Роль освіти дорослих в самореалізації особистостіСкачати 14,03 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір14,03 Kb.

РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Лариса Лук’янова,
 • д.п.н., професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД НАПН України

Ідея освіти впродовж життя не нова

 • Перші паростки цієї концепції можна знайти у працях Платона, Конфуція, Сократа, Аристотеля, Сенеки й інших видатних мислителів

«Чому саме зараз проблема освіти дорослої людини набула такої актуальності»?

.

 • Факти
 • Соціальні прогнози міжнародних організацій
 • За даними світової статистики, загальна кількість дорослих, які навчаються, починає перевищувати сумарну кількість учнів в інституціях шкільної освіти
 • у ХХІ ст. освіта дорослих відіграватиме важливу роль у контексті забезпечення сталого й збалансованого прогресу особистості, суспільства

Результати соціологічних досліджень

 • У процесі економічних і соціальних перетворень, значна кількість дорослого населення втратила відчуття стабільності, віри у власні сили й можливості, що забезпечують успішність життєдіяльності.
 • За таких умов саме освіта має відіграти ключову роль у відновленні стабільності, динамічного розвитку суспільства, його громадянської, професійної й побутової культури.

Результати психологічних досліджень

 • людина в усі періоди її життя здатна набувати нові знання
 • розширювати світогляд, поглиблювати досвід
 • за потреби оволодівати новими і суміжними професіями
 • мотивації,
 • рівня підготовленості, прагнення навчатися, підвищувати свій професійний рівень,
 • а відтак вимагає різних підходів й принципів у реалізації цілей навчання.
 • Ефективність навчання дорослих залежить

Швидкоплинність змін сучасного суспільства вимагають формування особистості

 • Здатної до сприйняття змін
 • Усвідомлення
 • суспільних
 • перетворень
 • Сприйняття
 • змін як
 • суспільної
 • норми
 • функціонування й розвиток якої має свою змістову специфіку, зумовлену особливостями контингенту, інноваційними підходами, сукупністю завдань.
 • Важливим чинником, що сприяє розв’язанню цієї проблеми є:
 • ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Філософсько-педагогічна ідея освіти дорослих

 • Пролонговане
 • цілеспрямоване
 • засвоєння соціо-
 • культурного досвіду
 • з використанням
 • надбань
 • усіх ланок освіти
 • .
 • Дотримання принципів освітньої політики, спрямованої на створення умов для навчання протягом життя
 • Забезпечення взаємозв’язку і наступності різних ланок освіти
 • По-друге
 • По-третє
 • По-перше

Освіта дорослих

 • ВНЗ
 • Зростання
 • обсягів
 • інформації
 • Період напіврозпаду компет-сті
 • Головне завдання ВНЗ – підготовка фахівця, здатного вчитися протягом життя
 • Не можуть забезпечити випускників знаннями для всієї подальшої проф. діяльності, для розв’язання актуальних ситуацій сьогодення.

Освіта впродовж життя

Освіта дорослих

 • Мета
 • Результат
 • Зміст
 • цілісний розвиток особистості протягом життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації суспільстві; розвиток її здатностей і можливостей, самоудосконалення
 • особистість, яка розвивається, підготовлена до універсальної діяльності, має сформовані пізнавальні запити, духовні потреби, здатна самостійно планувати і реалізовувати цілі.

М.Ноулз освіта дорослих

 • Вузьке
 • процес навчання
 • Широке
 • організовані дії щодо навчання дорослих, які здійснюється багатьма закладами з метою досягнення специфічних цілей
 • Сукупне

Функції освіти впродовж життя:

 • Соціальна - використання соціального досвіду й залучення до розв’язання сучасних проблем суспільства.
 • Регулятивна - регулювання відносин у швидкозмінному зовнішньому середовищі.
 • Інформаційна - доступ до необхідної інформації, її пошук, відбір, систематизація, відтворення, використання.
 • Компенсаторна - компенсування недоліків попередніх рівнів освіти й забезпечення балансу власної компетентності і сучасних вимог до професії.
 • Розвивальна - оволодіння новими методами, способами дій.

Освіта дорослих

 • В умовах глобалізації економіки освіта як фактор виробництва набуває особливого значення, стає потребою індивіда, оскільки знання та інтелект забезпечують:
 • Задоволення найвищої потреби - самореалізації
 • Шляхи для розв’язання нагальних потреб

Узагальнене значення освіти впродовж життя для особистості

 • випливає із сутності освіти дорослих, яку ми розглядаємо як пролонгований процес (особистості, громадянина, індивідуальності, фахівця), що відбувається неперервно протягом усього життя.

Форми освіти дорослих, визнані ЮНЕСКО

 • структуровані програми, які формально не визнаються національними системами – відбувається будь у якому місці й необов’язково закінчується отриманням диплому (відвідування клубів, гуртків, лекторіїв, секцій
 • у спеціальних освітніх установах, включає звичайну систему професійної освіти та різноманітні курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, отримання загальновизнаний диплом або свідоцтво
 • неорганізоване набуття інформації, яке не має цілеспрямованого характеру, через самоосвіту, відвід
 • ування бібліотек, театрів, музеїв, навіть спілкування в соціумі
 • Освіта впродовж життя

Таблиця Участь дорослих у формальній і неформальній освіті у різних країнах у 2007 р. (%)

 • Таблиця Участь дорослих у формальній і неформальній освіті у різних країнах у 2007 р. (%)
 • Джерело: Eurostat 2009, cyt. za Global report on adult learning and education, UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg 2009, op. cit., s. 62.

Групи країн за кількістю дорослих, які навчаються

Освіта дорослих в Україні

Особливості освіти дорослих в Україні

Висновок

T. Aleksander ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИМФЕРОПОЛЬ

 • Інженерно-педагогічний університет

Дякую

 • Дякую
 • за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка