Система корупційних правопорушеньСкачати 18,88 Kb.
Дата конвертації17.12.2016
Розмір18,88 Kb.

Система корупційних правопорушень

 • Мужикова Н.М., заступник начальника юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації

План:

 • 1. Поняття корупційного правопорушення.
 • 2. Ознаки правопорушення.
 • 3. Оцінка (кваліфікація) правопорушення.
 • 3.1. Об'єкт правопорушення; 3.2. Об'єктивна сторона правопорушення; 3.3. Суб'єкт правопорушення; 3.4. Суб'єктивна сторона правопорушення.
 • 4. Види корупційних правопорушень.

Правопорушення – винне протиправне діяння (поведінка) дієздатної особи, за яку настає юридична відповідальність.

 • Корупційне правопорушення умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність (абз. 5 ч. 1 . Закону “Про засади … корупції”),

:

 • Ознаки правопорушення:
 • 1. Акт поведінки людей
 • дія: вимагання хабара, отримання подарунка, розголошення інформації, внесення неправдивих відомостей в документи та ін.;
 • бездіяльність: невжиття заходів щодо протидії корупції, неповідомлення про конфлікт інтересів, не вчинення дій, вчинення яких вимагають посадові обов'язки (не складення протоколу про порушення правил дорожнього руху).
 • 2. Діяння, заборонене нормами права, протиправне (заборона неправомірного сприяння призначенню на посаду з використанням службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди (п. 2. ч.1 ст. 172-2 Закону “Про засади…корупції”).

3. Заподіяння шкоди суспільним відносинам, що охороняються правом (особа має право на отримання певних послуг у встановленому законом порядку, разом з тим, за ці послуги посадовець вимагає матеріального заохочення; внаслідок отримання фальшивої довідки про доходи особа отримала кредит в банку, отримавши незаконну ліцензію на зайняття будівельними роботами фірма побудувала будинок, що через 3 роки почав розпадатись, вихователька в дитсадку з незаконно оформленою санітарною книжкою заразила туберкульозом 5-х вихованців).

 • 3. Заподіяння шкоди суспільним відносинам, що охороняються правом (особа має право на отримання певних послуг у встановленому законом порядку, разом з тим, за ці послуги посадовець вимагає матеріального заохочення; внаслідок отримання фальшивої довідки про доходи особа отримала кредит в банку, отримавши незаконну ліцензію на зайняття будівельними роботами фірма побудувала будинок, що через 3 роки почав розпадатись, вихователька в дитсадку з незаконно оформленою санітарною книжкою заразила туберкульозом 5-х вихованців).
 • 4. Винне діяння (особа має усвідомлювати, що вона діє протиправно. Якщо не має такої ознаки через вік або неосудність, рідше – через інші обставини, то не буде і правопорушення.

5. Діяння деліктоздатної особи (вік, осудність, спеціальний статус).

 • 5. Діяння деліктоздатної особи (вік, осудність, спеціальний статус).
 • Перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення визначений в ст. 4 Закону України “Про засади… корупції”. Коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення правопорушення визначається в нормах статей документу, яким встановлюється юридична відповідальність за те чи інше діяння, та винятків із загального правила (отримання дарунків від близьких осіб, суміщення діяльності близьких осіб в сільський місцевості, відповідальність за одержання хабара осіб, що займають відповідальне становище).
 • 6. Настання несприятливих наслідків (юридичної відповідальності) для правопорушника.

Юридично-значимі ознаки правопорушення

 • Юридично-значимі ознаки правопорушення
 • (ті, що беруть до уваги уповноважені органи, здійснюючи оцінку діяння та відносячи або не відносячи його до правопорушень, – юридичну кваліфікацію)
 • уособлюються в юридичній конструкції “юридичний склад правопорушення”.

Об'єкт правопорушення:

 • - охоронювані правом суспільні відносини, яким заподіяна шкода (порушені права фізичних та юридичних осіб публічного та приватного права).
 • Об'єктом правопорушення є не неправомірно отримані речі матеріального світу, отримані як хабар гроші або підроблені документи, не людина, в якої щось незаконно вимагали. Це – порушене відповідне суб'єктивне право (власника - на володіння майном, кредитора - на отримання грошей, людини - на життя і здоров'я, на честь, гідність та особисту недоторканість, на безпеку тощо).

Об'єктивна сторона правопорушення:

 • елементи протиправної поведінки, що характеризують її як акт зовнішнього прояву в об'єктивній дійсності
 • основні елементи об’єктивної сторони:

Суб'єкт правопорушення:

 • - особа (фізична або юридична), що вчинила правопорушення.
 • Відповідальність за корупційні правопорушення несуть лише фізичні особи.
 • 1. осудність(здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними);
 • 2. вік (крим., адм. – 16 р.);
 • 3. наявність певних юридичних відносин (дисциплінарні – з тими, хто перебуває в трудових правовідносинах).

Перелік осіб, які за різними статтями КК України та КУпАП можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, визначено в ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 • Перелік осіб, які за різними статтями КК України та КУпАП можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, визначено в ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 • Детально при вирішенні питання щодо можливості визначення особи як суб’єкта – слід звертатись до конкретної статті нормативно-правового акта, що встановлює відповідальність.

Суб'єктивна сторона правопорушення

 • - розкриває психічне відношення суб'єкта до вчиненого діяння та його наслідків (спрямованість волі правопорушника)
 • Ознаки:
 • 1. Вина.
 • 2. Мотив.
 • 3. Ціль.
 • 4. + особливий психічний стан особи.

Вина – психічне відношення суб'єкта до діяння та його наслідків.

 • При відсутності вини (без усвідомлення протиправності своєї поведінки та її наслідків) не буде правопорушення.
 • Не міг усвідомлювати
 • Не усвідомлював (наприклад через незнання або небажання)

Вина:

 • Умисел:
 • Необережність:
 • Прямий - Усвідомлення протиправності діяння та його наслідків і БАЖАННЯ настання таких наслідків
 • Непрямий - Усвідомлення протиправності діяння та його наслідків і СВІДОМЕ ДОПУЩЕННЯ настання таких наслідків
 • Самовпевненість - Передбачення можливості настання шкідливих наслідків свого діяння з ЛЕГКОВАЖНИМ РОЗРАХУНКОМ НА ЇХ ВІДВЕРНЕННЯ
 • Мотив – внутрішнє спонукання, яким керувалася особа при вчиненні правопорушення;
 • Метауявна модель того результату, якого прагне досягнути суб'єкт при вчиненні правопорушення.

Види правопорушень:

 • Правопорушення поділяють на види залежно від:
 • - ступеню суспільної небезпеки (злочини – кримінальна відповідальність; проступки – всі інші правопорушення, які не є злочинами – адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність);
 • - сферами життя, в яких їх вчинено: цивільні, дисциплінарні, фінансові, екологічні та інші.

Кримінальна відповідальність настає за кримінальні проступки (злочини) – діяння, вичерпний перелік яких передбачений КК України.

 • Кримінальна відповідальність настає за кримінальні проступки (злочини) – діяння, вичерпний перелік яких передбачений КК України.
 • Злочин – винна протиправна поведінка, що порушує норми кримінального права та завдає шкоди найбільш важливим суспільним відносинам.

Адміністративні проступки – правопорушення, що завдають шкоди суспільним відносинам у сфері державного управління, що урегульовані нормами адміністративного, фінансового, земельного та ін. галузей права.

 • Адміністративні проступки – правопорушення, що завдають шкоди суспільним відносинам у сфері державного управління, що урегульовані нормами адміністративного, фінансового, земельного та ін. галузей права.
 • Адміністративні проступки перешкоджають нормальній виконавчо-розпорядчій діяльності органів державного управління, посягають на громадській порядок, права і законні інтереси громадян.

Дисциплінарні проступки – правопорушення, що завдають шкоди встановленому порядку діяльності підприємств, установ та організацій.

 • Дисциплінарні проступки – правопорушення, що завдають шкоди встановленому порядку діяльності підприємств, установ та організацій.
 • Вони підривають службову, військову, трудову дисципліну та заважають належному функціонуванню відповідних юридичних осіб публічного та приватного права.

.

 • .
 • Цивільно-правові проступки – правопорушення, що завдають шкоди врегульованим нормами цивільного права майновим та пов'язаним з ними особистим немайновим відносинам, а також відносинам, врегульованим певними нормами трудового, сімейного, земельного та ін. права.
 • Законодавство не містить визначення та вичерпного переліку цивільних правопорушень. Санкції носять правовідновлювальний характер


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка