Що таке компетентність?Дата конвертації31.03.2017
Розмір13,7 Kb.
 • Методкомісія природничо-математичних дисциплін
 • ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ компетентностей учнів

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Компетентність ґрунтується на знаннях і вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи
 • особистісне ставлення
 • до них людини,
 • а також її досвід, який дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе їх застосувати.

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:
 • знань і вмінь,
 • пізнавальних ставлень і практичних навичок,
 • цінностей, емоцій,
 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.
 • КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • ДІЯЛЬНІСТЬ
 • уміння, навички, досвід, використання в нестандартних ситуаціях, досвід практичної діяльності
 • ЗНАННЯ
 • наукові, глибокі, міцні, поліфункціональні
 • ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ
 • ціннісні установки, потреби, мотиваційна діяльність

Модель сучасного випускника

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • Перехід до компетентнісного підходу означає: а) переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі; б) зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях.

Отже, мета навчання - сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

 • Отже, мета навчання - сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.
 • Реформування системи освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Ключові компетентності (визначені Радою Європи)

 • Політичні та соціальні компетентності
 • Компетентності, пов'язані з життям у мультикультурному суспільстві
 • Компетентності, які стосуються володіння усним та письмовим спілкуванням
 • Компетентності, пов'язані з розвитком інформаційного суспільства
 • Щодо готовності й здатності вчитися протягом усього життя
 • (Міжнародне дослідження “Визначення та відбір компетентностей” 1997-2003 рр.)

КИМ ФОРМУЮТЬСЯ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й виховні заходи.
 • За набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх формування впливають сім’я, масмедіа, релігійні та культурні організації.
 • Ключові компетентності
 • Здоров’язбережувальна
 • Комунікативна
 • Уміння
 • вчитися
 • Громадянська
 • Загальнокультурна
 • Компетентності з ІКТ
 • Соціальна
 • Г.М.Калич

   Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного розвитку.

 •    Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного розвитку.
 •  Уміння вчитися – передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.
 •  
 • Здоров’язбережувальна компетентність – пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.
 •       Соціально-трудова компетентність - пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, функціональної грамотності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх із потребами ринку праці.
 • На уроках математики в учнів виробляється звичка до того, що будь-яка помилка в обчисленнях, будь-яка неточність у міркуваннях не залишається непоміченою. У математиці будь-яке завдання має конкретну мету – знайти розв'язок задачі, провести доведення теореми, дати означення поняття. І кожен учень може дати відповідь самому собі: чи є посильним для нього завдання, чи немає у нього достатніх знань та умінь. Отже, кожен учень може точно і об'єктивно оцінити обсяг своїх знань і міру зусиль, вкладених у роботу, тобто дати собі самооцінку, що дуже важлива для формування особистості.
 • Б. Гнєденко

За С.Раковим, під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

 • За С.Раковим, під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.
 • Математичні компетентності
 • процедурна
 • логічна
 • технологічна
 • дослідницька
 • методологічна

Успіхів Вам, колеги, і дай Бог нам мудрості навчитися дбати про здоров’я учнів, своє, бо 9/10 щастя людини – здоров’я.

 • Успіхів Вам, колеги, і дай Бог нам мудрості навчитися дбати про здоров’я учнів, своє, бо 9/10 щастя людини – здоров’я.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка