«Самоосвіта вчителя – якість викладання– рівень знань, умінь та навичок учнів»Скачати 25,44 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір25,44 Kb.

«Самоосвіта вчителя – якість викладання– рівень знань, умінь та навичок учнів».

 • Заступник з НВР
 • Красненьківської ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Бондаренко Л.Є.

Кожен день, в який ви не поповнили своєї

 • Кожен день, в який ви не поповнили своєї
 • освіти хоча б маленьким ,але новим
 • для вас
 • шматком знання ... вважайте безплідно
 • і незворотно для себе загиблим.
 • К. С. Станіславський .

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

 • Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

Основна мета самоосвіти

 • досягнення бажаного рівня професійної компетентності шляхом оновлення та удосконалення наявних у фахівця знань, умінь і навичок.

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту») «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина розвитку освіти)

З чого потрібно починати ?

 • Перш за все, вчитель має визначитися зі своїми інтересами. Саме вони повинні стати фундаментом його розвитку. Звичайно, можна змусити людину робити те, що йому не подобатися, але в самоосвіті це буде мов крапля води, що подає у розпеченій пустелі на пісок - вона встигне випаруватися, навіть не досягнувши мети. Інтерес - це те, що задасть тонус всієї самоосвітньої діяльності.
 • Зрозумівши свої інтереси в даний період часу, вчитель має визначитися з напрямками своєї роботи у поточному році. Ці напрями залежатимуть від навантаження, від того, чи є класне керівництво, гурток, факультатив і т. п.
 • Після цього бажано вивести для себе проблему, яку потрібно опрацювати.

Основні компоненти самоосвітньої діяльності:

 • Стартовий інтелектуальний потенціал;
 • Уміння розумової діяльності;
 • Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності;
 • Навички самостійного оволодіння знаннями;
 • Мотиви формування самоосвіти

План 1

 • Загальні відомості про вчителя.
 • Проблема учителя. Проблема школи.
 • Навантаження та розклад занять на поточний учбовий рік.
 • Напрямки роботи учителя.
 • Науково-методичний розвиток учителя.
 • Розробки учителя для учбової діяльності.
 • Розробки учителя конспектів уроків чи проектів.
 • Розробки учителя для позаурочної діяльності.
 • Робота з учнями на поточний рік.
 • Відвідування уроків та заходів інших вчителів на поточний рік.
 • Відвідування моїх уроків та заходів іншими вчителями на поточний рік.
 • Творчий звіт за поточний рік.

План 2

 • Моє кредо
 • Моя методична карта
 • Моя діагностика
 • Методична проблема, над якою я працюю
 • Виховна тема, над якою я працюю
 • Індивідуальний творчий план
 • Мій відкритий урок
 • Самоаналіз уроку
 • Відкритий виховний захід
 • Самоаналіз проведеного заходу
 • Словник пед.термінів
 • Вивчення передового педагогічного досвіду

Фактори ,які впливають на розвиток педагога

 • Фактори, що заважають:
 • 1. Власна інерція.
 • 2. Розчарування внаслідок колишніх невдач.
 • 3. Відсутність підтримки в цьому питанні з боку адміністрації.
 • 4. Негативне ставлення оточую­чих.
 • 5. Відсутність системи в цьому питанні в методичному об'єднанні.
 • 6. Стан здоров'я.
 • 7. Нестача часу.
 • 8. Обмежені ресурси.
 • 9. Відсутність об'єктивної інформації.
 • 10. Утрата зацікавленості до педагогічної діяльності.
 • 11. Відсутність спеціалістів, досвід яких можна використати у власній педагогічній діяльності.

Фактори,які впливають на розвиток педагога

 • Стимулюючі фактори:
 • 1. Налагоджена система методичної роботи в навчальному закладі.
 • 2. Наявність спеціалістів (курсів), в яких можна отримати не­обхідні консультації.
 • 3. Приклад, вплив колег.
 • 4. Підтримка та увага до цього питання з боку адміністрації.
 • 5. Зацікавленість педагогічною діяльністю.
 • 6. Особистий приклад адміністрації навчального закладу.
 • 7. Можливість здобути визнання в колективі.
 • 8. Новизна діяльності. Умови праці, можливість творчості.
 • 9. Можливість отримання матеріального заохочення.
 • 10. Потреба в самовдосконаленні.
 • 11. Атмосфера співпраці й підтримки, яка склалася в колективі.

Науково-методичні форми:

 • методичний посібник;
 • навчальний посібник;
 • стаття до фахового видання;
 • науково-методична розробка;
 • методичний чи діагностичний кейс;
 • створення термінологічного словника;
 • творчий звіт тощо.

Принципи самоосвіти

 • 1. Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності).
 • 2. Принцип діяльності (практична спрямованість роботи).
 • 3. Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).
 • 4. Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей).
 • 5. Принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально організовувати свою діяльність
 • Н.В. Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само-»:
 • -самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
 • - самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
 • -самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, у суспільстві,
 • усвідомити свої інтереси;
 • -самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні
 • своїм можливостям форми самоосвіти,
 • планувати, організовувати робоче місце та діяльність;
 • -самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей;
 • -самокритичність – вміння критично оцінювати переваги
 • та недоліки власної роботи;
 • -самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
 • саморозвиток – результат самоосвіти

Мотиви формування самоосвіти :

 • -прагнення до постійного самовдосконалення;
 • - прагнення до самореалізації та самоствердження особистості;
 • -прагнення до самовираження;
 • -професійне зростання;
 • - розширення кругозору;
 • - наявність пізнавальної зацікавленості;
 • -підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей;
 • -створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег;
 • - підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;
 • - підвищення особистого рейтингу на різних рівнях підпорядкування.

Основні етапи мотивації професійного самовдосконалення фахівців:

 • - мотивація самопізнання;
 • - мотивація планування самовдосконалення;
 • - мотивація реалізації програми самовдосконалення й самоконтролю.

Методико-педагогічні заходи щодо стимулювання самоосвіти педагогів:

 • 1група. Мета - стимулювання наукового напряму самоосвіти:
 • - теоретичні семінари;
 • - педагогічні читання;
 • - психолого-педагогічні семінари;
 • -презентації педагогічних новинок;
 • - проблемні семінари

2 група. Мета - стимулювання практичного напряму самоосвіти:

 • - інструктивно-методичні наради;
 • -консультації;
 • - уроки-тренінги;
 • - навчальні семінари;
 • - семінари – тренінги;
 • - вирішення проблемних педагогічних і дидактичних завдань;
 • - співбесіди з педагогами

3 група. Мета - стимулювання творчої діяльності:

 • - ділова гра;
 • - узагальнення педагогічного досвіду;
 • -творча майстерня;
 • - конкурси професійної майстерності;
 • - круглий стіл;
 • - випуск методичного бюлетеня,
 • - методичні тижні,
 • - рольові ігри.

4 група. Мета - оприлюднення індивідуальних напрацювань:

Напрями самоосвітньої діяльності :

 • Професійний (предмет викладання)
 • Психолого-педагогічний (орієнтоване на учнів та батьків)
 • Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості та ін)
 • Методичний (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання)
 • Інтелектуальний (орієнтовано на поповнення загальноосвітніх знань)
 • Інформаційно-комп'ютерні технології (ознайомлення і придбання навичок роботи з новими технологіями)
 • Духовний (мистецтво театральне, образотворче, вокальне, танцювальне, фотографування, відеозйомка)
 • Охорона здоров'я і спорт (розвиток фізичної форми).

Етапи самоосвіти:

 • діагностичний:
 • діагностика труднощів у роботі педагога;
 • розробка концептуальних основ;
 • участь у семінарах;
 • організаційний:
 • створення матеріальних умов;
 • підготовка науково – методичних матеріалів;
 • мотивації;
 • практичний:
 • послідовне вирішення всіх завдань;
 • моніторинг;
 • корекція;
 • узагальнювальний:
 • аналіз результатів;
 • розробка прогнозу.

Планування повинно здійснюватись з дотриманням таких вимог:

 • Планування повинно здійснюватись з дотриманням таких вимог:
 • • план має визначати перспективу творчого росту педагога, підвищення його компетентності;
 • • необхідною умовою реальності плану є його погодження із актуальними завданнями навчання і виховання учнів;
 • • змістовну частину плану повинні складати конкретні потреби і інтереси педагога, за його бажанням тут можуть відбиватися питання його участі у розробці науково - методичної теми, проблеми;
 • • план має довільну форму, адміністрацією школи не затверджується, але при необхідності аналізується і уточнюється.

Здійснюючи реалізацію індивідуального плану, вирішується питання самоосвіти у двох формах:

 • - індивідуальної – робота з різними джерелами інформації, її пошук в Інтернеті, відвідування бібліотек, методичних кабінетів;
 • - колективної – проходження курсів підвищення кваліфікації при ОІППО, участь в районних та обласних семінарах; робота в творчих групах; підготовка дітей до районних і обласних олімпіад ; міжнародних предметних конкурсів «Соняшник», «Кенгуру», «Колосок», «Грінвіч» та інш. дає підживлення для організації самоосвіти вчителя.

Результат самоосвіти може мати такі форми представлення :

 • Традиційні форми:
 • Доповідь, виступ на семінарі, виступ на педагогічні раді, виступ на засіданні методичного об’єднання;
 • дидактичний матеріал;
 • розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;
 • комплект дидактичного матеріалу з предмета;
 • збірники практичних, контрольних робіт;
 • розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів;
 • розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів;
 • база даних питань і задач з предмета тощо.

Інноваційні форми:

 • проект;
 • розробка електронних уроків, посібників тощо;
 • розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках;
 • створення особистої методичної чи предметної web-сторінки;
 • створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо.

Отже, самоосвіта вчителя здійснюється при наявності таких ознак:

 • самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок;
 • самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів;
 • самоосвіта повинна сприти оволодінню педагогом застосування професійних знань у його практичній діяльності.

висновок

 • І завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – усесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка