Шановні колеги! Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у XXІІІ міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування І розвитку української мовиСкачати 73,32 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір73,32 Kb.
Шановні колеги!

Інститут журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь

у XXІІІ міжнародній науково-практичній конференції

з проблем функціонування і розвитку української мови

«Мова. Суспільство. Журналістика»

(6 квітня 2017 року, м. Київ)


Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, круглий стіл (семінар).

Реєстрація учасників розпочнеться з 13:00 у фойє Інституту (під час реєстрації кожний учасник отримає програму конференції та збірник матеріалів).


Орієнтовний регламент роботи*:

13:30 – 14:00 – реєстрація учасників;

14:00 – 15:00 – урочисте пленарне засідання ;

15:00 – 18.00 – робота в секціях і на круглому столі (VІІІ всеукраїнський науково-практичний семінар «Культура мови – культура нації»);

18:00 – 19.00 – підсумки конференції, вручення сертифікатів учасникам.

* – можливі зміни буде відображено в програмі


На обговорення учасників конференції планується винести такі теми:

  • українська мова в сучасному інформаційному суспільстві;

  • жанрово-стильові різновиди текстів мас-медіа;

  • питання мовної культури в системі соціальних комунікацій.

Для участі у конференції необхідно до 15 лютого 2017 року зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsG1p5RzzvoTvaWYPyUoEf9L2A-2Vjg90nKZe5jUwOQ64D6A/viewform та надіслати на адресу mova-2017@ukr.net:

  • матеріали (або тези) доповіді (для підготовки збірника матеріалів конференції);

  • відсканований відгук наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Тема повідомлення повинна мати формат: Петренко О.М._Заявка.

Організаційний внесок – 150 грн. (крім докторів наук). Порядок сплати оргвнесків та реквізити банківського рахунку буде повідомлено після зарахування заявки учасника.

Відскановану квитанцію про сплату оргвнеску необхідно надіслати на адресу mova-2016@ukr.net до 25 лютого 2017 року. У темі вказати «Оргвнесок».

Організаційний внесок не включає:


  • витрати на проїзд, проживання, харчування;

  • витрати на публікацію статті у фаховому збірнику.

Статті за матеріалами виступів на конференції для опублікування у фаховому виданні із соціальних комунікацій можна подавати до 10 травня 2017 року. Електронний варіант (див. Додаток 1) слід надсилати на адресу mova-2017@ukr.net (тема повідомлення повинна мати формат: Петренко О.М._Стаття), паперові примірники рукописів прийматимуться під час реєстрації учасників у день проведення конференції. Без паперового варіанта статті не розглядатимуться.

Конференція відбудеться в Інституті журналістики за адресою: Київ, вул. Мельникова, 36/1 (їхати до ст. метро «Лук’янівська», потім тролейбус 16, 19, 23 або маршрутне таксі до зупинки «вул. Пугачова»).Контактні тел.: (044) 481 45 10 (кафедра мови та стилістики); (098) 429 16 69 (доц. Дмитро Данильчук). Новини про конференцію можна прочитати на сторінці www.journ.univ.kiev.ua/mova (розділ КОНФЕРЕНЦІЇ).


Додаток 1
І. Публікація матеріалів конференції
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідають автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або термінам подання, а також у разі несплати чи несвоєчасної сплати оргвнеску.

Обсяг (формат А4): тези – 1 сторінка; тексти доповідей – до 5 сторінок.

Формати .doc, .docx, .rtf. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2 см.

У тезах потрібно окреслити актуальність, мету й завдання дослідження, викласти здобуті результати та сформулювати висновки.

Резюме, анотації, ключові слова до матеріалів конференції не подаються.

Список літератури у порядку цитування в тексті. Посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11]. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, 44; 2, 35]. 

Зразок оформлення матеріалів конференції
Владислава Загороднюк,

аспірант / здобувач, докторант, викладач (вказати науковий ступінь, напр., канд. наук із соц. комунік., д-р філол. наук, д-р філософії,

вчене звання: доц., проф., акад.,

місто, напр., м. Запоріжжя)
Властивості, ознаки та можливості інфотейнменту

як продукту комерціалізації телебачення

(ТЕКСТ)

ЛІТЕРАТУРА


  1. Аксененко С. Культ безличности (заметки о массовой культуре) [Електронний ресурс] / Аксененко С., Курий С. // ХайВей. – 2006. – Режим доступу : http://h.ua/story/23166/

  2. Галич О. Теорія літератури : підручник / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. ; за наук. ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.ІІ. Вимоги до оформлення статей

Стаття має повністю відповідати вимогам, які наведено на сайті Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка:


http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/vymogy.html
Стаття подається в одному роздрукованому примірнику та в електронному варіанті. Без паперового варіанта статті та не розглядатимуться! До електронного і паперового варіантів обов’язково додавати довідку про автора статті (див. Додаток 2).

Для авторів без наукового звання обов’язковим є відгук наукового керівника (надіслати скан разом з електронним примірником статті).

Статті, надіслані для публікації у фаховому науковому виданні, оргкомітет конференції передає до редакції журналу для розгляду на предмет дотримання вимог і наукового рівня.

Статті, які мають низький науковий рівень, не відповідають тематичній спрямованості видання або оформлені з порушенням цих вимог, не публікуватимуться. Не схвалені до друку статті авторам не повертаються. Про результати розгляду та умови оплати публікації авторові буде повідомлено електронною поштою.Вартість публікації визначається за собівартістю верстки та рецензування матеріалів, виготовлення обов’язкових примірників, розсилки видань відповідно до вимог МОН України.

Авторський примірник журналу не надається. Електронна версія видання у форматі PDF надсилається автору та розміщується на наукових ресурсах, у т.ч. Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.


Додаток 2

Довідка про автора статті

ПІБ
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
Назва статті
УДК
Кількість символів (з пробілами)
Контактний телефон
Електронна пошта
Відмітки редактора

Дата надходження статті
Обсяг відредагованого матеріалу
Схвалено до друку (дата)
Примітки

База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка