Система методичної роботи школи з підготовки вчителя до здоров'язбережувальної діяльності Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Синьки Методична радаСкачати 45,93 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір45,93 Kb.

Система методичної роботи школи з підготовки вчителя до здоров'язбережувальної діяльності

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Синьки

Методична рада

Головним у роботi адмiнiстрацiї школи є здiйснення реальної дiєвої допомоги вчителю-предметнику в пiдвищеннi їх майстерностi. На вирiшення поставлених завдань направлена вся методична робота школи: педагогiчнi ради, методичнi тижнi, психолого-педагогiчнi семiнари, методичнi оперативки.

 • Методична рада направляє самоосвiтню дiяльнiсть учителiв вiдповiдно до методичної проблеми, що сприяє формуванню у бiльшостi членiв педагогiчного колективу дослiдницької рефлективностi на основi самодiагностики, самоспостереження, самоаналiзу.

Творча група «Здоров’я дітей – наше майбутнє»

Виникла за ініціативи адміністрації школи, учителів. Спрямовує свої зусилля на вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду з вирішення проблемного питання школи.

2006 – 2007 рік «Підготовчий етап на шляху до створення Школи сприяння здоров'ю»

2006 – 2007 рік «Підготовчий етап на шляху до створення Школи сприяння здоров'ю»

 • Проведено комплексне обстеження та вивчено соціально – психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах.
 • Розроблено модель діяльності школи у формуванні та розвитку здорової особистості.
 • Розроблено положення про Центр культури здоров'я.
 • Укладено угоду про науково – методичне співробітництво між Інститутом соціальної та мистецької освіти УДПУ ім. П.Тичини та ЗШ І-ІІІ ст. с.Синьки.
 • Укладено угоду про практично – методичне співробітництво між ЗШ І-ІІІ ст. с.Синьки та ДП Голованівського ЛМГ Голочанського лісництва.
 • Складено тести на тему: «Виявлення рівня сформованості почуття відповідальності за здоров'я окремих людей у сім'ях і серед населення в цілому».
 • Розроблено практичні поради: «Шкільна короткозорість: як уникнути окулярів?»
 • Розроблено практичне заняття «Вплив колективних вправ на відновлення зору».
 • Розроблено та введено в дію Паспорти здоров'я.
 • 2007 – 2008 рік «Створення загальнодоступного банку освітніх ідей, проектів, програм.»

 • Створено рекомендації щодо методів укріплення здоров'я і забезпечення безпечної роботи для всього шкільного колективу.
 • Проведено круглий стіл «Технології формування мотивації на здоровий спосіб життя через діяльність вчителя».
 • Проведено семінар – практикум «Розробка комплексної програми медичної освіти, яка передбачає використання педагогічних методів.»
 • Проведено ділову гру «Проведення санітарно – просвітницької роботи в школі».
 • Заслухано доповідь «Формування культури здоров'я підростаючого покоління»

2008 – 2009 рік. «Особистісно – орієнтований урок: планування, технології проведення»

2008 – 2009 рік. «Особистісно – орієнтований урок: планування, технології проведення»

1. Впровадження проблемного навчання в практику роботи вчителя.

2. Доповідь Діти «групи ризику». Шляхи індивідуального підходу.

3. Проблеми соціальної адаптації вчителя та шляхи їхнього розв’язання.

2009 – 2010 рік. «Проблема виховання екологічної культури»

1.Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти.

2. Круглий стіл «Оздоровча освіта: стан і перспективи»

3. Панорама педагогічних знахідок членів творчої групи.

2010 – 2011 рік. «Використання комп’ютерних засобів навчання на уроках з метою виховання навичок здорового способу життя».

1. Практичне застосування елементів інноваційних технологій на уроках.

2. Круглий стіл «Співдружність школи і сім’ї у вихованні навичок здорового способу життя».

3. Круглий стіл «Виховання навичок здорового способу життя засобами інноваційних технологій».

4. Круглий стіл «Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я».

5. Доповідь «Психологічні особливості адаптації до навчання в середній школі учнів – п’ятикласників».

6. Використання учнями мережі Інтернет для підготовки до нестандартних уроків.

7. Колективна творча справа «Острів здоров'я».

8. Тренінг «Важливість здоров'я та необхідність дбайливого ставлення до нього».

9. Повідомлення «Використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в учнів навичок здорового способу життя».


2011 – 2012 рік. «Використання інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі».

1. Діагностика формування професійної компетенції педагогів в області комп’ютерних технологій.

2. Алгоритм роботи творчої групи, ураховуючи основні шляхи застосування вчителем – предметником комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально – виховному процесі.

3. Створення методичної скриньки по використанню ІКТ на уроках.

4. Формування ІКТ – компетентності вчителів – предметників.

5. Розроблено методичні рекомендації щодо використання ІКТ під час викладання іноземних мов.

6. Розроблено методичні рекомендації щодо використання електронних засобів навчального призначення на уроках світової літератури.

7. Розроблено методичні рекомендації щодо використання комп’ютерів на уроках математики.8. Розроблено методичні рекомендації щодо використання комп’ютера на уроках фізики.

Матеріали узагальнено в методичних посібниках:
 • «Здоров'язбережувальна математика»; вчитель математики Поддубцева Т.Г., 2013р.
 • «Використання комп'ютера на уроках математики в умовах функціонування Школи сприяння здоров'ю », вчитель математики Поддубцева Т.Г., 2013р.
 • «Система методичної роботи школи з підготовки вчителя до здоров'язбережувальної діяльності, заступник директора з навчально- виховної роботи Поддубцева Т.Г., 2012р.
 • «Банк даних педагогічного досвіду вчителів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Синьки», заступник директора з навчально- виховної роботи Поддубцева Т.Г., 2012р.
 • «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій в роботі з дітьми», педагог – організатор Мосіндз С.В., вчитель історії Паламарчук Н.В., 2012р.
 • «Світ моєї казки» (збірка дитячих казок), класоводи Кучеренко І.С., Лотецька Н.І., 2013р.
 • «TheAlphabet» методичний посібник , вчитель англійської мови Руденко Н.Л., 2013р.
 • “Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально – виховний процес початкової школи”, Лотецька Н.І., 2013р.

2012 – 2013 рік “Сучасний урок у реалізації створення Школи сприяння здоров’ю”

Методичні об’єднання

 • Покликані забезпечити ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, сприяти впровадженню їх у навчально-виховний процес.

Методична рада

МО природничо-математ. циклу

МО початкових класів

МО класних керівників

МО гуманітарного циклу

МО вчителів початкових класів

 • Узагальнено матеріали:
 • Спортивно – оздоровчі традиції ЗОШ І-ІІІ ст. с.Синьки. Проект «Досвід впровадження фізкультхвилинок»
 • Абетка рослин. Розроблена вч.поч.класів Герасименко О.І.
 • Літературно – музичні композиції на тему: «Світ лісу» Розроблені вч.поч.класів Герасименко О.І.
 • До збірки віршів «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»,виданої районним відділом освіти до 20-річниці Незалежності України,увійшли шість віршів вч.поч.класів Герасименко О.І.

МО вчителів гуманітарного циклу

 • Узагальнено матеріали:
 • Вчитель англійської мови Руденко Н.Л.- автор розділу «Їжа» збірки «Українська культура Ульяновського району», виготовленої районною творчою групою вчителів англійської мови
 • Проведено зустрічі з медиками, представниками соціальної служби
 • Розроблено методичні рекомендації для вчителів, батьків
 • Впроваджено в практику роботи динамічні перерви, фізкультхвилинки
 • Організовано і проведено спортивні свята, тематичні уроки
 • Організовано проведення педагогічних читань, конференцій, фестивалів творчості, усних журналів, тематичних консультацій

МО вчителів природничо – математичного циклу

 • Узагальнено матеріали:
 • Збірка прикладних задач з математики «Виховання навичок здорового способу життя на уроках математики у 5 класі» вч. математики Поддубцевої Т.Г.
 • Збірка прикладних задач з геометрії, дослідницьких проектів та моніторингових досліджень учнів «Виховання навичок здорового способу життя на уроках математики» вч. математики Поддубцевої Т.Г.
 • Практичні роботи з математики на застосування діаграм «Аналіз різних сфер діяльності», виготовлених під керівництвом вч. математики Поддубцевої Т.Г.
 • Дослідницькі роботи учнів Лікарські рослини, виготовлених під керівництвом вчителя біології Кучмій Л.В. (З дослідницькою роботою «Конвалія лікарська» учениця 9 класу Молодичук Катерина брала участь у конкурсі дослідницьких робіт на обласному зльоті шкільних лісництв.)
 • Презентації дослідницьких робіт членів гуртка “ Еколог ”:Вода - джерело життя, Загальний опис річки Синьої

МО класних керівників

 • Узагальнено матеріали:
 • З матеріалами «Спортивно – оздоровчі традиції ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Синьки» класні керівники брали участь у обласному конкурсі серед Шкіл сприяння здоров'ю і стали одними з переможців
 • Підготовлено матеріали до Тижнів безпеки життєдіяльності (у комплексі)
 • Підготовлено і систематизовано матеріали до тренінгових занять «Молодь обирає здоров’я»
 • Систематизовано матеріали виховних годин «Наше здоров’я в наших руках»

Психолого-педагогічний семінар

 • Вироблення спільної стратегії щодо забезпечення психолого-педагогічно зумовлених дій щодо вихованців навчального закладу. Науково-методичний супровід експериментальної діяльності навчального закладу.

Поддубцева Тетяна Григорівна Виховання навичок здорового способу життя на уроках математики

 • Розв'язуючи задачі, роблячи повідомлення до задач формуються валеологічна свідомість, значущі мотиви ведення здорового способу життя і робиться мотивація поведінки, що забезпечує активну і свідому участь кожної дитини у збережені і зміцнені свого здоров'я .
 • Найхарактернішими рисами дослідницької діяльності учнів є: практична методика дослідження вибраного явища; власний експериментальний матеріал; аналіз даних власного дослідження й висновки, які здійснюються на основі нього.

Семенченко Альбіна Олександрівна Особистісно-орієнтоване навчання. Формування цілісної творчої особистості дитини на уроках світової літератури

 • Одним із дієвих засобів поглибленого сприйняття художнього тексту під час вивчення творів світової літератури є використання фонових знань.
 • Епічний твір відкриває перед читачем панораму життя народу. Тому для осягнення авторського задуму необхідно використовувати такі фонові знання, які дадуть уявлення про історичні умови, побут і культуру зображеної епохи. Скажімо, вивчення роману Ч. Діккенса «Домбі і син» слід супроводжувати відомостями про особливості «залізного» ХІХ століття, епохи техніки, розвитку промисловості, комерційного розрахунку. І читачеві стануть ближчими проблематика твору, характери героїв.

Свищ Людмила Миколаївна Використання народних традицій на уроках української мови та літератури

 • Фольклор передає нагромаджений упродовж віків досвід нинішнім поколінням, прищеплює соціально справедливі, гуманістичні принципи та норми життя, почуття патріотизму, національної свідомості, гордості, а також служить справедливим підґрунтям для засвоєння мовних явищ. А найскладніші мовні явища опановують учні лише на фольклорному матеріалі, який підбирається відповідно до вікових особливостей учнів.
 • Вчитель використовує традиції із життя нашого народу – це мовленнєві взірці, тобто система текстів, зміст яких концентровано представляє національну культуру українського народу, його дух.

Кучеренко Ніна Петрівна Виховання гуманізму і милосердя на уроках мови та літератури

 • На уроках мови та літератури вчитель намагається вирішити проблеми моральності, а гуманне милосердя висувається на одне з перших місць як основа перш за все гуманістичного виховання молоді в умовах ринкових відносин, яке вимагає не тільки самостійності, гнучкості розуму, діловитості, але й виховання нової особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності.
 • Вирішуючи цю проблему, вчитель прагне сформувати в учнів гуманістичний світогляд, утвердити загальнолюдські морально – етичні орієнтири. Під час проведення уроків використовує такі інноваційні технології: робота в групах, рольова гра, мікрофон, різноманітні творчі завдання та інше.

Руденко Наталія Леонідівна Здоров’язберігаючі форми роботи на уроках англійської мови

 • Моделюючи навчальну роботу учитель формує свідоме ставлення учнів до здоров’я, пропагує здоровий спосіб життя через: фізкультхвилинки, ігрові вправи, проектні технології, вивчення пісень, загадок, прислів’їв, приказок.
 • Ці форми роботи сприяють розвитку фонетичних, лексико-граматичних умінь в усному та писемному мовленні, розвиваючи пам’ять, логічне мислення, творчу активність, збагачуючи словниковий запас учнів на основі духовно – моральних загальнолюдських цінностей.

Наконечний Василь Анатолійович ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

 • Розв’язання екологічних проблем залежить від реалізації екологічної освіти та виховання, які сприяють формуванню екологічної культури молодого покоління. На уроках фізики вчитель звертає увагу учнів на питання раціонального природокористування, намагається виховувати в них почуття відповідальності перед природою. Вчитель розглядає питання збереження і захисту навколишнього середовища при виконанні різних завдань, зокрема, розв’язуванні задач.

Паламарчук Наталія Валеріївна Особистісно-орієнтоване навчання на уроках історії

 • Форми та методи організації навчальної діяльності, орієнтовані на конкретного учня, стимулють учнів до висловлювання, використання різних способів розв’язання; створюють на уроці такі педагогічні ситуації, які дають можливість кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, підтримувати прагнення учня знаходити власний спосіб роботи, аналізувати та оцінювати роботу інших. Широко використовуються уроки із захопленням, розвагами, насичені самостійними творчими завданнями. Все це, безумовно, робить урок більш цікавим, привабливим, результативнішим.

Кучмій Людмила Василівна Екологічне виховання на уроках біології та в позаурочний час

 • Не володарювати над природою, співпрацювати з нею, бути не «Царем природи», а її невіддільною частинкою. Ці слова необхідно донести до кожного учня, зробити так , щоб їх турбувала доля планети та екологічні проблеми людства.
 • Традиційним стало проведення акцій:
 • "Допоможемо зимуючим птахам"
 • "Юний дослідник"
 • "Ліси для нащадків"
 • "Тиждень екології"

Опалюк Наталія Вікторівна Використання проблемних ситуацій на уроках основ здоров’я у школі

 • Курс „Основи здоров’я" суттєво відрізняється від інших предметів. Його відмінність визначається головним завданням: педагогічними методами вплинути на реальну поведінку учнів шляхом розвитку у них життєвих навичок сприятливих для здоров’я, розвитку та безпеки. На відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, на заняттях з основ здоров’я слід використовувати нові методи навчання, що базуються на активній участі самих учнів у процесі набуття знань. Створюючи проблемні ситуації учитель спонукає учнів активно мислити, глибше розуміти матеріал і краще його засвоювати.

Герасименко Павло Іванович Формування у підростаючого покоління мотивації на здоровий спосіб життя на уроках біології

Прививаються основні принципи духовності:

 • Любов до всього живого, до природи, людей, Батьківщини.
 • Для досягнення цієї мети вчитель вчить дітей, як вести здоровий і продуктивний спосіб життя, як бути достойними громадянами суспільства. На уроках і в позаурочний час він намагається впливати на свідомість і поведінку учнів. Обґрунтовує це тим, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя.
 • В своїй подальшій роботі планує глибоко і творчо реалізувати методику розвитку життєвих навичок.

Дзюбенко Анатолій Андрійович Збільшення рухової активності учнів протягом шкільного дня


Збільшення рухової активності учнів протягом шкільного дня

гімнастика перед уроками;

фізкультурні хвилинки під час уроків;

ігри й фізичні вправи на перервах і в режимі подовженого дня;

самостійні тренувальні заняття школярів;

фізкультпаузи під час приготування домашніх завдань;позакласна оздоровча і спортивно-масова робота.

Лотецька Надія Іванівна Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес початкової школи

 • Серед прийомів, що ефективно впливають на психічне здоров'я вчителька віддає перевагу таким:
  • емоційне погладжування;
  • шанс;
  • обмін ролями;
  • навмисна помилка;
  • кишеня ідей.
 • Вдалий вибір інтерактивних технологій навчання забезпечує рухову активність учнів на уроці. Найкраще їй вдаються такі форми роботи: «Обери позицію», «Карусель», «Акваріум», робота в динамічних парах.

Герасименко Оксана Іванівна Виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я

 • Особливу увагу приділяє емоційному настрою учнів, тактовно і уміло виправляє помилки допущені учнями, включає до уроку як ігрові так і змагальні елементи. Так, на уроках фізичної культури використовує цікаві ігрові форми. Наприклад, для формування знань про позитивний вплив загартовування на підростаючий організм використовує гру «Покажи через танець»,під час якої діти не тільки відпрацьовують навички танцювальних рухів, але й на емоційному рівні запам’ятовують, що сонце, повітря та вода є найкращими помічниками при загартовувані.
 • При формуванні знань про необхідність дотримання режиму дня використовує гру «Коли що будеш робити» зміст гри простий, але досить змістовний: під час гри діти вчаться вільно розподіляти власний час.

Кучеренко Ірина Станіславівна Організація навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на організм учнів початкових класів

 • Для реалізації цієї проблеми на практиці вчитель використовує хвилинки інформації під час уроків читання, української мови, математики, природознавства, громадянської освіти, під час яких діти розширюють набуті знання про вплив на здоров’я людини різних факторів.
 • На уроках української мови та читання учитель знайомить учнів із легендами про рослини. На уроках природознавства із цілющими властивостями лікарських рослин своєї місцевості, особливостями їх збирання та зберігання.
 • Вчитель проводить різноманітні комплекси фізкультхвилинок, використовує інноваційні здоров'язберігаючі технології (пальчикову гімнастику, гімнастику для очей, дихальні та психогімнастичні вправи тощо).

Мосіндз Світлана Віталіївна Розвиток учнівського самоврядування

 • Учнівське самоврядування школи є активним учасником всіх загальношкільних заходів, районних та обласних конкурсів, змагань, акцій. Організували і провели такі акції: - “Увага! На дорозі – діти”; - “Скажемо наркотикам: “Ні !”; - “Ні, СНІДу”;- “Живи, книго!”; - “Запали свічку”; - “Молодь за здоровий спосіб життя”; «Грані добра»; «Братська могила»; «Радість людям»; Рейди по перевірці шкільної форми, стану підручників, стану ведення щоденників; спізнення на уроки; по виявленню учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин, за чистоту шкільного подвір’я.

Моніторингові дослідження

 • Проводяться моніторингові дослідження рівня навчальних догнень учнів з різних предметів. Порівняльний аналіз дає змогу визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу.
 • Досліджується участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежується результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителів та учнів.
 • Досліджується рівень захворюваності учнів. Аналіз дає змогу корегувати форми роботи з дітьми.

Заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності «Науково методичний супровід організації роботи опорної школи» (10 березеня 2009р.)

 • Відповідно до проблеми школи,
 • експериментальної проблеми було підготовлено й проведено на базі школи семінари

Засідання районного парламенту дітей

«Ми за здоровий спосіб життя»

19 травня 2010р.

Районний семінар-практикум педагогів-організаторів

«Національно-патріотичне виховання. Формування цінностей козацького лицарства в навчальному закладі»

(13 жовтня 2010р.)

Постійнодіючий семінар керівників шкіл, які працюють над створенням сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю 09 жовтня 2012 р.

Інтеграція

освітньо – виховної та оздоровчої діяльності в умовах навчального закладу

Районний семінар шкільних бібліотекарів 16.10.2013р

“Впровадження

здоровязберігаючих технологій в роботу шкільної бібліотеки”

Районний семінар філологів «Формування національної гордості, патріотизму при викладанні української мови та літератури, в позакласній роботі» 23 листопада 2013р.

Школа сприяння здоров’ю

Обов’язковим компонентом національної освіти мають бути знання про формування, збереження і зміцнення здоров'я людини. Тим більше, що за останнє десятиріччя внаслідок різких негативних явищ, в першу чергу, еколого - економічної кризи, стан здоров'я населення різко погіршився. Насамперед, це стосується дітей та підлітків.

Робота з обдарованими дітьми:

 • виявлення рис обдарованості особистості,
 • всебічне сприяння розвитку особистості,
 • формування творчої особистості,
 • створення системи роботи з обдарованими дітьми та створення умов для формування і розвитку обдарованої особистості, реалізації її потенціалу.

Система методичної роботи покликана задовольняти, у першу чергу, потреби розвитку навчального закладу, а також iнтереси педагогiчного колективу в постiйному пiдвищеннi свого фахового рiвня згiдно з сучасними вимогами психолого-педагогiчної науки та практики

Для надання якісних освітніх послуг намагаємося розв’язати актуальні питання:


1

Як розвивати творчі здібності учнів?

2

Як сформувати креативну особистість?3

Як зробити кожен урок цікавим?

4

Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?5

Які педагогічні технології доцільно обрати?


Наші переможці

 • Дзюбенко Тетяна – студентка Вінницького педагогічного університету, філологічного факультету

Наші переможці

 • Тройчук Аліна – зайняла ІІ місце в конкурсі “Найкращий читач України 2013”

Наші переможці

Маслій Богдан – переможець Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

Маслій Ярослава – переможець Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

Майбутні філологи

Любомська Ірина – студентка Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка

Кучеренко Лілія – студентка Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини

Герасименко Юлія – студентка Уманського педагогічного університету ім. П. ТичиниБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка