«Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра як умова розвитку креативної особистості»Скачати 15,46 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір15,46 Kb.

« Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра як умова розвитку креативної особистості»


Щодня поспішаємо зранку до школи

 Щоб двері найменшим в світ знань відчинить,

 Щоб творчості іскру

і віру у себе

 У кожному серці зуміть запалить .

Головне завдання :формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання

Креативність

Сreative (англ.)

Creation (лат.)

Творчий

Створення

Креативність -творчий потенціал особистості, здатний реалізуватись у творчому процесі та сформувати на цій основі гармонійну, всебічно розвинуту особистість.

Креативна особистість – особистість, яка прагне до творчої діяльності в усіх сферах життя, має широкі потреби та інтереси, здатна до творчого нестандартного мислення, вміє ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Креативна освіта –

організація навчання, виховання і розвитку творчої активності, яка прагне отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності та самостійного створення нового.

Креативне навчанняце процес постійної співпраці вчителя та учня.

Креативне навчання має характерну рису: навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач.Креативне навчання навчання творчості творча діяльність

Творчістьце завжди творення, тобто побудова нового та оригінального, нестандартне бачення в звичайному нових можливостей його функціонування або включення його як частини в нову систему

У творчій діяльності не допустимі такі фактори:

-копіювання;

-діяльність за шаблоном,

готовим взірцем,

правилом,

алгоритмом;

-наслідування.

Потреби у творчості :

Психолого

педагогічні

умови

зв

саморозвитокпоєднання індивідуальної та колективної форм

інформативність

віра в сили і можливості дитини.

Принципи організації навчання

хороша пам’ть

інтелектуальні

нетрадиційне мислення

гнучкість розуму

здатність вирішувати та ставити проблеми

самостійність наполегливість

допитливістьТворчі

здібності

Учень


Учитель

Учень


Учень

Учитель


Учень

Засоби розвитку творчих здібностеей

діалог


діалог

діалог


Критерії здібностей учнів

застосування нових підходів до розв’язання навчальних проблем

комплексне і варіантне використання в на­вчальній практичній діяльності всієї сукупно­сті теоретичних знань і практичних навичок

бачення нової проблеми у зовні знайомій ситуації, знаходження варіативних шляхів її розв’язання

застосування науково-доказового вибору дій у конкретній навчальній ситуації

проведення систематичного самоаналізу вла­сної діяльності дослідницької роботи з твор­чого узагальнення власного досвіду,

прояв гнучкості під час обирання оптимально­го рішення у нестандартних ситуаціях

Середовище,

що її оточує

умови, в яких формується дитина

Чинники розвитку творчої особистості

Характер її навчальної діяльностіОрганізація творчої діяльності

зміст навчального матеріалу

система творчих завдань

організація навчально-пізнавальної діяльності

Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра через:

запровадження в будь-який вид діяльності елементу творчості

виховування вольових

рис характеру

підтримку позитивних емоцій

організацію спостереження

розвиток потреби у творчості

стимулювання творчої

уяви

Активізація творчостігуртки

конкурси

змагання

олімпіади

Алгоритм створення ситуації успіху

- Створення ситуації успіху

- Позбавлення страху

- Авансування успішного результату

- Прихований результат дитини

- Високе оцінювання деталей

- Мотивація

- Мотивація активності

- Персональна винятковість
  • технологія навчально-виховного процесу як моделю­вання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети.

технологія створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності

технологія використання на уроці навчальних і на­вчально-творчих завдань

технологія формування продуктивної пізнавальної атмосфери

Інноваційні дидактико-методичні засоби моделювання навчально-виховного процесу
  • Технології сприяння формуванню творчої особистості

технологія проектування

інсайт (осяяння)

процес вирішення проблеми

Етапи творчості

підготовчий етап (створення проблемної ситуації, по­становка проблеми, її аналіз)
  • упорядкування інтуїтивно отриманих результатів.

Методи стимулювання творчості

- метод евристичної загадки

персоніфікація

упредметнення

протиставлення

- метод комбінованих запитань

- метод фокальних об’єктів

-метод ліквідації безвихідних ситуацій

-метод «Техніка сили розуму»

Основний принцип роботи вчителів початкової школи

принцип використання сучасних досягнень вікової психології, інноваційних технологій навчання для успішного розвитку пізнавальних, інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей школярів початкової школи за умови збереження та підвищення резервів їх фізичного, психічного та соціокультурного здоров’я

Люби дитину! 

Вір у дитину! 

Знай дитину! 

Поважай дитину! 

Розумій дитину! 

Заповіді

для вчителяРозвиток пізнавальних інтересів

Нестандартні методики

Парна, групова форми роботи

“Очікування”

“Мікрофон”

Театральна педагогіка

“Мозковий штурм”

Творчі ігри та вправи

- запалити в дитячому серці вогник допитливості;

- збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

- розвивати різні види пам'яті;

- розвивати уяву і фантазію;

- розвивати увагу, спостережливість;

- формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;

- пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

- розвивати творче мислення;

- навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;- виховувати національну самосвідомість, духовність.

Завдання вчителя кожного уроку:

Розвиток творчого потенціалу

Успішна людина

Висновок:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка