Семінар-практикум директорів шкіл (ІІ семестр 2011-2012 н р.) Вільшаницька СЗШ І-ІІІ ст. 09. 02Скачати 29,39 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір29,39 Kb.

Семінар-практикум директорів шкіл (ІІ семестр 2011-2012 н.р.)

 • Вільшаницька СЗШ І-ІІІ ст. – 09.02
 • Хлопчицька СЗШ І-ІІІ ст. – 16.02
 • Верхівецька СЗШ І-ІІІ ст. – 23.02
 • Ваньовицька СЗШ І-ІІІ ст. 01.03
 • Підгайчиківська СЗШ І-ІІІ ст. – 15.03

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи. І.П. Жерносєк

 • Проблема семінару- практикуму:
 • «Педагогічна рада: у пошуках нових орієнтирів»
 • Мультимедійну презентацію
 • підготували:
 • Возна О.І.
 • Петрушка С.С.
 • Ковальчук О.Л.
 • Стасишин О.Т.
 • Пазюк С.З.
 • Голопич І.М.
 • Правильна підготовка до педради та успішне її проведення можливе за дотримання таких умов:
 •  
 • - знання й дотримання вимог нормативних документів, які реґламентують діяльність педради в школі;
 • - знання теоретичних основ, ролі і функцій педагогічної ради;
 • - знання кращого досвіду підготовки й проведення засідання педагогічної ради;
 • - уміння творчо використовувати теорію і практику з питання, яке обговорюється на педагогічній раді;
 • - дотримання демократичного стилю управління школою, залучення до підготовки й проведення педради широкого кола педагогів;
 • - уміння накопичувати й критично відбирати необхідну інформацію;
 • - дотримання професійної етики під час спілкування адміністратора з підлеглими;
 • - активна участь всього педагогічного колективу в організації й проведенні педагогічної ради;
 • - вміння спрогнозувати передбачуваний результат як крок до поліпшення навчально-виховного процесу школи.
 • Отже, ефективність організації педагогічної ради залежатиме головним чином від того, наскільки керівники школи правильно визначили процедуру проведення педради в залежності від поставленої мети.
 •  
 • Педагогічна рада та її функції

«Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

 • «Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»
 • (Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778);
 • ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )

Управлінські функції

 • Законодавчі, дорадчі, діагностичні, планово-прогностичні, експертно-контролюючі
 • Методичні функції
 • Інформаційні, узагальнюючо-аналітичні, розвивальні, навчальні, активізуючі

Виховні функції

 • Формування індивідуальності кожного педагога
 • Формування громадської думки
 • Формування свідомої дисципліни педагогічного колективу
 • Соціально-педагогічні функції
 • Комунікативний зв'язок з учнями, батьками, громадою
 • Соціальний захист дітей та вчителів
 • Виконання правових норм

Етапи підготовки до педагогічної ради

Етапи підготовки до педагогічної ради

 • Визначення актуальної проблеми
 • Проведення засідання методичної ради
 • Створення робочої групи по підготовці
 • до педагогічної ради
 • Видача наказу про підготовку до педради
 • Контроль за ходом підготовки до педради

Завдання робочої групи

 • Складання плану проведення педагогічної ради
 • Визначення форми проведення
 • Розподіл обов'язків між членами групи
 • Окреслення завдань для членів групи

Завдання групи інформатизаційного забезпечення

 • Складання каталогу джерел інформації
 • Добір літератури для самостійного опрацювання вчителями
 • Складання рекомендацій
 • Оформлення виставки літератури
 • Підготовка доповіді і співдоповідей

Завдання для аналітичної групи

 • Дослідження, обстеження, вивчення проблеми
 • Анкетування, діагностика
 • Відвідування уроків, виховних заходів
 • Підготовка і проведення контрольних робіт, зрізів знань
 • Узагальнення матеріалів обстеження
 • Аналіз і висвітлення результатів
 • Розробка проекту рішення

Наказ

 • 10.09.2011 року _________ №___
 • Про підготовку та проведення
 • педагогічної ради «Спадкоємність
 • у навчанні та вихованні учнів 4 і 5 класів»
 • Відповідно до річного плану роботи школи на 2011-2012 н.р. та з метою глибшого вивчення і розуміння процесів адаптації учнів 4 класу до умов навчально-виховного процесу в 5 класі
 • НАКАЗУЮ:
 • 1. Провести засідання педагогічної ради школи 30. 10. 2011 р.
 • 2. Створити ініціативну групу з підготовки до проведення педагогічної ради у складі:
 • _________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________
 • 3.Призначити відповідальним за підготовку до проведення засідання педагогічної ради заступника директора школи з навчально – виховної роботи _________ :
 • 4. Відповідальному за проведення педради __________ :
 • 4.1. До 12.09. 2011 року провести засідання ініціативної групи.
 • 4.2. До 13. 09. 2011 року сформувати робочі групи і організувати їх роботу.
 • 4.3. До 14.09.2011 року разом з методичною радою школи та ініціативною групою розробити план підготовки до педагогічної ради.
 • 4.5. До 25. 10. 2011 року підготувати проект доповіді та рішення.
 • 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 • Директор школи ___________
 • З наказом ознайомлені: _______________
 • _______________

План підготовки до педради

 • №з/п
 • Зміст роботи
 • Термін виконання
 • Виконавці
 • 1.
 • Відвідування уроків у 5 класі
 • 15.09.2011 р. –
 • 15.10.2011 р.
 • Дирекція,
 • вч. почат. кл.
 • 2.
 • Провести визначення рівня умінь та навичок учнів на початок 5 класу (діагностичні к/р)
 • До 25.09.2011 р.
 • Дирекція
 • 3.
 • 06.10.2011 р.
 • Дирекція,
 • кл. керівник
 • 4.
 • Провести анкетування батьків
 • 06.10.2011 р.
 • Практичний психолог
 • 5.
 • Перевірити ведення зошитів, щоденників
 • До 10.10.2011 р.
 • ЗДНВР
 • 6.
 • До 01.10.2011 р.
 • ЗДВР
 • 7.
 • Вивчити стан психофізіологічних особливостей учнів 5 класу
 • До 15.10.2011 р.
 • Практичний психолог
 • 8.
 • Підготувати рекомендації, пам′ятки для батьків,
 • учителів
 • До 01.10.2011 р.
 • ЗДНВР, психолог
 • 9.
 • Підготувати проект рішень педради
 • До 25.10.2011 р.
 • ЗДНВР

Види та форми педагогічних рад

Види педагогічних рад за ціллю:

 • науково-педагогічні;
 • психолого-педагогічні;
 • тематичні;
 • проблемні;
 • настановчі;
 • підсумкові ;
 • комбіновані.

Форми організації педагогічної ради

 • традиційна педагогічна рада:
 • доповідь з обговоренням,
 • нетрадиційна педагогічна рада:
 • ділова гра,
 • круглий стіл,
 • презентація,
 • творчий звіт,
 • методичний день,
 • педагогічний консиліум,
 • атестація,
 • семінар-практикум,
 • захист інновацій ,
 • диспут ,
 • доповідь із співдоповіддю;
 • дебати;
 • фестиваль;
 • тренінг;
 • аукціон;
 • колоквіум;
 • педагогічна сесія;
 • конференц-рада;
 • колективне мислення;
 • мозковий штурм;
 • колективна творча справа.

Завдання директора — знайти найбільш раціональну форму проведення педради відповідно до специфіки теми та умов роботи школи, НВК.

 • У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава.
 • Ретельність підготовки до неї не означає, що виступати повинні тільки ті, кого визначили. Це привело б до зниження наукової вагомості педради і нівелювання будь-якої дискусії та критики.
 • Це, перш за все,— рада! Зібрання однодумців!
 • Потрібно вислухати різні точки зору, всебічно висвітлити питання, означити та обговорити те, що турбує всіх вчителів.

Структура педагогічної ради

Вступна частина

 • Повідомити кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання.
 • Оголосити питання, які виносяться на засідання та затвердити їх відкритим голосуванням.
 • Затвердити регламент роботи педради та строго дотримуватись його.

Основна частина

 • Проінформувати про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.
 • Надати слово доповідачу, виступаючим.
 • Слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дисципліною, участю в роботі засідання.
 • При необхідності по ходу засідання педради вставити ділову репліку,направити виступаючого
 • в потрібному руслі.
 • Не допускати некоректних зауважень, не зажимати критику.

Заключна частина

 • Підвести підсумки після обговорення доповіді.
 • Зачитати проект рішення педради та після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням.
 • Оголосити про закінчення педради.
 • Надати можливість членам педради дати довідки, зробити зауваження по питанню ведення засідання.

Вимоги до підготовки рішень та оформлення протоколу. Контроль за виконанням рішень.

Виконання рішень педагогічної ради

 • Адміністрація навчального закладу повинна:
 • контролювати;
 • приймати адміністративне рішення;
 • накреслювати шляхи реалізації;
 • знімати рішення з контролю.

Контроль

 • Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю
 • (картки контролю і т.п.)
 • Назва документа
 • Відповідальний за виконання
 • Термін виконання
 • Форма виконання
 • Підпис виконавця
 • Хто контролює виконання
 • Відмітка про зняття з контролю

Рішення

 • Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, розпорядження, проведення нарад, творчих груп і т.п.
 • Наказ
 • _________________________________________________________________

Реалізація

 • Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощо
 • з/п
 • Зміст діяльності
 • Дата
 • Відповідальний
 • Примітка про виконання

Інформування

 • Зняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю

Рішення педагогічної ради

 • «Спадкоємність у навчанні та вихованні учнів 4 і 5 класів»
 • 1. Педагогічному колективу:
 • 1.1. Забезпечити ефективне функціонування особистісно орієнтованої моделі навчання й виховання школярів. (постійно)
 • 1.2. Впроваджувати й використовувати в роботі нові форми й технології формування особистості, ураховуючи фізіологічні й психологічні особливості дитини. (постійно)
 • 2. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати причини дезадаптації, що виникають у школярів при переході з 4-го до 5-го класу; провести корекційні й реабілітаційні заняття з групами проблемних дітей (протягом листопада- грудня 2011 року).
 • 3. Учителям-предметникам і вчителям початкових класів поглибити самоосвітню роботу з питання методики викладання предметів у класах перехідного періоду. Узагальнений матеріал підготувати до презентації на шкільному ярмарку педагогічної творчості
 • в грудні 2011 року.
 • 4. Учителям-предметникам 5-го класу до 15.11.2011 року розробити систему допоміжного опорного матеріалу для забезпечення самостійної роботи учнів. На засіданнях методичної ради організувати демонстрацію цього матеріалу.
 • 5. Заступнику директора з НВР ______ до 28.12.2011 року провести порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5 класу за І семестр з річним оцінюванням минулого навчального року.

Наказ

 • 30.10.2011 року ________ №____
 • Про затвердження рішень педагогічної
 • ради «Спадкоємність у навчанні
 • та вихованні учнів 4 і 5 класів»
 • На підставі рішення педагогічної ради (протокол №2 від 30.10.2011року) та з метою вироблення
 • загальних підходів до організації навчально-виховного процесу в період адаптації школярів
 • Н А К А З У Ю:
 • 1. Учителям-предметникам і вчителям початкових класів поглибити самоосвітню роботу з питання методики викладання предметів у класах перехідного періоду. Узагальнений матеріал підготувати до презентації на шкільному ярмарку педагогічної творчості
 • в грудні 2011 року.
 • 2. Учителям-предметникам 5-го класу до 15.11.2011 року розробити систему допоміжного опорного матеріалу для забезпечення самостійної роботи учнів. На засіданні методичної ради в грудні 2011 року організувати демонстрацію цього матеріалу.
 • 3. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати причини труднощів, що виникають у школярів при переході з 4-го до 5-го класу; провести корекційні й реабілітаційні заняття з групами проблемних дітей (протягом листопада- грудня 2011 року).
 • 4. Заступнику директора з НВР ______ :
 • 4.1. До 28.12.2011 року провести порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5 класу за І семестр з річним оцінюванням минулого навчального року.
 • 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2012 року.
 • 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи _______.
 • Директор школи __________


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка