Розсіяний склерозСкачати 46,02 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір46,02 Kb.

Розсіяний склероз

 • хронічне, прогресуюче захворювання ЦНС, що проявляється розсіяною неврологічною симптоматикою внаслідок демієлінізуючого процесу і яке має в типових випадках ремітуючий перебіг

Розсіяний склероз

 • Хвороба, її основні симптоми були вперше описані Крювельє близько 150 років назад. Першим детальним описанням перебігу РС є описання життя внука Георга ІІІ, князя Августа де Есте. Автобіографія цього принца, який жив на півночі Італії в місті Ферара, містить відомості, які Шарко і інші вчені розцінили як типову картину РС.

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РС

 • В окрему нозологічну форму хвороба була виділена французьким неврологом Шарко, який першим через 30 років описав тріаду симптомів (ністагм, скандовану мову та інтенційний тремор) і встановив демієлінізуючий процес та утворення склеротичних бляшок в НС).

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 • Епідеміологія.
 • РС починається у віці від 20 до 40 років. Найчастіший вік початку хвороби від 21 до 25 років, а у жінок на 2-3 роки раніше. Почастішали випадки дебюту РС в дитячому віці та у віці після 45 років

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 • Жінки хворіють в 1,5-2 рази частіше, ніж чоловіки (це дозволило запідозрити роль гормональних факторів в патологічному процесі). Зараз у всьому світі нараховується близько 2 млн. хворих на РС.

Розсіяний склероз

 • РС відноситься до групи демієлінізуючих захворювань, основним патологічним проявом яких є руйнування мієліну. Мієлін – це білково-ліпідна мембрана нервової клітини (в ЦНС – олігодендроциту, в периферичній нервовій системі – шванівської клітини), яка огортає аксон.

функція мієліну

Основні причини росту розсіяного склерозу

 • Покращання якості діагностики після впровадження лабораторних (імунологічних) та електрофізіологічних (ВП, МРТ) досліджень
 • Прийняття уніфікованих діагностичних шкал
 • Збільшення можливостей симптоматичної та антибактеріальної терапії, що привело до збільшення % випадків з тривалим перебігом хвороби
 • Істинне зростання захворюваності на РС

Етіологія

 • Спадкові генетичні фактори
 • Зовнішні фактори
  • Інфекційні (коли збудник самостійно вражає тканину мозку або індукує розвиток аутоімунних реакцій).
  • Географічні (склад грунту, води, число сонячних днів в році, тощо).
  • Токсичні (екзогенні, ендогенні інтоксикації, екологічна ситуація).
  • Соціальні (умови побуту, гігієнічні умови, психоемоційні стреси).
  • Дієтичні (переважання в дієті м`ясних продуктів).
  • Інші зовнішні фактори (травми голови)

СПАДКОВІ ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ

 • В цілому для імуногенетичних досліджень використовується і сімейний і популяційний методи аналізу, методи оцінки алельного набору генів, що кодують будову білку, а також дослідження генетичних факторів, які беруть участь в розвитку експериментальних моделей демієлінізації

Основні гени, що можливо відповідають за схильність до РС

 • Основні гени
 • Локалізація
 • Ген головного комплексу гістосумісності (ГКГ)
 • 6 хромосома (НLA-система)
 • Гени Т-клітинного рецептора (a і b ланцюги)
 • 7 і 14 хромосома
 • Фактор некрозу пухлин (ФНП)
 • 6 хромосома
 • Ген основного булку мієліну (ОБМ)
 • 8 хромосома
 • Гени варіабельних та постійних ділянок ланцюгів імуноглобулінів
 • 14 хромосома
 • Ген комплементу
 • 6 хромосома
 • Ген транспортних білків
 • -//-
 • Ген рецептора інтерлейкіна (ІЛ)
 • 2 хромосома
 • Ген мієлін-олігодендроцитарного глікопротеїну (МОГ)
 • 6 хромосома

СПАДКОВІ ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ

 • Всі ці гени (мультигенність) обумовлюють своєрідність імунних реакцій кожної людини і грають вирішальну роль в запуску імунного процесу, універсального за своїм механізмом.

ПАТОГЕНЕЗ

 • Найбільше значення в патогенезі РС мають аутоімунні механізми, що ведуть до руйнування мієліну, хоча до цього часу невідомо, чи аутоімунні реакції є первинними, чи вторинними.
 • Основна теорія патогенезу - інфекційно-алергічна аутоімунна теорія.

ПАТОГЕНЕЗ

 • . Зовнішній інфекційний агент (вірус) втілюється в клітини олігодендроглії мієлінової оболонки, викликає дезінтеграцію мієліну, спотворює синтез нуклеїнових кислот. Нові білкові сполуки набувають властивостей А-генів, до яких виробляється А-тіла переважно проти основного білку мієліну

ПАТОГЕНЕЗ

 • Розвиваеться аутоімунна реакція, яка веде до руйнування мієліну, до запально-проліферативних процесів та формування склеротичних бляшок.
 • В крові циркулюють патологічні імунні комплекси, які містять А-тіла до основного білку мієліну, до ліпідів та інших білків.
 • Спотворюються всі види обміну, порушується гормональна активність.

Патогенез

 • інфекційно-алергічна аутоімунна теорія
 • фазність:
  • в перших стадіях - аутоалергія,
  • пізніше – стійкий імунодефіцит

Фактори аутоімунного процесу

 • Стан гематоенцефалічного бар`єру (ГЕБ)
 • Рівень антиген представлення в тканині і активність адгезії клітин до ендотелію судин
 • Активація Т-клітин
 • Недостатність контролюючих систем, тобто зрив механізмів контролю за імунними реакціями

Цитокіни

 • Інтерлейкіни
 • Інтерферони
 • прозапальні
 • протизапальні
 • прозапальні
 • протизапальні
 • ІЛ-1
 • ІЛ-2
 • ІЛ-3
 • ІЛ-6
 • ІЛ-4
 • ІЛ-10
 • простагландин Е2
 • -Інтерферон (імунний)
 • β інтерферон (фібробластний)
 • α інтерферон (лейкоцитарний)

ПАТОГЕНЕЗ

 • Прозапальні цитокіни підвищують рівень експресії молекул адгезії і ГКГ, активують Т- В-клітини, пригнічують активність супресорних механізмів і безпосередньо руйнують мієлін.

ПАТОГЕНЕЗ

 • основними винуватцями хронічного демієлінізуючого процесу є активаційні прозапальні цитокіни (в основному інтерлейкіни ФНП та ростовий трансформуючий бета і гама інтерферон).

ПАТОГЕНЕЗ

 • Клінічні та імунологічні прояви патологічного процесу при РС пов`язані між собою, причому імунологічні випереджають клінічні.
 • При РС порушений баланс між активаційними та супресорними цитокінами, що проявляється в першу чергу в аутоімунних реакціях на антигени мієліну.

ПАТОГЕНЕЗ

 • Таким чином, згідно загальноприйнятої на сьогоднішній день аутоімунній теорії розвитку РС несприятливе поєднання
 • 1) генетичних факторів,
 • 2) зовнішніх інфекційний факторів,
 • неповноцінності імунорегуляції

Стадійність імунологічних реакцій

 • В стадії загострення
 • зростає кількість протеолітичних ферментів,
 • посилюються процеси ПОЛ,
 • пригнічуються клітинні фактори імунітету,
 • гіперстимулюються гуморальні фактори імунітету,
 • виникає гіперпродукція аутоантитіл,
 • зростає проникливість ГЕБ
 • зростає рівень протимозкових цитотоксичних А-тіл.

Стадійність імунологічних реакцій

 • В стадії ремісії:
 • знижується інтенсивність ПОЛ,
 • активуються Т-супресори,
 • знижується утворення аутоантитіл,
 • нормалізується функція ГЕБ,
 • знижується рівень протимозкових цитотоксичних антитіл

Патогенез місцевого процесу в ЦНС

 • периаксіальний неврит з демієлінізацією
 • очищення від продуктів розпаду мієліну фагоцитами глії
 • фаза репарації і склерозу вогнища

АНАТОМІЯ МОЗОЧКА

 • attachment:/5/attachment5.jpeg
 • attachment:/5/attachment5.jpeg

Дебют хвороби

 • відчуття парестезій у вигляді поколювання, затерпання в руці чи нозі, які протягом 3-4 днів поширюються, тривають 1-2 тижні, а потім поступово зникають
 • рухові порушення – слабкість в ногах (частіше у віці 25-40 років)
 • ретробульбарний неврит
 • ураження окорухових нервів - косоокість та диплопія
 • поява розладів функції тазових органів (затримка сечопуску, імперативні поклики)
 • гострий вестибулярний синдром
 • мозочкові розлади – атаксія, дискоординація

ПРОБА РОМБЕРГА

Типові клінічні прояви

 • Рухові розлади у вигляді пірамідного синдрому із слабкістю та спастичністю в 89-97 %
 • Атаксія – мозочкова, сенситивна, вестибулярна 62-74 %
 • Чутливі порушення:
  • а) болі пароксизмальні по типу невралгії, хронічні дизестезії;
  • б) сенситивна атаксія 72-74 %.
 • Стовбурові симптоми – вестибулярні, дизартрія, ураження ЧМН (VІІ, V) 47-58 %
 • Зорові та окорухові розлади (ретробульбарний неврит, міжядерна офтальмоплегія) 42-52 %
 • Вегетативні розлади (тазові та сексуальні порушення) 46-60 %
 • Неспецифічні симптоми – когнітивні, порушення пам`яті, уваги, мислення - 62 %
 • Пароксизмальні симптоми (симптом Лермітта, епінапади)

ПЯТКОВО_КОЛІННА ПРОБА НА КООРДИНАЦІЮ

П’ятково-колінна проба

ПРОБА НА ДИСМЕТРІЮ РУХІВ

ВИДИ АТАКСІЙ

ВИДИ АТАКСІЙ

Клінічні прояви РС

СИМПТОМ БАБІНСЬКОГО

СИМПТОМ БЕХТЕРЕВА

Клінічні форми

 • Церебральна:
  • коркова (епінапади, психічні розлади),
  • очна (зорова),
  • стовбурова,
  • мозочкова
 • Спинальна:
  • шийна,
  • грудна,
  • люмбосакральна,
  • псевдотабетична
 • Церебрально-спинальна

Перебіг

 • Гострий
 • Підгострий
 • Хронічний:
  • ремітуючий,
  • ремітуюче-прогресуючий,
  • прогресуюче-ремітуючий,
  • прогресуючий (злоякісний)

Періоди хвороби

 • Період загострення
 • Період ремісії
  • повної,
  • часткової
 • Стаціонарний період

Ступені важкості РС

 • дефект ходи виявляється лише після фізичного навантаження, або не виявляється зовсям
 • ходить самостійно (без сторонньої допомоги), але відчуває втому на відстані 2-3 км
 • ходить самостійно (без сторонньої допомоги, хода спастична або спастико-атактична). Відчуває втому на відстані 200-300 м
 • хода зі сторонньою допомогою, характеристика ходи та ж.
 • не ходить або втратив зір

Шкала Functional Systems (G.F.Kurtzke)

 • Симптом
 • Класифікація ступеня порушення функції
 • Ураження пірамідних шляхів
 • 1 - патологічні пірамідні рефлекси без зниження сили
 • 2 - незначне зниження сили
 • 3 - легкий чи помірний гемі- чи парапарез, виражений монопарез
 • 4 - виражений гемі- чи парапарез, помірний тетрапарез
 • 5 - пара-, геміплегія
 • 6 – тетраплегія
 • Порушення координації
 • 1 - неврологічні симптоми без порушення функції
 • 2 - незначна атаксія
 • 3 - помірна атаксія тулуба і кінцівок
 • 4 - виражена атаксія у всіх кінцівках
 • 5 - неможливість довільних рухів через виражену атаксію

Шкала Functional Systems (G.F.Kurtzke)

 • Симптом
 • Класифікація ступеня порушення функції
 • Порушення ЧМН
 • 1 - симптоми без порушення функції
 • 2 - помірно-виражений ністагм
 • 3 - виражений ністагм, інші симптоми ураження ЧМН
 • 4 - виражена дизартрія та інші виражені порушення
 • 5 - неможливість ковтати і розмовляти
 • Порушення чутливості
 • 1 - зниження вібраційної чутливості і батіанестезія однієї – двох кінцівок
 • 2 - деяка гіпестезія поверхневих видів чутливості на одній – двох кінцівках
 • 3 - помірна гіпестезія поверхневих видів чутливості на трьох – чотирьох кінцівках
 • 4 - значна гіпестезія поверхневих видів чутливості на одній – двох кінцівках та батіанестезія на двох кінцівках і більше
 • 5 - анестезія однієї чи двох кінцівок
 • 6 - анестезія всіх видів чутливості нижче голови

Шкала Functional Systems (G.F.Kurtzke)

 • Симптом
 • Класифікація ступеня порушення функції
 • Порушення функції тазових органів
 • 1 - незначно виражені імперативні поклики, затримки
 • 2 - помірно виражені імперативні поклики, затримки
 • 3 - часті епізоди нетримання сечі
 • 4 - необхідність в постійній катетеризації
 • 5 - повне нетримання сечі
 • 6 - повне нетримання сечі і калу
 • Ураження зорового нерва
 • 1 - скотома, гострота зору вища 0.6
 • 2 - гірше око зі скотомою, гострота зору 0.6 - 0.4
 • 3 - гірше око з великою скотомою, гострота зору 0.4 – 0.2
 • 4 - гірше око з значним звуженням полів зору, гострота зору 0.2-0.1
 • 5 - гірше око з гостротою зору 0.1
 • 6 - розділ 5 плюс гострота зору кращого ока 0.4 і менше

Шкала Functional Systems (G.F.Kurtzke)

 • Симптом
 • Класифікація ступеня порушення функції
 • Зміни інтелекту
 • 1 - зниження пам’яті (не впливає на працездатність)
 • 2 - незначне зниження інтелекту
 • 3 - помірне зниження інтелекту
 • 4 - помітне зниження інтелекту
 • 5 – деменція

Розширена шкала ступеня інвалідизації

 • EDSS
 • FS
 • 1
 • 2
 • 3
 • Мікросимптоматика
 • 1.0 – нема порушень
 • одна з шкал FS = 1
 • 1.5 – нема порушень
 • більше чим одна з шкал FS = 1
 • Невелика слабкість, слабо виражені порушення ходи, сенсорні або окорухові порушення
 • 2.0 – амбулаторний хворий
 • одна шкала FS = 2, по іншим 0 або 1
 • 2.5 – амбулаторний хворий
 • дві шкали FS = 2, по інших 0 чи 1
 • Помірно виражена слабкість чи монопарез, атаксія чи їх комбінація, хворий амбулаторний
 • 3.0 – помірні порушення
 • одна шкала FS = 3 чи по 3-4 шкалам FS = 2
 • 3.5 – помірні порушення, залишається амбулаторним
 • одна FS = 3 та одна – дві FS = 2, чи дві шкали FS = 3, чи п’ять FS = 2

Розширена шкала ступеня інвалідизації

 • Відносно виражена слабкість, до 12 год. може знаходитись у вертикальному положенні, себе обслуговує, залишається амбулаторним
 • 4.0 – сам себе обслуговує, може пройти без допомоги і відпочинку 500 м
 • одна FS = 4, решта 0 чи 1
 • 4.5. – необхідна мінімальна допомога, працює повний день, пройде без відпочинку 300 м
 • Не може працювати повний день, самостійно йде на недалекі відстані
 • 5 – може пройти без допомоги і відпочинку 200 м, працює неповний день
 • одна FS = 5, решта 0 чи 1
 • 5.5. – пройде без відпочинку 100 м, працює неповний день
 • Хода лише при підтримці
 • 6.0 – непостійна чи однобічна підтримка, працює неповний день
 • по декількох шкалах FS = 3
 • 6.5 – постійна підтримка при ході з 2-х сторін на 20 м
 • по декількох шкалах FS = 3 і більше

Розширена шкала ступеня інвалідизації

 • Активність в межах крісла-коляски
 • 7.0 – не може пройти 5 м з допомогою, тільки в колясці
 • по декількох шкалах FS = 4, чи тільки по першій шкалі 5 і більше
 • 7.5. – не може пройти 5 м з допомогою, тільки в колясці, в колясці неповний день
 • Обмежений ліжком чи кріслом, обслуговує себе за допомогою рук
 • 8 – обмежений ліжком, обслуговує себе за допомогою рук
 • FS = 4 по деяким шкалам
 • 8.5 – важко себе обслуговувати
 • Повністю прикутий до ліжка
 • 9.0 – можливі спілкування і їжа
 • по більшості шкал
 • FS = 4 чи більше
 • 9.5 – не може говорити, їсти, ковтати

ДІАГНОСТИКА

 • За шкалою Позера (1983) для достовірного РС необхідна наявність не менше 2 вогнищ та 2 загострень або 2 загострення одного клінічного вогнища і одного параклінічно виявленого вогнища

ДІАГНОСТИКА

 • Для діагностики з допомогою МРТ застосовують критерії Фазекас та Paty.
 • Згідно критеріям Фазекас для РС типова наявність не менше 3 вогнищ, 2 з який повинні бути розташовані перивентрикулярно, 1 – субтенторіально (в стовбурі чи в мозочку) з діаметром не менше 6 мм. Чутливість цих критеріїв – 88 %.

ДІАГНОСТИКА

 • Згідно критеріям Paty для РС типова наявність 4 вогнищ на МРТ-грамі, 1 з них повинне бути розміщеним перивентрикулярно. Чутливість цих критеріїв - 94 %,

ЗМІНИ НА МРТ

ЗМІНИ НА МРТ

НЕВРИТ ЗОРОВОГО НЕРВА

Стандарт ДІАГНОСТИКИ

 • Таким чином, “золотим стандартом” діагностики РС в даний час є:
 • дані анамнезу.
 • клінічна оцінка хвороби.
 • результати МРТ.
 • дослідження ліквору і крові

Патогенетичне лікування

 • Імунотерапія
 • Глюкокортикоїди і АКТГ
 • Цитостатики та імуномодулятори, антиметаболіти та інші неспецифічні імуносупресори
 • Цитокіни і антицитокінові агенти (інтерферони)
 • Антигеноспецифічна імунотерапія (кополімери)

І. Глюкокортикоїди і АКТГ

 • преднізолон 1-1,5 мг/кг ваги 10-14 днів з поступовим зниженням дози протягом 2 місяців.
 • метилпреднізолон (метіпред) 500-1000 мг в день 3-5 днів в/в на 500 мл фізрозчину з наступною терапією преднізолоном в дозі 0,5-1 мг/кг ваги 3-7 днів з наступним зниженням дози протягом 2-3 тижнів.
 • В таблетках (медрол, метіпред, урбазон) 80 мг через добу 5 днів з поступовим зниженням дози
 • Дексаметазон в/в або в/м по схемі 8 мг на день – 7 днів, 4 мг – 4 дні, 2 мг – 3 дні
 • Сінактен-депо (синтетичний АКТГ) по 1 мл в/м 3 дні підряд, потім по 1 мл через день ще 10-12 днів (тобто всього 12-15 ін`єкцій) або по 1 мл 7-10 днів

ІІ. Цитостатики та імуномодулятори

 • Імуномодулятори:
 • Т-активін по 100 мкг п/ш щодня ввечері 5 днів підряд, потім по 1-3 ін`єкції кожні 10 днів.
 • Тімалін по 10 мг в/м 2 рази в день 5 днів, а потім кожних 10 днів по 2 ін`єкції.
 • мієлопід,
 • левамізол

ІІІ. Інтерферони

 • Бетаферон (фірми Шерінг, Німеччина). Вводиться по 8 МО через день п/ш.
 • Ребіф – рекомбінантний людський інтерферон бета (фірма “Serono”). Вводять по 6 і по 12 млн. МО через день п/ш 3 рази на тиждень.
 • Інтерферон бета 1а (Avonex) .
 • Індуктори вироблення інтерферонів:
  • проперміл,
  • аміксин,
  • циклоферон,
  • продигіозан

ІV. Антигеноспецифічна імунотерапія

 • Кополімери :
  • копаксон фірми “Teva”, Ізраїль. Застосовується в дозі 20 мг в день протягом 6-24 місяців п/ш
 • Імуноглобуліни 2мг/кг ваги

Базова терапія

 • вітаміни групи В
 • десенсибілізуючі засоби
 • амінокислоти (глутамінова, метіонін)
 • ноотропи
 • АТФ, кокарбоксилаза
 • Біостимулятори
 • Ентеро-, гемосорбцію
 • Антиагреганти (трентал, курантіл)
 • Антиоксиданти (вітамін Е, пармідин)
 • Ангіопротектори
 • Інгібітори протеолітичних ферментів (емоксипін)
 • Стимулятори регенерації (даларгін 1 мг 2 рази в день в/м 10 днів)

Симптоматичне лікування РС

 • Тазові порушення:
  • прозерін, галантамін зменшують гіперрефлексію детрузора
  • α- адреноблокатори (празозин) зменшують диссинергію дії сфінктера і детрузора)
 • Спастичність
  • Міорелаксанти (баклофен 5 мг 3 рази; мідокалм 50 мг; скутаміл С; елатин 10 мг; мелектін по 20 мг; сірдалуд (агоніст a рецепторів) 1-2 мг 3 рази в день, потім по 4 мг 3 рази в день.)
  • Дандролен

Симптоматичне лікування РС

 • Тремор
  • β- адреноблокатори (анаприлін, пропранолол)
  • барбітурати (фенобарбітал).
  • клоназепам,
  • карбамазепам,
  • ізоніазід.
  • препарати L-dopa: наком, мадопар
 • При гіперкінетичній формі:
  • адреноблокатори (анаприлін, пропранолол, тразікор, обзідан)
  • антидепресанти (амітриптилін)

Симптоматичне лікування РС

 • Психопатологічні симптоми (депресія, насильний плач, сміх, емоційна лабільність)
  • амітриптилін по 20-75 мг в день (побічна дія – затримка сечопуску)
  • Флюоксетин – препарат з нового покоління антидепресантів – гальмують зворотнє захоплення серотоніну
 • Астенічний синдром
  • Психостимулятори (пемолін, метилфенідат), допамінергічні препарати: амантадин, селегелін.
 • Пароксизмальні симптоми
  • карбамазепін, фінлепсин (м`язові спазми), дифенін

ГОСТРИЙ РОЗСІЯНИЙ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ (ГРЕМ)

 • інфекційно-алергічне захворювання, яке характеризується гострим розвитком дисемінованого ураження головного та спинного мозку з меншим втягненням в процес периферичних нервів

Клінічні форми ГРЕМ

 • енцефаломієлополірадикулоневрит
 • поліоенцефаломієліт
 • оптикоенцефаломієліт і оптикомієліт
 • дисемінований мієліт

енцефаломієлополірадикулоневрит

 • Енцефаломієлополірадикулоневрит – найбільш розповсюджена форма, яка характеризується ураженням всіх відділів нервової системи.

Поліоенцефаломієліт

 • Поліоенцефаломієліт – різновидність енцефаломієліту з ураженням ядер черепних нервів мозкового стовбура і сірої речовини спинного мозку.

оптикомієліт

 • Оптикоенцефаломієліт і оптикомієліт – подібні захворювання, при яких неврит зорового нерва поєднується зі симптомами ураження головного і спинного мозку

Дисемінований мієліт

 • Дисемінований мієліт – коли уражається спинний мозок на різних рівнях.
 • Описаний прогресуючий енцефаломієліт і так званий міалгічний енцефаломієліт, для якого поряд із загально-мозковими і вогнищевими симптомами, характерний виражений м`язовий больовий синдром.

Типи чутливих порушень при енцефаломіеліті

Лікування ГРЕМ

 • кортикостероїди – преднізолон, метилпреднізолон
 • анаболічні гормони – неробол, ретаболіл
 • препарати К+
 • препарати Са++
 • десенсибілізуючі засоби
 • дегідратуючі засоби
 • Дякую за увагу !


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка