Школа І педагогіка в країнах Західної Європи І в Північній Америці в ХVIІ-XVIII стДата конвертації30.11.2016
Розмір73,5 Kb.

Історія педагогіки

 • Лекція № 7

 • Тема: Школа і педагогіка в країнах Західної Європи і в Північній Америці в ХVIІ-XVIII ст.

План

 • 1. Педагогічні ідеї В.Ратке.
 • 2. Життя і педагогічна діяльність Коменського.
 • а. Цілі та завдання виховання.
 • б. Природовідповідність виховання.
 • в. Вікова періодизація.
 • г. Материнська школа.
 • д. Дидактичні принципи.
 • е. Етичне виховання і дисципліна.
 • є. Значення ідей Коменського.

Список рекомендованої літератури:

 • Коменский Я.А. Педагогические сочинения. – Т.1, Т.2. – М.: Педагогика, 1982.
 • Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках. – М.: Учпедгиз, 1957.
 • Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Очерки по истории воспитания и педагогической мысли. Изд-во ЛГУ, 1978. – С. 20-31.
 • История педагогики. Часть 2. Учебное пособие для педуниверситетов. /Под ред. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.
 • Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982. – с.27-39.
 • Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. М.: Педагогика. – 1970.
 • Педагогический словарь. - т.1, М., изд-во АПН РСФСР, 1960 г., с.536-538.
 • Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. /Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Просвещение. – С. 88-181.

ХVIІ вік традиційно починає відлік Нового часу. Найбільшою історичною подією, що відкрила епоху була 30-річна війна (1618-1648 рр.), яка почалася під прапором релігійних суперечностей між католиками і протестантами. В ході цієї війни посилилися соціально-політичні мотиви. Стан шкільної справи мало чим відрізнявся від епохи Реформації і Контрреформації. У різних країнах функціонували школи з такою спрямованістю: гімназії, протестантські школи (Німеччина), колегії (Франція і у єзуїтів), граматичні (Англія). Засвоєння гуманітарних, класичних знань і реальних знань відбувається через освоєння літературної спадщини античного і римського миру. Центральне місце відводиться вивченню латинської мови.

 • ХVIІ вік традиційно починає відлік Нового часу. Найбільшою історичною подією, що відкрила епоху була 30-річна війна (1618-1648 рр.), яка почалася під прапором релігійних суперечностей між католиками і протестантами. В ході цієї війни посилилися соціально-політичні мотиви. Стан шкільної справи мало чим відрізнявся від епохи Реформації і Контрреформації. У різних країнах функціонували школи з такою спрямованістю: гімназії, протестантські школи (Німеччина), колегії (Франція і у єзуїтів), граматичні (Англія). Засвоєння гуманітарних, класичних знань і реальних знань відбувається через освоєння літературної спадщини античного і римського миру. Центральне місце відводиться вивченню латинської мови.

РАТКЕ Вольфганг

 • РАТКЕ (Ratke; латинізір. Ратіхий, Ratichius) Вольфганг (1571-1635 рр.), німецький педагог, один з основоположників дидактики як теорії навчання. У творах («Новий спосіб викладання», 1626, і ін.) запропонував цілісну систему навчальних дисциплін середньої школи з викладанням на рідній мові; видав серію підручників, що дидактично пропрацювані німецькою мовою. Праці Ратке cприяли широкому розповсюдженню середньої освіти.

Свої загальнодидактичні і методичні ідеї Ратке трактував в книзі «Загальне навчання за засобом Ратіхія» (1619 р.). Принципи зводяться до наступних положень, якими повинен керуватися вчитель:

 • Свої загальнодидактичні і методичні ідеї Ратке трактував в книзі «Загальне навчання за засобом Ратіхія» (1619 р.). Принципи зводяться до наступних положень, якими повинен керуватися вчитель:
 • навчання повинне протікати відповідно до ходу природи, не порушуючи його;
 • навчання повинне бути послідовним, не можна вивчати одночасно різні речі;
 • у навчанні слід використовувати повторення;
 • первинне навчання повинно вестися на рідній мові;
 • навчання без примушення;
 • заучувати те, що зрозуміло;
 • у навчанні слід йти від приватного до загального, від відомого до невідомого;
 • у навчанні спиратися на індукцію та досвід.

Процес капіталістичного розвитку руйнував економічну структуру феодалізму. У феодальній середньовічній економіці починається період корінного перелому. Отже, ми бачимо, що на початку ХVI століття, – пише Енгельс, – різні стани імперії – князі, дворяни, патриції, бюргери, плебеї і селяни – складали надзвичайно хаотичну масу з вельми різноманітними на всіх напрямках потребами, що взаємно перехрещувалися.

 • Процес капіталістичного розвитку руйнував економічну структуру феодалізму. У феодальній середньовічній економіці починається період корінного перелому. Отже, ми бачимо, що на початку ХVI століття, – пише Енгельс, – різні стани імперії – князі, дворяни, патриції, бюргери, плебеї і селяни – складали надзвичайно хаотичну масу з вельми різноманітними на всіх напрямках потребами, що взаємно перехрещувалися.

У чому суть цих суперечностей?

 • Головне полягає в тому, що вже на зорі капіталістичної ери, з одного боку, змінюється характер старих суспільних класів і їх відносин відповідно до нових вимог епохи, з іншого боку, разом з появою елементів капіталізму зароджуються та розвиваються два нових антагоністичних суспільних класи: буржуазія та пролетаріат.

Реформація – рух, який охопив майже всі країни Європи.

 • Реформація – рух, який охопив майже всі країни Європи.
 • Реформація не була тільки релігійною боротьбою, яка велася проти папи римського і католицизму, це був рух глибокої соціально-класової боротьби.
 • Батьківщиною ідей ранньої Реформації вважаються Англія і Чехія (англійський теолог Джон Уйкліф (1320-1384 рр.) і вождь національно-визвольного руху, ректор Празького університету професор Ян Гус (1369-1415 рр.)).

Історичне значення діяльності Яна Гуса полягає в тому, що він став одним з керівників і натхненників визвольного руху чеського народу. Все його життя, починаючи з полум'яної проповіді, вимовленої в 1396 р. в Каролінській колегії Празького університету, в якій Гус викрив католицьку церкву, паразитичне життя духівництва, проникнута піднесеними ідеями самовідданого служіння народу, батьківщині. Діяльність Гуса була діяльністю не тільки богослова, але й ученого, політичного ідеолога та революціонера.

 • Історичне значення діяльності Яна Гуса полягає в тому, що він став одним з керівників і натхненників визвольного руху чеського народу. Все його життя, починаючи з полум'яної проповіді, вимовленої в 1396 р. в Каролінській колегії Празького університету, в якій Гус викрив католицьку церкву, паразитичне життя духівництва, проникнута піднесеними ідеями самовідданого служіння народу, батьківщині. Діяльність Гуса була діяльністю не тільки богослова, але й ученого, політичного ідеолога та революціонера.

Великі гусистські проповіді вимовлені в південній Чехії, на Бржезовській горі (Табор). На чолі руху стояв Ян Желівській. Озброєними загонами і повстанням в цілому керував видатний полководець Ян Жіжка.

 • Великі гусистські проповіді вимовлені в південній Чехії, на Бржезовській горі (Табор). На чолі руху стояв Ян Желівській. Озброєними загонами і повстанням в цілому керував видатний полководець Ян Жіжка.
 • Гусистське м. Табор протягом 18 років практично реалізовувало принципи: «Ми всі повинні бути братами», «Людина рівна людині», «Хто не працює, той не повинен їсти».
 • Таким чином понад 570 років тому виникла народна республіка – м. Табор. 20 років проіснувала організація суспільного життя на основі загальної праці та рівності.

У 1434 р. відбулося падіння табористів. Найбільшим нещастям для селянства та плебейського населення стало встановлення панування династії Габсбургів.

 • У 1434 р. відбулося падіння табористів. Найбільшим нещастям для селянства та плебейського населення стало встановлення панування династії Габсбургів.
 • У відповідь на посилення феодальної реакції та національного гніту в Чехії виникає всенародний рух (секта «Чеські брати», Моравські брати).
 • Основою боротьби братерств була незадоволеність системою освіти, потреба в систематизації й узагальненні важливих, але різнорідних думок про виховання, ставили нові завдання і в області педагогічної теорії і практики.

Ян Амос Коменський (1592-1670 рр.)

 • «Війна повинна відкидатися як щось звірине, бо людям до особи людяність, а спори можуть бути дозволені судом, веденним по правилах. Щоб знищити можливість повернутися до ворожнечі і воєн, потрібно знищити знаряддя»

Чеський історик Палацький описував зовнішній вигляд і внутрішній світ Коменського: «Він був людина красивої і величної зовнішності, з довгою бородою, високим чолом, з добрим поглядом, який приховує тихий смуток. У відношенні до людей він був надзвичайно ласкавий, терплячий і покірний, завжди готовий служити своєму ближньому і принести в жертву все для його блага. Глибока чутливість, доброта, щиросердість і непритворна релігійність виявлялися не тільки в його творах, але й вчинках протягом усього життя. Ніколи він не платив супротивникам своїм тією ж монетою; ніколи не засуджував тих, хто його образив; все з високим упокорюванням почитав і прославляв перст Божий, чи зустрічалося йому бажане, чи осоружне».

 • Чеський історик Палацький описував зовнішній вигляд і внутрішній світ Коменського: «Він був людина красивої і величної зовнішності, з довгою бородою, високим чолом, з добрим поглядом, який приховує тихий смуток. У відношенні до людей він був надзвичайно ласкавий, терплячий і покірний, завжди готовий служити своєму ближньому і принести в жертву все для його блага. Глибока чутливість, доброта, щиросердість і непритворна релігійність виявлялися не тільки в його творах, але й вчинках протягом усього життя. Ніколи він не платив супротивникам своїм тією ж монетою; ніколи не засуджував тих, хто його образив; все з високим упокорюванням почитав і прославляв перст Божий, чи зустрічалося йому бажане, чи осоружне».

Коменський народився в сім'ї мірошника, що належала до общини Чеських братів. Діти в общині всі були рівні незалежно від статі. Члени общини вели трудову діяльність, піклувалися один про одного, виховували дітей, відкривали для них школи. Коли хлопчикові виповнилося 8 років, помер батько. Здобувши освіту в початковій школі рідної мови, потім в гімназії турботами общини Коменський вступає до Гейдельбергського університету, а потім в Гернборгськую академію. Пішки здійснює подорож по Європі, а потім стає проповідником і одним з керівників місцевої общини.

 • Коменський народився в сім'ї мірошника, що належала до общини Чеських братів. Діти в общині всі були рівні незалежно від статі. Члени общини вели трудову діяльність, піклувалися один про одного, виховували дітей, відкривали для них школи. Коли хлопчикові виповнилося 8 років, помер батько. Здобувши освіту в початковій школі рідної мови, потім в гімназії турботами общини Коменський вступає до Гейдельбергського університету, а потім в Гернборгськую академію. Пішки здійснює подорож по Європі, а потім стає проповідником і одним з керівників місцевої общини.

Людина величезної ерудиції веде велику наукову роботу, проникнуту патріотичним духом. Піклується, щоб знання було доступним для всіх: «Не треба ховати науку в книгу для учених, треба, щоб знання стало доступним всім».

 • Людина величезної ерудиції веде велику наукову роботу, проникнуту патріотичним духом. Піклується, щоб знання було доступним для всіх: «Не треба ховати науку в книгу для учених, треба, щоб знання стало доступним всім».
 • Тридцятирічна війна (1618-1648 рр.) згубно вплинула на життя общини. Чехія втратила самостійність і була включена в імперію Габсбургів. Німецькі дворяни та прислужники Ватикану піддали країну розоренню.
 • Загинула від чуми сім'я Коменських, згорає його бібліотека, майно, книги, рукописи. Община була розігнана, а вимогу поневолювачів перейти в католицтво вони відкинули і поселилися в польському містечку Лешно. Тут Коменській
 • стає вчителем братської школи.

У 1631 р. Коменський пише першу книгу «Відкриті двері мов і всіх наук». У 1632 р. з під пера Коменського виходять книги «Велика дидактика» і «Материнська школа». Розробляє філософську теорію «Пансофія». Коменський створює семитомний твір «Загальна рада про виправлення людських справ», в якому представлені доступні енциклопедичні знання про природу та суспільство, а також підручник «Світ чуттєвих речей в картинках».

 • У 1631 р. Коменський пише першу книгу «Відкриті двері мов і всіх наук». У 1632 р. з під пера Коменського виходять книги «Велика дидактика» і «Материнська школа». Розробляє філософську теорію «Пансофія». Коменський створює семитомний твір «Загальна рада про виправлення людських справ», в якому представлені доступні енциклопедичні знання про природу та суспільство, а також підручник «Світ чуттєвих речей в картинках».

Цілі і завдання виховання

 • Цілі і завдання виховання в педагогічних теоріях Коменського пройняті духом релігійності, тобто виникають з релігії. Мета виховання, за Коменським, трактується як підготовка до з'єднання з богом, до пізнання його, підготовка дійсного християнина до справжнього, реального життя, до діяльності в ньому. «Живе людина не для навчання, а для діяльності», – стверджує Коменський.

Які завдання висуває Коменський?

 • Пізнання себе, навколишнього світу (розумова освіта);
 • управління собою (етична освіта);
 • прагнення до бога (релігійне виховання).
 • або
 • 1. Наукова освіта.
 • 2. Чеснота або моральність.
 • 3. Релігійність або благочестя.
 • «Нещасне те виховання, яке не переходить в моральність і благочестя».
 • «Не повинні бути роз'єднані і три прикраси душі: освіченість, чеснота і благочестя».

Коменський висловлює ідею обов'язкового загального навчання (для багатих і бідних, хлопчиків і дівчаток).

 • Коменський висловлює ідею обов'язкового загального навчання (для багатих і бідних, хлопчиків і дівчаток).
 • Що означає виховувати?
 • «Ретельно виховувати означає піклуватися про те, щоб за допомогою постійних повчань і прикладів сприяти успішному зростанню насіння мудрості, щоб розуми юнацтва прониклися істиним пізнанням світу незалежно від того положення, яке займає в суспільстві. Виховання потребують всі: тупі, обдаровані, багаті і бідні, ті, кому доведеться стояти на чолі інших і кому доведеться підкорятися».

Коменський обґрунтовує необхідність і значення виховання для певної людини і всього суспільства. Тільки завдяки вихованню людина і може стати людиною. Якщо правильно організувати школи і виховання в них дітей, то державні та суспільні справи опиняться в якнайкращому положенні. Правильне виховання й освіта забезпечить підготовку патріотів, які беззавітно служитимуть вітчизні, тому виховання – «справа важлива, дуже важлива, така, що стосується слави Божої і загального порятунку народів».

 • Коменський обґрунтовує необхідність і значення виховання для певної людини і всього суспільства. Тільки завдяки вихованню людина і може стати людиною. Якщо правильно організувати школи і виховання в них дітей, то державні та суспільні справи опиняться в якнайкращому положенні. Правильне виховання й освіта забезпечить підготовку патріотів, які беззавітно служитимуть вітчизні, тому виховання – «справа важлива, дуже важлива, така, що стосується слави Божої і загального порятунку народів».

Природовідповідність виховання

 • Правильне виховання, за Коменським, повинне бути природовідповідним, тобто згідно законам природи. Це означає, що природа розвивається по певних законах; людина як частина природи, розвивається за тими ж законами. Тому у вихованні необхідно враховувати всі закони, що існують у природі.

Педагогіка розглядає ідею природовідповідності у Коменського як методологічний принцип, згідно якому виховання повинне здійснюватися відповідно до закономірностей, що об'єктивно існують в природі, частинкою якої є людина. Найбільш цінною в ідеї є вимога, щоб виховання і навчання відповідали віковим особливостям дитини та ступеням її розвитку.

 • Педагогіка розглядає ідею природовідповідності у Коменського як методологічний принцип, згідно якому виховання повинне здійснюватися відповідно до закономірностей, що об'єктивно існують в природі, частинкою якої є людина. Найбільш цінною в ідеї є вимога, щоб виховання і навчання відповідали віковим особливостям дитини та ступеням її розвитку.

Обґрунтовувавши свої педагогічні положення, він часто вдавався до посилань на явища природи і приклади людської діяльності.

 • Обґрунтовувавши свої педагогічні положення, він часто вдавався до посилань на явища природи і приклади людської діяльності.
 • ПРИРОДА
 • ЗАКОН
 • ЛЮДИНА

Проте розуміння принципу природовідповідності Коменським було історично обмеженим: у той час він не міг ще зрозуміти своєрідності розвитку людини як істоти суспільної і помилково вважав, що цей розвиток визначається тільки природними законами (механістична аналогія з природою, містичне пояснення явищ).

 • Проте розуміння принципу природовідповідності Коменським було історично обмеженим: у той час він не міг ще зрозуміти своєрідності розвитку людини як істоти суспільної і помилково вважав, що цей розвиток визначається тільки природними законами (механістична аналогія з природою, містичне пояснення явищ).

Вікова періодизація (за Коменським)

 • Віковий період
 • Вікова особливість
 • Ступені навчання
 • Дитинство (від народження до 6 років)
 • Фізичний розвиток та розвиток органів чуття.
 • Материнська школа
 • Отроцтво (від 6 до 12 років)
 • Розвиток пам’яті, уяви з їх виконавчими органами язиком та рукою
 • Шестирічна школа рідної мови
 • Юність (від 12 до 18 років)
 • Окрім особливостей попереднього періоду розвиває мислення
 • Латинська школа або гімназія
 • Змужнілість (від 18 до 24 років)
 • Розвиток здібності зберігання гармонії
 • Академія

Материнська школа

 • Материнська школа в розумінні Коменського – це сім'я, де протікає все життя дитини від народження до шести років включно. Головним призначенням материнської школи Коменський вважав захист дитини від шкідливих впливів і створення твердої основи для всієї системи подальшого виховання й освіти. Особливе значення Коменський надає відношенню батьків до дітей і використання ними розумних методів в складній справі виховання. «Для батьків діти повинні бути миліше і дорожче, ніж золото і срібло, перли і коштовні камені».

Винятковий інтерес представляє думка Коменського про значення веселості для здоров'я, особливо в материнській школі. Ігри дітей Коменський вважав таким видом їх діяльності, який вельми важливий не тільки для загального інтелектуального розвитку, але і для зміцнення фізичних сил.

 • Винятковий інтерес представляє думка Коменського про значення веселості для здоров'я, особливо в материнській школі. Ігри дітей Коменський вважав таким видом їх діяльності, який вельми важливий не тільки для загального інтелектуального розвитку, але і для зміцнення фізичних сил.
 • Питання: Які основні елементи повинне включати розумове виховання в дошкільному віці (за Коменським)?

Він вважає, що основа освіти людини закладається з моменту «пізнавання» дитини, коли дитина «розрізняє» батька, матір. У материнській школі діти отримують прості уявлення з різних областей знання. З оптики дитина дізнається, що таке темрява, світло; з географії – місце, де вона народилася і живе тощо. З арифметики дитині важливо знати, що таке багато і мало; парне і непарне; уміти рахувати до 20 або 60.

 • Він вважає, що основа освіти людини закладається з моменту «пізнавання» дитини, коли дитина «розрізняє» батька, матір. У материнській школі діти отримують прості уявлення з різних областей знання. З оптики дитина дізнається, що таке темрява, світло; з географії – місце, де вона народилася і живе тощо. З арифметики дитині важливо знати, що таке багато і мало; парне і непарне; уміти рахувати до 20 або 60.
 • Музичні уміння дітей полягатимуть в тому, щоб заспівати напам'ять який-небудь вірш з псалмів.
 • Граматика для перших шести років полягатиме в тому, щоб дитина могла назвати стільки речей, скільки їх знає.

Пізнання предметів Коменський пов'язує з грою. Він радить давати дітям іграшки, що зображають домашні побутові речі, домашніх тварин.

 • Пізнання предметів Коменський пов'язує з грою. Він радить давати дітям іграшки, що зображають домашні побутові речі, домашніх тварин.
 • Особливе місце Коменський відводить питанням методики розвитку мови у дітей. Він вважає необхідним ставити питання перед дітьми: «Що це таке?», «Що ти робиш?», «Як це називається?», приділяв увагу правильній вимові.

Думки Коменського в питаннях формування добрих якостей:

 • Думки Коменського в питаннях формування добрих якостей:
 • 1. помірність
 • 2. охайність
 • 3. шанобливість до старших
 • 4. запобігливість
 • 5. правдивість
 • 6. справедливість
 • 7. добродійність, щедрість
 • 8. корисно привчати до праці
 • 9. привчати, не тільки говорити, але і мовчати, коли це потрібно
 • 10. терплячість
 • 11. делікатність
 • 12. навчитися манерам
 • 13. уміти тримати себе гідно.

Особливе місце приділив підготовці дитини до школи. «Безрозсудно діють ті батьки, які без всякої підготовки ведуть своїх дітей до школи, немов телят на бійню або худобу в стадо: нехай потім шкільний вчитель мучиться з ними, терзає їх як хоче».

 • Особливе місце приділив підготовці дитини до школи. «Безрозсудно діють ті батьки, які без всякої підготовки ведуть своїх дітей до школи, немов телят на бійню або худобу в стадо: нехай потім шкільний вчитель мучиться з ними, терзає їх як хоче».

Серед численних заходів, які повинні підготувати дітей до школи, Коменський вирішальне значення надавав виробленню у дітей відчуття любові та пошани до школи і вчителя. «Божевільні ті, хто зробив з вчителя пугало, а зі школи застінок, і все ж таки ведуть туди дітей». Ці погляди Коменського можуть і сьогодні бути використані в практиці сім'ї, і дошкільних установах.

 • Серед численних заходів, які повинні підготувати дітей до школи, Коменський вирішальне значення надавав виробленню у дітей відчуття любові та пошани до школи і вчителя. «Божевільні ті, хто зробив з вчителя пугало, а зі школи застінок, і все ж таки ведуть туди дітей». Ці погляди Коменського можуть і сьогодні бути використані в практиці сім'ї, і дошкільних установах.

Дидактичні принципи

 • Заслугою Коменського є те, що він вперше розробив дидактичні принципи, дав їх класифікацію. Виступаючи проти панування догматичного навчання, яке існувало в Середньовіччі, Коменський прийшов до висновку, що навчання повинне підкорятися певним законам і закономірностям. Ці положення розкриті ним у книзі «Велика дидактика». Спираючись на положення натуралістичної філософії, Коменський стверджував, що «Нічого не немає в інтелекті, щоб не було раніше у відчуттях». Виходячи з цього, в основу пізнання і навчання Коменський поставив чуттєве сприйняття (сенсуалізм) і розкрив принцип наочності.

Золоте правило: “все, що тільки можна, представляти для сприйняття відчуттям, а саме: видиме – для сприйняття зором; чутне – слухом; запахи – нюхом; те, що підлягає смаку – смаком; доступне дотику – шляхом дотику. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприймати декількома відчуттями, хай вони відразу схоплюються декількома”.

 • Золоте правило: “все, що тільки можна, представляти для сприйняття відчуттям, а саме: видиме – для сприйняття зором; чутне – слухом; запахи – нюхом; те, що підлягає смаку – смаком; доступне дотику – шляхом дотику. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприймати декількома відчуттями, хай вони відразу схоплюються декількома”.

Принцип свідомості

 • Питання: дайте визначення схоластики.
 • На противагу схоластики, зубріння Коменський висуває принцип свідомості. Учні повинні усвідомити, зрозуміти, осмислити, а заучувати напам'ять тільки те, що добре зрозуміло розумом. Рекомендував у навчанні йти від простого до складного, від конкретного до абстрактного, від фактів до виводів, від легкого до важкого, від близького до далекого, від прикладів до правил.

Принцип послідовності

 • Те, що передувало, прокладало шлях до подальшого, тобто новий матеріал повинен підноситися лише після того, як піднесений і засвоєний попередній, а засвоєння нового повинно сприяти закріпленню попереднього.
 • Основою нормального шкільного життя є порядок і організованість. Коменський вводить класно-урочну систему занять. Забороняється пропускати заняття. Встановлює канікули, іспити, вводиться перевірка знань. Для кожного класу - окремі підручники, написані на рідній мові.

«Школа повинна нагадувати майстерню, бо вчення - праця, в ній повинен панувати трудовий напрям».

 • «Школа повинна нагадувати майстерню, бо вчення - праця, в ній повинен панувати трудовий напрям».
 • Коменський також виділяв:
 • Принцип посильності;
 • Принцип ґрунтовності і точності;
 • Завдання: Порівняйте дидактичні принципи, запропоновані Я.А.Коменським, з сучасними дидактичними принципами.
 • «Учіння – робота, і в ній повинні брати активну участь і той хто учить, і той хто вчиться, але перший йде попереду, а другий слідує за ним».

Школа не єдине джерело знання і розвитку. Ще один шлях – це книга. «Як найвірніші друзі, – говорив Коменський, – книги охоче говорять з нами, учать нас, указують правильний напрям, підбадьорюють, радують і наближають до нас те, що віддалене».

 • Школа не єдине джерело знання і розвитку. Ще один шлях – це книга. «Як найвірніші друзі, – говорив Коменський, – книги охоче говорять з нами, учать нас, указують правильний напрям, підбадьорюють, радують і наближають до нас те, що віддалене».

Основою нормального шкільного життя є порядок і організованість. Коменський вводить класно-урочну систему занять. Забороняється пропускати заняття. Встановлює канікули, іспити, вводиться перевірка знань. Для кожного класу - окремі підручники, написані на рідній мові.

 • Основою нормального шкільного життя є порядок і організованість. Коменський вводить класно-урочну систему занять. Забороняється пропускати заняття. Встановлює канікули, іспити, вводиться перевірка знань. Для кожного класу - окремі підручники, написані на рідній мові.
 • Все ці звичні нам організаційні форми роботи були у той час новими і вимагали великих зусиль для впровадження в життя.
 • «Школа повинна нагадувати майстерню, бо учення - праця, в ній повинен панувати трудовий напрям».

Моральне виховання і дисципліна

 • Увагу Коменського привернули і питання етичного виховання. Коменський давно мріяв написати для вчителів керівницитво з питань виховання моральних якостей особи у 1653 р. узагальнює свій досвід роботи і створює «Правила поведінки». Одне з правил свідчить: «вважай нещасним той день, в який ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти».
 • Методом етичного виховання Коменський вважає пояснення учневі в чому суть добра, і «вправа його в чеснотах». Виховання через діяльність найбільш дієве.

Якими якостями повинен володіти вчитель, якому довірили виховання дітей?

 • * Освіченість.
 • Великий педагог порівнює неосвіченого вчителя з тінню без тіла, хмарою без дощу, джерелом без води, лампою без світла.
 • * Охочий виховувати активність, самодіяльність сам повинен володіти цими якостями.
 • * Доброзичливість, м'яке відношення до дітей.
 • * Знання вікових і індивідуальних особливостей дітей.

Значення ідей Коменського

 • Ян Амос Коменський уперше на філософській і психологічній основі створив цілісну педагогічну систему, реалізувавши побудову педагогіки на теоретичному фундаменті. Зрозуміло, цій теорії притаманна історично з'ясовна обмеженість. Учений заклав традицію, що відкрила шлях для подальших пошуків наукового учення у вихованні. Коменський створив органічну педагогічну систему. Мета виховання - основний елемент; розкриті сторони виховання, зміст і методи навчання.
 • Цінність педагогічної системи Коменського визначається власне практичним, педагогічним досвідом. Система Коменського ознаменувала переворот у практиці шкільного навчання від схоластики до розвитку прогресивної педагогічної думки.
 • Особливий інтерес для майбутніх учителів початкових класів і батьків привертає зміст діяльності вихователя /матері в Материнській школі. День народження А.Коменского 28 березня визнали в Чехії як День вчителя.

Тестові питання

 • 1) Яку назву має рух, що охопив майже всі країни Європи?
 • а) реконструкція;
 • б) рух суперечностей;
 • в) реформація.
 • 2) Як звали вождя національно – визвольного руху, ректора Празького університету?
 • а) Джон Уйкліф;
 • б) Ян Гус;
 • в) Ян Коменський;

3) В якому році народився Ян Амос Коменський?

 • 3) В якому році народився Ян Амос Коменський?
 • а) 1670;
 • б) 1632;
 • в) 1592.
 • 4) Кому належить цей вислів: ”Нещасне те виховання, яке не переходить в моральність і благочестя”?
 • а) В. Ратке;
 • б) Я. Коменському;
 • в) Д. Уйкліфу.
 • 5) Скільки періодів налічує вікова періодизація за Коменським?
 • а) 4;
 • б) 7;
 • в) 3.

Завдання до семінарського блоку

 • Скласти за «Великою дидактикою» план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, XXXIX.
 • Вивчити 4, 9, 12 розділи «Материнської школи».
 • Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в XVI – XVIII розділах «Великої дидактики», про кожний із принципів.

Питання для обговорення

 • Життя та педагогічна діяльність Я.Коменського.
 • Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я.Коменським.
 • Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.
 • Моральне виховання за Я.Коменським.

Джерела

 • Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., Просвещение – М., 1982 – Т.1.
 • Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // там же. – Т.2.

Теми рефератів та творчих робіт

 • 1. Написати реферат
 • «Ян Коменський та ми».
 • 2. Розробити програму екскурсій «Педагогічна книга Я.Коменського».

Завдання 1. ЯН АМОС КОМЕНСЬКИЙ

 • 1. Другим ступенем в шкільній системі Коменського є школа рідної мови, призначена для дітей 6-12-річного віку.
 • • Доведіть, що вчення Коменського про цілі, завдання, зміст і місце школи рідної мови було своєрідною революцією в системі освіти того часу.
 • 2. Навчання Коменський вважав основним засобом отримання освіти, а зміст навчання – головним і таким, що визначає в цьому процесі.
 • • Якщо Ви згодні з цим твердженням, то доведіть його на прикладі сучасної школи.

3. Коменський розробляє загальнопедагогічні основи навчання. Фундамент його дидактичного учення складають три найважливіші принципи:

 • 3. Коменський розробляє загальнопедагогічні основи навчання. Фундамент його дидактичного учення складають три найважливіші принципи:
 • 1) виховуючий характер навчання;
 • 2) зв'язок навчання з життям, з дійсністю;
 • 3) відповідність навчання віку учнів.
 • • Чи не застаріло це учення Коменського, і чи має воно цінність для сучасної школи?
 • 4. Говорячи про виховання «людяності в людині», Коменський мав на увазі виховання чотирьох чеснот: мудрості, помірності, бадьорості і справедливості.
 • • Дайте оцінку цих чеснот з сучасної позиції і оцініть їх значення для часу Коменського.

5. Коменський стверджує, що вся відповідальність за виховання учнів покладається на вчителя. Він наводить приклад Діогена: «Чи правий був Діоген, коли він, побачивши хлопчика, який поводить себе непристойно, бив палицею його вихователя і говорив: «Так це ти його так наставляєш?», то чи на тій же основі повинні остерігатися побоїв і ті вчителі, учні яких постійно проявляють незнання і погану поведінку». («Об изгнани из школ косности»)

 • 5. Коменський стверджує, що вся відповідальність за виховання учнів покладається на вчителя. Він наводить приклад Діогена: «Чи правий був Діоген, коли він, побачивши хлопчика, який поводить себе непристойно, бив палицею його вихователя і говорив: «Так це ти його так наставляєш?», то чи на тій же основі повинні остерігатися побоїв і ті вчителі, учні яких постійно проявляють незнання і погану поведінку». («Об изгнани из школ косности»)
 • • Чи має рацію Коменський? Свою думку доведіть.

Завдання 2. ЯН АМОС КОМЕНСЬКИЙ

 • 1. Ідея природовідповідності виховання по Коменському припускає відповідність виховання природі і тим закономірностям, які існують в ній незалежно від нас.
 • • Що означає – проводити виховання і навчання «відповідно до природи»?
 • Якій природі повинні відповідати виховання і навчання дитини:
 • а) природі тієї, що оточує дитини;
 • б) природі самої дитини;
 • в) тій і іншій природі?

2. Коменський пропонує послідовну однолінійну чотириступеневу систему шкіл: материнська школа, школа рідної мови, латинська школа і академія. Кожен з цих ступенів відповідає визначеному віковому періоду.

 • 2. Коменський пропонує послідовну однолінійну чотириступеневу систему шкіл: материнська школа, школа рідної мови, латинська школа і академія. Кожен з цих ступенів відповідає визначеному віковому періоду.
 • • Яке значення цієї системи? У чому її переваги перед школами його епохи та недоліки перед школою подальших часів?
 • 3. Коменський писав: «Учити – це означає вводити в науку тих, що не знають науки, вчитися – це означає бути керованим. Але хто веде, той передує; кого ведуть, той за ним слідує. Передувати і слідувати означає в усякому разі йти».
 • • Про яку важливу особливість процесу навчання говорить тут Коменський?

4. Коменський, визначаючи мету навчання, висловив наступні вимоги:

 • 4. Коменський, визначаючи мету навчання, висловив наступні вимоги:
 • а) успішність;
 • б) легкість;
 • в) ґрунтовність;
 • г) швидкість (найкоротший шлях навчання).
 • Є два твердження:
 • 1. Це загальнометодологічні дидактичні принципи.
 • 2. Це загальні вимоги навчання й учення.
 • • Якщо Ви вибрали, на Ваш погляд, правильне, обґрунтуйте його і приведіть доказ того, що ці вимоги зберігають своє теоретичне та практичне значення і для нашої школи і дидактики.

5. «Виховання людяності в людині» є моральне виховання і включає воно чотири елементи:

 • 5. «Виховання людяності в людині» є моральне виховання і включає воно чотири елементи:
 • 1. виховання гуманізму і демократизму;
 • 2. виховання патріотичних і суспільних відчуттів;
 • 3. виховання працьовитості;
 • 4. виховання правдивості і людяності.
 • • Чи правильне таке твердження? Чи відповідає моральне виховання за Коменським сучасному розумінню завдань етичного виховання?

Завдання 3 Ян Амос Коменський

 • 1. У коменіології відомо п'ять груп думок про Коменського як про філософа і мислителя:
 • ПЕРШІ не тільки повністю заперечує Коменського як філософа і мислителя, але не відводять йому будь-якого місця, навіть історії самих педагогічних ідей.
 • ДРУГІ визнають Коменського великим педагогом-мислителем, але як філософа-мислителя цінують невисоко.
 • ТРЕТІ абсолютно обходять питання про філософські переконання Коменського і пов'язують все його педагогічне учення з релігійним переконанням.

ЧЕТВЕРТІ визнають, що педагогічне учення Коменського побудоване на певних філософських початках і пов'язують основні питання виховання і навчання у Коменського з його філософськими переконаннями.

 • ЧЕТВЕРТІ визнають, що педагогічне учення Коменського побудоване на певних філософських початках і пов'язують основні питання виховання і навчання у Коменського з його філософськими переконаннями.
 • П'ЯТІ доводять, що Коменський є не тільки великим педагогом, але разом з тим видатним філософом і різностороннім мислителем.
 • • Займіть позиції одного з прихильників цих думок і приведіть обґрунтовані докази.

2. Основний девіз, кредо соціально-політичної концепції Коменського полягає в наступному: всі люди за своєю природою рівні та мають рівні права на життя, на розвиток, вдосконалення, на людяність.

 • 2. Основний девіз, кредо соціально-політичної концепції Коменського полягає в наступному: всі люди за своєю природою рівні та мають рівні права на життя, на розвиток, вдосконалення, на людяність.
 • • Чи не підривало таке твердження засади феодальної ідеології – ідею природженої переваги? Як могли вплинути такі ідеї в епоху, коли жив Коменський?

3. Коменський як гуманіст, великий демократ і полум'яний патріот все життя невпинно боровся за мир на всій землі і був лютим ворогом, воїн між народами. Він був переконаний, що між народами повинні бути припинені розбіжності. Головним знаряддям загального миру він вважав міжнародний орган – «Всесвітній суд» або «Всесвітній сенат». Одна з функцій цього органу – мирне рішення спірних питань між різними країнами.

 • 3. Коменський як гуманіст, великий демократ і полум'яний патріот все життя невпинно боровся за мир на всій землі і був лютим ворогом, воїн між народами. Він був переконаний, що між народами повинні бути припинені розбіжності. Головним знаряддям загального миру він вважав міжнародний орган – «Всесвітній суд» або «Всесвітній сенат». Одна з функцій цього органу – мирне рішення спірних питань між різними країнами.
 • • Чи відомий вам в історії людства подібний орган?
 • • Чи вирішує він спірні питання шляхом переговорів?
 • 4. Якщо врахувати те, що Коменський сам говорив щодо складових частин виховання, а також те, що витікає з його учення, то під вихованням він розуміє гармонійну єдність розумового, етичного, естетичного, фізичного, трудового і релігійного виховання.
 • • Доведіть, що вже Коменський розробив ідею всебічного гармонійного розвитку особи. У чому її позитивні сторони і недоліки?
 • 5. Д.О. Лордкипанідзе стверджує, що ідея природовідповідності у Коменського – це методологічний принцип, згідно з яким виховання повинне здійснюватися відповідно до закономірностей, об'єктивно існуючих в природі, частинкою якої є людина.
 • • Розкрийте суть цього твердження і приведіть конкретні приклади аналізу історико-педагогічних явищ з позицій філософії.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка