Шубін ОлександровичСкачати 34,02 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір34,02 Kb.
 • Вплив реформи місцевого самоврядування на соціальний діалог
 • Миколаїв 2014
 • Шубін
 • Олександр Олександрович
 • Секретар Національної тристоронньої
 • соціально-економічної
 • ради

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ. СТОРОНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

 • вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини
 • забезпечення проведення бюджетної, фінансової,
 • цінової, політики
 • забезпечення проведенння політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури
 • представництво та захист прав та законних інтерес роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу
 • Роботодавці
 • Профспілки
 • Уряд
 • представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян

РІВНІ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 • НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
 • Об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських
 • Профспілкова сторона
 • Сторона органів виконавчої влади
 • Кабінет Міністрів України
 • Всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного виду, кількох видів економічної діяльності
 • Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду, кількох видів економічної діяльності
 • Відповідні
 • центральні органи виконавчої влади
 • ГАЛУЗЕВИЙ
 • РІВЕНЬ
 • Профспілкова сторона
 • Сторона роботодавців
 • Сторона органів виконавчої влади
 • ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
 • РІВЕНЬ
 • Профспілкова сторона
 • Сторона роботодавців
 • Сторона органів виконавчої влади
 • Профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • Організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • Місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень)
 • ЛОКАЛЬНИЙ
 • РІВЕНЬ
 • Сторона роботодавців
 • Первинні
 • профспілкові організації,
 • а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників
 • Роботодавець
 • та/або уповноважені
 • представники роботодавця

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 • з'ясування позицій, досягнення домовленостей, пошук компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної та соціальної політики.
 • визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції
 • врахування позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення проектів нормативно-правових актів.
 • укладення колективних договорів і угод:
 • на національному рівні - генеральна угода;
 • на галузевому рівні – галузеві угоди;
 • на територіальному рівні - територіальні угоди;
 • на локальному рівні - колективні договори.
 • Обмін
 • інформацією
 • Консультації
 • Колективні переговори

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ, УГОДИ

 • З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців на основі чинного законодавства укладаються колективні договіри, угоди
 • Сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу
 • Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи
 • Угода укладається на двосторонній або тристоронній основі: на національному рівні - генеральна угода на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди на територіальному рівні - територіальні угоди
 • Профспілкова сторона
 • Сторона роботодавців
 • Сторона органів виконавчої влади
 • Генеральна угода
 • Територіальна угода
 • Галузева
 • угода
 • Спільний представницький орган профспілок на національному рівні
 • Спільний представницький орган роботодавців на національнорму рінві
 • Галузеві об'єднання власників або уповноважені ними органи
 • Галузеві об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих
 • Кабінет Міністрів України представлений в особі місцевих органів виконавчої влади
 • Організації роботодавців, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • Кабінет Міністрів України в особі уповноважених представників
 • Кабінет Міністрів України в особі уповноважених Центральних органи виконавчої влади
 • Об'єднання профспілок на територіальному рівні

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНЯ

 • управляють майном, що є в комунальній власності
 • затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання
 • затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання
 • встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону
 • забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів
 • утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю;
 • вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції
 • Відносно самостійні виборні органи публічної влади і громадського управління, реалізують гарантовані законом права територіальних спільнот громадян самостійно.
 • Органи виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
 • Здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізують повноваження, делеговані їй відповідною радою.
 • Підзвітні і підконтрольні Кабінету Міністрів України
 • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня
 • законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян
 • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку
 • підготовку та виконання відповідних бюджетів, їх звітів
 • взаємодію з органами місцевого самоврядування
 • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень
 • зміцнення засад конституційного ладу України
 • реалізація конституційних прав людини і громадянина
 • створення умов для забезпечення життєво важливих
 • потреб та законних інтересів населення
 • розвиток місцевої демократії
 • здійсненювють контроль за станом додержання Конституції та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування
 • порушують питання про дострокове припинення повноважень відповідних рад, сільських, селищних і міських голів
 • надсилають Президенту, Кабінету Міністрів, іншим органам виконавчої влади "вищого рівня пропозиції з питань вдосконалення чинного законодавства і практики його реалізації у сфері державного управління
 • приймають акти з питань, віднесених до компетенції місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавства укладати угоди і договори

СТОРОНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • Сторони соціального діалогу на територіальному рівні відповідно до діючого законодавства
 • профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • Профспілкова сторона
 • Сторона роботодавців
 • Сторона органів виконавчої влади
 • організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень)
 • Після проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні сторони соціального діалогу можуть бути представлені:
 • профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
 • місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та/або органи місцевого самоврядування
 • Профспілкова сторона
 • Сторона роботодавців
 • Сторона органів виконавчої влади
 • Після проведення реформування місцевого самоврядування сторону органів виконавчої влади у соціальному діалозі можуть представляти як обласні державні адміністрації (префектури) так і органи місцевого самоврядування або тільки органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень визначених законодавством
 • Приватні
 • Комунальні
 • Державні
 • Соціальний діалог на всіх рівнях об'єднує можливості держави, підприємців і профспілок для досягнення соціального миру, сприяє створенню належних умов для економічного розвитку країни, позитивно впливає на формування і використання трудових ресурсів
 • Після реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (шляхом перерозподілу функцій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування) можуть виникнути труднощі з представленням та захистом інтересів державних підприємств на територіальному рівні
 • РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА
 • Роботодавці захищаючи свої інтереси і права як власників засобів виробництва, у соціальному партнерстві вбачають можливість проведення погодженої технічної, економічної політики без різких потрясінь і руйнівних конфліктів. Підприємці несуть основну відповідальність за результати господарювання, забезпечення належних умов праці і розмірів її оплати та фінансового забезпечення соціального захисту працівників
 • Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління
 • визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності
 • встановлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління
 • Кабінет Міністрів України
 • Виконавчий комітет
 • Місцева рада
 • (на обласних та районних рівнях)
 • Кабінет Міністрів України
 • Обласна держана адміністрація
 • Виконавчий комітет
 • Місцева рада
 • (на обласних та районних рівнях)
 • Зосередження частини влади в органах місцевого самоврядування
 • На територіальному рівні сторона представлена ЦОВВ
 • Розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами самоврядування
 • Делегування повноважень
 • Підконтрольні
 • ЯК РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВПЛИНЕ НА РОБОТУ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ?
 • Повна незалежність територіальних органів влади від центральніх органів
 • Функції розподілені між Територіальними органами
 • та Центральними органами влади
 • Позиція сторони органів виконавчої влади узгоджується на територіальному рівні між Обласною державною адміністрацією та Виконавчим комітетом
 • Позиція сторони органів виконавчої влади може бути представлена Обласною державною адміністрацією та Виконавчим комітетом (50%/50%)

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

 • Галузевий рівень
 • КМУ
 • ЦОВВ
 • На кожному рівні в кожній зі сторін налагоджений обмін інформацією, ідеями, думками. Сторони об'єднані єдиною позицією
 • Національний рівень
 • КМУ
 • Галузевий рівень
 • ЦОВВ
 • Органи місцевого самоврядування
 • Територіальний рівень
 • ОДА
 • В результаті реалізації реформи координація роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади буде здійснюватись головами районних та обласних державних представництв
 • Територіальний рівень
 • Після реформування місцевого самоврядування

СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТРИСТОРОННІХ СЕКРЕТАРІАТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ

 • З метою врахування інтересів усіх сторін соціального діалогу на територіальному рівні можливе створення в кожному регіоні Секретаріату тристоронньої соціально-економічної ради, який буде тісно співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, стороною профспілок і роботодавців
 • Роботодавців
 • Органів державної влади
 • Органів місцевого самоврядування
 • Для забезпечення цивілізованих відносин у соціальному діалозі необхідно враховувати інтереси
 • Після проведення реформування місцевого самоврядування органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають формувати узгоджену єдину позицію на територіальному рівні
 • Органів державної влади
 • Органів місцевого самоврядування
 • Секретаріат Національної ради
 • (національний рівень)
 • 24 Територіальні Секретаріати
 • є підзвітними та підконтрольними секретаріату Національної ради

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

 • Національна тристороння соціально-економічна рада утворена, як постійно діючий орган, відповідно
 • до Закону про соціальний діалог Указом Президента України № 347 від 02 квітня 2011 року
 • Основні завдання ради
 • вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері
 • підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин
 • Вищий керівний орган Національної Ради – засідання
 • У період між засіданнями керівним органом Національної ради є Президія
 • Основні завдання Президії Національної ради
 • подання Президенту України кандидатури на посаду Голови Національної ради, секретаря Національної ради
 • координація діяльності Національної ради, сторін Національної ради у період між засіданнями Національної ради
 • формування пропозиції Голові Національної ради щодо скликання чергових та позачергових засідань Національної ради
 • формування порядку денного засідань Національної ради
 • розроблення Регламенту Національної ради та змін до нього для подальшого їх затвердження на засіданні Національної ради

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ В ОРГАНАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

 • Країна
 • Структура
 • Вірменія
 • З 36 членів 12 представляють місцеві комітети
 • Палестина
 • є представники місцевих урядів
 • Панама
 • є представники місцевих урядів
 • Португалія
 • Російська Федерація
 • З 126 членів 8 є представниками територіальних громадських палат
 • Філіппіни
 • є представники місцевих урядів
 • Франція
 • є представники місцевих органів а саме, представники департаменту “Заморських володінь Франції”

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка