Розробка програмного забезпечення для технічних засобів комп'ютерних системСкачати 23,31 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір23,31 Kb.

Розробка програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення для технічних засобів комп'ютерних систем

Розробка програмного забезпечення для функціонування технічних засобів комп'ютерних систем

 • Фізика (електрика)
 • Архітектура комп'ютера
 • Організація і функціонування ЕОМ
 • Мікропроцесори
 • Комп'ютерні мережі

Архітектура комп'ютерів

 • Виявляти неполадки в роботі апаратних засобів, виконувати або забезпечувати профілактичні та відновлювальні роботи в умовах виходу устаткування з ладу, використовуючи методики визначення режимів роботи, точності, надійності, енергоспоживання, рівнів завад
 • Раціонально вибирати та використовувати сучасні типи комп’ютерів в умовах автоматизованого проектування, аналізуючи ринок існуючих комп’ютерів

Проектний практикум

 • Експортувати дані до зовнішнього середовища і імпортувати дані із зовнішнього середовища у бази даних в процесі інтегрування програмного забезпечення користувача у інформаційні вузли Internet за WEB-технології
 • Виконувати роботи з ліцензійного обслуговування програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення для користувачів

 • Представлення програми
 • Середа розробки програм
 • Бази даних
 • Технології створення програм та Web

Середа розробки

 • Основи програмування (мова VBA, Turbo Pascal, Delphi)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (мова С++)
 • Мова програмування Java
 • Розширення можливостей об'єктно-орієнтованого програмування (мова С#)

Представлення програм

 • Вища математика
 • Основи дискретної математики
 • Дискретні структури
 • Алгоритми та структури даних
 • Операційні системи
 • Проектний практикум

Бази даних

 • Основи організації баз даних
 • Системи керування базами даних
 • Проектування автоматизованих інформаційних систем

Технології та Web

 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Розробка WEB-застосувань
 • WEB-технології

Організація і функціонування ЕОМ

 • Визначати структуру програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем
 • Контролювати працездатність системного і прикладного програмного забезпечення в умовах експлуатації програмних систем

Мікропроцесори

 • Вибирати та розробляти структуру апаратних засобів мікропроцесорних систем
 • Моделювати мікропроцесорні системи
 • Розпізнавати причини переривання програм використовуючи таблиці векторів переривань в оперативній пам’яті, дампи пам’яті, спеціальні засоби програмних наладчиків
 • Вибирати структуру систем переривання програм, прямого доступу до пам’яті

Основи організації баз даних

 • Створювати таблиці баз даних
 • Розробляти ввід, модифікацію, вилучення, відображення даних в таблиці бази даних
 • Розробляти навігації по набору даних за допомогою програмних засобів СУБД, використовуючи навігаційні методи об’єктів
 • Розробляти методи сортування, фільтрації, пошуку даних використовуючи методи зміни індексів полів
 • Програмувати транзакції в умовах необхідності збереження цілісності даних використовуючи програмні механізми, журнал транзакцій
 • Розробляти прикладні програми ведення баз даних на платформі клієнт/сервер в умовах розподілення баз даних
 • Розробляти логічну структуру бази даних за допомогою методу нормалізації відношень, використовуючи методів реляційної алгебри, рівні абстракції даних, вимоги вибраної СУБД
 • Розробляти фізичну структуру бази даних використовуючи сучасні технічні і програмні засоби розробника баз даних.

Проектування автоматизованих інформаційних систем

 • Обгрунтовувати вибір блоків комп’ютерних інформаційних систем в умовах технічного і робочого проектування.
 • Вибирати та використовувати конкретні типи пам’яті необхідного обсягу аналізуючи сучасні досягнення інтегральної технології

Візуальні мови програмування

 • Створювати таблиці баз даних в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення
 • Розробляти програмний інтерфейс для користувача програмного забезпечення за допомогою сучасних технічних засобів і інтегрованих середовищ розробників (IDE) , використовуючи технології об’єктно-орієнтованого візуального програмування

Системи керування базами даних

 • Будувати звіти-форми, звіти-таблиці, звіти по зв’язаним таблицям баз даних в процесі підготовки вихідних документів за допомогою форм, компонентів, конструкторів, інструментальних засобів СУБД
 • Розробляти програмні засоби та організаційні заходи щодо захисту баз даних від несанкціонованого доступу
 • Управляти транзакціями бази даних в умовах спільного використання баз даних різними користувачами одночасно
 • Управляти журналом реєстрації транзакцій бази даних
 • Контролювати та відновлювати цілісність даних у базах даних в умовах експлуатації баз даних і прикладних програм, використовуючи резервне копіювання, захист даних від несанкціонованого доступу, секретність даних

Операційні системи

 • Визначати необхідні компоненти і параметри операційних систем в умовах настроювання конфігурації системних програмних засобів за допомогою технічних засобів, технічної документацій на систему, використовуючи конфігураційні файли, системні реєстраційні бази даних, резервні копії системи тощо
 • Забезпечувати надійне функціонування системного програмного забезпечення в умовах експлуатації прикладного програмного забезпечення, використовуючи системи захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу
 • Розробляти програмні компоненти, що розширюють функції операційних систем, в умовах відсутності реалізацій відповідних функцій за допомогою сучасних інструментальних засобів, використовуючи сучасні мови і технології програмування

Розробка WEB-застосувань

 • Розробляти модель та структуру інформаційного вузла Internеt використовуючи Internet- технології та технології розподілених застосувань.
 • Інтегрувати зовнішні дані, програмні продукти до інформаційного вузла Internet в умовах розробки WEB-застосувань за допомогою скрипт модулів, використовуючи технології розподілених застосувань.
 • Розробляти інтерактивні WEB-сторінки для локальних комп’ютерних мереж та мережі Internet в процесі підготовки довідково-рекламної інформації за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори
 • Використовувати сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WEB-сторінок та WEB-застосувань за допомогою мов сценаріїв

Експлуатація прикладних програм і пристроїв комп’ютерних інформаційних технологій

 • Озвучувати графічне і текстове зображення в процесі розробки прикладних програм користувача і підготовки їх демонстрацій використовуючи методи та засоби формування звуків в комп’ютері
 • Створювати складні документи використовуючи текстові процесори, видавничі системи, електронні таблиці
 • Створювати графічні документи, застосовувати графічні ефекти, фільтрувати, маскувати графічні об’єкти, відтворювати анімацію та звукове супроводження в процесі оброблення графічних малюнків, підготовки презентацій
 • Створювати друковані документи в процесі підготовки звітів і технічної документації використовуючи управління виводом у символьному і графічному режимах
 • Передавати та приймати дані і факсимільні повідомлення в умовах роботи в комп’ютерних мережах за допомогою модемів, використовуючи віддалений доступ до мережі, електронну пошту, навігатор Internet
 • Розробляти інформаційні запити в умовах розподіленої інформації глобальних інформаційних мереж за допомогою пошуково-навігаційних систем, використовуючи навігацію та пошук у глобальних інформаційних мережах
 • Розробляти складні офісні документи за інформацію, поданою у вигляді графіки, тексту, звуку, відео тощо в умовах офісних інформаційних систем за допомогою засобів роботи з гіпертекстом та мультимедіа, мов програмування, що інтегровані до офісних інформаційних систем, використовуючи інтеграцію різних видів представлення та обробки інформації

Комп'ютерні мережі їх експлуатація і супроводження комп’ютерних мереж

 • Організація робіт по розробці розподілених і локальних комп’ютерних мереж
 • Забезпечувати безперебійну роботу локальної комп’ютерної мережі в умовах багаторівневої структури, наявності різнорідних комп’ютерів, за допомогою централізації управління і контролю, технічного супроводження, використовуючи адміністрування програмного забезпечення, засоби діагностики операційної системи, резервування системи
 • Здійснювати підключення локальної комп’ютерної мережі до глобальних телекомунікаційних каналів в умовах наявності високошвидкісних каналів зв’язку і звичайних телефонних ліній, використовуючи спеціальну апаратуру маршрутизації, модеми, відповідне програмне забезпечення

Обслуговування апаратних засобів систем телекомунікацій, комп’ютерних інформаційних систем і технологій

 • Забезпечувати придбання, монтаж, наладку нових засобів обчислювальної технік, робочих станцій комп’ютерних мереж та систем телекомунікацій в умовах оновлення та вдосконалення технічного забезпечення, використовуючи технічну документацію на апаратуру
 • Виконувати монтаж серверів комп’ютерних мереж в умовах роботи за технологією клієнт/сервер за допомогою відповідних технічних засобів, використовуючи технічну документацію
 • Управляти мостами, маршрутизаторами, шлюзами в умовах передачі даних між локальними мережами, використовуючи алгоритми і протоколи маршрутизації, аналіз пропускної спроможності мереж

Управління комп’ютерними мережами

 • Виконувати адміністрування комп’ютерних мереж в умовах виникнення несправностей і конфліктів за допомогою платформи мережнего управління, використовуючи процедури пошуку несправностей в шлюзах, серверах, окремих комп’ютерах, сегментів мережі, автомати­зованого тестування мережі, контроль адміністративної бази даних
 • Забезпечувати захист даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу, використовуючи процедури дистанційної реєстрації подій, резервування даних на сервері, перевірки захищеності комп’ютера і паролів, контроль змін в системних файлах, систему аутентифікації
 • Відновлювати роботу комп’ютерної мережі в умовах аварійних ситуацій, використовуючи план відновлювання працездатності мережі
 • Визначати необхідність резервування даних на сервері використовуючи систему моніторингу

Аналіз ринку застосування комп’ютерних інформаційних систем і технологій

 • Встановлювати ціну на програмні продукти та інформаційне забезпечення в умовах конкурування однотипних програмних продуктів за допомогою аналізу ринку попиту, використовуючи методики розрахунку цін з урахуванням якості товару, поточного рівня цін, аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку тощо
 • Виконувати маркетингові дослідження на ринку програмної продукції та інформаційних послуг з метою прийняття управлінських рішень в умовах зміни факторів мікро і макроринкового середовища за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи первинні та вторинні джерела маркетингової інформації, методи аналізу достовірності даних тощо
 • Виконувати продаж програмної продукції та інформаційних послуг в умовах відсутності держзамовлень на продукцію за допомогою відповідного програмного і технічного забезпечення комп’ютерних мереж, використовуючи комп’ютерні інформаційні технології електронного маркетингу і стратегію збуту та просування товарів на ринку.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка