Розвиток ключових компетенцій засобами методичної роботи вСкачати 37,33 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір37,33 Kb.
 • Розвиток ключових
 • компетенцій
 • засобами методичної роботи в
 • міжатестаційний період
 • Діагностика утруднень в роботі педагога
 • Мотивація
 • Співбесіда
 • Відвідування уроків
 • Спостереження
 • Залучення до участі в семінарах, педрадах, конкурсах
 • Перевірка документів
 • Дослідження ефективності
 • Курсова підготовка
 • Корекція
 • Моніторинг
 • Підготовка науково-методичних матеріалів, інструментарію
 • Створення умов для самореалізації вчителя
 • Самоосвітня діяльність учителя
 • Національна доктрина розвитку освіти в Україні
 • Нормативно прав
 • ова база
 • Реальні програми
 • Закон України

Структура методичної роботи на 2010-2011 н.р.

 • Директор
 • УЧИТЕЛЬ
 • Творчі звіти вчителів,
 • які атестуються
 • Робота з учителями,
 • які потребують допомоги
 • Робота з творчими
 • вчителями
 • Стажування і наставництво
 • Індивідуальні та
 • групові консультації
 • Індивідуальні
 • Вчителів початкових класів
 • Групові
 • Методичні об'єднання
 • Вчителів природничого
 • циклу
 • Вчителів
 • суспільно-гуманітарного
 • циклу
 • Творча група “Є ідея!”
 • Педрада
 • Заступник директора з ВР
 • Форми методичної роботи
 • Заступник директора
 • З НВР
 • Педагогічний семінар
 • Колективні
 • Педагогічні читання
 • Методичні декади
 • Тижні педагогічні
 • майстерності
 • Науково-практична
 • конференція
 • Районні семінари
 • Створення авторських
 • програм

Робота педагогічного колективу Любимівської ЗОШ над реалізацією методичної проблеми

 • Інформаційне забезпечення
 • за допомогою преси, телебачення
 • Вивчення і
 • впровадження ППД
 • Атестація педпрацівників
 • Курсова перепідготовка
 • Адміністративний контроль
 • Взаємоконтроль
 • Самоконтроль
 • Вивчення нормативних документів
 • Підсумок діяльності
 • за навчальний рік
 • Діагностика професійної
 • майстерності вчителів
 • Координація роботи ШМО
 • Робочий план школи
 • Перспективне планування
 • ШМО
 • Педради
 • Наради
 • Вивчення і впровадження
 • проблеми
 • Науково-практична
 • конференція
 • Педагогічні читання
 • Педагогічний семінар
 • Реалізація програми
 • “Обдарованість ”
 • Школа сприяння здоров’ю
 • Робота над проблемою через:
 • варіативне навчання;
 • нові педагогічні технології;
 • - розвивальне навчання
 • продуктивне навчання
 • Забезпечення мобільності вчителя
 • та учня шляхом формування
 • інформаційних та
 • комунікативних компетенцій
 • Інформаційні зведення
 • з періодичної преси, методичних
 • видань
 • Як допомогти дитині стати творчою
 • Самодіагностика
 • Самоініціативні форми
 • Мотивація
 • Організовані форми
 • Планування роботи із самовдосконалення
 • Робочий план
 • Самоаналіз
 • Реалізація завдань із самовдосконалення
 • Програма
 • Семінари
 • Курси підвищення кваліфікації.
 • Участь у роботі педрад, педконференцій.
 • ШМО
 • Педчитання
 • Індивідуальна робота з адміністрацією
 • Робота з літературними джерелами.
 • Написання рефератів, підготовка виступів на семінари, засідання ШМО
 • Вивчення досвіду роботи педагогів.
 • Самоспостереження
 • Спостереження за дітьми
 • Власні науково-методичні пошуки.
 • Самокорекція
 • Самоконтроль

Діяльність психологічної служби в період атестації

 • Психологічна діагностика
 • Використані психодіагностичні методики і тести:
 • Методика «Спілкування вчителя з учнями» — комунікативні уміння вчителя очима дітей.
 • Методика «Стиль педагогічного керівництва» — фактори педагогічного керівництва очима педагога.
 • Анкета «Учитель — учень» — оцінювання професійної діяльності педагога очима учнів.
 • Методика «Викладач очима учнів» — діагностика особистості й професійної майстерності викладача.
 • Методика «Взаємини у системі «вчитель — учень» — рівень компетентності вчителя як фахівця очима учня; ступінь симпатії учня до вчителя; взаємодія вчителя й учня.
 • Методика «Два будинки» (для початкової школи) — діагностика сфери спілкування з учителем.
 • Методика «Наш класний керівник» — виявлення факторів стилю педагогічного керівництва; уміння встановлювати взаємини співпраці, взаєморозуміння; здатність до емоційного співпережи­вання виявам чуйності, особистому неформально­му спілкуванню з учнями; характер методів впливу (гуманний, демократичний, авторитарний).
 • Методика «Педагогічні ситуації».
 • 2. Психологічна просвіта
 • 3. Проведення психологічних тренінгів, ділових ігор, семінарів
 • Семінар-тренінг «Особливості роботи з учнями з різними типами темпераменту та нервової системи. Семінар «Як запобігти професійному вигоранню педагогів»
 • Семінар-тренінг «Розвиток творчих здібностей педагога».
 • Семінар-тренінг «Секрети ефективної педагогіки»
 • Заходи з підготовки й проведення атестації педагогічних працівників Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2010/2011 навчальному році
 • Переглянути перспективний план атестації вчителів, внести необхідні зміни.
 • Внести питання атестації вчителів у план методичної роботи.
 • Оформити куточок «Атестація в школі».
 • Переглянути книги наказів, підготувати матеріал про результативність роботи педагога, який атестується, за 5 років.
 • У ході огляду кабінетів особливу увагу звернути на особистий вклад кожного вчителя у створення навчальної бази кабінету.
 • Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються.
 • Ознайомити колектив з творчими лабораторіями педагогів, які атестуються, заслухавши звіти кожного.
 • Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки, провести контрольні зрізи знань учнів з метою об’єктивної оцінки роботи педагога
 • Перевірити шкільну документацію: плани, журнали тощо.
 • Список педагогів Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які атестуються у 2010/2011 навчальному році
 • № з/п
 • Прізвище, ім’я по батькові
 • Посада
 • Результати попередньої атестації, рік
 • Спеціальність за дипломом
 • Педагогічний стаж
 • Термін курсової перепідготовки, № посвідчення
 • Претендує на
 • 1.
 • Громакова Любов Іванівна
 • Учитель української мови та літератури
 • Підтверджує кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»
 • Учитель української мови та літератури
 • 47
 • 2006
 • Спеціаліст вищої категорії
 • 2.
 • Куліш Валентина Володимирівна
 • Учитель початкових класів
 • Підтверджує кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»
 • Учитель початкових класів
 • 24
 • 2010
 • Спеціаліст
 • 3.
 • Васильєва Світлана Станіславівна
 • Учитель початкових класів
 • Підтверджує кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»
 • Учитель початкових класів
 • 24
 • 2010
 • Спеціаліст

Атестаційна картка

 • Прізвище, ім'я по батькові: Громакова Любов Іванівна
 • 1. Посада: учитель української мови і літератури
 • 2. Освіта, спеціальність: вища, учитель української мови та літератури
 • 3. Дата і результати попередньої атестації: 2007р., підтверджує категорію “спеціаліст вищої категорії”, звання “Старший учитель”
 • 4. Курсова перепідготовка (термін): 13 листопада-6 грудня 2006р.
 • 5. Тема узагальненого досвіду роботи: інноваційні технології навчання
 • 6. Визначальна методична риса роботи: завжди у пошуках нових методичних технологій
 • 7. Участь у методичній роботі у міжатестаційний період ; ШМО, виступи на педрадах, робота у творчій групі, участь у районних семінарах, нарадах при директору.
 • 8. Участь у конкурсах: районний конкурс “Збережемо пам’ять у серцях”, Всеукраїнські конкурси – “Маленький українець”, “Податки очима дітей”, “Об'єднаймося ж, брати мої”
 • 9. Наставництво: наставник у вчителя Кошур Тетяни Миколаївни
 • 10. Позаурочні заходи: вечори, диспути, конкурс “Кращий читач”
 • 11. Місця в олімпіадах (конкурсах) районних, обласних: 2 місце у ІІ етапі, 4 – у ІІІ етапі
 • 12. Результативність навчальної роботи в міжатестаційний період:
 • Роки
 • % достатнього і високого рівнів з української мови
 • % достатнього і високого рівнів з української літератури
 • 2007-2008
 • 54
 • 59
 • 2008-2009
 • 55
 • 53
 • 2009-2010
 • 60
 • 62

Засідання ШМО «Вплив атестації на самовдосконалення та саморозвиток учителя» Форма проведення: звіт-презентація 21 березня

 • 1
 • Обговорення відкритих уроків Громакової Л.І.
 • Виставка з досвіду роботи.
 • Громакова Л.І.
 • лютий -березень
 • 2
 • Творчий звіт учителя, який атестується у 2010-2011 н.р.
 • Громакова Л.І.
 • 21.03.2011
 • 3
 • Аналіз роботи учителя української мови та літератури Громакової Л.І.
 • Онишкевич Т.О.
 • березень

Засідання ШМО Майстерність вчителя – запорука успіху навчання учнів Форма роботи: методичний фестиваль

 • Майстер-клас «Формування самоосвітньої компетентності учнів».
 • Поради психолога як подолати тривожність у дітей.
 • Творчий звіт вчителів, що атестуються.
 • Про підготовку до державної підсумкової атестації у 4 класі.
 • Відповідальні: члени ШМО
 • Завдання
 • Підготуватися до дискусії «Активізація уяви з використанням інтерактивної пошукової діяльності».
 • ТВОРЧА ГРУПА “Є ІДЕЯ!” Керівник групи Ткаченко Віктор Григорович
 • Той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто може.
 • Мета. Формування й розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості .
 • Форми проведення заходів у міжатестаційний період
 • Декада педагогічної майстерності
 • “Вплив атестації на вдосконалення сучасного уроку”
 • Педагогічні розсипи
 • “Знахідки педмайстерності”
 • Урок – творчий звіт
 • Панорама творчих уроків
 • Виставка “Методична майстерність”
 • Педрада
 • “Вплив атестації на самовдосконалення, саморозвиток особистості ”
 • Виставка
 • “Творча лабораторія успіху”
 • Ділова гра “Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація ”

Вміння, виконуючи складну задачу представити себе і показати свою індивідуальність ефектно та органічно. Важливо вміти передавати це своє відчуття іншим, наділяючи їх енергією і креативом, приємними враженнями, бажанням рухатися назустріч, зберігаючи структурованість часу, простору і предмету.

 • Вміння, виконуючи складну задачу представити себе і показати свою індивідуальність ефектно та органічно. Важливо вміти передавати це своє відчуття іншим, наділяючи їх енергією і креативом, приємними враженнями, бажанням рухатися назустріч, зберігаючи структурованість часу, простору і предмету.

Моделювання педагогічних ситуацій, метод “Незакінченні речення”

 • Моделювання педагогічних ситуацій, метод “Незакінченні речення”

Ознайомлення колективу з творчим доробком методичного об'єднання в галузі методичного проектування.

 • Ознайомлення колективу з творчим доробком методичного об'єднання в галузі методичного проектування.
 • інтерактивного навчання
 • розвивального
 • навчання
 • особистісно-зорієнтованого
 • навчання
 • проектного
 • навчання
 • продуктивного
 • навчання
 • здоров’язберігаюче
 • навчання
 • Силютіна
 • Ірина Федорівна
 • “Азбука розумової праці” (8-11 класи)
 • Коваль Євдокія Володимирівна
 • “Цікава математика” (2-3 класи)
 • Тимошенко Любов Петрівна
 • “Вивчення історії і культури рідного краю” (5-8 класи)
 • "Здорова дитина - майбутнє України"
 • Програма
 • Етапи
 • Дата
 • Заплановані заходи
 • Результат
 • І етап
 • 2010-2011н.р.
 • Розробка програми «Здорова дитина – майбутнє України». Розробка моделі здоров’язберігаючих уроків, позакласних заходів. Залучення учнів школи до активної діяльності з дослідження проблем, що впливають на стан здоров’я.
 • 2010-2011н.р.
 • Створення авторських програм з формування культури здоров’я й профілактики шкідливих звичок.
 • ІІ етап
 • 2011-2012н.р.
 • 2011-2012н.р.
 • Моніторинг ефективності застосування програми «Здорова дитина – майбутнє України». Звіт про оцінку реалізації проекту Школа сприяння здоров’ю.

сприятливі умови навчання дитини (відсутність стресових ситуацій, адекватних вимог, методик навчання та виховання);

 • сприятливі умови навчання дитини (відсутність стресових ситуацій, адекватних вимог, методик навчання та виховання);
 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);
 • повноцінний та раціональний організований руховий режим;
 • виховання в учнів позитивної мотивації до здорового способу життя.
 • Програма створює безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, а саме:

Система “Школи сприяння здоров’ю”

 • згуртований єдиною метою колектив учителів, співробітників, медика, психолога, дітей, батьків;
 • концепція та програма розвитку закладу як Школи сприяння здоров’ю;
 • моделювання навчально-виховного процесу як системи виховання в учнів культури здоров’я;
 • здійснення інноваційної діяльності – впровадження здоров’язберігаючих технологій;
 • ефективна методична робота.

Модель здоров’язберігаючого уроку

 • фізкультпаузи і фізкультхвилинки;
 • релаксаційні паузи;
 • використання фіточаїв;
 • використання «сольових мішечків»;
 • оздоровча пауза на великій перерві;
 • виконання правил з ТБ;
 • створення сприятливого психологічного клімату бесіди з питань збереження та зміцнення здоров’я.

Спільна робота школи та сім’ї по формуванню вмінь і навичок здорового способу життя

 • Діагностування стану здоров'я дітей на початку навчального року. Ознайомлення батьків з його результатами.
 • Повідомлення батьків про стан здоров'я їхніх дітей шляхом співбесід та анкетування.
 • Розробка разом з батьками та за допомогою лікарів. психолога і вчителя фізичної культури індивідуальних або сімейних оздоровчих програм.
 • Контроль за виконанням індивідуальних оздоровчих програм з боку або спільне виконання завдання «Тобі і твоїм батькам».
 • Заняття фізичними вправами на уроках фізичної культури та в шкільних спортивних секціях. Фізкультхвилинки на уроках. Виконання фізичних вправ за індивідуальними програмами, оздоровчих фізкультхвилинок та домашніх завдань з фізкультури в дома під контролем батьків.
 • Розучування статичних йогівських вправ на заняттях у школі. Закріплення вмінь та навичок вдома з батьками.
 • Спостережливість учителя за динамікою змін у здоров'ї дитини. Ведення "Щоденника здоров'я" батьками у 1 класі і самими учнями у 2 і 3 класах щомісячно.
 • Корекція стану психічного, духовного і соціального здоров'я учнів під час колективної та індивідуальної діяльності в школі. Дотримання єдиних вимог до формування здорового способу життя з батьками.
 • Підведення підсумків роботи на "Святі здоров'я" наприкінці року за участю батьків.
 • Спільний аналіз змін у фізичному, психічному, духовному і соціальному здоров'ї. Підбір вчителем і батьками засобів та методів подальшої роботи з формування здорового способу життя.

План роботи педагогічного клубу для батьків "Родинна просвіта".

 • Секція 1-4 класів
 • Заняття І (жовтень)
 • Врахування індивідуальних особливостей розвитку дитини у вихованні. Співпраця батьків і педагогів (бесіда). Бирська М.М, Васильєва С.С.
 • Обмін досвідом з питань родинного виховання.
 • Заняття ІІ (січень)
 • Круглий стіл на тему "Роль батьківського і педагогічного колективу у формуванні культури та здорового способу життя дитини". Куліш В.В.
 • Заняття III (квітень)
 • Бесіда на тему "Умови успішного виховання в сім'ї: єдність вимог дорослих до дітей". Коваль Є.В.
 • Оздоровлення дітей під час літніх канікул в сім'ї. Обмін досвідом.

Секція 5-8 класів

 • Секція 5-8 класів
 • Заняття І (жовтень)
 • Лекція на тему "Здоровий спосіб життя: подолання звичок для забезпечення гармонійного розвитку дитини". Громакова Л.І., Ткаченко В.Г
 • Обмін досвідом з питань формування здорового способу життя.
 • Заняття ІІ (січень)
 • Бесіда на тему "Проблеми "перехідного віку. Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку". Тимошенко Л.П.
 • Заняття III (квітень)
 • Збори-лекція на тему "Статеве виховання підлітків". Зустріч з медиками, працівниками соціальних служб. Коцур З.В.
 • Обговорення організації дозвілля дітей в літній період.
 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка