Семінар Розвиток педагогічної техніки керівника гуртка як складової його майстерностіСкачати 22,92 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір22,92 Kb.

Семінар

 • «Розвиток педагогічної техніки керівника гуртка як складової його майстерності
 • в роботі
 • з обдарованими вихованцями)»
 • для керівників гуртків
 • на базі Комунарівського
 • РЦМ та Ш
 • 9 – 10 листопада 2011 року

Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / А.С. Макаренко ; за заг. ред. Е.Н. Мединського та І.Ф. Свадковського. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1947. – 284 с.

 • Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / А.С. Макаренко ; за заг. ред. Е.Н. Мединського та І.Ф. Свадковського. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1947. – 284 с.
 • Лабунская В.А. Невербальное поведение: социально-перцептивный подход. – Ростов н/Д., 1986. – С.23
 • Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кртвонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
 • Сухомлинский В.А. Избранные произведения : в 5 т. / В.А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1979. – Т. 1. – 686 с.
 • Троцко Г.В. Педагогічна майстерність / Г.В. Троцко. – X. : Вид-во ХДУ, 1995. – 117 с.
 • Щербань П.М. Прикладна педагогіка: - К.:Вища школа, 2002.
 • Література:
 • Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути Людиною.
 • І.Зязюн

Термінологічне

 • Термінологічне
 • поле проблеми

Сучасний навчально - виховний процес -

Функції сучасного вчителя

 • Учитель як людина, що дивиться в майбутнє.
 • Учитель як посередник між суспільством і особистістю.
 • Учитель як управлінець, конструктор найскладнішого процесу – творення особистості.
 • “педагогічна майстерність”

Підходи до розуміння ПМ:

 • ПМ як мистецтво: К.Ушинський, П.Каптерев, А.Макаренко, В.Сухомлинський, “Педагогічна енциклопедія”, С.Ожегов, В.Даль та інші;
 • діяльнісний підхід: Н.Кузьміна та інші;
 • діяльнісно-особистісний підхід: І.Зязюн, Т.Сущенко та інші

Т.Сущенко

 • Педагогическое мастерство – это филигранная отработка уже известных путей воспитания и обучения, это способность педагога при минимальных затратах усилий достичь вершин воспитания и обучения.

Г. Троцко

 • Показниками майстерності є готовність і бажання учня вчитись у цього вчителя.

Елементи педагогічної майстерності (за І.Зязюном)

 • Гуманістична
 • спрямованість
 • Професійна
 • компетентність
 • Педагогічні
 • здібності
 • Педагогічна
 • техніка

Складові педагогічної майстерності (П.Щербань)

 • Знання
 • Педагогічні
 • здібності
 • Педагогічний
 • такт
 • Педагогічна
 • техніка
 • Культура
 • мовлення
 • Методична
 • майстерність
 • Особистісні
 • якості
 • Педагогічний
 • оптимізм

Складові педагогічної майстерності

 • Педагогічна
 • техніка
 • Комплекс умінь, що дозволяють досягти
 • оптимальних результатів у вихованні та
 • навчанні (міміка, жести, техніка мовлення,
 • техніка педагогічного спілкування, вміння
 • контролювати власні емоції, настрій тощо
 • Культура
 • зовнішнього
 • вигляду
 • Культура
 • педагогічного
 • спілкування
 • Саморегуляція
 • Культура мови

Педагог має бути:

 • екстравагантним,
 • модним, вдягненим як молодь;
 • зовнішність й одяг
 • значення не мають;
 • як англійський джентльмен:
 • після того, як він уходить залишається добре враження, але буває дуже складно пригадати, у що він був вдягнений;
 • на два-три кроки відставати від моди.

В.Сухомлинський

 • Кодекс мовлення педагогів:
 • “слово педагога не повинно бути брутальним, непристойним, фальшивим, нещирим;
 • слово педагога має психотерапевтичну функцію;
 • поняття “душа дитини” і “слово педагога” стоять поряд.
 • Для мудрого педагога його мовлення, спілкування з дітьми – це спосіб самовираження, “саморозкриття духовного багатства перед вихованцями”.

Культура мовлення – інструмент професійної діяльності

 • Не може бути вад у мовленні тих, хто виховує дитину
 • (з правил виховання давніх римлян)

 • Роздратованість – іржа педагогічної професії. Якщо вона з’явилася, стала частиною особистості, другою натурою, то педагогу треба:
  • терміново змінювати професію;
  • намагатися впоратися із
  • проблемою;
  • докласти зусилля для
  • самовиховання;
  • нічого не робити;
  • “розряджатися в класі”;
  • “розряджатися в родині”…
 • Питання для обмірковування

Педагогічна техніка

 • уміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу,
 • це прийоми володіння собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою та уявою) і прийоми впливу на інших (вербальними і невербальними засобами)
 • І.А.Зязюн.

Педагогічна техніка

 • Внутрішня – створення внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю й почуття.
 • Зовнішня – втілення внутрішнього переживання вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці .
 • І.А.Зязюн

Внутрішня техніка

 • Самопочуття педагога не є особистою справою (настрій, слово вчителя – інформація, передавання ставлення до неї, оцінка, емоційна напруженість).
 • “Це робота серця і нервів, це буквально щоденна і щогодинна витрата величезних душевних сил. Наша праця – це повсякденна зміна ситуацій, що викликає то посилене збудження, то гальмування”.
 • (В.Сухомлинський// Вибр. Твори: В 5 т. - Т.2. - С.426)

Уміти:

 • Зберігати працездатність, володіти ситуаціями для забезпечення успіху в діяльності і збереження свого здоров’я.
 • Для цього працювати над виробленням синтезу якостей і властивостей особистості (стійкість у професійній діяльності – І.Зязюн):
 • педагогічного оптимізму;
 • впевненості у собі як в педагогові, відсутності страху перед дітьми;
 • умінні володіти собою, відсутності емоційного напруження; наявності вольових якостей (цілеспрямованості, самовладання, рішучості)

Стійкість у професійній діяльності

 • І шлях - регуляція самопочуття – вплив на емоційну зону:
 • позитивне ставлення до себе, учнів, праці.
 • мажорний тон колективу (А.Макаренко)
 • вміння грати (володіти мімікою, посміхатися, …)

розрядка від негативних емоцій за допомогою утворення вогнищ захисного збудження (музика, спілкування з природою, працетерапія, гумор, читання книжок, захоплення спортом)

 • розрядка від негативних емоцій за допомогою утворення вогнищ захисного збудження (музика, спілкування з природою, працетерапія, гумор, читання книжок, захоплення спортом)

Стійкість у професійній діяльності

 • регуляція самопочуття – вплив на інтелектуалну зону (саногенне мислення),
 • вольову сферу (звернення до власного почуття обов’язку).

Інший шлях

 • контролювання власного фізичного стану;
 • регуляція м’язового напруження;
 • контроль за диханням;
 • зміна темпу мовлення і рухів;
 • саморегуляція, яка задіює емоції, волю, свідомість (самонавіювання) за допомогою аутогенного тренування:
 • 1 крок. Вибір зручної пози.
 • 2 крок. Зосередження на обличчі прийняття спокійного розслабленого виразу і спрямованість думок на щось приємне.
 • 3 крок. Посилення стану спокою шляхом уявного самомасажу шкіри обличчя і кистей рук.
 • 4 крок. Розслаблення язика та гортані.
 • 5 крок. Регуляція дихання.

Зовнішня техніка (вербальні та невербальні засоби)

 • О.Кузнецова

Мімічні ознаки емоційних станів (В.Лобунська)

Міжособистісний простір (дистанція спілкування)

 • до 45 см – інтимна;
 • 45 см – 1 м 20 см – персональна;
 • 1 м 20 см – 4 м – соціальна;
 • 4-7 м – публічна.
 • > 7 м – не чітке сприйняття міміки;
 • 12 м – не чітке сприйняття жестів і рухів корпуса.

Шляхи досягнення зовнішньої виразності

 • 1. навчитися диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку інших людей, розвивати вміння «читати обличчя», розуміти мову тіла, часу, простору у спілкуванні;

2. прагнути розширити особистий діапазон різних засобів шляхом тренувальних вправ (розвиток постави, ходи, міміки, візуального контакту, організація простору) і самоконтролю зовнішньої техніки;

 • 2. прагнути розширити особистий діапазон різних засобів шляхом тренувальних вправ (розвиток постави, ходи, міміки, візуального контакту, організація простору) і самоконтролю зовнішньої техніки;

3. домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки відбувалося органічно з внутрішнім переживанням, як логічне продовження педагогічного завдання, думки і почуття вчителя.

 • 3. домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки відбувалося органічно з внутрішнім переживанням, як логічне продовження педагогічного завдання, думки і почуття вчителя.
 • (Історія театру знає різні шляхи досягнення зовнішньої виразності).

Досягнення виразності педагогічної техніки — лише одна зі сходинок до педагогічної майстерності. Техніка без усвідомлення завдань педагогічної дії, без розуміння мотивів діяльності учнів, істинної суті результатів взаємодії залишиться порожньою формою, беззмістовною непрофесійною дією.

 • Досягнення виразності педагогічної техніки — лише одна зі сходинок до педагогічної майстерності. Техніка без усвідомлення завдань педагогічної дії, без розуміння мотивів діяльності учнів, істинної суті результатів взаємодії залишиться порожньою формою, беззмістовною непрофесійною дією.
 • Отже, опанування її прийомами має здійснюватися в контексті підвищення загальної педагогічної культури вчителя.
 • І.Зязюн

Той вчитель, який володіє такою майстерністю, що в результаті невидимого впливу дає знання, виховує, а учень думає, що зробив це самостійно

 • Той вчитель, який володіє такою майстерністю, що в результаті невидимого впливу дає знання, виховує, а учень думає, що зробив це самостійно
 • А.С.Макаренко

Я люблю свою работу,

 • Я люблю свою работу,
 • Я приду сюда в субботу
 • И конечно в воскресенье.
 • Здесь я встречу день рожденья,
 • Новый год, 8 Марта,
 • Ночевать здесь буду завтра!
 • Плащ-палатка, вещь мешок
 • У супруга будет шок.
 • Если я не заболею,
 • Не сорвусь, не озверею,
 • Здесь я встречу все рассветы,
 • Все закаты и приветы.
 • От работы дохнут кони,
 • Ну а я… бессмертный пони!
 • (авторство неизвестно)
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка