Сертифікація в Україні та світі Поняття та основні функціїСкачати 15,04 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір15,04 Kb.

Сертифікація в Україні та світі

Поняття та основні функції

Сертифікація (англ. Certification) – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики є національним органом України з сертифікації та визначає основні принципи, структуру, правила системи сертифікації в Україні, затверджує переліки продукції, здійснює контроль за додержанням правил сертифікації та за сертифікованою продукцією і інформує заявлені організації та громадськість з результатами сертифікації.

Різновиди сертифікації

 • Обов'язкова сертифікація здійснюється відповідно до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні або Технічного регламенту.
 • Добровільна сертифікація набуває все більшу популярність серед українських виробників та постачальників завдяки:
 • підвищенню привабливості в очах замовників та завоюванню їхньої довіри;
 • підвищенню конкурентноспроможності продукції та отриманню переваг під час участі в тендерах;
 • підвищенню власної впевненості керівництва підприємства-виробника або постачальника продукції в її якості.

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації

 • обладнання для зберігання продуктів при низькій температурі;
 • прилади для приготування їжі та нагрівання води;
 • дорожні транспортні засоби та їх складові частини;
 • засоби зв’язку;
 • прилади для фермерського та присадибного господарства;
 • засоби охоронного та протипожежного призначення;
 • апаратура радіоелектронна побутова;
 • засоби обчислювальної техніки;
 • спеціальні засоби самозахисту;
 • медична техніка та ін.

Причини, що спонукають підприємства здійснювати добровільну сертифікацію

 • забезпечення задоволення потреб та надання гарантій споживачам;
 • тиск з боку споживача;
 • забезпечення конкурентоспроможності товарів;
 • необхідність збільшення своєї частки ринку;
 • полегшення просування товарів на ринки збуту;
 • застосування новітніх технологій, що формують безпеку та якість продукції;
 • підвищення якості продукції;
 • підвищення ефективності виробництва;
 • зниження витрат виробництва.

Порівняння видів сертифікації

Європейська сертифікація

У країнах Європейської Співдружності (ЄС) завдання сертифікації в законодавчо регульованій сфері такі самі, як і в Україні.

Відмінність полягає лише в порядку здійснення сертифікації: випробування і наступна оцінка продукції здійснюються на відповідність гармонізованим для країн ЄС вимогам Директив (законодавчих актів) з безпеки. Перелік видів цієї продукції закріплений в європейських Директивах "нового підходу" (рис. 1) і є обов'язковим для країн, що входять до ЄС. Комісія ЄС прийняла рішення стосовно системи оцінки відповідності для різноманітних сімей (груп) продукції.

Особливості директив «нового» підходу

Організації що видають сертифікати

Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про підтвердження відповідності»).

Послуги по отриманню Сертифіката відповідності та УкрСЕПРО надаються спеціальними службами ACC-GROUP.com.ua або SERTIKON.com.ua, та деякими іншими.

Рис. 2 – Знак відповідності УкрСЕПРО

Порядок проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО

 • розгляд заявки, аналізування наданої документації та прийняття рішення по заявці;
 • відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань;
 • випробування зразків;
 • осбеження, атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації);
 • аналізування отриманих результатів, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката відповідності;
 • видачу сертифікату відповідності, укладання ліцензійної угоди та внесення сертифікованої продукції в Реєстр Системи;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією при її виробництві.

Створення системи управління якістю

Відповідно до вимог ISO 9001 організація повинна:

 • визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їхнє застосування у всій організації;
 • визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
 • визначити критерії й методи, необхідні для результативного функціонування цих процесів та управління ними;
 • забезпечити наявність ресурсів й інформації, необхідних для функціонування та моніторингу цих процесів;
 • здійснювати контроль, вимірювання й аналіз цих процесів;
 • здійснювати заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.

Організації що розробляють та впроваджують стандарти

 • Американський нафтовий інститут (API);
 • American Society for Testing and Materials (ASTM);
 • British Standards Institution (BSI);
 • European Computer Manufacturers Association (ECMA) ;
 • Міжнародна електротехнічна комісія (IEC);
 • International Organization for Standardization (ISO);
 • Європейський комітет зі стандартизації (CEN);
 • Міжнародна система одиниць (СІ);
 • International Telecommunication Union (ITU);
 • Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS);
 • Всесвітній поштовий союз англ. Universal Postal Union (UPU).

Сертифікаційна діяльність в галузі ЗІ

Загальне керівництво сертифікаційною діяльністю у сфері захисту інформації, організація і координація робіт із сертифікації здійснюються національним органом із сертифікації – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

Сертифікацію здійснюють виключно органи сертифікації, які призначені та/або вповноважені в установленому порядку для виконання робіт із сертифікації в Системі і мають відповідну галузь акредитації.

Сертифікаційні випробування проводять виключно випробувальні лабораторії, акредитовані в установленому порядку на незалежність та/або технічну компетентність відповідно до вимог ДСТУ 3412-96 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Порядок проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації

 • подання заявки на сертифікацію;
 • розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження чи атестація виробництва засобів ЗІ;
 • відбір зразків засобів захисту інформації для випробувань;
 • приймання та дослідження випробувальною лабораторією;
 • аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
 • видача сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованих засобів захисту інформації до Реєстру Системи;
 • технічний нагляд за сертифікованими засобами захисту
 • інформації під час їх виробництва.

Підстави для проведення сертифікації у галузі зв’язку

 • “Закони України “Про телекомунікації;
 • “Про радіочастотний ресурс України”;
 • “Про підтвердження відповідності”;
 • “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію”.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка