Розділ VІ. Акцизний податок(1)Скачати 35,63 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір35,63 Kb.

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(1)

 • Стаття 212. Платники податку
 • Стаття 213. Об’єкти оподаткування
 • Стаття 214. База оподаткування
 • Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
 • Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
 • Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
 • Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України
 • Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів
 • Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(2)

 • Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
 • Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
 • Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку
 • Стаття 224. Контроль за сплатою податку
 • Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
 • Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 • Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 • Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 • Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання
 • Стаття 230. Акцизні склади

РОЗДІЛ VІ.АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 • Основна мета:
 • наближення законодавства України, в частині оподаткування акцизами, до норм і стандартів ЄС;
 • забезпечення ефективного застосовування податкового законодавства як платниками податку, так і контролюючими органами

Впровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС

 • АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 • Впровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС
 • об'єднання положень шести законодавчих актів
 • встановлення нульової ставки податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива
 • підвищення ставок акцизного податку на нафтопродукти та запровадження ставки податку на скраплений газ для компенсації втрат бюджету від скасування транспортного податку та збільшення фінансування дорожнього будівництва
 • Новації:
 • !!! ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ: збережено пільги
 • в оподаткуванні легкових автомобілів для інвалідів,
 • швидкої медичної допомоги та для потреб підрозділів МНС
 • Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції)
 • Об’єкт оподаткування
 • Суб’єкт оподаткування
 • База оподаткування
 • Строки подачі звітності
 • Особливості порядку обчислення податку
 • Податковий період
 • операції з реалізації :
 • вироблених в Україні товарів;
 • підакцизних товарів з метою власного споживання;
 • конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави;
 • звільнених від сплати податку, у разі порушення умов звільнення;
 • ввезення на митну територію України;
 • обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи
 • протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку;
 • при придбанні марок акцизного податку;
 • до/або в день митного оформлення товарів
 • Календарний місяць
 • адвалорні
 • змішані
 • Особа, яка:
 • виробляє підакцизні товари;
 • ввозить підакцизні товари;
 • реалізує конфісковані підакцизні товари, визнані безхазяйними;
 • реалізує або передає у користування підакцизні товари звільнені від оподаткування;
 • дотримується вимог митних режимів;
 • дотримується вимог цільового використання підакцизних товарів;
 • ввозить підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню
 • Строки сплати
 • щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду
 • специфічні
 • Ставка податку
 • вартість товарів:
 • -реалізованих на митній території України;
 • що ввозяться на митну територію України;
 • вироблених на митній території України;
 • втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат
 • з товарів, вироблених на митній території України;
 • з товарів, які ввозяться на митну територію України;
 • в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів;
 • за адвалорними ставками;
 • з тютюнових виробів
 • ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну
 • нафтопродукти, скраплений газ
 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли
 • ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ - є специфічною категорією, яка використовується для визначення сукупності суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких положеннями Податкового кодексу покладено обов’язок сплати акцизного податку
 • особи, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини
 • особи - суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України
 • фізичні особи (резиденти чи не резиденти), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України
 • особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави
 • особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку на умовах, визначених для операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування
 • особи, на які покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог
 • особи за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту
 • особи,які за умови порушення цільового використання підакцизних товарів при здійсненні операцій, які не підлягають або звільнені від оподаткування
 • замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують акцизний податок виробнику
 • особи, які за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр стовідсоткового спирту
 • ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ:
 • операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
 • операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам
 • операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України
 • операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави
 • операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (продукції), які були звільнені від сплати податку
 • обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи, які затверджені центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України
 • ВИДИ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
 • Адвалорні ставки
 • Специфічні ставки
 • Адвалорні та специфічні одночасно (змішані)
 • Встановлюють у відсотках до вартості товару
 • Встановлюють у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у фізичних одиницях виміру (кг, л, см3, штуки)
 • Встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
 • Застосовуються до підакцизних товарів (продукції) таких як: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво; нафтопродукти, скраплений газ;
 • транспортні засоби
 • Застосовуються до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну
 • № п/п
 • Платники податку
 • Термін сплати
 • 1.
 • Виробники підакцизних товарів перераховують податок до бюджету
 • Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації за місячний податковий період
 • 3.
 • Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини
 • Не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням іншій особі, готової продукції
 • 4.
 • Імпортери товарів на митну територію України
 • 5.
 • Імпортери маркованої підакцизної продукції
 • Під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації
 • Терміни сплати акцизного податку

Особливості обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України (ст.217)

 • сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів, ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції ;
 • при визначенні суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини застосовуються ставки податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику;
 • податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ;
 • забороняється сплата акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами;
 • платник акцизного податку має право на коригування податкових зобов’язань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків

Особливості обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України (ст.218)

 • сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку;
 • податок із підакцизних товарів (продукції), обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення;
 • при порушенні умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах, розрахунок суми податку проводиться за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим;
 • відшкодування сум акцизного податку імпортеру у разі, якщо він повертає підакцизні товари (продукцію), раніше ввезені на митну територію України, у зв’язку з непридатністю їх для реалізації

Особливості обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів (ст.219)

 • ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку;
 • Граничними термінами транзиту підакцизних товарів митною територією України:
 • автомобільним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 5 діб у разі прямого транзиту і 10 діб – у разі комбінованого перевезення;
 • залізничним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 21 доба – у разі прямого транзиту і 28 діб – у разі переадресування
 • підакцизні товари(продукція), що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів звільняються від сплати податку

Особливості обчислення податку за адвалорними ставками (ст.220)

 • максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін;
 • декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію):
 • подається відповідно центральному органу ДПС або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи;
 • міститься відомості про ціни і дату, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни;
 • подається не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін;
 • подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції);
 • датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця;
 • дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавцем не обмежується;
 • копії чинних декларацій розміщуються на видному місці;
 • встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва

Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (ст.221)

 • сума податку обчислюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками;
 • сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання;
 • ціна реалізації товару повинна здійснюватися за ціною не вище максимальної роздрібної ціни, яка нанесена на пачку (коробку та сувенірну коробку);
 • контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, здійснюють органи ДПС

Особливості оподаткування алкогольних напоїв (ст.225)

 • використання податкових векселів при оподаткуванні виробництві та реалізації алкогольних напоїв;
 • корегування розрахунку суми податку на суму втраченого спирту при транспортуванні;
 • погашення податкового векселя при придбанні акцизних марок;
 • погашення податкового векселя шляхом сплати до бюджету сум податку, що розраховуються за ставками податку з готової продукції;
 • погашення податкового векселя з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції;
 • порядок опротестування векселя, який не погашено у встановлений строк, а також заборону часткового погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий;
 • заборона щодо отримання спирту під податковий вексель, у разі, коли попередній вексель даного суб’єкта господарювання, за яким настав строк сплати, не погашений повністю;
 • виноматеріали, що є сировиною для підприємств вторинного виноробства, не оподатковуються

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.226)

 • порядок виготовлення, зберігання та продажу марок акцизного податку;
 • використання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.227)

 • порядок контролю за ввезенням на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • особливості отримання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • сплата податку в окремих випадках

Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.228)

 • порядок контролю за надходженнями акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів як вітчизняного виробництва, так і імпортованих на митну територію України;
 • загальні засади контролю за порядком маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • порядок застосування відповідальності за виявлені порушення та її види

Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання:

 • спирту етилового (ст.229.1);
 • нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.2);
 • нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.3);
 • нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (cт. 229.4.);
 • нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (ст. 229.5.)

Акцизні склади (ст. 230)

 • порядок створення та функціонування акцизних складів;
 • порядок роботи акцизного складу як приміщення на обмеженій території, де виробляються, обробляються, змішуються, розливаються, пакуються, зберігаються, отримуються чи видаються підакцизні товари;
 • основні положення щодо дій розпорядника акцизного складу (суб’єкта господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів);
 • завдання, які визначають дії постійного представника органу ДПС на акцизному складі під час здійснення постійного контролю;
 • права й обов’язки розпорядника акцизного складу та постійного представника органу державної податкової служби


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка