїм емоційним і психологічним станом, використовувати свій потенціал, проявляти творчу активність.

 • Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від уміння та здатності кожного вчителя мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову роботу, раціонально будувати її, управляти своїм емоційним і психологічним станом, використовувати свій потенціал, проявляти творчу активність.
 • У педагогіці така робота над собою називається саморозвитком

Про професіоналізм педагогів свідчать компетенції:

 • Педагогічна компетентність – це  система наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок; загальної культури, особистісних якостей учителя, спроможного вирішувати психолого-педагогічні завдання.
 • Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно
 • постійно удосконалюватися

Етапи технології розвитку професійної компетентності:

 •   ; -.
 • -початкове
 • діагностування
 • -навчання,
 • курсова перепідготовка,
 • тренінги,
 • майстер-класи
 • -участь у роботі
 • МО
 • - самоосвіта
 • -Підсумкове
 • діагностування

Шляхи підвищення педагогічної майстерності

  • Методична діяльність
   • методичне об ’ єднання,
   • творча група,
   • тренінги, семінари тощо;
  • Вивчення передового педагогічного досвіду;
  • Участь у професійних конкурсах, ярмарках педмайстерності;
  • Взаємовідвідування уроків;
  • Науково-методична діяльність;
  • Дистанційна освіта
  • Самоосвіта.
  • Курсова перепідготовка;

Професійні компетентності (3 групи):

 • а) ключові – необхідні для виконання будь-якої професійної діяльності (інформаційно- комунікативні, соціально-трудові, мовні, культурні, здатність учитися);

б)  базові – відображають специфічний характер педагогічної діяльності (організаційний, дидактичний компоненти, здатність до педагогічного мислення, когнітивно-креативний, психологічний, оцінювальний, консультативний компоненти і здатність до розвитку впродовж усього життя);

 • б)  базові – відображають специфічний характер педагогічної діяльності (організаційний, дидактичний компоненти, здатність до педагогічного мислення, когнітивно-креативний, психологічний, оцінювальний, консультативний компоненти і здатність до розвитку впродовж усього життя);

в) соціально-предметні

 • в) соціально-предметні
 • компетентності
 • (рівень володіння предметом і розвиток дослідницької компетентності учителя).

Професійна компетентність учителя

 • – сукупність ключових, базових і
 • спеціальних компетентностей, що
 • проявляються на професійно-діяльнісному,
 • комунікативному й особистісному рівнях.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка