Роль банків в активізації міжнародної економічної діяльності вітчизняних підприємствСкачати 22,75 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір22,75 Kb.

Дипломна робота на тему: «Роль банків в активізації міжнародної економічної діяльності вітчизняних підприємств»

Виконала студентка групи ММЕ – 32 Матвійчук В.С.

Керівник дипломної роботи: к.е.н., доцент Дудченко В.Ю.

Обґрунтування актуальності дослідження


Банківське обслуговування та кредитування суб’єктів МЕД - необхідна умова реалізації міжнародних економічних відносин та активізації міжнародної діяльності вітчизняних підприємств

Удосконалення

механізмів банківського обслуговування та фінансування вітчизняних

суб’єктів МЕД

Загострення конкуренції на міжнародних ринках

Об’єкт дослідження

система економічних відносин зумовлених механізмами банківського обслуговування та фінансування міжнародної економічної діяльності підприємств УкраїниПредмет дослідження

Мета дипломної роботи

удосконалення методологічних та практичних аспектів банківських механізмів обслуговування та кредитування вітчизняних підприємств як чинника оптимізації впливу банків на їх міжнародну економічну діяльність

вивчення теоретичних засад банківського обслуговування та фінансування міжнародної економічної діяльності та розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації впливу банків на міжнародну економічну діяльність вітчизняних підприємств

Завдання дослідження


дати загальну характеристику теоретичних засад банківського обслуговування міжнародної економічної діяльності підприємств, включаючи особливості зарубіжного досвіду участі банків у міжнародній економічній діяльності;

проаналізувати фінансово-господарську та міжнародну діяльність ПАТ «Укрексімбанк», провести оцінку операцій та послуг банку з кредитування та фінансування міжнародної економічної діяльності вітчизняних підприємств;

визначити основні напрямки вдосконалення основ банківського обслуговування та кредитування підприємств при здійсненні міжнародних операцій та розробити практичні рекомендації щодо оптимізації впливу банків на міжнародну економічну діяльність вітчизняних підприємств;

дослідити стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Сумах шляхом оцінки системи управління охороною праці, аналізу небезпечних і шкідливих факторів умов праці, оцінки стану безпеки в надзвичайних ситуаціях.


Власне визначення поняття “ забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства ”

Забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства – це система умов, способів, методів, сформованих в межах реалізації сукупності механізмів та дій, якими керується підприємство при здійсненні міжнародної економічної діяльності.

Основні складові забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємств


Складові забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства

Нормативно – правове забезпечення

Інформаційне забезпечення

Транспортне забезпечення

Державне регулювання МЕД

Принципи МЕД

Інструменти регулювання МЕД

Джерела зберігання та розповсюдження інформації

Принципи інформування

Технічні та технологічні елементи

Економічні, комерційно-правові та організаційні дії

Методи управління транспортними операціями

Фінансове забезпечення

Механізм фінансового забезпечення МЕД

Форми міжнародних розрахунків при здійсненні МЕД

Система та механізм фінансування міжнародної торгівлі


Відображення ролі банків у міжнародній економічній діяльності підприємств


Активізація ролі банків у МЕД підприємств

Кредитування

Фінансове забезпечення МЕД підприємств

Обслуговування


Інституційні та змістові особливості зарубіжної практики обслуговування МЕД підприємств


Розгалуженість мережі національних

та зарубіжних власних відділень

Фінансування АКА німецьких експортних угод;

Фінансування KfW експорту німецьких виробів

довгострокового інвестування, телекомунікацій,

продукції авіа- та суднобудування, пов'язані з ними

інжинірингові послуги, фінансові консультації

Застосування змішаних кредитів

(кредитування кількома установами)

Надання підтримки

фінансування експортно – імпортних операцій

Сприяння фінансуванню експорту

товарів та послуг на міжнародних ринках

США


(Ексімбанк)

Японія


(Ексімбанк)

Велика Британія

(Департамент гарантії

експортних кредитів)

Франція

(Центральний банк,Банк зовнішньої торгівлі )

Німеччина

(Консорціум

комерційних банків (АКА)

Кредитна установа

для відбудови (KfW))

Данія

(“Ден Данске Бенк”)


Основні показники діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”

Основні показники діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”

Показники міжнародної діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”

Показники міжнародної діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”

Ідентифіковані в ході дослідження проблеми


Недостатнє інформування суб'єктів господарювання щодо спектру можливостей банківського обслуговування та фінансування міжнародної економічної діяльності

Обмеженість власних ресурсів банку та бюджетного фінансування вітчизняних підприємств МЕД

Недостатня розгалуженість кореспондентських відносин з іноземними банками

Недостатні обсяги кредитування через високі ризики та низьку кредитоспроможність вітчизняних підприємств

Відсутність спеціальних

механізмів кредитування виробників

експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції

Напрями удосконалення організаційної основи обслуговування та кредитування ПАТ «Укрексімбанк» суб’єктів МЕД


Напрями удосконалення організаційної основи банківського обслуговування та кредитування

МЕД вітчизняних підприємств

ПАТ «Укрексімбанк»

Удосконалення маркетингової політики (впровадження механізмів заохочення розміщення валютної виручки позичальниками-експортерами на депозитах)

Використання пільгових ставок або механізму компенсацій процентних ставок по операціях з кредитування експортоорієнтованих підприємств

Удосконалення організаційної структури

Розширення кореспондентських відносин з банками країн базування основних торговельних партнерів клієнтів банку

Надання підприємствам консалтингових послуг з оцінки надійності потенційних партнерів при виході на нові ринки


Основні аспекти створення та реалізації спеціалізованої системи кредитування експортоорієнтованих підприємств АПК України


Відбір підприємств – експортерів галузі АПК

Зменшення ризиків неповернення кредитних коштів

Передекспортне та постекспортне кредитування

Реалізація проекту в рамках ПРЕ - 2Мета проекту:

сприяння

розвитку

експортного

сектору

України


Переваги для підприємств:
 • кредити

 • пов'язані з

  окремими

  етапами МЕД;

 • використання

 • акредитивної

  форми


  розрахунків

Шляхом:
 • вжиття

 • заходів зі

  зменшення

  ризикованості

  2) надання

  переваги

  окремим


  категоріям

  підприємств

  АПК


Шляхом: ранжування підприємств згідно основних критеріїв відбору

Форма критеріїв відбору експортоорієнтованих підприємств галузі АПК
Критерії

Товар 1

Товар N

1

Насиченість внутрішнього ринку країни:

- надлишок товару – 10-7 балів;

- рівновага попиту і пропозиції – 6-3 балів;

- дефіцит товару – 2-0 балів.КБ

КБ

2

Важливість підприємства-експортера для регіону:

- стратегічне підприємство – 10-7 балів;

- середньої важливості – 6-3 балів;

- рядове підприємство – 2-0 балівКБ

КБ

3

Пріоритетність товарних груп для регіону:

- зернові культури – 10 балів;

- продукція борошномельно-круп’яної промисловості – 9 балів;

- насіння і плоди олійних культур – 8 балів;

- м'ясо та їстівні продукти – 7 балів;

- овочі – 6 балів;

- молоко та молочні продукти, яйця птиці, мед – 5 балів;

- їстівні плоди та горіхи – 4 бали;

- кава, чай – 3 бали;

- шелак природний – 2 бали;

- рослинні матеріали для виготовлення – 1 бал;

- живі тварини – 0 балів.КБ

КБКритерії

Товар

Товар N

4

Фінансовий стан підприємства-експортера:

- високо прибуткове підприємство – 10-7 балів;

- підприємство з середніми прибутками – 6-3 балів;

- низькорентабельне чи збиткове підприємство – 2-0 балів.КБ

КБ

5

Період існування підприємства:

- понад 5 років – 10-7 балів;

- від 3 до 5 років – 6-3 балів;

- від 1 до 2 років – 2-0 балівКБ

КБ

6

Досвід роботи керівника на даній посаді на підприємстві:

- 2 роки або більше – 5-3 балів;

- менше 2 років – 2-0 балів


КБ

КБ

7

Рівень ризику співпраці з підприємством:

- низький – 10-7 балів;

-  середній – 6-3 балів;

- високий – 2-0 балівКБ

КБ

Критерії

Товар 1

Товар N

8

Якість обслуговування основного боргу та нарахованих відсотків за попередніми кредитами, отриманими підприємством в будь-якому вітчизняному банку:

-  користувалось кредитами та погашало своєчасно – 5 балів;

- користувалось кредитами та погашало з порушеннями графіку повернення кредитних коштів до 7 днів – 4 бали;

- порушення графіку від 8 до 90 днів – 3 бали;

-  порушення графіку від 90 до 180 днів – 2 бали;

- порушення графіку понад 180 днів – 1 бал;

- раніше не користувалось кредитами – 0 балів


КБ

КБ

9

Наявність простроченої кредитної заборгованості перед будь-яким українським банком:

- відсутня прострочена кредитна заборгованість – 5 балів;

- заборгованість по кредиту прострочена до 7 днів – 4 бали;

- прострочена заборгованість від 8 до 90 днів – 2 бали;

- прострочена заборгованість від 90 до 180 днів – 1 бал;

-  прострочена заборгованість понад 180 днів – 0 балівКБ

КБ

Загальна кількість балів

ЗКБ

ЗКБ

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ “ Укрексімбанк ”


Система управління охороною праці
  • організація ОП здійснюється службою охорони праці, що розробляє основні положення та контролює їх виконання;
  • обов'язкове проведення інструктажів.

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці
  • умови праці в банку є оптимальними;
  • існує перелік робіт з підвищеною небезпекою;
  • випадки травматизму та професійних захворювань відсутні.

Безпека в надзвичайних ситуаціях
  • приміщення ПАТ «Укрексімбанк» відноситься до класу В – пожежо – небезпечні;
  • основні вимоги щодо пожежної безпеки в банку дотримано.

Дякую за увагу.

Матвійчук В.С. ММЕ - 32База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка