"розроблення індивідуальної програми розвитку дитини: початкова школа"Скачати 24,76 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір24,76 Kb.

"РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ: ПОЧАТКОВА ШКОЛА"

 • ЛУЦЕНКО ІННА ВАСИЛІВНА,
 • НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ЛАБОРАТОРІЇ ПРОБЛЕМ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 • Створення позитивної атмосфери
 • Командний підхід
 • Індивідуалізація навчального процесу
 • Адаптація та модифікація
 • Підготовка педагогів
 • Ефективне залучення членів родини
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання загальноосвітніх навчальних закладах»
 • інструктивно-методичний лист від 05.06.2015 3 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»
 • лист Міністерства освіти і науки «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» від 25.06.2014 №1/9-335

лист Міністерства освіти і науки від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

 • лист Міністерства освіти і науки від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»
 • можливість перерозподілу між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального плану
 • Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №0/9-413)
 •  

ФУНКЦІЇ ІПР

 • Навчально-методична функція
 • Комунікативна функція
 • Менеджмент
 • Забезпечення підзвітності
 • Моніторинг дотримання нормативних положень та оцінка
 •  

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 • Мета: визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання/розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 • Розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту навчального матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 • розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

УЧАСТЬ КОЖНОГО

 • Батьки - інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини
 • Фахівці – особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій
 • Педагоги – наявний рівень знань та вмінь, співставлення вимог програми та можливостей дитини, особливості поведінки, спілкування з ровесниками та дорослими
 • Адміністрація – адміністративна
 • організація додаткової підтримки
 • (розклад, додаткові фахівці)

СТРУКТУРА ІПР

ЗАВДАННЯ

 • Особливості розвитку Психомовний розвиток знижений внаслідок порушення слухового аналізатора. Мовлення зрозуміле. Контактний. Допомогою в процесі виконання завдань користується добре. Поведінка адекватна. Користується слуховим апаратом.
 • Особливості розвитку Рівень інтелекту в межах вікової норми, відмічається загальний недорозвиток мовлення ІІІ рівня, вади слуху, користується слуховим апаратом (двостороння сенсорна тугоухість)

ЗАВДАННЯ

 • Особливості розвитку Системний психічний недорозвиток у формі легкої розумової відсталості. Загальний недорозвиток мовлення II-III рівня. Словник обмежений. Відповідає на запитання однослівно. Читання поскладове. Навчуваність обмежена. Виконує практичні дії з допомогою і під контролем. Зосереджується короткотривало, працездатність знижена. . Доброзичливий, вразливий. У побуті орієнтований. Себе обслуговує.

ПЛАН РОБОТИ НАД ІПР

 • 1. Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину).

ПЛАН РОБОТИ НАД ІПР

 • 2. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини; визначення поточного рівня знань та вмінь різними спеціалістами, як основу для подальшої організації навчання.

КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ

 • вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому потрібна допомога;
 • освітні галузі, в яких учень потребує допомоги;
 • аспекти соціального/емоційного розвитку, в яких учень потребує допомоги;

ПРІОРИТЕТ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ

ПИТАННЯ, ЯКІ СЛІД РОЗГЛЯНУТИ

 • В яких сферах розвитку необхідно надати допомогу?
 • Скільки часу на тиждень триватимуть заняття з фахівцями або додаткові заняття?
 • Які зміни у розкладі мають відбутися?
 • Які заходи будуть запропоновані для встановлення співпраці з іншими учнями?
 • В яких заходах, крім навчальних, дитина братиме участь?

ПИТАННЯ, ЯКІ СЛІД РОЗГЛЯНУТИ

 • Чи потрібен дитині супровід для навчання в школі?
 • Які адаптації середовища, технічного забезпечення необхідно здійснити?
 • Яких фахівців необхідно залучити?
 • Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для покращення процесу навчання?
 • Який теперішній рівень досягнень дитини?
 • З удосконалення/розвитку яких навичок необхідно розпочати?

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МАЮТЬ ОТРИМАТИ БАТЬКИ

 • чому дитина потребує розроблення індивідуалізованої програми розвитку;
 • хто надаватиме освітні та спеціальні послуги;
 • тривалість послуг;
 • методи та періодичність оцінювання;
 • періодичність перегляду ІПР та надання інформації про хід його виконання.

ПЛАН РОБОТИ НАД ІПР

 • Визначення цілей та завдань.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

 • Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки тощо і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає.
 • Завдання – необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ

 • Критерії SMART
 • S- конкретність (чіткість формулювання)
 • M- вимірюваність (оцінка прогресу)
 • A- досяжність (реалістичність)
 • R- актуальність (значиме для дитини)
 • T- визначеність у часі (за який час)

ДАВАЙТЕ ПРОАНАЛІЗУЄМО

 • Довгострокова мета: розвиток інтелектуальних функцій, емоційно-вольової сфери, пізнавального інтересу
 • Завдання:
 • Розвиток навичок самостійної роботи
 • Розвиток дрібної моторики

ПРІОРИТЕТ У ВИБОРІ ЦІЛЕЙ

 • 1) безпека (коли завдає шкоду собі або іншим);
 • 2) соціальний розвиток;
 • 3) комунікативні навички;
 • 4) поведінка;
 • 5) навички самостійності;
 • 6) навчальні навички

Індивідуальна навчальна програма

 • Індивідуальна навчальна програма
 • Навчальний предмет: Українська мова.
 • Тема: Звуки і букви. Склад. Наголос.
 • Довгострокова ціль: Вчити розрізняти звуки і букви української мови, удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу, розвивати вміння висловлюватися на основі власних спостережень.
 • Короткострокові завдання
 • 01.09-05.09.
 • Формувати вміння самостійно виділяти зі слів звуки їх змінювати, додавати; вилучати один із звуків.
 • Удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів.
 • Удосконалення каліграфічних навичок письма.
 • Зразок робіт 05.09.2015 – СП
 • Спостереження 02.09.2015 – СП

Індивідуальна навчальна програма

 • Індивідуальна навчальна програма
 •  
 • Навчальний предмет: Математика.
 • Тема: Повторення вивченого в 1 класі. Таблиці додавання і віднімання чисел.
 • Довгострокова ціль: Вправляти у складанні виразів, розв’язуванні задач; формувати вміння додавати і віднімання з переходом через розряд; розвивати математичне мовлення.
 • Короткострокові завдання
 • Методи оцінювання
 • Дата і прогрес
 • 01.09.-05.09.
 • Удосконалювати навички лічби в межах 100, запису та обчислення виразів.
 • Формувати вміння складати скорочений запис умови задачі за малюнком, розв’язувати прості задачі.
 • Вправлятися в правильному читанні арифметичних виразів, розуміти їх зміст.
 • Спостереження
 • Зразки робіт
 • 04.09.2015ПН

Індивідуальна навчальна програма

 • Індивідуальна навчальна програма
 •  Навчальний предмет: Літературне читання.
 • Тема: Мова і мовлення.
 • Довгострокова ціль: Удосконалювати навички читання вголос. Збагачувати словниковий запас. Розрізняти усне і писемне мовлення. Розвивати зв’язне мовлення.
 • Короткострокові завдання
 • Методи оцінювання
 • Дата і прогрес
 • 01.09.– 04.09.
 • Читати вголос цілими словами.
 • Співвідносити прочитане слово з малюнком.
 • Вивчити вірш напам’ять.
 • Вивчити п’ять нових слів за темою.
 • 04.09
 • Спостереження
 • Зразки робіт
 • 08.09.-11.09.
 • Слухати текст.
 • Давати відповіді на запитання вчителя за змістом прочитаного тексту.
 • Вивчити слова ввічливості та використовувати їх у повсякденному житті.

Довгострокова ціль: (півроку) (соціальний розвиток)

 • Довгострокова ціль: (півроку) (соціальний розвиток)
 • (Ім’я дитини) володітиме навичками суспільної поведінки, набуватиме соціального досвіду у взаємодії та комунікації з дитиною та дорослим. Коли хоче мати певну іграшку, з якою грається інша дитина, вона бере в руки хорошу іграшку і пропонує дитині, яка має привабливу іграшку, обмінятися іграшками. І робить вона це у 8-ми випадках з 10-ти.
 • Короткострокові завдання
 • Методи оцінювання
 • Дата і прогрес
 • Створювати ситуації, які вчитимуть (ім’я дитини) обмінюватися іграшками з іншими дітьми.
 • Відпрацьовувати ситуацію обміну іграшками у малій групі (2-3 дитини), при цьому дорослий допомагає запропонувати іншій дитині здійснити такий обмін.
 • Рівні підтримки, які демонструють певну етапність у досягненні цілі:
 • повна підтримка (фізична, вербальна та візуальна), часткова підтримка, вербальна інструкція, самостійне виконання.
 • Спостереження
 • 28.09. – НП
 • Спостереження
 • 15.10. – НП

ПЛАН РОБОТИ НАД ІПР

 • 4. Реалізація Індивідуальної програми розвитку. Моніторинг ефективності, внесення коректив.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ЛУЦЕНКО ІННА,
 • НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ЛАБОРАТОРІЇ ПРОБЛЕМ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка