Розвиток регіональних транспортних системСкачати 24,13 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір24,13 Kb.
 • д.т.н., професор Приходько Сергій Іванович
 • (Український державний університет залізничного транспорту)
 • РОЗВИТОК
 • РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
 • НА БАЗІ ФОРМУВАННЯ
 • ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ (ТЛК)

Досвіт розвинутих країн Європи (Франція, Німеччина, Італія та ін.) довів, що використання логістичних систем дозволяє зменшити:

 • Досвіт розвинутих країн Європи (Франція, Німеччина, Італія та ін.) довів, що використання логістичних систем дозволяє зменшити:
 • загальні логістичні витрати до 35%,
 • транспортні витрати до 20%,
 • витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи і збереження матеріального потоку до 20-30%,
 • прискорити швидкость обігу матеріальних ресурсів на 20-40%.
 • Ефективним інструментом в цьому процесі є розвиток на основі кластерної моделі.
 • Кластер
 • це територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, наукових установ, інституцій ринкової інфраструктури та органів влади з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції й сприяння економічному розвитку регіону.

Стратегічне положення Харківської області як транскордонного регіону, де розподіляються потоки Європа-Азія, Північ – Південь, високий рівень розвитку промислово-індустріального комплексу, розвинена мережа транспортних комунікацій, виділяє її як регіон дуже перспективний для формування транспортно-логістичного кластеру по обслуговуванню внутрішніх та міжнародних транзитних транспортних потоків.

Мета Стратегії (керівник робочої групи – проф. Альошинський Є.С. (УкрДУЗТ)) формування ТЛК Харківського регіону для підвищення внутрішньої та міжнародної конкурентоздатності його членів за рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, використання ефектів синергії, наукових досліджень та інновації, освіти, навчання і заходів політики підтримки.

 • При визначенні схеми ТЛК Харківської області повинні бути враховані аспекти:
 • 1. ТЛК Харківської області в рамках єдиного транспортного комплексу країни має позиціонуватися як комплекс міжнародного рівня Сходу України з повним спектром логістичних послуг на основі транзитних та регіональних потоків.
 • 2. Створення ТЛК Харківської області спрямоване на комплексний розвиток його інфраструктури, що включає:
 • реконструкцію та модернізацію існуючих об'єктів залізничної, автомобільної та авіаційної інфраструктури;
 • оптимізацію розміщення пунктів митного оформлення і митних складів;
 • будівництво великих розподільних центрів для створення сучасної системи зберігання та дистрибуції товарів;
 • удосконалення системи транспортних перевезень та логістичних схем обслуговування замовників.

Українським державним університетом залізничного транспорту та іншими фахівцями і науковцями регіону розроблено алгоритм створення ТЛК (об’єкт інтелектуальної власності)

 • 1. Інноваційний етап
 • Конструкцій-ний період
 • Створення регіональної бізнес-моделі кластера
 • Розробка Програми формування та розвитку транспортно-логістичного кластеру в регіоні
 • Поглиблені маркетингові дослідження транспортного і торгового ринків в регіоні, аналіз виробничого експортно-імпортного потенціалу регіону.
 • Моделювання існуючого цільового ринку і формування існуючої моделі торговельної і транспортної мережі.
 • Створення оптимальної моделі торговельної транспортної мережі доставки товарів по принципу доставки товарів «від дверей до дверей».
 • Формування оптимізаційних рішень в виробництві, торгівлі та розподілі товарів в регіоні серед учасників кластерної моделі.
 • 2. Інвестиційний етап
 • Комерціалі-заційний період
 • Комерціалізація і виведення створюваної кластерної моделі на ринок
 • Розробка Концепції комерціалізації.
 • Будівництво термінальних комплексів
 • Доставка вантажів маршрутними поїздами по принципу «від дверей до дверей»
 • 3. Інтеграційний етап
 • Інтеграційний період
 • Формування нових ринків на основі створюваної кластерної моделі доставки товарів «від дверей до дверей»
 • Експлуатація транспортної торгово-логістичної мережі України.
 • Інтеграція в Програми країн СНД та країн ЄврАзЕС

Фінансування робіт по реалізації Стратегії пропонується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інвестицій

Потенційні учасники ТЛК Харківської області

Мотивацією учасників кластеру є підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності продукції та послуг через максимізацію прибутку та мінімізацію витрат всіх видів ресурсів кожного учасника процесу руху транспортних потоків.

 • Основна мотивація участі підприємств та організацій:
 • створення єдиного для ТЛК інституту логістичних посередників і операторів (організаторів системи товароруху), що дозволить скоротити операційні витрати окремих компаній на утримання власного штату логістів та диспетчерів;
 • доступ до інформації, яку буде надавати новостворений при ТЛК єдиний інформаційно-диспечерський центр щодо:
 • - потенційних клієнтів;
 • - доступу до засобів транспорту інших учасників ТЛК;
 • - доступу до логістичних терміналів, складів та інших елементів транспортної інфраструктури;
 • - доступ до ремонтної бази учасників ТЛК;
 • загальне керівництво єдиним інформаційно-диспечерським центром;
 • можливість збільшення «клієнтської бази» за рахунок надання більш якісних послуг (підвищення доступності та функціональності);
 • цільової підготовки необхідних робітничих професій та інших кадрів для учасників ТЛК;
 • можливість залучення нових вантажопотоків регіону від вантажовласників, які не входять до ТЛК, за рахунок оптимізації розподілу вантажопотоків усередині ТЛК і послідовного зниження навантаження на транспортні комунікації Харківської області.
 • (об’єкт інтелектуальної власності)

Мотивація місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування: - розвиток супутніх виробництв та послуг бізнесу для обслуговування потреб основних виробників конкурентоспроможної продукції; - створення нових робочих місць; - підвищення інвестиційної привабливості регіону; - залучення зовнішніх та внутрішніх інвесторів у - перспективні виробництва; - збільшення надходжень до бюджету за рахунок підвищення ділової активності в регіоні; - забезпечення сприятливих умов функціонування ринки логістичних послуг Харківської області; - інтеграція промисловості та транспорту регіону у європейські та азійські економічні системи.

  • Додаткова мотивація для всіх учасників ТЛК
  • стає гарантована ім державна підтримка та регулювання, забезпечення умов найбільшого сприяння учасникам Харківського ТЛК на основі:
 • пільгової системи ліцензування;
 • пільгового кредитування та інвестицій;
 • спрощення процедур митного оформлення;
 • виділення земельних ділянок під будівництво терміналів та інших об'єктів логістичної інфраструктури.
 • (об’єкт інтелектуальної власності)

Ядром створюваного кластеру стала Південна залізниця, як наймогутніший перевізник регіону, який здатен не лише формувати та розвивати ефективну транспортно-логістичної систему області, а й об'єднати в собі всю регіональну діяльність з виробництва, формування, розподілу та оптимізації транспортних потоків.

 • 37 % вантажної роботи
 • Більше 50 % вантажообігу
 • Учасники
 • ТЛК
 • Ринкова
 • інфраструктура
 • Держава
 • Ядро

Прийняті документи державного та регіональних рівнів на прикладі Харківської області являють собою нормативно-правову основу для диверсифікації ринку перевезень

 • 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1186 про «Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку».
 • 2. Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області. - Харків: Харківська обласна державна адміністрація. Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, 2012.
 • 3. Концепція створення кластерів в Україні від 29.08.2008 р. [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=12116.
 • 4. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки» від 28 липня 2003 р. № 1174 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1174-2003-%D0%BF.
 • 5. Концепція національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ved.odessa/gov/ua/Main/aspx?sect=Page&IDPage=23566&id=1150.
 • 6.  Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua/documents/2922/104.pdf.
 • 7.  Державна програма розвитку внутрішнього виробництва № 1130 від 12.09.2011 [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України. Київ. - Режим доступу: http://ukrlegprom.org.ua/ua/derjavna_programa_rozvitku_vnutrishnogo_virobnictva.html.
 • 8. Рішення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації від 24.11.2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/6636/510.pdf.
 • 9. Закон Верховної Ради України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 • 10. Закон Верховної Ради України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 № 3528-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.

Диверсифікацію роботи транспорту доцільно здійснювати в три етапи: 1) визначення потенційних учасників ТЛК та формування асоціативних груп; 2) об’єднання асоціативних груп в акціонерні товариства; 3) організація холдингових компаній.

Очікувані результати створення ТЛК

 • економіка та виробництво
 • залучення приватних інвестицій та коштів технічної допомоги;
 • збільшення відрахувань до державного бюджету;
 • збільшення обсягів перевезень, у тому числі транзитних;
 • збільшення обсягів товарообороту;
 • налагодження міжрегіональних та транскордонних зв’язків за рахунок оптимізації переміщення торгівельних та транспортних потоків як в регіонах України, так і за їх межами;
 • створення необхідної транспортної, торгівельної та сервісної інфраструктури та за рахунок цього розвиток виробництв у регіоні;
     • удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;
     • зменшення транспортної складової частини у вартості товарів і послуг;
     • скорочення часу проведення митних та інших установлених законодавством контрольних процедур митного оформлення під час перетину митного кордону;
     • підвищення рівня експлуатаційної безпеки транспортних засобів та збереження транспортної інфраструктури;
     • оптимізація переміщення торгових та транспортних потоків як в межах регіону, так і за його межами.
     • політика
     • - укріплення та поглиблення міждержавних відносин;
 • екологія
 • підвищення рівня екологічної безпеки та збереження природних ресурсів: зниження рівня шкідливих викидів транспортних засобів, а також зниження шкідливого впливу факторів шуму, вібрації, загазованості на навколишнє середовище.
 • Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, 61050, Україна
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка