Семінар Наступність у навчанніСкачати 25,05 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір25,05 Kb.

Семінар


Наступність у навчанні

учнів 5 класів

(Адаптація п’ятикласників у середній ланці школи)

Учасники:

 • Учителі початкової школи
 • Учителі-предметники 5-х класів
 • Класні керівники 5-х класів
 • Бібліотекар
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Адміністрація

Мета семінару:

 • Вивчення ускладнень наввчання п’ятикласників;
 • Виявлення причин, що викликають ускладнення в учнів та вчителів;
 • Розробка навчально-виховних та управлінських заходів з усунення причин ускладнень.

ХІД СЕМІНАРУ:

 • Постановка мети;
 • Виступи учасників з матеріалами спостережень: класоводи початкових класів, психолог, соціальний педагог, адміністрація;
 • Формулювання проблеми;
 • Обговорення шляхів рішення проблем;
 • Рішення семінару.

Основний об’єкт уваги – учень .

 • Основний об’єкт уваги – учень .
 • Основная мета – піклування про здоров’я й розвиток особистості

Складові готовності до навчання в середній школі:

 • сформованість основних компонентів навчальної діяльності, успішне засвоєння програмного матеріалу;
 • новоутворення молодшого шкільного віку:
  • довільність - здатність свідомо керувати своїми діями і психічними процесами (увагою, пам'яттю, мисленням, почуттями);
  • рефлексія - процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів;
  • мислення у поняттях (у відповідних віку формах);
  • здатність до саморегуляції;
 • якісно інший тип взаємин (більш «дорослий») з учителями та однокласниками;
 • провідна діяльність (початкова ланка - навчальна діяльність, середня ланка - міжособистісні відносини).

Особливості навчання у 5-х класах:

Перехід учнів з початкової до школи другого ступеня або проблема наступності у навчанні.

Педагогічний аспект:

 •    учні у 5-му класі знижують показники успішності у навчанні;
 • учні працюють зі значно ширшим колом учителів, предметів, технологій і вимог;
 • Психологічний аспект:

 •   відбувається процес зміни провідної діяльності;
 •   формується нова соціальна позиція.

Стадії адаптації

 • 1 стадія
 • У нових умовах посилюється тривога, активізується симпатичний відділ нервової системи, що призводить до бурхливої ​​реакції і напруги всіх систем організму.

  Виникає «фізіологічна буря».

Стадії адаптації

 • 2 стадія. Нестійка адаптація
 • Активність симпатичної нервової системи призводить до активізації коркового шару надниркових залоз.
 • Гормони, які виробляють наднирники, посилюють усі обмінні процеси, у результаті організм може краще пристосуватися до стресів.
 • Настає період нестійкої адаптації, однак, організм дитини платить велику ціну за підвищений рівень обміну речовин і роботу в авральному режимі.
 • Результати можуть бути різними: зниження тривожності або посилення проблем.
 • Якщо системи дитини адаптувалися, то починається процес росту результатів, якщо не впорався з напругою, то настає спад в усіх системах, падає інтерес, мотивація, самооцінка, емоційний стан погіршується.

Стадії адаптації

3 стадія. Соціально-психологічна адаптація

Через 2 місяці адаптація повинна стати стійкою, стихає тривога, приходить задоволення відносинами, учень відчуває себе захищеним, справляється з навчальним матеріалом, результати нормалізуються.

Проблеми адаптації (симптоми): сильна тривога, плаксивість, головний біль, зниження апетиту.

Емоційні проблеми: дратівливість, образливість, тривога, страх не встигнути, зробити щось не так, перезбудження, гіперактивність, біганина, порушення дисципліни, грубість, агресивність.

Гіперактивні діти:

 • Роботу з гіперактивною дитиною будувати індивідуально , при цьому основну увагу приділяти на слабку організацію діяльності .
 • По можливості ігнорувати неадекватні вчинки дитини з синдромом дефіциту уваги і заохочувати його хорошу поведінку .
 • Під час уроків обмежувати до мінімуму відволікаючі фактори . Цьому може сприяти , зокрема , оптимальний вибір місця за партою для гіперактивної дитини - в центрі класу навпроти дошки.
 • Надавати дитині можливість швидко звертатися за допомогою до вчителя у випадках утруднення.
 • Навчальні заняття будувати за чітко розпланованого , стереотипного розпорядку .
 • Навчити гіперактивного учня користуватися спеціальним щоденником або календарем .
 • Завдання, запропоновані на уроці , писати на дошці.
 • На певний відрізок часу давати тільки одне завдання.
 • Дозувати учневі виконання великого завдання , пропонувати його у вигляді послідовних частин і періодично контролювати хід роботи над кожною з частин , вносячи необхідні корективи.
 • Під час навчального дня передбачати можливості для рухової «розрядки» : заняття фізичною працею , спортивні вправи.

Повільні діти:

 • Робота з повільними дітьми вимагає великого терпіння , уваги , розуміння їх психологічних особливостей та проблем.
 • Вчителям і батькам необхідно знайти такі варіанти індивідуального підходу, які б допомогли працювати дитині в оптимальному для нього темпі .
 •  Наприклад, не поспішаючи закінчувати вдома роботу , яку не вдалося виконати в класі, знизити обсяг класних і (або) домашніх завдань, проводити контрольні  роботи і диктанти з групою таких дітей окремо, працювати на уроці з  карткам з індивідуальними завданнями і т. п.
 • Значна допомога повільному школяреві потрібно і з боку  батьків.
 • Тривале перенапруження, постійний неуспіх у навчальній діяльності нерідко призводять до появи невротичних розладів (підвищеної дратівливості, плаксивості, замкнутості, порушень сну, появи головних болів)

Демонстративні діти:

 • Демонстративність - особливість особистості, пов'язана з підвищеною потребою в увазі оточуючих. Діти, що володіють цією рисою, егоцентричні і прагнуть у своїй родині та школі викликати подив, захоплення, співчуття. Вони рано починають піклуватися про те враження, яке справляють.
 • Якщо демонстративний учень порушує дисципліну, важливо зняти або хоча б послабити підкріплення неприйнятних форм поведінки на уроці . А підкріпленням для нього служить будь-який прояв уваги дорослих. Завдання вчителя , причому дуже важке , - не помічати реплік , дурних жартів , окремих дрібних проступків , обходитися без нотацій і повчань .
 • Якщо чергову витівку не можна залишити безкарною , робити зауваження або карати потрібно якомога менш емоційно . Спокій вчителя знижує інтерес класу до цієї дитини, а він сам, переконуючись в тому, що його зусилля не приносять бажаного ефекту, починає відмовлятися від звичного способу дій .

Проблеми якості підготовки учнів:

 • Критичний рівень навичок самостійної роботи;
 • Відсутність росту техніки читання;
 • Відставання в опануванні загальнонавчальними вміннями і навичками;
 • Пасивність учнів;
 • Відсутність навичок самостійного виконання домашніх завдань.

Проблеми викладання:

 • Відсутність засобів зворотного зв`язку;
 • Ведуча роль фронтальної роботи;
 • Недостатнє знання особливостей учнів;
 • Безсистемність індивідуальної та диференційованої роботи;
 • Слабкий зв`язок з батьками;
 • Формальність відносин «учитель-учень».

Проблеми виховної роботи:

 • Формальне ведення щоденників;
 • Незадовільний зв'язок з батьками;
 • Формальні відносини «учитель - класний керівник»;
 • Формалізм у виборі форм виховної роботи;
 • Занижена оцінка батьками діяльності класних керівників.

Функції кожної ланки виховного та освітнього процесу на цьому етапі

Функції кожної ланки виховного та освітнього процесу на цьому етапі

Шкільні психологи:

 • консультативний супровід 5-х класів;
 • індивідуальний супровід учнів 5-х класів;
 • консультування учнів, класних керівників, вчителів-предметників, батьків;
 • психодіагностика;
 • проведення психолого-педагогічних консиліумів;
 • проведення психологічних уроків розвитку;
 • здійснення психологічної підтримки всім категоріям.

Класні керівники:

 • робота з батьками (рекомендації окремим батькам, просвітницька робота);
 • участь у психологічних програмах супроводу (адаптація, подолання труднощів у навчанні, профілактика агресивної поведінки та ін);
 • участь у консультативному супроводі спільно з психологом.

Учителі:

Учителі:

 • вивчення індивідуальних особливостей п'ятикласників;
 • врахування вікових особливостей у роботі;
 • підбір педагогічних технологій з урахуванням особливостей класу;
 • контакт з батьками учнів;
 • участь у класних нарадах, нарадах при директорові, психолого-педагогічних консиліумах, у консультативному супроводі учнів,   класів тощо;
 • коригування програм з урахуванням рівня готовності класу.

Керівники шкільного методичного об'єднання:

Керівники шкільного методичного об'єднання:

 • контроль за виконанням рекомендацій вчителями-предметниками;
 • відвідування уроків, взаємовідвідування, проведення засідань шкільного методичного об’єднання, контрольні зрізи знань.

Батьки:

Батьки:

 • відвідування батьківських зборів;
 • контакт з класним керівником;
 • контакт з вчителями-предметниками;
 • контакт з психологом;
 • батьківська підтримка дитини в сім'ї.
 • забезпечувати дитині спокійну, лагідну обстановку, чіткий режим дня;
 • основну увагу приділяти розвиткові навчальної діяльності дітей, їх умінню вчитися, набувати за допомогою дорослих і самостійно нові знання та навички.
 • Атмосфера підтримки, довіри, розуміння в сім'ї допоможе дитині ефективно вирішувати проблеми в школі, добиватися успіхів.

Адміністрація:

 • контроль за виконанням рішень малих педрад;
 • створення необхідних умов для виконання доробок семінару;
 • проведення необхідних заходів подальшого проміжного контролю.

Рекомендації учителям початкових класів з організації наступності у навчанні:

 • Збагачувати мову учнів , ускладнюючи її до 4 класу .
 • Постійно працювати над технікою читання учнів , розширювати їх лексичний запас, в тому числі за рахунок спеціальних термінів.
 • Працювати над швидкістю письма і каліграфією .
 • Застосовувати на уроках вправи, завдання для розвитку довільної уваги, механічної і оперативної пам'яті.
 • Розробити рекомендації батькам для тренування пам'яті та уваги дітей.
 • Підвищити вимогливість до формування у дітей міцних обчислювальних навичок, знання таблиці множення, компонентів всіх арифметичних дій і правил їх знаходження.

Привчати дітей виконувати роботу тільки у відведений для цього час.

 • Привчати дітей виконувати роботу тільки у відведений для цього час.
 • Викорінювати непомірну допомогу батьків у виконанні домашнього завдання.
 • Домагатися від учнів розгорнутих повних відповідей, чіткої грамотної мови.
 • Практикувати письмове опитування правил, пропонувати для запам'ятовування не тільки віршовані, а й прозові тексти.
 • Привчати учнів працювати з енциклопедіями, довідниками, словниками, науково-популярною та додатковою літературою.

Рекомендації учителям початкових класів з організації наступності у навчанні:

Орієнтовний перелік питань для обговорення на круглому столі.

 • Скільки клітин повинні складати поля і з якого боку в зошиті вони розташовані?
 • Що таке «хороший відповідь» біля дошки ? З місця ? Чи можна знижувати оцінку за поведінку або зовнішній вигляд під час відповіді ?
 • Що таке «хороший зошит», і які рекомендації необхідно дати учням , які хочуть підтримувати зошити в хорошому стані?
 • Протягом якого часу після хвороби учень має право на навчання без оцінок? Як організовується допомога з ліквідації прогалин ?
 • Чи можна давати домашнє завдання на перерві ? Затримувати після дзвінка?
 • Чи виправляють граматичні помилки в зошитах вчителі , які не ведуть уроки мови і літературу і чи знижують за це оцінку?
 • Де і яким чином записується число і вид роботи в зошиті ?
 • Чи важливо , скільки клітин ( рядків) пропущено між різними видами робіт?
 • Які самостійні дії ( не обумовлені учителем ) дозволені учневі на уроці? Чи може він вставати ? Звертатися до сусіда з робочих питань ?  

Усім

Усім

творчої наснаги!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка