Сертифікаційний курс «Міжнародна економіка» Розробник: доц кафедри міжнародної економіки Клець Марія ВасилівнаСкачати 10,39 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір10,39 Kb.
 • Презентація
 • Сертифікаційний курс «Міжнародна економіка»
 • Розробник: доц. кафедри міжнародної економіки
 • Клець Марія Василівна
 • для студентів спеціальностей:
 • 6.030502 економічна кібернетика; 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 6.040301 прикладна математика;6.050301 гірництво; 6.050503 машинобудування; 6.050601 теплоенергетика; 6.050602 гідроенергетика; 6.060101 будівництво; 6.060102 архітектура; 6.060103 гідротехніка (водні ресурси); 6.070101 транспортні технології; 6.070106 автомобільний траспорт; 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій; 6.090101 агрономія; 6.090201 водні біоресурси та аквакультура; 6.170202 охорона праці; 6.040302 інформатика; 6.050101 комп’ютерні науки; 6.050102 комп’ютерна інженерія; 6.050701 електротехніка та електротехнології; 6.040103 геологія
 • Актуальність дисципліни
 • В умовах глобалізації економічного розвитку жодна країна не може повноцінно розвиватися відокремлено від світового господарства. Національна економіка стає внутрішньою органічною складовою глобальної економічної системи. Товарні, фінансові потоки, рух робочої сили національної економіки все повніше вливаються в міжнародну економіку. Тому освоєння будь-яких спеціальностей вимагає отримання ґрунтовних знань із міжнародної економіки. Це дасть можливість майбутньому фахівцю вигідно застосувати свої професійні здібності на глобальному ринку праці.
 • Анотація
 • Міжнародна економіка – це наука, яка досліджує закономірності функціонування і розвитку ринкової системи організації господарського життя в міжнародному масштабі, теорії формування сукупного попиту і сукупної пропозиції на товари, послуги і фактори виробництва, які знаходяться в міжнародному обороті, вивчає тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, що обслуговують функціонування міжнародної економіки, аналізує інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її формування та шляхи вдосконалення.
 • Посади, які може займати випускник з «міжнародної економіки»:
 • експерт із зовнішньоекономічних питань; консультант із зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних форм власності; радник в органах державної влади з питань міжнародної економічної діяльності; аналітик із міжнародної економічної діяльності в контролюючих і правоохоронних органах ; оглядач із міжнародної економічної діяльності в ЗМІ; керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності підприємств і установ; науковий співробітник; викладач із дисципліни «міжнародна економіка»; керівник міжнародних проектів і програм; співробітник міжнародних організацій та їх філіалів; економіст, менеджер, керівна посада в мультинаціональних компаніях.
 • Сертифікаційний курс « Міжнародні економічні відносини»
 • Розробник: доц. кафедри міжнародної економіки
 • Клець Марія Василівна
 • для студентів спеціальностей:
 • 6.010203 здоров’я людини; 6.020105 документознавство та інформаційна діяльність; 6.030401 правознавство; 6.140103 туризм
 • Актуальність дисципліни
 • Участь країни в системі світогосподарських зв’язків ставить перед нею проблему оптимізації взаємодії із партнерами по співпраці та забезпечення національних економічних інтересів. Ефективність співробітництва не може оцінюватися лише матеріальними вигодами, тому що міжнародні економічні відносини тісно переплітаються з соціальними, політичними, правовими, демографічними, моральними, етнічними та іншими складовими людського життя. Через це фахівцям в галузі суспільних дисциплін доцільно добре орієнтуватися в системі міжнародних економічних відносин , щоб попередити чи пом’якшити наслідки суперечностей економічної співпраці, включивши важелі комерційної дипломатії.
 • Анотація
 • Міжнародні економічні відносини – це система економічних зв’язків із виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ у міжнародному масштабі, це система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, відповідними суб’єктами господарювання, особлива форма діяльності, яка базується на міжнародному поділі праці, це відносини, які характеризують спосіб і характер взаємодії всіх країн світу в сфері економічного співробітництва, розвитку і переплетення торгівельних, виробничо-технологічних, фінансово-валютних зв’язків.
 • Працевлаштування фахівців із «міжнародних економічних відносин»:
 • у дипломатичних, торгівельних, туристичних представництвах, культурних центрах України в зарубіжних країнах і міжнародних організаціях;
 • у посольствах, консульствах, представництвах інших держав і міжнародних організацій в Україні;
 • у державних структурах та установах (відділи зовнішньоекономічних зв’язків);
 • у громадських і професійних організаціях та асоціаціях, які співпрацюють із зарубіжними партнерами;
 • у валютно-фінансових та інвестиційних компаніях, комерційних банках і фірмах, торгівельних палатах, готельних і туристичних комплексах, страхових і транспортних компаніях, аеропортах і круїз-лініях, виставкових центрах, бізнес-конгрес центрах, курорт-центрах тощо.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка