Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесуСкачати 28,07 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір28,07 Kb.

Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу

 • 1. Введення в проблему розвитку психологічної служби в структурі загальної середньої освіти
 • 2. Роль психологічної служби в управлінні розвитком закладу освіти
 • 3. Функції управління щодо психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-педагогічного патронажу

Чисельність працівників психологічної служби системи освіти

 • УКРАЇНИ
 • Практичних психологів
 • Соціальних педагогів
 • Методистів
 • Всього
 • 14694
 • 7042
 • 823
 • 22 тис.559 осіб
 • ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • 625
 • 334
 • 38
 • 998

Чисельність працівників психологічної служби системи освіти Запорізької області

 • Роки
 • Область
 • 2007/2008
 • 702
 • 2008/2009
 • 742
 • 2009/2010
 • 726
 • 2010/2011
 • 816
 • 2011/2012
 • 893
 • 2012/2013
 • 950
 • 2013/2014
 • 998

НОРМАТИВНА БАЗА

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»
 • від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ
 • (Витяг)
 • Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти
 • Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України № 127 від 03.05.1999, у редакції наказу МОН України від 02.07.2009 № 616, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703)

П. 1.1. Психологічна служба в системі освіти

 • Це сукупність посад, що складають єдину систему
 • фахівців у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти методичних кабінетів (центрів) з психологічної служби.
 • Основна мета діяльності: психологічне забезпечення
 • та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.
 • Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

П.4.3. Практичний психолог навчального закладу:

 • участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;
 • психолого-педагогічна діагностика готовності до навчання та адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомага у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
 • розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей вихованців, учнів;
 • сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя;
 • здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • психологічна діагностика і психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки вихованців, учнів;
 • формування психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

П. 4.4. Соціальний педагог навчального закладу:

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, учнів, мікроколективу (класу чи групи); досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів;
 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • дає рекомендації з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу вихованцям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяє захисту прав вихованців, учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;
 • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів;
 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (наказ МОН України від 20.04.2001 р. № 330)
 • (обласний-районний інструментарій)
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 691)
 • (робочий кабінет психолога не менше ніж 12 кв.м)

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9 – 352
 • “Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України”
 • Види планування діяльності практичного психолога
 • Звітність, документація та нормативи часу практичного психолога

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист управління освіти Запорізької обласної державної адміністрації від 17.08.2000 р. № 02/697
 • Затверджено:
 • Єдині вимоги до планування діяльності працівників психологічної служби системи освіти району
 • (форма річного плану роботи психолога та соціального педагога)
 • Індивідуальна карта психологічного супровіду школяра

НОРМАТИВНА БАЗА

 • НАКАЗ МОН України від 28.12.2006 № 864 “Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України”
 • Кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціального педагога по роботі по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога (додатки 1-3)
 • Документація та нормативи часу соціального педагога

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.06.2006р. за № 824 / 11
 • “Про затвердження Порядку взаємодії
 • суб'єктів соціальної роботи із сім'ями,
 • які опинилися у складних життєвих обставинах”

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (затверджено наказом Державного комітету України у справах сім "і та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, МОН України, Міністерством охорони здоров'я України № 5/34/24/11 від 16 січня 2004року)
 • Пункт 3.4. Органи та заклади освіти
 • Заяви (повідомлення) передають терміново (протягом однієї доби) у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557
 • Методичні рекомендації щодо
 • взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами
 • щодо захисту прав дітей

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ УОН ЗОДА від 25.09.09.2009 № 405
 • Єдині вимоги до переліку психологічного інструментарію, що використовується працівниками психологічної служби системи освіти району (міста)
 • Єдині вимоги до переліку корекційно-розвивальних програм, що використовуються працівниками психологічної служби системи освіти району (міста)

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ МОНМС України від 03.08.2012 р. № 888 “План заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року”
 • Соціальні паспорти класів
 • Соціальний паспорт навчального закладу
 • Карти психолого-педагогічного супроводу дитини, котра схильна до прояву девіантної, делінквентної поведінки

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист МОН “Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання” від 26.07.2012 № 1/9-529
 • Психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням (практичними психологами, соціальними педагогами):
 • Проведення діагностичної та корекційної роботи з дитиною з особливими освітніми потребами
 • Участь у розробці індивідуальної програми розвитку.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист МОН “Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах» від № 1/9-488 від 04.07.2012 року
 • Методичний лист облНМЦ психології та соціології освіти ЗОІППО “Про введення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»
 • від 19.09.2012 р.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист МОН від 26.09.12 № 1/9-683 “Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів” (витяг)
 • … тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень
 • …у межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади.
 • Тому практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин ― на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Посадова інструкція практичного психолога/соціального педагога
 • укладається відповідно до затверджених МОН кваліфікаційних характеристик соціального педагога, соціального педагога по роботі по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога (наказ МОН України від 28.12.2006 № 864)
 • З 2006 року облНМЦ психології та соціології освіти рекомендовано зразки посадових інструкцій працівників психологічної служби системи освіти Запорізької області

НОРМАТИВИ чисельності працівників психологічної служби системи освіти

 • Місто
 • Село
 • До 7 груп
 • 0,5
 • До 4 груп
 • 0,5
 • 7 і більше
 • 0, 75
 • 4 і більше
 • 0,75
 • 9 і більше
 • 1
 • 6 і більше
 • 1
 • До 499 учнів
 • 0,5
 • До 99 учнів
 • 100 і більше
 • 0,25
 • 0,5
 • 500 і більше 700 учнів
 • 0,75
 • 1
 • 200 і більше
 • 300 учнів
 • 0,75
 • 1

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (наказ МОН від 04.11.2010 N 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.2010 р. за N 1157/18452)

 • У дошкільні навчальні заклади
 • Посада практичного психолога вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету
 • компенсуючого типу,
 • комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу,
 • дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу,
 • дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини)
 • Посада соціального педагога вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету
 • у дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу
 • центри розвитку дитини

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ діяльності до 2017 року

 • План заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2017 року (наказ МОН від 06.08.2013 № 1106)
 • Програма розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області до 2017 року (наказ ДОНМС ЗОДА від 28.08.2013 № 738)

Пріоритети діяльності на період до 2017 року

 • Запровадження алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби та працівників інших органів і служб у справах дітей
 • Циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів
 • Діагностичні мінімуми у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів
 • Протоколи діяльності працівників психологічної служби і ПМПК
 • Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова».
 • Проведення всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу
 • 2014-2015
 • Молодь і протиправна поведінка

Каталог: 2015
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія
2015 -> Цивільний захист функція держави. Основні складові, їх структура, зміст та функціонування
2015 -> Положення про психологічну службу системи освіти України
2015 -> Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програма
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал